דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

מנהל/ת BI ותחום אנליזה- מכרז פנימי חיצוני 2100

תאריך אחרון להגשת מועמדות 16.02.2021

  

החטיבה:         משאבים

מקום העבודה: חברת נמל אשדוד בע"מ

כפיפות:          ע' ראש יחידת תכנון ובקרת משאבים

העסקה בחוזה אישי

 

 

תנאי המכרז:

 1. בעל/ת תואר ראשון באחד מהתחומים הבאים לפחות: הנדסת תעשיה וניהול/הנדסת מערכות מידע/ הנדסת תוכנה/ מדעי המחשב/ לימודי סטטיסטיקה. ראו הערות 4 ו-5 בפרק ההערות.
 2. בעל/ת ניסיון של 5 שנים לפחות, שנצבר ב-8 השנים האחרונות, בהובלת תהליכי פיתוח ואפיון (כגון: דשבורדים, דו"חות מורכבים ואנליזות) ובהטמעה במערכות BI/DWH, לרבות כתיבת שאילתות מורכבות ב- SQL.
  בהתייחס לניסיון הנדרש בתנאי סף 2, יובהר כי שנות הניסיון במקצוע נספרות עבור ניסיון בפועל שנצבר רק לאחר קבלת הזכאות לתואר האקדמי הנדרש.
 3. לא תישקל מועמדות למשרה זו של פונה בעל/ת קרוב/י משפחה בקרב עובדי החברה. קרוב/ת משפחה - כמשמעו בתקנות החברות הממשלתיות (כללים בדבר העסקת קרובי משפחה), התשס"ה–2005.
 4. שליטה בעברית – ייבדק במבדק התאמה.
 5. אנגלית ברמה סבירה – ייבדק במבדק התאמה.
 6. שעות העבודה: 7:30-16:00. נדרשת זמינות לעבודה בשעות נוספות מרובות ובשעות בלתי שגרתיות, בהתאם לצורך.

 

יש להגיש את המסמכים הבאים:

 1. קורות חיים מודפסים, הכוללים מספר תעודת זהות, כתובת דואר אלקטרוני וכן פירוט ניסיון מקצועי רלוונטי.
 2. שאלון למועמד/ת לתפקיד מנהל/ת BI ותחום אנליזה מלא וחתום.
 3. אישור זכאות/ תעודת תואר ראשון כנדרש בתנאי סף 1.
 4. טופס הצהרה על קרובי משפחה בחברה מלא וחתום –נמצא באתר האינטרנט www.ashdodport.co.il. יובהר כי גם מועמדים שאין להם קרובי משפחה בחברה נדרשים להגיש טופס זה ולהצהיר כי אין להם קרובי משפחה בחברה. המועמדים נדרשים למלא הצהרתם ביחס לסוגי הקרבה המשפחתית המפורטים בטופס ההצהרה.
 5. לצורך בחינת מתן העדפה לאוכלוסיות הזכאיות לייצוג הולם בהתאם להוראות הדין, באפשרותך למלא ולהגיש הצהרת מועמד/ת הנמצאת בלוח דרושים באתר האינטרנט של חברת נמל אשדוד www.ashdodport.co.il  ולצרפה ליתר המסמכים הנדרשים להגשת המועמדות. אוכלוסיות הזכאיות לייצוג הולם: מי שנולד/ה באתיופיה או שאחד/אחת מהוריו/ה נולד/ה באתיופיה; או שהוא/היא בן/בת האוכלוסייה הערבית, הדרוזית או הצ'רקסית; נשים; אנשים עם מוגבלות (בעל/ת לקות פיסית, נפשית או שכלית לרבות קוגניטיבית, קבועה או זמנית, המגבילה את התפקוד באופן מהותי בתחום אחד או יותר מתחומי החיים העיקריים) - ככל שיהיה צורך, יידרש אישור מגורם מוסמך.
 6. מסמכים נוספים המעידים על התאמה לתפקיד, ככל שישנם.

 

אומדן פרופיל שכר: כ-19,900 ברוטו, כולל תשלום עבור השתתפות באחזקת רכב, או  כ-17,000 ₪ ברוטו (אם המועמד/ת הזוכה ת/יבחר לקבל רכב ליסינג, בהתאם לנהלי החברה)  ולא כולל תשלום עבור שעות נוספות, ביגוד ודמי הבראה.

