דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

מפקח/ת חשמל - מכרז חיצוני 2125

תאריך אחרון להגשת מועמדות 02.05.2021

 

היחידה:           חטיבת לוגיסטיקה והנדסה

מקום העבודה: חברת נמל אשדוד בע"מ

כפיפות:           מהנדס חשמל נמלי

העסקה בחוזה אישיתנאי המכרז:

 1. הנדסאי/ת או מהנדס/ת, בתחום חשמל/אלקטרוניקה.
 2. בעל/ת רישיון ממשלתי בתוקף לעיסוק בעבודות חשמל ברמת חשמלאי הנדסאי לפחות בהתאם לתקנות החשמל (רישיונות), התשמ"ה –1985.
 3. ניסיון של שלוש שנים לפחות, שנצבר לאחר קבלת התעודה הנדרשת בתנאי 1, בביצוע עבודות תפעול ותחזוקה של מערכות חשמל תעשייתיות (לעניין זה מדובר בניסיון שנצבר במפעלים, קניונים, מתחמי מסחר, מגדלי משרדים וכדומה ו/או במקומות בהם מותקנים מתקני חשמל בהספק כולל של 1000kva לפחות. יודגש כי לא מדובר במערכות חשמל למגורים) ו/או בפיקוח על ביצוע עבודות חשמל להקמה/שיפוץ/שדרוג מערכות חשמל תעשייתיות לפי ההגדרה לעיל.
 4. רישיון נהיגה B  לפחות בתוקף.
 5. אנגלית ברמה בינונית לצורך קריאת חומר טכני  - ייבדק במכון אבחון.
 6. כושר ביטוי בעברית – ייבדק במכון אבחון.
 7. העבודה כוללת עבודה בגובה –הכשרה תינתן ע"י חברת הנמל.
 8. ימי העבודה א-ה 7:30-16:00, נדרשת זמינות גבוהה לעבודה בשעות נוספות ובלתי שגרתיות, לפי הצורך, לרבות בשבתות וחגים בהתאם לדין (בממוצע כ-3 פעמים בשנה), לצרכי תחזוקה או תיקון תקלות. כמו כן, נדרשת זמינות למענה טלפוני מעבר לשעות העבודה.


  יש להגיש את המסמכים הבאים:
 1. קורות חיים הכוללים פירוט ניסיון מקצועי נדרש, מספר תעודת זהות וכתובת דואר אלקטרוני.
 2. שאלון למועמד/ת למשרה זו מלא וחתום. להורדת השאלון לחץ/י כאן

 3. תעודת השכלה בהתאם לתנאי סף 1.
 4. רישיון ממשלתי בתוקף לעיסוק בעבודות חשמל ברמת חשמלאי הנדסאי לפחות בהתאם לתקנות החשמל (רישיונות), התשמ"ה –1985.
 5. רישיון נהיגה B  לפחות בתוקף.
 6. טופס הצהרה על קרובי משפחה בחברה מלא וחתום - יובהר כי גם מועמדים שאין להם קרובי משפחה בחברה נדרשים להגיש טופס זה ולהצהיר כי אין להם קרובי משפחה בחברה. המועמדים נדרשים למלא הצהרתם ביחס לסוגי הקרבה המשפחתית המפורטים בטופס ההצהרה. להורדת הטופס לחץ/י כאן

 7. לצורך בחינת מתן העדפה לאוכלוסיות הזכאיות לייצוג הולם בהתאם להוראות הדין, באפשרותך למלא ולהגיש הצהרת מועמד/ת הנמצאת בלוח דרושים בפורטל הארגוני. אוכלוסיות הזכאיות לייצוג הולם: מי שנולד/ה באתיופיה או שאחד/אחת מהוריו/ה נולד/ה באתיופיה; או שהוא/היא בן/בת האוכלוסייה הערבית, הדרוזית או הצ'רקסית; נשים; אנשים עם מוגבלות (בעל/ת לקות פיסית, נפשית או שכלית לרבות קוגניטיבית, קבועה או זמנית, המגבילה את התפקוד באופן מהותי בתחום אחד או יותר מתחומי החיים העיקריים) - ככל שיהיה צורך, יידרש אישור מגורם מוסמך. להורדת טופס הצהרת מועמד/ת לחץ/י כאן
 8. מסמכים נוספים המעידים על התאמה לתפקיד, ככל שישנם.

 

אומדן פרופיל שכר: כ- 15,400 ₪ ברוטו, כולל תשלום עבור השתתפות באחזקת רכב,

או כ-12,500 ₪ ברוטו, (אם המועמד/ת הזוכה ת/יבחר לקבל רכב ליסינג, בהתאם לנהלי החברה) ולא כולל תשלום עבור שעות נוספות, ביגוד ודמי הבראה.

