דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

אוניות בעוגן

נמצאו 18 תוצאות

עבור - מעודכן לתאריך:27/02/21
שם אוניהסוכןשובצהפתוח ליצוארציףסוג מטעןמצהרמועד הגעהדגלנמל מוצאתפעולית
[email protected]@7723 M.A.R. @@097 עוגן צובר-מלט@@ טלמ-רבוצ[email protected]@215652[email protected]@06:33PANAMA MERSIN תפעולית
SEREF [email protected]@4617 M.A.R. @@097 עוגן צובר יבש-קלינקר@@ רקנילק-שבי רבוצ[email protected]@215654[email protected]@07:10MALTA VASILIKOS תפעולית
STAR [email protected]@4202 M.A.R. @@097 עוגן צובר יבש-קלינקר@@ צובר יבש-קלינקר[email protected]@215663[email protected]@06:46MALTA ANTALYA תפעולית
ACQUA [email protected]@5888 CORAL @@068 עוגן צובר יבש-קלינקר@@ רקנילק-שבי רבוצ[email protected]@214392[email protected]@16:37PANAMA ISKENDERUN תפעולית
[email protected]@1186 M.A.R. @@097 עוגן צובר יבש-קלינקר@@ צובר יבש-קלינקר[email protected]@215639[email protected]@19:10TURKEY ANTALYA תפעולית
WILSON [email protected]@9370 CORAL @@068 עוגן צובר-מלט@@ צובר-מלט[email protected]@214384[email protected]@02:43TOGO ISKENDERUN תפעולית
[email protected]@0597 M.A.R. @@097 עוגן צובר יבש-קלינקר@@ צובר יבש-קלינקר[email protected]@215676[email protected]@21:23COOK ISLANDS MERSIN תפעולית
[email protected]@8843 KONMART @@064 עוגן צובר-פוספטים@@ םיטפסופ-רבוצ[email protected]@210785[email protected]@00:21MARSHALL ISLANDPIRAEUS לא תפעולית
LADY [email protected]@1175 KAMOR @@127 עוגן צובר-דשנים@@ צובר-דשנים[email protected]@214093[email protected]@20:54PANAMA  תפעולית
UNZILE [email protected]@2272 CORAL @@068 עוגן צובר-דשנים@@ צובר-דשנים[email protected]@214387[email protected]@13:00TURKEY HAIFA תפעולית
[email protected]@7374 M.A.R. @@097 עוגן צובר יבש-קלינקר@@ צובר יבש-קלינקר[email protected]@215664[email protected]@19:40COOK ISLANDS MERSIN תפעולית
[email protected]@1268 M.A.R. @@097 עוגן צובר-דשנים@@ צובר-דשנים[email protected]@215675[email protected]@02:17MALTA ABDERA תפעולית
[email protected]@2648 CARMEL @@006פתוחעוגן מכולות@@ תולוכמ[email protected]@211396[email protected]@19:17PORTUGAL MERSIN תפעולית
[email protected]@4305 M.A.R. @@097 עוגן צובר יבש-פרליט@@ צובר יבש-פרליט[email protected]@215651[email protected]@01:50MALTA MILOS תפעולית
[email protected]@3364 SAPPAN @@002פתוחעוגן מכולות@@ תולוכמ[email protected]@213679[email protected]@07:28PANAMA ISKENDERUN לא תפעולית
NECO [email protected]@8727 M.A.R. @@097 עוגן צובר יבש-קלינקר@@ צובר יבש-קלינקר[email protected]@215656[email protected]@08:13TURKEY ANTALYA לא תפעולית
[email protected]@8582 M.A.R. @@097 עוגן צובר יבש@@ שבי רבוצ[email protected]@215695[email protected]@08:20ANTIGUA & BARBULARNACA לא תפעולית
[email protected]@1290 M.A.R. @@097 עוגן צובר-מלט@@ טלמ-רבוצ[email protected]@215684[email protected]@11:16ST. VINCENT MERSIN לא תפעולית