דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

אוניות צפויות

נמצאו 75 תוצאות

עבור - מעודכן לתאריך:24/09/21
שם אוניהשובצהסוכןפתוחה ליצואמצהרסוג מטעןדגלתאריך הגעה צפוי
ALEXANDER [email protected]@9380 sealand @@189 216775 @@216775 מכולות@@ מכולותDENMARK [email protected]@00:39
MEDKON [email protected]@9271 SAPPAN @@002פתוח213731 @@213731 מכולות@@ מכולותPANAMA [email protected]@05:28
MSC [email protected]@2099 MSC @@063 210626 @@210626 מכולות@@ מכולותPANAMA [email protected]@08:11
BAO [email protected]@9659 CORAL @@068 214649 @@214649 כל סוגי המתכות למעט@@ טעמל תוכתמה יגוס לכHONG KONG [email protected]@08:53
NURAY [email protected]@7105 [email protected]@168 216451 @@216451 צובר-מלט@@ טלמ-רבוצTURKEY [email protected]@14:00
CEMENT [email protected]@0779 @@071 217043 @@217043 צובר-מלט@@ טלמ-רבוצANTIGUA & BARBU[email protected]@17:00
YM [email protected]@0907 KONMART @@064סגור210991 @@210991 מכולות@@ מכולותHONG KONG [email protected]@01:37
[email protected]@8605 MARINE [email protected]@178 215437 @@215437 כל סוגי המתכות למעט@@ טעמל תוכתמה יגוס לכST. VINCENT [email protected]@06:00
NAVMARINE [email protected]@6507 M.A.R. @@097 216641 @@216641 צובר-מלט-סילו@@ וליס-טלמ-רבוצST. VINCENT [email protected]@10:59
NEPTUNE [email protected]@4697 MANO @@013 217274 @@217274 גלנוע@@ גלנועMALTA [email protected]@13:00
RACHEL [email protected]@6005 LUCY @@012פתוח211308 @@211308 מכולות@@ מכולותMARSHALL ISLAND[email protected]@18:01
LADY [email protected]@1207 KAMOR @@127 216241 @@216241 צינורות ברזל)בודדים@@ םידדוב)לזרב תורוניצPANAMA [email protected]@19:16
AS [email protected]@4027 ZIM @@025פתוח212382 @@212382 מכולות@@ מכולותPORTUGAL [email protected]@20:00
TC [email protected]@7682 KAMOR @@127 216240 @@216240 כל סוגי המתכות למעט@@ טעמל תוכתמה יגוס לכANTIGUA & BARBU[email protected]@23:59
GRAN [email protected]@0537 ALLALUF @@003פתוח212851 @@212851 גלנוע@@ גלנועITALY [email protected]@04:03
VOS [email protected]@5012 KAMOR @@127 708780 @@708780 אחר@@ אחרGIBRALTAR [email protected]@05:30
METIN [email protected]@0689 M.A.R. @@097 216642 @@216642 כל סוגי המתכות למעט@@ טעמל תוכתמה יגוס לכTURKEY [email protected]@08:06
[email protected]@3364 SAPPAN @@002פתוח213738 @@213738 מכולות@@ מכולותPANAMA [email protected]@08:19
LUCY [email protected]@3222 LUCY @@012פתוח211136 @@211136 מכולות@@ מכולותANTIGUA & BARBU[email protected]@18:01
MSC [email protected]@0167 MSC @@063פתוח210573 @@210573 מכולות@@ תולוכמPORTUGAL [email protected]@05:00
MSC [email protected]@7032 MSC @@063פתוח210612 @@210612 מכולות@@ מכולותLIBERIA [email protected]@05:00
NEPTUNE [email protected]@6879 MANO @@013 217273 @@217273 גלנוע@@ גלנועMALTA [email protected]@05:00
LIDER [email protected]@8008 CARMEL @@006 211473 @@211473 מכולות@@ מכולותPANAMA [email protected]@10:36
