דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

ראש/ת מחלקת ציוד- מכרז פנימי חיצוני 2140

​​

תאריך אחרון להגשת מועמדות 04.10.2021

 

           

היחידה:                       מחלקת ציוד

כפיפות:                       סמנכ"ל לוגיסטיקה והנדסה

העסקה בחוזה אישי

תנאי המכרז:

 1. תואר אקדמי BSc או B.T. בתחומי ההנדסה הבאים: מכונות/חשמל/ אלקטרוניקה/תעשיה וניהול.
  *  תואר בתחום הנדסת תעשייה וניהול הינו תואר ראשון (B.T. או BSc) לפחות בהנדסת תעשייה וניהול, בהנדסת תעשייה, בניהול תעשייתי, בניהול טכנולוגיה, או שווה ערך.
 2. ניסיון של 5 שנים לפחות בניהול מערך תפעולי ו/או טכנו-לוגיסטי בתחומי אחזקה ו/או ייצור של: כלים כבדים ו/או מערכות מכאניות ו/או מערכות חשמליות ו/או כלי תחבורה ו/או כלי שינוע.
 3. ניסיון ניהולי במערך המוגדר בתנאי מכרז 2 של 3 שנים לפחות, שבכל אחת מהן ניהל/ה המועמד/ת 50 עובדים לפחות הנמצאים ביחסי עובד-מעסיק עם הארגון בו צבר/ה המועמד/ת את הניסיון.
  *יובהר כי לא חייבת להיות כפיפות ישירה בין עובדי היחידה למנהל/ת, ניהול מטריציוני ייחשב ניהול עובדים לעניין זה והכל בכפוף לכך שמתקיימים יחסי עובד-מעסיק.
 4. ניסיון בניהול של לפחות 3 פרויקטים הנדסיים רב תחומיים במערכים שבתנאי מכרז 2, בהיקף כספי של 12 מיליון ₪ לפחות (במצטבר).
 5. ​ניסיון של 3 שנים לפחות בניהול מו"מ עם ספקים במערכים שבתנאי מכרז 2 לעיל, או בהשתתפות במו"מ עם ספקים דרך ועדת מכרזים במשרדי הממשלה בתחומים אלו.
 6. רישיון נהיגה B לפחות בתוקף.
  יובהר, כי שנות הניסיון נספרות עבור ניסיון בפועל שנצבר ב-10 השנים האחרונות, ובלבד שמשך הניסיון באותו ארגון הוא לפחות 12 חודשים ברצף, ורק לאחר קבלת הזכאות לתואר האקדמי הנדרש בתנאי המכרז וכאשר מדובר בעיסוק העיקרי של המועמד/ת.
  עיסוק עיקרי לעניין זה – היקף משרה העולה על 75% ממשרה מלאה.
 7. כושר ביטוי בכתב ובע"פ בעברית ובאנגלית ברמה גבוהה, כולל קריאת חומר טכני, התכתבות טכנית, קריאה והתכתבויות חוזיות,  מו"מ עם נותני שירותים בארץ ובחו"ל- ייבדק במכון האבחון.
 8. נכונות לעבודה מאומצת, זמינות לעבודה בשעות בלתי שגרתיות, בהתאם לצורך.יש להגיש את המסמכים הבאים:

 1. קורות חיים הכוללים מספר תעודת זהות, כתובת דואר אלקטרוני וכן פירוט ניסיון מקצועי רלוונטי.
 2. שאלון למועמד/ת למשרה זו מלא וחתום - להורדת השאלון לחץ/י כאן.
 3. תעודת השכלה כנדרש בתנאי מכרז 1.
 4. רישיון נהיגה B  לפחות בתוקף.
 5. טופס הצהרה על קרובי משפחה בחברה מלא וחתום - יובהר כי גם מועמדים שאין להם קרובי משפחה בחברה נדרשים להגיש טופס זה ולהצהיר כי אין להם קרובי משפחה בחברה. המועמדים נדרשים למלא הצהרתם ביחס לסוגי הקרבה המשפחתית המפורטים בטופס ההצהרה. להורדת הטופס לחץ/י כאן.

 6. לצורך בחינת מתן העדפה לאוכלוסיות הזכאיות לייצוג הולם בהתאם להוראות הדין, באפשרותך למלא ולהגיש הצהרת מועמד/ת הנמצאת בלוח דרושים בפורטל הארגוני. אוכלוסיות הזכאיות לייצוג הולם: מי שנולד/ה באתיופיה או שאחד/אחת מהוריו/ה נולד/ה באתיופיה; או שהוא/היא בן/בת האוכלוסייה הערבית, הדרוזית או הצ'רקסית; נשים; אנשים עם מוגבלות (בעל/ת לקות פיסית, נפשית או שכלית לרבות קוגניטיבית, קבועה או זמנית, המגבילה את התפקוד באופן מהותי בתחום אחד או יותר מתחומי החיים העיקריים) - ככל שיהיה צורך, יידרש אישור מגורם מוסמך. להורדת טופס הצהרת מועמד/ת לחץ/י כ​אן.
 7. מסמכים נוספים המעידים על התאמה לתפקיד, ככל שישנם. 


אומדן פרופיל שכר: כ-31,500 ₪ ברוטו, הכולל תשלום עבור שעות נוספות גלובליות ותשלום עבור השתתפות באחזקת רכב או כ-27,500 ₪ ברוטו, אם המועמד/ת הזוכה ת/יבחר לקבל רכב ליסינג, בהתאם לנהלי החברה. לשכר זה יתווסף תשלום עבור ביגוד ודמי הבראה.


