דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

אוניות צפויות

נמצאו 78 תוצאות

עבור - מעודכן לתאריך:03/07/22
שם אוניהשובצהסוכןפתוחה ליצואמצהרסוג מטעןדגלתאריך הגעה צפוי
SILVER [email protected]@7968 M.A.R. @@097 224123 @@224123 צינורות ברזל)בודדים@@ צינורות ברזל)בודדיםANTIGUA & BARBU[email protected]@00:00
ZAYYAN [email protected]@2012 M.A.R. @@097 224122 @@224122 צובר-מלט-עצמי@@ צובר-מלט-עצמיST. VINCENT [email protected]@00:00
[email protected]@8340 M.A.R. @@097 224120 @@224120 צובר-גופרית@@ צובר-גופריתPANAMA [email protected]@00:00
TRF [email protected]@4274 ZIM @@025 221094 @@221094 מכולות@@ מכולותLIBERIA [email protected]@05:00
MEDKON [email protected]@9271 SAPPAN @@002 223102 @@223102 מכולות@@ מכולותPANAMA [email protected]@06:00
LOUISE [email protected]@4117 LUCY @@012 220526 @@220526 מכולות@@ מכולותANTIGUA & BARBU[email protected]@18:00
MSC [email protected]@5646 MSC @@063סגור220274 @@220274 מכולות@@ מכולותMALTA [email protected]@00:00
MSC [email protected]@5600 MSC @@063פתוח220253 @@220253 מכולות@@ מכולותLIBERIA [email protected]@00:00
ADMIRAL [email protected]@3810 CARMEL @@006פתוח222412 @@222412 מכולות@@ מכולותLIBERIA [email protected]@00:00
SUNAID [email protected]@9742 [email protected]@139 223844 @@223844 מכולות@@ מכולותPORTUGAL [email protected]@01:00
[email protected]@1471 @@071 225814 @@225814 צובר-מלט@@ צובר-מלטFAEROE ISLANDS [email protected]@05:00
[email protected]@3206 AKN @@011פתוח226809 @@226809 מכולות@@ מכולותLIBERIA [email protected]@08:00
[email protected]@9999CLIPPER @@004 222815 @@222815 צובר-דלק@@ צובר-דלקMALTA [email protected]@12:00
NINA [email protected]@9728 [email protected]@139 223841 @@223841 מכולות@@ מכולותLIBERIA [email protected]@12:00
[email protected]@4576 sealand @@189 222118 @@222118 מכולות@@ מכולותGIBRALTAR [email protected]@13:30
NAVIOS [email protected]@5316 ZIM @@025פתוח221069 @@221069 מכולות@@ מכולותMARSHALL ISLAND[email protected]@14:00
CEMENT [email protected]@0779 @@071 225815 @@225815 צובר-מלט@@ צובר-מלטANTIGUA & BARBU[email protected]@23:00
GRANDE [email protected]@1646 ALLALUF @@003פתוח224417 @@224417 גלנוע@@ גלנועITALY [email protected]@00:00
ADMIRAL [email protected]@7446 CARMEL @@006פתוח222410 @@222410 מכולות@@ מכולותMARSHALL ISLAND[email protected]@00:00
PAN [email protected]@6109 ALLALUF @@003פתוח224416 @@224416 מכולות@@ מכולותEGYPT [email protected]@00:00
REGINA [email protected]@4241 CORAL @@068 226230 @@226230 צובר-מלט-סילו@@ צובר-מלט-סילוPANAMA [email protected]@00:00
[email protected]@5115 ROSENF @@021 225138 @@225138 צובר-מלט@@ צובר-מלטBELIZE [email protected]@05:00
MEIN SCHIFF [email protected]@4701 ROSENF @@021 225136 @@225136 נוסע במעבר מעל גיל@@ נוסע במעבר מעל גילMALTA [email protected]@06:00
AMELIE [email protected]@0035 LUCY @@012 220576 @@220576 מכולות@@ מכולותANTIGUA & BARBU[email protected]@18:30