NAVIOS [email protected]@5316 ZIM @@025 212370 @@212370 מכולות@@ מכולותMARSHALL ISLAND[email protected]@14:00
MSC [email protected]@8260 MSC @@063 210628 @@210628 מכולות@@ מכולותPANAMA [email protected]@00:00
ADMIRAL [email protected]@7446 CARMEL @@006פתוח211474 @@211474 מכולות@@ מכולותMARSHALL ISLAND[email protected]@09:03
[email protected]@7705 M.A.R. @@097 216645 @@216645 צובר-מלט@@ טלמ-רבוצTOGO [email protected]@11:44
SARA [email protected]@7733 LUCY @@012 211191 @@211191 מכולות@@ מכולותPORTUGAL [email protected]@17:30
GRANDE [email protected]@1965 ALLALUF @@003פתוח212852 @@212852 גלנוע@@ עונלגITALY [email protected]@00:00
[email protected]@3547 @@001פתוח210297 @@210297 מכולות@@ מכולותPANAMA [email protected]@05:00
HIZIR [email protected]@9544 SAPPAN @@002 213744 @@213744 גלנוע@@ גלנועCOMOROS [email protected]@06:21
[email protected]@7645 ROSENF @@021 211810 @@211810 מכולות@@ מכולותCYPRUS [email protected]@08:47
CONTSHIP [email protected]@1829 COSCO @@005פתוח217076 @@217076 מכולות@@ מכולותLIBERIA [email protected]@09:49
[email protected]@7520 COSCO @@005פתוח217072 @@217072 מכולות@@ מכולותPORTUGAL [email protected]@09:59
SEREF [email protected]@4617 M.A.R. @@097 216644 @@216644 צובר-מלט@@ טלמ-רבוצMALTA [email protected]@11:19
[email protected]@1498 [email protected]@139 216117 @@216117 מכולות@@ תולוכמPANAMA [email protected]@03:00
ASIATIC [email protected]@6475 ZIM @@025 212379 @@212379 מכולות@@ מכולותSINGAPORE [email protected]@14:00
[email protected]@6272 M.A.R. @@097 216643 @@216643 צובר-מלט-סילו@@ וליס-טלמ-רבוצMALTA [email protected]@11:17
MONTE [email protected]@9325 sealand @@189פתוח210245 @@210245 מכולות@@ מכולותSINGAPORE [email protected]@12:26
[email protected]@9640 TIRAN @@135 211921 @@211921 מכולה מלאה@@ מכולה מלאהUNITED STATES [email protected]@05:00
CHARLOTTE [email protected]@5618 LUCY @@012 211281 @@211281 מכולות@@ מכולותMARSHALL ISLAND[email protected]@18:00
[email protected]@3364 SAPPAN @@002 213741 @@213741 מכולות@@ מכולותPANAMA [email protected]@06:18
CHEMICAL [email protected]@0076 KONMART @@064 210936 @@210936 צובר נוזלי-כימקלים@@ םילקמיכ-ילזונ רבוצMALTA [email protected]@13:31
CHEMICAL [email protected]@9391 KONMART @@064 210934 @@210934 צובר נוזלי-כימקלים@@ םילקמיכ-ילזונ רבוצSINGAPORE [email protected]@13:43
LOUISE [email protected]@4117 LUCY @@012 211137 @@211137 מכולות@@ מכולותANTIGUA & BARBU[email protected]@18:04
GRANDE NEW [email protected]@9541 ALLALUF @@003 212857 @@212857 גלנוע@@ גלנועITALY [email protected]@00:00
MSC [email protected]@0193 MSC @@063 210577 @@210577 מכולות@@ מכולותMALTA [email protected]@05:00
MSC [email protected]@1731 MSC @@063 210621 @@210621 מכולות@@ מכולותPANAMA [email protected]@05:00
[email protected]@5115 ROSENF @@021 211814 @@211814 צובר-מלט@@ טלמ-רבוצBELIZE [email protected]@10:03