במשרה זו נדרשת עבודה בשעות נוספות לפי הצורך, שהתשלום בגינן על פי ביצוע בפועל ויבוצע בהתאם לחוק (מוערך בכ-1,800 ₪ נוספים בחודש, המשקפים כ-15 שעות נוספות, אולם מדובר בהערכה בלבד).

 

נא להפנות קו"ח, הצהרה על קרובי משפחה בחברה ומסמכים נדרשים נוספים בציון מספר המשרה למכון פילת  במייל:
[email protected]

* רק פניות שיקבלו תשובה אוטומטית כי התקבלו, ייחשבו כפניות שהוגשו במועד.

* לא יטופלו מועמדים שאינם עומדים בדרישות הסף לתפקיד ו/או לא העבירו את כל המסמכים הנדרשים.

  

תיאור התפקיד:

כללי: ניהול מערכת BI לרבות הגדרה, פיתוח ותחזוקת מדדים ודוחות מתקדמים, ניתוח נתונים מתקדם (אנליזה) לרבות שימוש בכלים תומכים כגון SPSS וניהול פרויקטים בתחומי מערכות מידע. ממשק עבודה מול הנהלה בכירה בארגון.

 1. ניהול והובלת מערכת BI ארגונית - ניתוח ואפיון צרכים עסקיים של לקוחות, כתיבת מסמכי אפיון וניתוח, פיתוח דוחות, ביצוע שאילתות SQL, תחזוקת המערכת וכו' – ממשק עבודה שוטף מול מחלקת מחשוב.
 2. הובלת תחום מדידת הביצועים בארגון- איפיון והגדרת מדדים, מעקב, תחזוקה, ניתוח, הטמעה ובקרה שוטפת. 
 3. ביצוע אנליזות וחקר נתונים מתקדם בעולם הBig Data תוך שימוש בכלים סטטיסטיים מתקדמים כגון SPSS  וכדו'.
 4. הובלה וריכוז הפרויקטים בתחומים שונים כולל וועדות היגוי, מעקב אחר לו"ז, ניהול שינויים, ניהול הממשק בין המשתמשים למפתחים במח' מחשוב, עבודה מול מנהלים בכירים, דיווחי סטטוס, הכנת מצגות, דו"חות ועוד.
 5. הטמעת תהליכי עבודה ומערכות ממוחשבות, לרבות הדרכה, הטמעה, מעקב ומתן תמיכה לאחר היישום.
 6. הובלה וריכוז של תהליכים חוצי-ארגון תוך ראיה מערכתית והבנה עסקית מעמיקה.
 7. מטלות נוספות על פי הנחיית הממונה.

       

 

הערות:

 1. לא יטופלו מועמדים שאינם עומדים בדרישות הסף לתפקיד ו/או לא העבירו את כל המסמכים הנדרשים.
 2. למנכ"ל החברה או למי מטעמו שמורה הזכות לשנות מזמן לזמן את תיאור התפקיד הנ"ל.
 3. המועמדים המתאימים יחויבו בביצוע מבחני התאמה, בדיקה ביטחונית ובדיקת כשירות רפואית.
 4. "תואר" משמעו - תואר ממוסד לימוד מוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה בישראל, או ממוסד בעל היתר או מוסד בעל רישיון כהגדרת מונחים אלה בחוק המועצה להשכלה גבוהה, או תואר ממוסד שהוכר על ידי הגורם המוסמך במדינה בה הוא פועל מחוץ לישראל ואשר לגביו נתקבל אישור שקילות מטעם האגף להערכת תארים במשרד החינוך בארץ.
 5. יובהר כי תואר בתחום הנדסת תעשייה וניהול הינו תואר Bsc ,כגון, תואר בהנדסת תעשייה וניהול, תואר בהנדסת תעשייה, תואר בניהול טכנולוגיה.
 6. בהתייחס לאנשים עם מוגבלות, ככל שזכאי/ת להתאמות בתהליך הגיוס, יש להעביר האסמכתאות המתאימות.
 7. השתתפות המועמד/ת הנבחר/ת במכרזים אחרים בחברת נמל אשדוד הינה בהתאם לנהלי החברה.
 8.  המשרה מיועדת לגברים ולנשים כאחד.
 9. רק פניות מתאימות תענינה.
 10. מועמדים מקרב אוכלוסיות מגוונות יתקבלו בברכה.