לוח דרושים בנמל אשדוד
מידע שימושי למועמד/תקריירה בנמל אשדוד
כיצד מגישים מועמדות
שאלות ותשובות בנושא מכון האבחון
שאלות ותשובות בנושא תהליך הגיוס
חברת נמל אשדוד במקום ה- 30 בדירוג "החברות שהכי טוב לעבוד בהן"

G

טפסים להורדה


הצהרה על קרובי משפחה בחברה *
שאלון לקביעת התאמה ביטחונית **
בדיקת התאמה ביטחונית - עלון מידע לנבדק/ת
הסכמה למסירת מידע פלילי **
הצהרת בריאות **
כתב ויתור על סודיות רפואית וסודיות המידע **
הצהרת מועמד-ת בדבר השתייכות לאוכלוסיות הזכאיות לייצוג הולם

* טופס זה נדרש בשלב הגשת המועמדות
** טופס נדרש להמשך תהליך המיון ועפ"י בקשת צוות הגיוס

לחצו לפניות לצוות גיוס

משרות פעילות