MEDKON [email protected]@9271 SAPPAN @@002 213742 @@213742 מכולות@@ מכולותPANAMA [email protected]@12:57
TURKON [email protected]@1156 TIRAN @@135 211927 @@211927 מכולות@@ מכולותMARSHALL ISLAND[email protected]@23:00
GRANDE [email protected]@1646 ALLALUF @@003 212855 @@212855 גלנוע@@ גלנועITALY [email protected]@00:00
NAAMA [email protected]@8157 LUCY @@012 211192 @@211192 מכולות@@ מכולותANTIGUA & BARBU[email protected]@18:46
PAN [email protected]@6109 ALLALUF @@003 212844 @@212844 מכולות@@ תולוכמEGYPT [email protected]@00:00
EVER [email protected]@9343 @@001 210298 @@210298 מכולות@@ מכולותPANAMA [email protected]@13:30
MONTE [email protected]@9298 sealand @@189 216777 @@216777 מכולות@@ מכולותSINGAPORE [email protected]@10:40
RUTH [email protected]@0859 LUCY @@012 211283 @@211283 מכולות@@ מכולותMARSHALL ISLAND[email protected]@18:30
LIDER [email protected]@9490 [email protected]@139 216113 @@216113 מכולות@@ תולוכמTURKEY [email protected]@01:00
[email protected]@3364 SAPPAN @@002 213745 @@213745 מכולות@@ מכולותPANAMA [email protected]@05:30
DIAMANTIS [email protected]@0442 ZIM @@025 212428 @@212428 מכולות@@ מכולותLIBERIA [email protected]@12:27
LUCY [email protected]@3222 LUCY @@012 211138 @@211138 מכולות@@ מכולותANTIGUA & BARBU[email protected]@17:00
KATHERINE [email protected]@1286 LUCY @@012 211193 @@211193 מכולות@@ מכולותANTIGUA & BARBU[email protected]@18:30
PAN [email protected]@6109 ALLALUF @@003 212858 @@212858 מכולות@@ מכולותEGYPT [email protected]@09:18
[email protected]@3547 @@001 210299 @@210299 מכולות@@ מכולותPANAMA [email protected]@13:46
MONTE [email protected]@9323 sealand @@189 216778 @@216778 מכולות@@ מכולותSINGAPORE [email protected]@10:44
MEDKON [email protected]@9271 SAPPAN @@002 213746 @@213746 מכולות@@ מכולותPANAMA [email protected]@08:32
RACHEL [email protected]@6005 LUCY @@012 211285 @@211285 מכולות@@ מכולותMARSHALL ISLAND[email protected]@16:15
TURKON [email protected]@1156 TIRAN @@135 211928 @@211928 מכולות@@ מכולותMARSHALL ISLAND[email protected]@23:00
PAN [email protected]@6109 ALLALUF @@003 212859 @@212859 מכולות@@ מכולותEGYPT [email protected]@00:00
EVER [email protected]@9343 @@001 210300 @@210300 מכולות@@ מכולותPANAMA [email protected]@13:59
MONTE [email protected]@9324 sealand @@189 216779 @@216779 מכולות@@ מכולותSINGAPORE [email protected]@10:46
PAN [email protected]@6109 ALLALUF @@003 212860 @@212860 מכולות@@ מכולותEGYPT [email protected]@00:00
MONTE [email protected]@9322 sealand @@189 216780 @@216780 מכולות@@ מכולותSINGAPORE [email protected]@10:47
MSC [email protected]@0167 MSC @@063 210598 @@210598 מכולות@@ מכולותPORTUGAL [email protected]@05:00
MSC [email protected]@0193 MSC @@063 210600 @@210600 מכולות@@ מכולותMALTA [email protected]@05:00