דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

מהנדס/ת חשמל ובקרה - מכרז חיצוני 2130

תאריך אחרון להגשת מועמדות 30.05.2021

 

 

תקופת ההעסקה הינה בהתאם לצורכי חברת הנמל ולא תעלה על חמש שנים. לחברת הנמל שיקול דעת בלעדי להפוך המשרה למשרה לא מוגבלת לתקופה בהתאם לצרכיה ובמקרה כזה תבוטל המגבלה על העסקה לחמש שנים.

 

היחידה:            חטיבת לוגיסטיקה והנדסה

כפיפות:            רע"ן פרויקטים וקליטת ציוד תפעולי – מחלקת ציוד

העסקה בחוזה אישי


תנאי המכרז:

 1. בעל/ת רישיון ממשלתי בתוקף לעיסוק בביצוע עבודות חשמל בדרגה "חשמלאי מהנדס" לפחות, לפי חוק החשמל תשי"ד-1954 ובהתאם לתקנות החשמל (רשיונות), התשמ"ה-1985. 
 2. בעל/ת ניסיון של שלוש שנים לפחות, שנצבר בפועל רק ממועד הוצאת רישיון "חשמלאי ראשי" לפחות, בתחומים הבאים, בהתייחס למתקנים תעשייתיים גדולים ומורכבים: תכנון ופיקוח עליון של מערכות חשמל ו/או פיקוח ישיר על פרוייקטי הקמה של מערכות חשמל ו/או ניהול צוותי תחזוקה או צוותי הקמה של מערכות חשמל ו/או ביצוע בדיקות לאישור מתקני חשמל.
  לעניין זה מתקן תעשייתי גדול ומורכב הוא מתקן הכולל את כל הקריטריונים הבאים: בעל הספק מותקן של MVA1 לפחות; הזנה במתח גבוה; מערכת פיקוד ובקרה הכוללת בקר מתוכנת; קיום מערכות טכנולוגיות של ממירי מהירות AC (מתח או תדר); מערכת אל-פסק; מערכת גילוי וכיבוי אש. 
 3. בעל/ת רישיון נהיגה B לפחות בתוקף. 
 4. עבודה בימים א-ה, שעות העבודה: 7:30-16:00. נדרשת זמינות לעבודה בשעות נוספות ובשעות בלתי שגרתיות, בהתאם לצורך. 
 5. אנגלית טכנית ברמה סבירה - ייבדק במכון האבחון. 
 6. העבודה כוללת עבודה בגובה. העובד/ת הנבחר/ת ת/יוסמך לעבודה בגובה ע"י חברת הנמל.יש להגיש את המסמכים הבאים:

 1. קורות חיים הכוללים פירוט ניסיון מקצועי נדרש, מספר תעודת זהות וכתובת דואר אלקטרוני.
 2. שאלון למועמד/ת למשרה זו מלא וחתום. להורדת השאלון לחץ/י כאן.
 3. רישיון ממשלתי בתוקף לעיסוק בביצוע עבודות חשמל בדרגה "חשמלאי מהנדס" לפחות, לפי חוק החשמל תשי"ד-1954 ובהתאם לתקנות החשמל (רשיונות), התשמ"ה-1985.

  * כאמור בתנאי סף 2, שנות הניסיון נספרות עבור כל ניסיון בפועל, שנצבר רק ממועד הוצאת רישיון חשמלאי ראשי לפחות. לפיכך, מועמד/ת המעוניין/ת שנסיונו/ה ייחשב ממועד הוצאת רישיון חשמלאי ראשי, ת/יצרף גם רישיון חשמלאי ראשי לפחות.

 4. רישיון נהיגה B  לפחות בתוקף.
 5. טופס הצהרה על קרובי משפחה בחברה מלא וחתום - יובהר כי גם מועמדים שאין להם קרובי משפחה בחברה נדרשים להגיש טופס זה ולהצהיר כי אין להם קרובי משפחה בחברה. המועמדים נדרשים למלא הצהרתם ביחס לסוגי הקרבה המשפחתית המפורטים בטופס ההצהרה. להורדת הטופס לחץ/י כאן.
 6. לצורך בחינת מתן העדפה לאוכלוסיות הזכאיות לייצוג הולם בהתאם להוראות הדין, באפשרותך למלא ולהגיש הצהרת מועמד/ת הנמצאת בלוח דרושים בפורטל הארגוני. אוכלוסיות הזכאיות לייצוג הולם: מי שנולד/ה באתיופיה או שאחד/אחת מהוריו/ה נולד/ה באתיופיה; או שהוא/היא בן/בת האוכלוסייה הערבית, הדרוזית או הצ'רקסית; נשים; אנשים עם מוגבלות (בעל/ת לקות פיסית, נפשית או שכלית לרבות קוגניטיבית, קבועה או זמנית, המגבילה את התפקוד באופן מהותי בתחום אחד או יותר מתחומי החיים העיקריים) - ככל שיהיה צורך, יידרש אישור מגורם מוסמך. להורדת טופס הצהרת מועמד/ת לחץ/י כאן.
 7. מסמכים נוספים המעידים על התאמה לתפקיד, ככל שישנם.

 

אומדן פרופיל שכר: כ- 23,400 ₪ ברוטו, כולל תשלום עבור השתתפות באחזקת רכב, או כ-20,500 ₪ ברוטו, (אם המועמד/ת הזוכה ת/יבחר לקבל רכב ליסינג, בהתאם לנהלי החברה) ולא כולל תשלום עבור שעות נוספות, ביגוד ודמי הבראה.

