דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

אוניות צפויות

נמצאו 98 תוצאות

עבור - מעודכן לתאריך:27/02/21
שם אוניהשובצהסוכןפתוחה ליצואמצהרסוג מטעןדגלתאריך הגעה צפוי
[email protected]@5115 ROSENF @@021 211701 @@211701 צובר-מלט@@ טלמ-רבוצBELIZE [email protected]@09:56
NOR [email protected]@0295 KAMOR @@127 707007 @@707007 אחר@@ אחרMARSHALL ISLAND[email protected]@10:00
[email protected]@8582 M.A.R. @@097 215695 @@215695 צובר יבש@@ שבי רבוצANTIGUA & BARBU[email protected]@11:45
[email protected]@1290 M.A.R. @@097 215684 @@215684 צובר-מלט@@ טלמ-רבוצST. VINCENT [email protected]@11:47
RACHEL [email protected]@6005 LUCY @@012סגור211219 @@211219 מכולות@@ מכולותMARSHALL ISLAND[email protected]@13:04
AS [email protected]@4027 ZIM @@025סגור212127 @@212127 מכולות@@ מכולותPORTUGAL [email protected]@18:00
CEMENT [email protected]@0779 M.A.R. @@097 215688 @@215688 צובר-מלט-עצמי@@ צובר-מלט-עצמיANTIGUA & BARBU[email protected]@00:00
PAN [email protected]@6109 ALLALUF @@003 212733 @@212733 מכולות@@ תולוכמEGYPT [email protected]@00:00
[email protected]@7799 [email protected]@139 212693 @@212693 מכולות@@ תולוכמUNITED KINGDOM [email protected]@00:00
[email protected]@2093 ALLALUF @@003 212742 @@212742 מכולות@@ תולוכמPORTUGAL [email protected]@00:00
HANSA [email protected]@9394 CORAL @@068 214381 @@214381 צובר-גרעינים ותבואו@@ צובר-גרעינים ותבואוPORTUGAL [email protected]@00:00
[email protected]@8220 KONMART @@064 210786 @@210786 צובר-פוספטים@@ םיטפסופ-רבוצMALTA [email protected]@01:45
LOUISE [email protected]@4117 LUCY @@012פתוח211108 @@211108 מכולות@@ תולוכמANTIGUA & BARBU[email protected]@17:00
MSC [email protected]@9387 MSC @@063 210424 @@210424 מכולות@@ מכולותPANAMA [email protected]@17:00
CHEMICAL [email protected]@4391 KONMART @@064 210787 @@210787 צובר נוזלי-כימקלים@@ םילקמיכ-ילזונ רבוצPANAMA [email protected]@20:00
BEATE [email protected]@9290 KAMOR @@127 214095 @@214095 צובר-גרעינים ותבואו@@ ואובתו םיניערג-רבוצPORTUGAL [email protected]@20:30
[email protected]@6100 KAMOR @@127 214104 @@214104 צובר יבש-פומיס@@ סימופ-שבי רבוצCOMOROS [email protected]@23:25
CS [email protected]@1920 CORAL @@068 214394 @@214394 כל סוגי המתכות למעט@@ כל סוגי המתכות למעטPANAMA [email protected]@00:00
MSC [email protected]@0193 MSC @@063 210435 @@210435 מכולות@@ מכולותMALTA [email protected]@05:00
TEAM [email protected]@9372 M.A.R. @@097 215683 @@215683 צובר-פוספטים@@ צובר-פוספטיםMARSHALL ISLAND[email protected]@05:00
MSC [email protected]@0940 MSC @@063פתוח210416 @@210416 מכולות@@ מכולותPANAMA [email protected]@05:00
EVER [email protected]@9343 @@001פתוח210261 @@210261 מכולות@@ תולוכמPANAMA [email protected]@05:00
MSC [email protected]@9341 MSC @@063 210437 @@210437 מכולות@@ מכולותPANAMA [email protected]@05:00
[email protected]@2626 CARMEL @@006פתוח211398 @@211398 מכולות@@ מכולותPORTUGAL [email protected]@09:24
GOLDEN [email protected]@9005 M.A.R. @@097 215691 @@215691 צובר-מלט-עצמי@@ ימצע-טלמ-רבוצANTIGUA & BARBU[email protected]@11:17
[email protected]@2727 ZIM @@025 212078 @@212078 מכולות@@ מכולותLIBERIA [email protected]@14:00
[email protected]@8340 M.A.R. @@097 215685 @@215685 כל סוגי המתכות למעט@@ טעמל תוכתמה יגוס לכPANAMA [email protected]@14:38
BURAK [email protected]@5851 CORAL @@068 214406 @@214406 צובר יבש@@ שבי רבוצTURKEY [email protected]@19:31
PAN [email protected]@6109 ALLALUF @@003 212739 @@212739 מכולות@@ תולוכמEGYPT [email protected]@00:00
GRANDE [email protected]@1646 ALLALUF @@003פתוח212725 @@212725 גלנוע@@ עונלגITALY [email protected]@00:00