במשרה זו נדרשת עבודה בשעות נוספות לפי הצורך, שהתשלום בגינן על פי ביצוע בפועל ויבוצע בהתאם לחוק (מוערך בכ- 2,700 ₪ נוספים בחודש, המשקפים כ-30 שעות נוספות, אולם מדובר בהערכה בלבד).

​ 

נא להפנות קו"ח, הצהרה על קרובי משפחה בחברה ומסמכים נדרשים נוספים בציון מספר המשרה למכון פילת
במייל:
[email protected]

* רק פניות שיקבלו תשובה אוטומטית כי התקבלו, ייחשבו כפניות שהוגשו במועד.

* * לא יטופלו מועמדים שאינם עומדים בדרישות הסף לתפקיד ו/או לא העבירו את כל המסמכים הנדרשים.

תיאור התפקיד:

 1. תכנון ותקצוב פרויקטים בתחום משק החשמל בחברה, לרבות הכנת כתבי כמויות ותיאום מול גורמי פנים וחוץ.
 2. פיקוח על עבודת קבלנים בתחומים הבאים: 
     א. ביצוע פרויקטים ועבודות בתחום משק החשמל בחברה. 
     ב. תחזוקה מתוכננת ותחזוקת שבר של מתקני החשמל והבקרה בגודל חיבורים של מעל 250 אמפר ועד 630 אמפר. 
     ג. תפעול שוטף של מערכות חשמל ובקרה ומערכות גיבוי וגנרציה.
 3. מענה לתיקון תקלות בתחום החשמל. 
 4. ייזום שיפורים בתחום משק החשמל. 
 5. תמיכה טכנית במערכות החשמל בשער החדש (שער חדש לכניסה/יציאה של משאיות מהנמל). 
 6. השתתפות בהכנת מפרטים טכניים למכרזים אשר בתחום אחריותו/ה.
 7. תיאום עבודות מול הקבלן ומול הגורמים בנמל. 
 8. הוצאת אישורי עבודה בנמל לקבלן, למשל, מבחינת בטיחות וביטחון. 
 9. הכנת הוראות עבודה והוראות אחזקה לציוד נמלי. 
 10. בניית מפרטים לחלפים לאחזקה, כולל המלצות לעיתוד. 
 11. ביצוע תדריכים לקבלן, למשל תדריכי בטיחות. 
 12. ניהול, מעקב ודיווח ביצוע בפרויקטים. 
 13. העבודה בשטח ובמשרד. 
 14. מטלות נוספות בהמשך להנחיית הממונים.


הערות:

 1. לא יטופלו מועמדים שאינם עומדים בדרישות הסף לתפקיד ו/או לא העבירו את כל המסמכים הנדרשים.
 2. למנכ"ל החברה או למי מטעמו שמורה הזכות לשנות מזמן לזמן את תיאור התפקיד הנ"ל.
 3. השתתפות המועמד/ת הנבחר/ת במכרזים אחרים בחברת נמל אשדוד הינה בהתאם לנהלי החברה.
 4. המועמדים המתאימים יחויבו בביצוע מבחני התאמה, בדיקה ביטחונית ובדיקת כשירות רפואית.
 5. לא תישקל מועמדות למשרה זו של פונה אשר העסקתו/ה במשרה תגרום ליחסי כפיפות ישירים או עקיפים ו/או לקשרי עבודה עם קרובי משפחתו/ה המועסקים בחברה או במקרה בו קרבת המשפחה עלולה לעורר חשש לניגוד עניינים; 'קרוב משפחה'  ו-'קשרי עבודה' - כמשמעותם  בתקנות החברות הממשלתיות (כללים בדבר העסקת קרובי משפחה), תשס"ה-2005. 
 6. בהתייחס לאנשים עם מוגבלות, ככל שזכאי/ת להתאמות בתהליך הגיוס, יש להעביר האסמכתאות המתאימות.
 7. למציגים אישור קיום תואר, "תואר" משמעו - תואר ראשון ומעלה במוסד לימוד מוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה בישראל, או ממוסד בעל היתר או מוסד בעל רישיון כהגדרת מונחים אלה בחוק המועצה להשכלה גבוהה, או תואר ממוסד שהוכר על ידי הגורם המוסמך במדינה בה הוא פועל מחוץ לישראל ואשר לגביו נתקבל אישור שקילות מטעם האגף להערכת תארים במשרד החינוך בארץ.
 8. המשרה מיועדת לגברים ולנשים כאחד.
 9. מועמדים מקרב אוכלוסיות מגוונות יתקבלו בברכה.
 10. רק פניות מתאימות תענינה.