במשרה זו נדרשת עבודה בשעות נוספות לפי הצורך, שהתשלום בגינן על פי ביצוע בפועל ויבוצע בהתאם לחוק (מוערך בכ- 2,200 ₪ נוספים בחודש, המשקפים כ-15 שעות נוספות, אולם מדובר בהערכה בלבד).

 

נא להפנות קו"ח, הצהרה על קרובי משפחה בחברה ומסמכים נדרשים נוספים בציון מספר המשרה למכון פילת,
במייל:
[email protected]

* רק פניות שיקבלו תשובה אוטומטית כי התקבלו, ייחשבו כפניות שהוגשו במועד.

* * לא יטופלו מועמדים שאינם עומדים בדרישות הסף לתפקיד ו/או לא העבירו את כל המסמכים הנדרשים.

תיאור התפקיד:

 • כללי: מחלקת ציוד בחברת נמל אשדוד מטפלת בכל ההיבטים הקשורים לתחזוקתם של המנופים, הציוד הנייד והציוד הנלווה לרבות אפיון ציוד חדש וקליטתו בנמל. המחלקה מפעילה צוותי תקלות בתחומי החשמל והמכונאות במנופים ובציוד הנייד בכל שעות הפעילות של הנמל. המנופים מוזנים ברובם ממערכות מתח גבוה, גנראטורים, פסי צבירה ומצויידים במערכות בקרה, ממירי תדר, מערכות אל פסק ומערכות גילוי וכיבוי אש.
 1. סיוע בתכנון, התנעה וביצוע פרויקטים של רכישה ו/או שדרוג הציוד המתמחה (מנופים), לרבות, איפיון הצורך וכתיבת המפרט הטכני (בעברית ובאנגלית), אישור חלופות טכניות, קביעת כמויות, בשיתוף עם גורמים הנדסיים רלוונטיים בחברה.
 2. השתתפות בצוותי עבודה לאפיון מערכות במנופים בתחומי חשמל מתח גבוה, מתח נמוך, מערכות בקרה, אלקטרוניקה ותקשורת, לרבות תכנון לוחות חשמל, הכנת כתבי כמויות, מפרטים ואומדנים.
 3. ביצוע ניהול פרויקטים ומעקב אחר ביצוע עבודות.
 4. השתתפות בהכנת מפרטים טכניים (בעברית ובאנגלית) עבור מנופים וציוד תפעולי.
 5. ביצוע  הזמנות עבודה, חומרים וחלפים הדרושים לביצוע המשימות.
 6. תיאום ביצוע אפיון טכני ,עבודות ופרויקטים בתחום אחריותו/ה מול גורמי פנים וחוץ כולל יצרנים בחו"ל.
 7. השתתפות בביצוע בדיקות קבלה במפעלים בארץ ובחו"ל.
 8. השתתפות בביצוע מבחני קבלה בנמל.
 9. פיקוח מקצועי על עבודות קבלנים לביצוע פרויקטים ועבודות במנופים ותשתיות הזנה למנופים.
 10. אחריות כי העבודות מתבצעות על פי הוראות בטיחות ונהלי הבטיחות לרבות בתחום החשמל.
 11. הכנת מערכי שיעור וביצוע הדרכות בתחומי החשמל והבטיחות לחשמלאים במחלקת ציוד ולעובדי קבלן בתחום.
 12. השתתפות בצוותי עבודה לתכנון ועיתוד מלאי חלקי חילוף למנופים.
 13. השתתפות בצוותי עבודה לכתיבת הוראות תחזוקה במנופים ובציוד נלווה.
 14. העבודה כוללת עבודה בגובה.
 15. העבודה מתבצעת בשטח ובמשרד.
 16. מטלות נוספות על פי הנחיות הממונה.הערות:

 1. לא יטופלו מועמדים שאינם עומדים בדרישות הסף לתפקיד ו/או לא העבירו את כל המסמכים הנדרשים.
 2. למנכ"ל החברה או למי מטעמו שמורה הזכות לשנות מזמן לזמן את תיאור התפקיד הנ"ל.
 3. השתתפות המועמד/ת הנבחר/ת במכרזים אחרים בחברת נמל אשדוד הינה בהתאם לנהלי החברה.
 4. המועמדים המתאימים יחויבו בביצוע מבחני התאמה, בדיקה ביטחונית ובדיקת כשירות רפואית.
 5. לא תישקל מועמדות למשרה זו של פונה אשר העסקתו/ה במשרה תגרום ליחסי כפיפות ישירים או עקיפים ו/או לקשרי עבודה עם קרובי משפחתו/ה המועסקים בחברה או במקרה בו קרבת המשפחה עלולה לעורר חשש לניגוד עניינים; 'קרוב משפחה'  ו-'קשרי עבודה' - כמשמעותם  בתקנות החברות הממשלתיות (כללים בדבר העסקת קרובי משפחה), תשס"ה-2005.
 6. בהתייחס לאנשים עם מוגבלות, ככל שזכאי/ת להתאמות בתהליך הגיוס, יש להעביר האסמכתאות המתאימות.
 7. המשרה מיועדת לגברים ולנשים כאחד.
 8. מועמדים מקרב אוכלוסיות מגוונות יתקבלו בברכה.
 9. רק פניות מתאימות תענינה.