[email protected]@7520 COSCO @@005פתוח222303 @@222303 מכולות@@ מכולותPORTUGAL [email protected]@00:00
EVER [email protected]@9654 @@001פתוח221824 @@221824 מכולות@@ מכולותCHINA [email protected]@00:00
SC [email protected]@2093 ALLALUF @@003פתוח224409 @@224409 מכולות@@ מכולותLIBERIA [email protected]@00:00
[email protected]@2411 COSCO @@005 222304 @@222304 מכולות@@ מכולותPORTUGAL [email protected]@00:00
LIDER [email protected]@9827 SAPPAN @@002 223106 @@223106 גלנוע@@ גלנועPANAMA [email protected]@06:00
[email protected]@7645 ROSENF @@021פתוח225139 @@225139 מכולות@@ מכולותCYPRUS [email protected]@12:00
[email protected]@9989 AKN @@011פתוח226810 @@226810 מכולות@@ מכולותPANAMA [email protected]@00:00
GRAN [email protected]@0537 ALLALUF @@003פתוח224393 @@224393 גלנוע@@ גלנועITALY [email protected]@00:00
MSC [email protected]@8259 MSC @@063 220306 @@220306 מכולות@@ מכולותPANAMA [email protected]@05:00
ZIM NEW [email protected]@6475 ZIM @@025פתוח221014 @@221014 מכולות@@ מכולותSINGAPORE [email protected]@14:00
AS [email protected]@9450 sealand @@189 222094 @@222094 מכולות@@ מכולותPORTUGAL [email protected]@15:00
MSC [email protected]@8260 MSC @@063 220302 @@220302 מכולות@@ מכולותPANAMA [email protected]@00:00
KAZIME [email protected]@4266 M.A.R. @@097 224127 @@224127 צובר-מלט-סילו@@ צובר-מלט-סילוTURKEY [email protected]@00:00
MSC [email protected]@8260 MSC @@063 220331 @@220331 מכולות@@ מכולותPANAMA [email protected]@00:00
YM [email protected]@7571 KONMART @@064 221537 @@221537 מכולות@@ מכולותHONG KONG [email protected]@06:00
[email protected]@3364 SAPPAN @@002 223104 @@223104 מכולות@@ מכולותPANAMA [email protected]@06:00
CHEMICAL [email protected]@5277 KONMART @@064 221546 @@221546 צובר נוזלי-כימקלים@@ צובר נוזלי-כימקליםMARSHALL ISLAND[email protected]@14:00
AS [email protected]@4027 ZIM @@025 221059 @@221059 מכולות@@ מכולותPORTUGAL [email protected]@20:00
LEYLA [email protected]@1345 TIRAN @@135 222503 @@222503 מכולות@@ מכולותTURKEY [email protected]@00:00
TURKON [email protected]@1156 TIRAN @@135 222501 @@222501 מכולות@@ מכולותMARSHALL ISLAND[email protected]@00:00
KOTA [email protected]@9824 ZIM @@025 221033 @@221033 מכולות@@ מכולותSINGAPORE [email protected]@06:00
LUCY [email protected]@3222 LUCY @@012 220527 @@220527 מכולות@@ מכולותANTIGUA & BARBU[email protected]@18:00
MSC [email protected]@0193 MSC @@063 220255 @@220255 מכולות@@ מכולותMALTA [email protected]@00:00
ADMIRAL [email protected]@2648 CARMEL @@006 222413 @@222413 מכולות@@ מכולותPORTUGAL [email protected]@00:00
MSC [email protected]@7032 MSC @@063 220282 @@220282 מכולות@@ מכולותLIBERIA [email protected]@05:00
[email protected]@2727 ZIM @@025 221080 @@221080 מכולות@@ מכולותLIBERIA [email protected]@14:00
GSL [email protected]@9977 ZIM @@025 221047 @@221047 מכולות@@ מכולותLIBERIA [email protected]@06:00
