דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

אוניות צפויות

נמצאו 64 תוצאות

עבור - מעודכן לתאריך:18/05/21
שם אוניהשובצהסוכןפתוחה ליצואמצהרסוג מטעןדגלתאריך הגעה צפוי
[email protected]@1487 CORAL @@068 214486 @@214486 כל סוגי המתכות למעט@@ כל סוגי המתכות למעטPANAMA [email protected]@00:00
LADY [email protected]@4529 M.A.R. @@097 215826 @@215826 צובר יבש-פריטים@@ צובר יבש-פריטיםPANAMA [email protected]@05:00
[email protected]@9502 CORAL @@068 214500 @@214500 צובר נוזלי@@ ילזונ רבוצSWEDEN [email protected]@20:54
EVER [email protected]@9343 @@001פתוח210273 @@210273 מכולות@@ תולוכמPANAMA [email protected]@00:00
KOHL [email protected]@9482 M.A.R. @@097 215802 @@215802 צובר יבש@@ צובר יבשPANAMA [email protected]@02:00
YM [email protected]@4029 SAR YAM @@185 216020 @@216020 צובר נוזלי-שמן@@ ןמש-ילזונ רבוצMALTA [email protected]@06:00
[email protected]@3364 SAPPAN @@002 213692 @@213692 מכולות@@ תולוכמPANAMA [email protected]@10:00
ZIM [email protected]@3313 ZIM @@025פתוח212211 @@212211 מכולות@@ מכולותMALTA [email protected]@13:40
KATHERINE [email protected]@1286 LUCY @@012פתוח211173 @@211173 מכולות@@ מכולותANTIGUA & BARBU[email protected]@18:30
[email protected]@2093 ALLALUF @@003 212776 @@212776 מכולות@@ תולוכמPORTUGAL [email protected]@00:00
[email protected]@8148 [email protected]@139 212706 @@212706 מכולות@@ מכולותPANAMA [email protected]@01:00
CONTSHIP [email protected]@3459 sealand @@189פתוח210139 @@210139 מכולות@@ מכולותLIBERIA [email protected]@05:14
TORONTO [email protected]@9504 ZIM @@025 212257 @@212257 מכולות@@ מכולותSINGAPORE [email protected]@06:00
[email protected]@7645 ROSENF @@021 211744 @@211744 מכולות@@ מכולותCYPRUS [email protected]@08:03
AS [email protected]@2742 COSCO @@005פתוח211542 @@211542 מכולות@@ מכולותPORTUGAL [email protected]@08:41
CONTSHIP [email protected]@2273 COSCO @@005פתוח211536 @@211536 מכולות@@ מכולותLIBERIA [email protected]@15:53
ASIATIC [email protected]@7778 ZIM @@025 212215 @@212215 מכולות@@ מכולותSINGAPORE [email protected]@21:00
MSC [email protected]@8346 MSC @@063 210501 @@210501 מכולות@@ מכולותLIBERIA [email protected]@00:00
ALEXANDER [email protected]@9380 sealand @@189פתוח210152 @@210152 מכולות@@ מכולותDENMARK [email protected]@04:55
ATLANTIC [email protected]@8739 ZIM @@025 212241 @@212241 מכולות@@ מכולותLIBERIA [email protected]@05:00
MSC [email protected]@0193 MSC @@063 210463 @@210463 מכולות@@ מכולותMALTA [email protected]@05:00
NEPTUNE [email protected]@6879 MANO @@013 214297 @@214297 גלנוע@@ גלנועMALTA [email protected]@05:00
[email protected]@4395 ACM [email protected]@151 215994 @@215994 מכונותחלקי מכונות ל@@ ל תונוכמ יקלחתונוכמANTIGUA & BARBU[email protected]@07:09
APOSTOLOS [email protected]@1156 TIRAN @@135 211889 @@211889 מכולות@@ תולוכמMARSHALL ISLAND[email protected]@10:00
CHEMICAL [email protected]@8160 KONMART @@064 210830 @@210830 צובר נוזלי-כימקלים@@ םילקמיכ-ילזונ רבוצMALTA [email protected]@10:46
GRANDE [email protected]@4387 ALLALUF @@003פתוח212792 @@212792 גלנוע@@ גלנועITALY [email protected]@10:50
MAERSK [email protected]@9326 sealand @@189פתוח210133 @@210133 מכולות@@ מכולותHONG KONG [email protected]@13:04
[email protected]@5162 ZIM @@025 212210 @@212210 מכולות@@ מכולותMARSHALL ISLAND[email protected]@14:00
REGINA [email protected]@4241 CORAL @@068 214503 @@214503 צובר יבש-קלינקר@@ רקנילק-שבי רבוצPANAMA [email protected]@20:08
MEDKON [email protected]@9271 SAPPAN @@002 213693 @@213693 מכולות@@ תולוכמPANAMA [email protected]@10:00
ACTION [email protected]@9498 KONMART @@064 210824 @@210824 צובר-גופרית@@ תירפוג-רבוצPHILIPPINES [email protected]@13:53