MSC [email protected]@8259 MSC @@063 210418 @@210418 מכולות@@ תולוכמPANAMA [email protected]@00:00
MAERSK [email protected]@8122 sealand @@189 210064 @@210064 מכולות@@ מכולותHONG KONG [email protected]@05:00
ATLANTIC [email protected]@8739 ZIM @@025 212166 @@212166 מכולות@@ תולוכמLIBERIA [email protected]@05:00
MEDKON [email protected]@9271 SAPPAN @@002 213676 @@213676 מכולות@@ תולוכמPANAMA [email protected]@06:00
ADMIRAL [email protected]@7446 CARMEL @@006פתוח211402 @@211402 מכולות@@ מכולותMARSHALL ISLAND[email protected]@09:34
[email protected]@7867 M.A.R. @@097 215689 @@215689 צובר-מלט@@ טלמ-רבוצST. VINCENT [email protected]@11:10
ZIM [email protected]@7009 ZIM @@025 212135 @@212135 מכולות@@ מכולותLIBERIA [email protected]@14:00
AMELIE [email protected]@0035 LUCY @@012 211162 @@211162 מכולות@@ מכולותANTIGUA & BARBU[email protected]@18:30
CONTSHIP [email protected]@2273 COSCO @@005פתוח211506 @@211506 מכולות@@ תולוכמLIBERIA [email protected]@00:00
[email protected]@6272 M.A.R. @@097 215693 @@215693 צובר-מלט-סילו@@ צובר-מלט-סילוMALTA [email protected]@00:00
AS [email protected]@9240 sealand @@189 210068 @@210068 מכולות@@ מכולותANTIGUA & BARBU[email protected]@13:36
[email protected]@7645 ROSENF @@021 211696 @@211696 מכולות@@ מכולותCYPRUS [email protected]@13:36
ASIATIC [email protected]@7778 ZIM @@025 212142 @@212142 מכולות@@ מכולותSINGAPORE [email protected]@21:00
[email protected]@3364 SAPPAN @@002 213680 @@213680 מכולות@@ תולוכמPANAMA [email protected]@00:00
MSC [email protected]@9387 MSC @@063 210425 @@210425 מכולות@@ מכולותPANAMA [email protected]@05:00
[email protected]@3197 sealand @@189 210080 @@210080 מכולות@@ מכולותHONG KONG [email protected]@05:00
[email protected]@5739 SCANDIN @@009 212567 @@212567 מענביםמשטחים-גלילי@@ ילילג-םיחטשמםיבנעמGIBRALTAR [email protected]@05:30
ALEXANDER [email protected]@9380 sealand @@189 210077 @@210077 מכולות@@ מכולותDENMARK [email protected]@09:00
NAVIGARE [email protected]@9389 M.A.R. @@097 215680 @@215680 צובר יבש@@ שבי רבוצMARSHALL ISLAND[email protected]@12:30
[email protected]@5162 ZIM @@025 212151 @@212151 מכולות@@ מכולותMARSHALL ISLAND[email protected]@14:00
MONTE [email protected]@9325 sealand @@189 210051 @@210051 מכולות@@ מכולותSINGAPORE [email protected]@14:07
MSC [email protected]@7032 MSC @@063 210440 @@210440 מכולות@@ מכולותLIBERIA [email protected]@21:00
NEPTUNE [email protected]@6879 MANO @@013 214281 @@214281 גלנוע@@ גלנועMALTA [email protected]@05:00
KAZIME [email protected]@4266 M.A.R. @@097 215692 @@215692 צובר-מלט-סילו@@ וליס-טלמ-רבוצTURKEY [email protected]@11:19
YM [email protected]@0360 KONMART @@064 210859 @@210859 מכולות@@ מכולותHONG KONG [email protected]@01:18
LAKE [email protected]@1054 MANO @@013 214279 @@214279 גלנוע@@ גלנועLIBERIA [email protected]@05:00
ZAYYAN [email protected]@2012 M.A.R. @@097 215694 @@215694 צובר-מלט-סילו@@ וליס-טלמ-רבוצST. VINCENT [email protected]@11:23
AS [email protected]@4027 ZIM @@025 212128 @@212128 מכולות@@ מכולותPORTUGAL [email protected]@18:00
CHARLOTTE [email protected]@5618 LUCY @@012 211221 @@211221 מכולות@@ מכולותMARSHALL ISLAND[email protected]@18:30
MSC [email protected]@1731 MSC @@063 210419 @@210419 מכולות@@ מכולותPANAMA [email protected]@05:00
DIMITRIS [email protected]@7472 ZIM @@025 212120 @@212120 מכולות@@ מכולותLIBERIA [email protected]@06:00
[email protected]@3547 @@001 210262 @@210262 מכולות@@ מכולותPANAMA [email protected]@13:08
[email protected]@5140 ZIM @@025 212081 @@212081 מכולות@@ מכולותLIBERIA [email protected]@14:00
[email protected]@9999TIRAN @@135 211875 @@211875 מכולות@@ מכולותMARSHALL ISLAND[email protected]@23:00
