דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

אוניות צפויות

נמצאו 74 תוצאות

עבור - מעודכן לתאריך:28/01/22
שם אוניהשובצהסוכןפתוחה ליצואמצהרסוג מטעןדגלתאריך הגעה צפוי
MTM [email protected]@0221 KONMART @@064 221405 @@221405 צובר נוזלי-כימקלים@@ צובר נוזלי-כימקליםSINGAPORE [email protected]@09:50
DONA [email protected]@6094 CORAL @@068 226045 @@226045 צובר יבש-פרליט@@ צובר יבש-פרליטCOOK ISLANDS [email protected]@10:31
NECO [email protected]@8727 M.A.R. @@097 223909 @@223909 כל סוגי המתכות למעט@@ כל סוגי המתכות למעטTURKEY [email protected]@11:06
CHEMICAL [email protected]@9391 KONMART @@064 221416 @@221416 צובר נוזלי-כימקלים@@ םילקמיכ-ילזונ רבוצSINGAPORE [email protected]@13:55
[email protected]@9999CLIPPER @@004 222626 @@222626 צובר-דלק@@ צובר-דלקMARSHALL ISLAND[email protected]@18:00
YM [email protected]@0360 KONMART @@064פתוח221510 @@221510 מכולות@@ מכולותHONG KONG [email protected]@01:35
[email protected]@6468 M.A.R. @@097 223894 @@223894 צובר-גופרית@@ צובר-גופריתMALTA [email protected]@05:00
[email protected]@7723 M.A.R. @@097 223906 @@223906 כל סוגי המתכות למעט@@ כל סוגי המתכות למעטPANAMA [email protected]@05:56
[email protected]@6272 M.A.R. @@097 223896 @@223896 צובר-מלט-סילו@@ צובר-מלט-סילוMALTA [email protected]@05:59
[email protected]@3364 SAPPAN @@002פתוח223021 @@223021 מכולות@@ מכולותPANAMA [email protected]@06:02
MEDKON [email protected]@9271 SAPPAN @@002פתוח223014 @@223014 מכולות@@ מכולותPANAMA [email protected]@06:15
RUTH [email protected]@0859 LUCY @@012פתוח220611 @@220611 מכולות@@ מכולותMARSHALL ISLAND[email protected]@17:00
AS [email protected]@4027 ZIM @@025פתוח220791 @@220791 מכולות@@ מכולותPORTUGAL [email protected]@18:00
[email protected]@6977 CORAL @@068 226059 @@226059 צובר-גרעינים ותבואו@@ צובר-גרעינים ותבואוHONG KONG [email protected]@23:01
MSC [email protected]@6199 MSC @@063 220065 @@220065 מכולות@@ מכולותPANAMA [email protected]@00:00
STELLAR [email protected]@8997 M.A.R. @@097 223897 @@223897 צובר יבש-קלינקר@@ צובר יבש-קלינקרANTIGUA & BARBU[email protected]@05:01
YILDIZLAR [email protected]@9818 M.A.R. @@097 223904 @@223904 צובר יבש-קלינקר@@ צובר יבש-קלינקרTURKEY [email protected]@05:18
CHORUMSKY [email protected]@9819 M.A.R. @@097 223905 @@223905 צינורות ברזל)בודדים@@ צינורות ברזל)בודדיםPANAMA [email protected]@05:50
GALA [email protected]@9484 M.A.R. @@097 223912 @@223912 צובר-מלט@@ צובר-מלטPANAMA [email protected]@06:00
LADY [email protected]@7622 M.A.R. @@097 223908 @@223908 צובר יבש@@ צובר יבשMALTA [email protected]@08:40
CRISTIN [email protected]@9637 M.A.R. @@097 223915 @@223915 כל סוגי המתכות למעט@@ כל סוגי המתכות למעטPANAMA [email protected]@10:08
CS [email protected]@9790 KAMOR @@127 223463 @@223463 כל סוגי המתכות למעט@@ כל סוגי המתכות למעטPANAMA [email protected]@15:17
