מכרז חיצוני מס' 2300 – סוור/סוורת

 

לא ניתן להגיש מועמדות למשרה זו

ניתן לוודא כי קורות החיים והמסמכים הגיעו ליעדם באמצעות כתיבת מייל לכתובת הדוא"ל הבאה: ashdodportver@keinan-sheffy.co.il

 

מקום העבודה: חברת נמל אשדוד בע"מ

העסקה בהסכם קיבוצי

תנאי סף:

 1. בוגר/ת בית ספר תיכון לפחות או בעל/ת השכלה שוות ערך להשכלה תיכונית מלאה או בוגר/ת ישיבה קטנה/אולפנה לפחות.

תנאים נוספים:

 1. עבודה 6 ימי עבודה בשבוע ב-3 משמרות, לרבות עבודה בימי שישי, ערבי חג, מוצאי שבת, מוצאי חג. עבודה בשעות נוספות, על פי הצורך והנחיית ממונים.
 2. עבודה פיזית, לרבות עבודה בגובה, בכל תנאי מזג אוויר.

תנאים להעסקה:

 1. בעל/ת רישיון נהיגה B לפחות בתוקף בוותק של שנה לפחות בעת ההעסקה.
 2. מגורים במרחק של עד 30 ק"מ מנמל אשדוד בעת ההעסקה.

יתרון:

 1. טכנאי/ת מכונות/חשמל לפחות או בעל/ת הסמכה להפעלת צמ"ה/לביצוע עבודות מכונאות/חשמל/מסגרות או בעל/ת רישיון בתוקף באחד מסוגי הרישיונות הבאים לפחות: מלגזה/טרקטור/ רישיון C/ רישיון D/ רישיון E.

יש להגיש את מסמכים הבאים:

 1. קורות חיים מודפסים, הכוללים פירוט ניסיון מקצועי לרבות ניסיון צבאי, ככל שישנו, מספר תעודת זהות, כתובת דואר אלקטרוני וכתובת למכתבים.
 2. אישור על ההשכלה מטעם בי"ס תיכון לפחות או אישור שווה ערך להשכלה תיכונית מלאה לפחות מטעם משרד החינוך או עבור תעודות מחו"ל - תרגום לעברית ע"י נוטריון של תעודת סיום בי"ס תיכון או אישור על סיום ישיבה קטנה/אולפנה לפחות.
 3. טופס הצהרה על קרובי משפחה בחברה - נמצא בשער 3 בנמל אשדוד בימים א'-ה' בין השעות 8:00-16:00 או באתר האינטרנט www.ashdodport.co.il.
 4. מסמכים נוספים המעידים על התאמה לתפקיד, אם יש, כגון: תעודת טכנאי/ת מכונות/חשמל לפחות או הסמכה להפעלת צמ"ה/לביצוע עבודות מכונאות/ חשמל/מסגרות או רישיון בתוקף מאחד מסוגי הרישיונות הבאים לפחות: מלגזה/טרקטור/ רישיון C/ רישיון D/ רישיון E.

אומדן פרופיל שכר: כ-12,000 ₪ ברוטו, כולל תשלום עבור כ-25 שעות נוספות ולא כולל תשלום עבור ביגוד ודמי הבראה. עבודה בשעות נוספות על פי צרכי עבודה.

תיאור התפקיד באופן כללי:

ייעוד חברת נמל אשדוד הוא שינוע ואחסנה של מטענים.

סוור/ת הינו/ה חלק מצוות שתפקידו לבצע פריקה וטעינה של מטענים מהאוניה ואליה ביעילות, תוך שמירה על כללי הבטיחות, נקיטת אמצעים למניעת נזק למטען ולציוד ושיתוף פעולה בצוות התפעולי.

מדובר במטענים מגוונים, כגון: מכולות, מטען כללי (צינורות וסלילי ברזל, קורות עץ), מטען בתפזורת (גרעינים), מטען חריג (טורבינות, קרונות רכבת).

שינוע המטענים (הפריקה והטעינה) מתבצע בעזרת כלים שונים שמתאימים לסוגי המטען השונים: שרשראות, חגורות, חופנים, מנופים ועוד.

תחנות העבודה של הסוור/ת משתנות מדי יום בהתאם לצרכי העבודה התפעולית. דוגמאות לתחנות עבודה שונות: עבודה באוניה, ברציף, במחסני הנמל או בתחנות אחרות, בהתאם להנחיות הממונה. העבודה מתבצעת לפי הוראות העבודה וכללי הבטיחות הנדרשים, כגון: חבישת קסדה, נעלי בטיחות, אפוד זוהר וכפפות עבודה.

עבודת הסוור/ת כרוכה במאמץ פיזי בסביבת עבודה לא פשוטה, הדורשת ערנות גבוהה ומתמדת.

סביבת העבודה: עבודה בשטח תפעולי עמוס ציוד מכני (כגון, מלגזות, גוררים, מנופים), משאיות ומטענים. העבודה כוללת עבודה בגובה, עבודה בתנאי חום גבוהים בקיץ ובתנאי קור וגשם בחורף, עבודה על אוניות מתנודדות, עבודה בבטן האוניה, על גבי סיפון האוניה, תוך עליה וירידה בסולמות וכן עבודה על משטחי דריכה לא יציבים ולא ישרים, כמו ברזל ועצים.

הערות:

 1. לא יטופלו מועמדים שאינם עומדים בדרישות הסף לתפקיד ו/או לא העבירו את כל המסמכים הנדרשים.
 2. "תואר" משמעו - תואר במוסד לימוד מוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה בישראל, או ממוסד בעל היתר או מוסד בעל רישיון כהגדרת מונחים אלה בחוק המועצה להשכלה גבוהה, או תואר ממוסד שהוכר על ידי הגורם המוסמך במדינה בה הוא פועל מחוץ לישראל ואשר לגביו נתקבל אישור שקילות מטעם האגף להערכת תארים במשרד החינוך בארץ.
 3. למנכ"ל החברה שמורה הזכות לשנות מזמן לזמן את תיאור התפקיד הנ"ל, להוסיף או לגרוע ממנו.
 4. לא תישקל מועמדות למשרה זו של פונה אשר העסקתו/ה במשרה תגרום ליחסי כפיפות ישירים או עקיפים ו/או לקשרי עבודה עם קרובי משפחתו/ה המועסקים בחברה או במקרה בו קרבת המשפחה עלולה לעורר חשש לניגוד עניינים; 'קרוב משפחה'  ו-'קשרי עבודה' - כמשמעותם  בתקנות החברות הממשלתיות (כללים בדבר העסקת קרובי משפחה), תשס"ה-2005.
 5. המועמדים המתאימים יחויבו בביצוע מבחני התאמה, הגשת גיליון תעבורה, בדיקה ביטחונית ובדיקה רפואית.
 6. המועמד/ת הנבחר/ת לא יוכל/תוכל להשתתף במכרזים אחרים בחברת נמל אשדוד בע"מ במשך שנתיים.
 7. המשרה מיועדת לגברים ולנשים כאחד.
 8. רק פניות מתאימות תענינה.
 9. מועמדים מקרב אוכלוסיות מגוונות יתקבלו בברכה.