ZIM [email protected]@3313 ZIM @@025 221052 @@221052 מכולות@@ מכולותMALTA [email protected]@06:00
SUSAN [email protected]@9987 LUCY @@012 220577 @@220577 מכולות@@ מכולותANTIGUA & BARBU[email protected]@18:30
SC [email protected]@2093 ALLALUF @@003 224414 @@224414 מכולות@@ מכולותLIBERIA [email protected]@00:00
MSC [email protected]@3975 MSC @@063 220309 @@220309 מכולות@@ מכולותMALTA [email protected]@05:00
MEDKON [email protected]@9271 SAPPAN @@002 223105 @@223105 מכולות@@ מכולותPANAMA [email protected]@06:00
[email protected]@7645 ROSENF @@021 225146 @@225146 מכולות@@ מכולותCYPRUS [email protected]@11:00
[email protected]@2836 @@001 221827 @@221827 מכולות@@ מכולותPANAMA [email protected]@12:00
ASIATIC [email protected]@7778 ZIM @@025 221025 @@221025 מכולות@@ מכולותSINGAPORE [email protected]@21:00
GRANDE [email protected]@9777 ALLALUF @@003פתוח224418 @@224418 גלנוע@@ גלנועITALY [email protected]@00:00
[email protected]@2411 COSCO @@005 222305 @@222305 מכולות@@ מכולותPORTUGAL [email protected]@00:00
[email protected]@5162 ZIM @@025 221017 @@221017 מכולות@@ מכולותMARSHALL ISLAND[email protected]@14:00
LYME [email protected]@9775 sealand @@189 222095 @@222095 מכולות@@ מכולותLIBERIA [email protected]@15:00
SUNAID [email protected]@9742 [email protected]@139 223845 @@223845 מכולות@@ מכולותPORTUGAL [email protected]@21:00
CHEMICAL [email protected]@1945 KONMART @@064 221549 @@221549 צובר נוזלי-כימקלים@@ צובר נוזלי-כימקליםSINGAPORE [email protected]@08:00
RUTH [email protected]@0859 LUCY @@012 220659 @@220659 מכולות@@ מכולותMARSHALL ISLAND[email protected]@18:00
MSC [email protected]@9899 MSC @@063 220257 @@220257 מכולות@@ מכולותPANAMA [email protected]@00:00
GRANDE [email protected]@1965 ALLALUF @@003פתוח224410 @@224410 גלנוע@@ גלנועITALY [email protected]@00:00
[email protected]@7645 ROSENF @@021 225147 @@225147 מכולות@@ מכולותCYPRUS [email protected]@09:00
EVER [email protected]@9654 @@001 221828 @@221828 מכולות@@ מכולותCHINA [email protected]@11:00
MAERSK [email protected]@9940 sealand @@189 222096 @@222096 מכולות@@ מכולותSINGAPORE [email protected]@21:00
MSC [email protected]@9884 MSC @@063 220283 @@220283 מכולות@@ מכולותGERMANY [email protected]@00:00
[email protected]@7645 ROSENF @@021 225148 @@225148 מכולות@@ מכולותCYPRUS [email protected]@08:00
NYSTED [email protected]@7644 sealand @@189 222097 @@222097 מכולות@@ מכולותDENMARK [email protected]@15:00
MSC [email protected]@9972 MSC @@063 220310 @@220310 מכולות@@ מכולותPORTUGAL [email protected]@05:00
[email protected]@7645 ROSENF @@021 225149 @@225149 מכולות@@ מכולותCYPRUS [email protected]@10:00
AS [email protected]@9450 sealand @@189 222106 @@222106 מכולות@@ מכולותPORTUGAL [email protected]@15:00
MSC [email protected]@5600 MSC @@063 220312 @@220312 מכולות@@ מכולותLIBERIA [email protected]@05:00