LOUISE [email protected]@4117 LUCY @@012פתוח220504 @@220504 מכולות@@ מכולותANTIGUA & BARBU[email protected]@18:00
NEPTUNE [email protected]@4830 MANO @@013 220405 @@220405 גלנוע@@ גלנועMALTA [email protected]@04:00
MSC [email protected]@9663 MSC @@063 220013 @@220013 מכולות@@ מכולותPANAMA [email protected]@05:00
MSC [email protected]@5646 MSC @@063פתוח220033 @@220033 מכולות@@ מכולותMALTA [email protected]@05:00
ADMIRAL [email protected]@2648 CARMEL @@006פתוח222352 @@222352 מכולות@@ מכולותPORTUGAL [email protected]@08:25
LEYLA [email protected]@1345 TIRAN @@135 222454 @@222454 מכולות@@ מכולותMARSHALL ISLAND[email protected]@09:44
NAVIOS [email protected]@5316 ZIM @@025 220809 @@220809 מכולות@@ מכולותMARSHALL ISLAND[email protected]@14:00
CONTSHIP [email protected]@2273 COSCO @@005פתוח222249 @@222249 מכולות@@ מכולותLIBERIA [email protected]@14:36
PAN [email protected]@6109 ALLALUF @@003 224328 @@224328 מכולות@@ מכולותEGYPT [email protected]@00:00
JULIA [email protected]@8910 [email protected]@168 225855 @@225855 בעלי חיים@@ בעלי חייםTOGO [email protected]@13:00
CHEMICAL [email protected]@4391 KONMART @@064 221422 @@221422 צובר נוזלי-כימקלים@@ צובר נוזלי-כימקליםPANAMA [email protected]@13:36
ADMIRAL [email protected]@7446 CARMEL @@006 222354 @@222354 מכולות@@ מכולותMARSHALL ISLAND[email protected]@16:05
SARA [email protected]@7733 LUCY @@012 220556 @@220556 מכולות@@ מכולותPORTUGAL [email protected]@18:30
STRATEGIC [email protected]@8159 SCANDIN @@009 221893 @@221893 צובר-פוספטים@@ צובר-פוספטיםSINGAPORE [email protected]@00:00
LIDER [email protected]@9490 [email protected]@139 223814 @@223814 מכולות@@ מכולותTURKEY [email protected]@05:00
DAY [email protected]@9810 M.A.R. @@097 223895 @@223895 כל סוגי המתכות למעט@@ כל סוגי המתכות למעטPANAMA [email protected]@05:08
VALENTINA [email protected]@9828 [email protected]@139 223816 @@223816 מכולה מלאה@@ מכולה מלאהLIBERIA [email protected]@06:00
NAVMARINE [email protected]@6507 M.A.R. @@097 223913 @@223913 צובר-מלט-סילו@@ צובר-מלט-סילוST. VINCENT [email protected]@09:10
CONTSHIP [email protected]@5339 COSCO @@005 222251 @@222251 מכולות@@ מכולותLIBERIA [email protected]@14:07
EVER [email protected]@9654 @@001 221793 @@221793 מכולות@@ מכולותCHINA [email protected]@14:23
[email protected]@7520 COSCO @@005 222250 @@222250 מכולות@@ מכולותPORTUGAL [email protected]@14:27
AS [email protected]@9240 sealand @@189 222020 @@222020 מכולות@@ מכולותANTIGUA & BARBU[email protected]@00:39
NYSTED [email protected]@7644 sealand @@189 222007 @@222007 מכולות@@ מכולותDENMARK [email protected]@02:20
GENCO [email protected]@0031 M.A.R. @@097 223884 @@223884 צובר יבש@@ צובר יבשMARSHALL ISLAND[email protected]@05:32
ZAYYAN [email protected]@2012 M.A.R. @@097 223914 @@223914 צובר-מלט-עצמי@@ צובר-מלט-עצמיST. VINCENT [email protected]@09:12
