דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

תוכניתן/ית תחום Net.- מכרז פנימי חיצוני 2120

תאריך אחרון להגשת מועמדות 29.04.2021

 

החטיבה:          משאבים

כפיפות:           ראש צוות תכניתנים

העסקה בחוזה אישי

 

 

תנאי המכרז:

 

 1. בוגר/ת תואר ראשון לפחות במדעי המחשב/ מדעים מדויקים/ הנדסת תוכנה/ הנדסת מערכות מידע או הנדסאי/ת בתחומים אלו.
 2. ניסיון של שנתיים לפחות בפיתוח  ב-Visual studio  בסביבת #C.
 3. ניסיון של שנתיים לפחות בפיתוח מערכות מבוססות בסיסי נתונים Oracle או SQL Server.
 4. ידע בפיתוח בכלי פיתוח Net. – ייבחן במבחן מקצועי מקדים/ בוועדת קליטה.יתרון:

ניסיון של שנה לפחות בפיתוח אפליקציות בסביבת מובייל (כגון סביבת אנדרואיד).יש להגיש את המסמכים הבאים:

 1. קורות חיים הכוללים מספר תעודת זהות, כתובת דואר אלקטרוני וכן פירוט ניסיון מקצועי רלוונטי.
 2. שאלון למועמד/ת למשרה זו מלא וחתום. להורדת השאלון לחץ/י כאן

 3. תעודת השכלה בהתאם לתנאי סף 1.
 4. טופס הצהרה על קרובי משפחה בחברה מלא וחתום - יובהר כי גם מועמדים שאין להם קרובי משפחה בחברה נדרשים להגיש טופס זה ולהצהיר כי אין להם קרובי משפחה בחברה. המועמדים נדרשים למלא הצהרתם ביחס לסוגי הקרבה המשפחתית המפורטים בטופס ההצהרה. להורדת הטופס לחץ/י כאן
 5. לצורך בחינת מתן העדפה לאוכלוסיות הזכאיות לייצוג הולם בהתאם להוראות הדין, באפשרותך למלא ולהגיש הצהרת מועמד/ת הנמצאת בלוח דרושים בפורטל הארגוני. אוכלוסיות הזכאיות לייצוג הולם: מי שנולד/ה באתיופיה או שאחד/אחת מהוריו/ה נולד/ה באתיופיה; או שהוא/היא בן/בת האוכלוסייה הערבית, הדרוזית או הצ'רקסית; נשים; אנשים עם מוגבלות (בעל/ת לקות פיסית, נפשית או שכלית לרבות קוגניטיבית, קבועה או זמנית, המגבילה את התפקוד באופן מהותי בתחום אחד או יותר מתחומי החיים העיקריים) - ככל שיהיה צורך, יידרש אישור מגורם מוסמך. להורדת טופס הצהרת מועמד/ת לחץ/י כאן
 6. מסמכים נוספים המעידים על התאמה לתפקיד, ככל שישנם.

 

אומדן פרופיל שכר: כ-17,900 ברוטו, כולל תשלום עבור השתתפות באחזקת רכב, או כ-15,000 ₪ ברוטו (אם המועמד/ת הזוכה ת/יבחר לקבל רכב ליסינג, בהתאם לנהלי החברה)  ולא כולל תשלום עבור שעות נוספות, ביגוד ודמי הבראה.

במשרה זו נדרשת עבודה בשעות נוספות לפי הצורך, שהתשלום בגינן על פי ביצוע בפועל ויבוצע בהתאם לחוק (מוערך בכ-3,300 ₪ נוספים בחודש, המשקפים כ-30 שעות נוספות, אולם מדובר בהערכה בלבד).

 

נא להפנות קו"ח, הצהרה על קרובי משפחה בחברה ומסמכים נדרשים נוספים בציון מספר המשרה למכון פילת 
במייל:
[email protected]

* רק פניות שיקבלו תשובה אוטומטית כי התקבלו, ייחשבו כפניות שהוגשו במועד.