[email protected]@3969 M.A.R. @@097 215690 @@215690 צובר יבש-קלינקר@@ רקנילק-שבי רבוצPANAMA [email protected]@11:14
ZIM [email protected]@2781 ZIM @@025 212130 @@212130 מכולות@@ מכולותLIBERIA [email protected]@14:00
[email protected]@3364 SAPPAN @@002 213682 @@213682 מכולות@@ מכולותPANAMA [email protected]@09:09
CONTSHIP [email protected]@3459 sealand @@189 210069 @@210069 מכולות@@ מכולותLIBERIA [email protected]@13:37
GRAN [email protected]@0537 ALLALUF @@003 212734 @@212734 גלנוע@@ גלנועITALY [email protected]@15:05
EUROCARGO [email protected]@4141 ALLALUF @@003 212756 @@212756 גלנוע@@ גלנועITALY [email protected]@15:08
[email protected]@3197 sealand @@189 210065 @@210065 מכולות@@ מכולותHONG KONG [email protected]@05:00
ALEXANDER [email protected]@9380 sealand @@189 210081 @@210081 מכולות@@ מכולותDENMARK [email protected]@05:01
DIMITRIS [email protected]@7472 ZIM @@025 212121 @@212121 מכולות@@ מכולותLIBERIA [email protected]@06:00
ASIATIC [email protected]@6475 ZIM @@025 212147 @@212147 מכולות@@ מכולותSINGAPORE [email protected]@14:00
MONTE [email protected]@9298 sealand @@189 210052 @@210052 מכולות@@ מכולותSINGAPORE [email protected]@14:09
MSC [email protected]@3975 MSC @@063 210434 @@210434 מכולות@@ תולוכמMALTA [email protected]@21:00
NEPTUNE [email protected]@4600 MANO @@013 214280 @@214280 גלנוע@@ גלנועMALTA [email protected]@05:00
MEDKON [email protected]@9271 SAPPAN @@002 213678 @@213678 מכולות@@ תולוכמPANAMA [email protected]@06:00
MSC [email protected]@0385 MSC @@063 210409 @@210409 מכולות@@ מכולותGERMANY [email protected]@16:15
MSC [email protected]@0940 MSC @@063 210421 @@210421 מכולות@@ מכולותPANAMA [email protected]@05:00
EVER [email protected]@9343 @@001 210263 @@210263 מכולות@@ מכולותPANAMA [email protected]@13:15
MAERSK [email protected]@8122 sealand @@189 210066 @@210066 מכולות@@ מכולותHONG KONG [email protected]@13:33
AS [email protected]@9240 sealand @@189 210070 @@210070 מכולות@@ מכולותANTIGUA & BARBU[email protected]@13:39
MSC [email protected]@0385 MSC @@063 210410 @@210410 מכולות@@ תולוכמGERMANY [email protected]@05:00
[email protected]@3197 sealand @@189 210085 @@210085 מכולות@@ מכולותHONG KONG [email protected]@05:00
MEDKON [email protected]@9271 SAPPAN @@002 213683 @@213683 מכולות@@ מכולותPANAMA [email protected]@09:12
MONTE [email protected]@9323 sealand @@189 210053 @@210053 מכולות@@ מכולותSINGAPORE [email protected]@14:11
GRANDE [email protected]@1965 ALLALUF @@003 212744 @@212744 גלנוע@@ גלנועITALY [email protected]@15:20
GRANDE [email protected]@1281 ALLALUF @@003 212752 @@212752 גלנוע@@ גלנועITALY [email protected]@15:22
CONTSHIP [email protected]@3459 sealand @@189 210071 @@210071 מכולות@@ מכולותLIBERIA [email protected]@13:40
[email protected]@3197 sealand @@189 210067 @@210067 מכולות@@ מכולותHONG KONG [email protected]@05:00
ALEXANDER [email protected]@9380 sealand @@189 210086 @@210086 מכולות@@ מכולותDENMARK [email protected]@05:00
MONTE [email protected]@9324 sealand @@189 210054 @@210054 מכולות@@ מכולותSINGAPORE [email protected]@14:12
MSC [email protected]@2099 MSC @@063 210407 @@210407 מכולות@@ תולוכמPANAMA [email protected]@00:00
MSC [email protected]@0167 MSC @@063 210411 @@210411 מכולות@@ מכולותPORTUGAL [email protected]@05:00
MSC [email protected]@0167 MSC @@063 210412 @@210412 מכולות@@ מכולותPORTUGAL [email protected]@05:00
MSC [email protected]@0193 MSC @@063 210413 @@210413 מכולות@@ מכולותMALTA [email protected]@05:00
MSC [email protected]@0193 MSC @@063 210414 @@210414 מכולות@@ מכולותMALTA [email protected]@05:00