CONTSHIP [email protected]@3459 ZIM @@025 220831 @@220831 מכולות@@ מכולותLIBERIA [email protected]@14:00
MSC [email protected]@3975 MSC @@063 220077 @@220077 מכולות@@ מכולותMALTA [email protected]@21:00
GRANDE [email protected]@1965 ALLALUF @@003פתוח224313 @@224313 גלנוע@@ גלנועITALY [email protected]@00:00
YM [email protected]@9066 KONMART @@064 221505 @@221505 מכולות@@ מכולותSINGAPORE [email protected]@01:06
[email protected]@3364 SAPPAN @@002 223025 @@223025 מכולות@@ מכולותPANAMA [email protected]@06:24
[email protected]@9660 KONMART @@064 221428 @@221428 צובר-פוספטים@@ צובר-פוספטיםMARSHALL ISLAND[email protected]@14:24
RACHEL [email protected]@6005 LUCY @@012 220613 @@220613 מכולות@@ מכולותMARSHALL ISLAND[email protected]@14:30
LIDER [email protected]@9827 SAPPAN @@002 223027 @@223027 גלנוע@@ גלנועPANAMA [email protected]@05:28
[email protected]@1624 S.T.&T. @@138פתוח222993 @@222993 מכולה מלאה@@ מכולה מלאהCOMOROS [email protected]@10:00
[email protected]@9826 M.A.R. @@097 223910 @@223910 צובר יבש@@ צובר יבשLIBERIA [email protected]@11:10
MSC [email protected]@7032 MSC @@063 220042 @@220042 מכולות@@ מכולותLIBERIA [email protected]@05:00
ADMIRAL [email protected]@2626 CARMEL @@006 222353 @@222353 מכולות@@ מכולותPORTUGAL [email protected]@10:09
TURKON [email protected]@1156 TIRAN @@135 222455 @@222455 מכולות@@ מכולותMARSHALL ISLAND[email protected]@10:24
MEDKON [email protected]@9271 SAPPAN @@002 223024 @@223024 מכולות@@ מכולותPANAMA [email protected]@06:31
SC [email protected]@2093 ALLALUF @@003 224323 @@224323 מכולות@@ מכולותPORTUGAL [email protected]@00:00
[email protected]@5798 KONMART @@064 221421 @@221421 צובר-פוספטים@@ צובר-פוספטיםPANAMA [email protected]@11:10
[email protected]@3547 @@001 221801 @@221801 מכולות@@ מכולותPANAMA [email protected]@16:56
NELE [email protected]@5617 sealand @@189 222021 @@222021 מכולות@@ מכולותDENMARK [email protected]@00:40
AS [email protected]@9450 sealand @@189 222008 @@222008 מכולות@@ מכולותPORTUGAL [email protected]@01:22
KAZIME [email protected]@4266 M.A.R. @@097 223903 @@223903 צובר-מלט-סילו@@ צובר-מלט-סילוTURKEY [email protected]@05:39
MSC [email protected]@0167 MSC @@063 220015 @@220015 מכולות@@ מכולותPORTUGAL [email protected]@05:00
AS [email protected]@9240 sealand @@189 222022 @@222022 מכולות@@ מכולותANTIGUA & BARBU[email protected]@00:41
[email protected]@9138 sealand @@189 222009 @@222009 מכולות@@ מכולותMARSHALL ISLAND[email protected]@01:51
TURKON [email protected]@1156 TIRAN @@135 222456 @@222456 מכולות@@ מכולותMARSHALL ISLAND[email protected]@10:51
NELE [email protected]@5617 sealand @@189 222023 @@222023 מכולות@@ מכולותDENMARK [email protected]@00:43
[email protected]@7558 sealand @@189 222010 @@222010 מכולות@@ מכולותLIBERIA [email protected]@01:25
MSC MIA [email protected]@0257 MSC @@063 220050 @@220050 מכולות@@ מכולותLIBERIA [email protected]@00:00