* לא יטופלו מועמדים שאינם עומדים בדרישות הסף לתפקיד ו/או לא העבירו את כל המסמכים הנדרשים.תיאור התפקיד:

 1. פיתוח תוכנה:
      א. תכנון מערכות ויישומים, כולל עיצוב מבנה נתונים, מסכים ודו"חות.
      ב. פיתוח תוכנה בסביבת חלונות של מיקרוסופט בכלי פיתוח חדשניים.
      ג. פיתוח יישומים בסביבת אינטרנט ופורטל ארגוני.
      ד. 
  פיתוח יישומים למכשירי מובייל.

 2. תחזוקת תוכנה:
      א. תחזוקת התוכנות והיישומים, שדרוג וביצוע התאמות לפי הנדרש.
      ב. קבלת דרישות לשינויים ותוספות, ניתוחם ושילובם במערכות קיימות.

 3. תמיכה והטמעה: מתן תמיכה ושירותי הדרכה/הטמעה למשתמשים במערכות שבתחומו/ה.

 4. תיעוד:
      א. 
  כתיבת תיעוד לתוצרי הפיתוח (תיקי מערכת) ושמירה על עדכניות התיעוד.
      ב. עריכת חוברות הדרכה למשתמשים, כולל מצגות ותרשימי עזר להטמעה.

5.      מטלות נוספות על פי הנחיית הממונה.הערות:

 1. לא יטופלו מועמדים שאינם עומדים בדרישות הסף לתפקיד ו/או לא העבירו את כל המסמכים הנדרשים.
 2. ככל שיהיו פניות במכרז הפנימי, יטופל המכרז הפנימי. מועמד/ת במכרז פנימי המעוניין/ת לקבל אומדן פרופיל שכר מתבקש/ת לפנות לגיוס. המכרז החיצוני יטופל רק לאחר סיום הליכי המכרז הפנימי, אם יהיו, במקרה בו לא נבחר/ה מועמד/ת מקרב המועמדים במכרז הפנימי.
 3. למנכ"ל החברה או למי מטעמו שמורה הזכות לשנות מזמן לזמן את תיאור התפקיד הנ"ל.
 4. לא תישקל מועמדות למשרה זו של פונה אשר העסקתו/ה במשרה תגרום ליחסי כפיפות ישירים או עקיפים ו/או לקשרי עבודה עם קרובי משפחתו/ה המועסקים בחברה או במקרה בו קרבת המשפחה עלולה לעורר חשש לניגוד עניינים; 'קרוב משפחה'  ו-'קשרי עבודה' - כמשמעותם  בתקנות החברות הממשלתיות (כללים בדבר העסקת קרובי משפחה), תשס"ה-2005.
 5. המועמדים המתאימים יחויבו בביצוע מבחני התאמה, בדיקה ביטחונית ובדיקת כשירות רפואית.
 6. בהתייחס לאנשים עם מוגבלות, ככל שזכאי/ת להתאמות בתהליך הגיוס, יש להעביר האסמכתאות המתאימות.
 7. השתתפות המועמד/ת הנבחר/ת במכרזים אחרים בחברת נמל אשדוד הינה בהתאם לנהלי החברה.
 8. למציגים אישור קיום תואר, "תואר" משמעו - תואר ראשון ומעלה במוסד לימוד מוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה בישראל, או ממוסד בעל היתר או מוסד בעל רישיון כהגדרת מונחים אלה בחוק המועצה להשכלה גבוהה, או תואר ממוסד שהוכר על ידי הגורם המוסמך במדינה בה הוא פועל מחוץ לישראל ואשר לגביו נתקבל אישור שקילות מטעם האגף להערכת תארים במשרד החינוך בארץ.
 9. המשרה מיועדת לגברים ולנשים כאחד.
 10. רק פניות מתאימות תענינה.
 11. מועמדים מקרב אוכלוסיות מגוונות יתקבלו בברכה.