YM [email protected]@0360 KONMART @@064 210872 @@210872 מכולות@@ מכולותHONG KONG [email protected]@01:54
RACHEL [email protected]@6005 LUCY @@012 211243 @@211243 מכולות@@ מכולותMARSHALL ISLAND[email protected]@19:00
[email protected]@3364 SAPPAN @@002 213694 @@213694 מכולות@@ תולוכמPANAMA [email protected]@15:58
MSC MIA [email protected]@0257 MSC @@063 210491 @@210491 מכולות@@ מכולותLIBERIA [email protected]@05:00
ADMIRAL [email protected]@2626 CARMEL @@006 211424 @@211424 מכולות@@ מכולותPORTUGAL [email protected]@11:50
[email protected]@3547 @@001 210274 @@210274 מכולות@@ תולוכמPANAMA [email protected]@00:00
ADMIRAL [email protected]@7446 CARMEL @@006 211423 @@211423 מכולות@@ מכולותMARSHALL ISLAND[email protected]@11:19
AMELIE [email protected]@0035 LUCY @@012 211174 @@211174 מכולות@@ מכולותANTIGUA & BARBU[email protected]@18:30
AS [email protected]@9240 sealand @@189 210140 @@210140 מכולות@@ מכולותANTIGUA & BARBU[email protected]@05:15
[email protected]@7645 ROSENF @@021 211745 @@211745 מכולות@@ מכולותCYPRUS [email protected]@08:27
[email protected]@7520 COSCO @@005 211539 @@211539 מכולות@@ מכולותPORTUGAL [email protected]@12:01
CONTSHIP [email protected]@1829 COSCO @@005 211535 @@211535 מכולות@@ מכולותLIBERIA [email protected]@15:58
ALEXANDER [email protected]@9380 sealand @@189 210153 @@210153 מכולות@@ מכולותDENMARK [email protected]@04:56
MONTE [email protected]@9325 sealand @@189 210134 @@210134 מכולות@@ מכולותSINGAPORE [email protected]@13:06
SBI [email protected]@9491 CORAL @@068 214502 @@214502 צובר-גרעינים ותבואו@@ ואובתו םיניערג-רבוצLIBERIA [email protected]@19:29
[email protected]@2093 ALLALUF @@003 212779 @@212779 מכולות@@ תולוכמPORTUGAL [email protected]@00:00
MEDKON [email protected]@9271 SAPPAN @@002 213695 @@213695 מכולות@@ תולוכמPANAMA [email protected]@10:00
CHARLOTTE [email protected]@5618 LUCY @@012 211245 @@211245 מכולות@@ מכולותMARSHALL ISLAND[email protected]@18:00
GRAN [email protected]@0537 ALLALUF @@003פתוח212784 @@212784 גלנוע@@ גלנועITALY [email protected]@09:05
MSC [email protected]@0385 MSC @@063 210481 @@210481 מכולות@@ מכולותGERMANY [email protected]@05:00
APOSTOLOS [email protected]@1156 TIRAN @@135 211896 @@211896 מכולות@@ מכולותMARSHALL ISLAND[email protected]@10:00
EVER [email protected]@9343 @@001 210275 @@210275 מכולות@@ מכולותPANAMA [email protected]@08:22
[email protected]@7645 ROSENF @@021 211746 @@211746 מכולות@@ מכולותCYPRUS [email protected]@08:33
MONTE [email protected]@9298 sealand @@189 210157 @@210157 מכולות@@ מכולותSINGAPORE [email protected]@04:33
ALEXANDER [email protected]@9380 sealand @@189 210166 @@210166 מכולות@@ מכולותDENMARK [email protected]@04:50
MSC [email protected]@0385 MSC @@063 210482 @@210482 מכולות@@ מכולותGERMANY [email protected]@05:00
[email protected]@2093 ALLALUF @@003 212781 @@212781 מכולות@@ תולוכמPORTUGAL [email protected]@00:00
MONTE [email protected]@9323 sealand @@189 210158 @@210158 מכולות@@ תולוכמSINGAPORE [email protected]@00:00
ALEXANDER [email protected]@9380 sealand @@189 210167 @@210167 מכולות@@ מכולותDENMARK [email protected]@04:53
MONTE [email protected]@9324 sealand @@189 210159 @@210159 מכולות@@ מכולותSINGAPORE [email protected]@04:38
ALEXANDER [email protected]@9380 sealand @@189 210168 @@210168 מכולות@@ מכולותDENMARK [email protected]@04:54
ALEXANDER [email protected]@9380 sealand @@189 210169 @@210169 מכולות@@ מכולותDENMARK [email protected]@04:55
MONTE [email protected]@9322 sealand @@189 210160 @@210160 מכולות@@ מכולותSINGAPORE [email protected]@14:00