נא להפנות קו"ח, הצהרה על קרובי משפחה בחברה ומסמכים נדרשים נוספים בציון מספר המשרה למכון פילת במייל:
[email protected]

* רק פניות שיקבלו תשובה אוטומטית כי התקבלו, ייחשבו כפניות שהוגשו במועד.

* לא יטופלו מועמדים שאינם עומדים בדרישות הסף לתפקיד ו/או לא העבירו את כל המסמכים הנדרשים.


תיאור התפקיד:

כללי: ניהול מחלקת ציוד המונה כ-170 עובדים ואחראית על כל ההיבטים הקשורים לאחזקת הציוד הייעודי בנמל, לרבות מנופים בקו המים ובעורף (מנופי גשר ושער שהינם מנופים גדולים המשמשים לפריקה וטעינה של מכולות, מנופי חוף המשמשים לפריקת מטענים כגון מתכות, עצים ותפזורות ומכונות לפריקה רציפה של מטעני צובר), מלגזות קלות וכבדות, גוררים וכן יתר הציוד הייעודי. בנוסף, באחריות המחלקה ניהול משק החשמל ומשק הדלק בנמל.

המחלקה מורכבת מגופי ביצוע, העוסקים באחזקה מונעת, תיקון תקלות ונזקים ותמיכה טכנית בכלל סוגי הציוד הייעודי הקיימים בנמל. כמו כן, מורכבת המחלקה ממטה הנדסי, העוסק בליווי מקצועי של גופי הביצוע, הובלה וליווי של פרויקטים להצטיידות, שדרוג וחידוש הציוד התפעולי וביצוע איפיון הנדסי.

 1. ניהול והובלה של מחלקת ציוד, לרבות ניהול משאבים, תקציב, כח אדם, משימות ותהליכי פיקוח ובקרה.
 2. חבר/ת ההנהלה המורחבת ושותף/ה להחלטות האסטרטגיות של החברה והוצאתן לפועל בתחום אחריותו/ה, תוך עמידה באיכות ובלו"ז.
 3. שותפ/ה מרכזי/ת בקביעת מדיניות החברה בתחומים שבאחריותו/ה, אחריות לתרגום המדיניות לתכנית פעולה ולבקרה על ביצוע התכנית, לרבות הכנת עבודות מטה בתחומו/ה.
 4. אחריות על מערך אחזקת הציוד, ההנדסה ומשק החשמל בחברה. הובלת פעילות הנמל בתחומי אחריותו/ה, בהתאם למדיניות החברה, מצב השוק, המשק, המתחרים והנחיות רגולטוריות מחייבות.
 5. הובלת פרוייקטים הנדסיים – איפיון הנדסי, כתיבת מפרטים טכניים, הכנת מסמכי מכרז, ליווי תהליך המכרז בהיבטים הנדסיים, פיקוח הנדסי על תהליך הייצור, ביצוע בדיקות קבלה, הטמעת הציוד וקליטתו לתחזוקה.
 6. ניהול מו"מ עם ספקים ונותני שירותים מהארץ ומחו"ל.
 7. אחריות להכנת תקציב הפיתוח והתקציב השוטף של החברה בתחום אחריותו/ה ומימושו.
 8. אחריות לקביעה והטמעה של נהלי הבטיחות בעבודה במחלקה ואכיפת נהלי אלה בשיתוף מהנדס הבטיחות.
 9. חבר/ה בצוותי תכנון בתחומו/ה.
 10. שותף/ה לגיבוש הסכמי העבודה בתחומו/ה עם נציגות העובדים, בשיתוף חטיבת משאבים.
 11. פיתוח מקצועי וניהולי של  עובדי המחלקה, לרבות הערכת עובדים, ורתימתם למטרות החברה וערכיה.

 

הערות:

 1. לא יטופלו מועמדים שאינם עומדים בדרישות הסף לתפקיד ו/או לא העבירו את כל המסמכים הנדרשים.
 2. ככל שיהיו פניות במכרז הפנימי, יטופל המכרז הפנימי. מועמד/ת במכרז פנימי המעוניין/ת לקבל אומדן פרופיל שכר מתבקש/ת לפנות לגיוס. המכרז החיצוני יטופל רק לאחר סיום הליכי המכרז הפנימי, אם יהיו, במקרה בו לא נבחר/ה מועמד/ת מקרב המועמדים במכרז הפנימי.
 3. לא תישקל מועמדות למשרה זו של פונה אשר העסקתו/ה במשרה תגרום ליחסי כפיפות ישירים או עקיפים ו/או לקשרי עבודה עם קרובי משפחתו/ה המועסקים בחברה או במקרה בו קרבת המשפחה עלולה לעורר חשש לניגוד עניינים; 'קרוב משפחה' ו-'קשרי עבודה' – כמשמעותם בתקנות החברות הממשלתיות (כללים בדבר העסקת קרובי משפחה), תשס"ה-2005.
 4. למנכ"ל החברה או למי מטעמו שמורה הזכות לשנות מזמן לזמן את תיאור התפקיד הנ"ל.
 5. בהתייחס לאנשים עם מוגבלות, ככל שזכאי/ת להתאמות בתהליך הגיוס, יש להעביר האסמכתאות המתאימות.
 6. המועמדים המתאימים יחויבו בביצוע מבחני התאמה, בדיקה ביטחונית ובדיקת כשירות רפואית.
 7. השתתפות המועמד/ת הנבחר/ת במכרזים אחרים בחברת נמל אשדוד הינה בהתאם לנהלי החברה.
 8. למציגים אישור קיום תואר, "תואר" משמעו - תואר במוסד לימוד מוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה בישראל, או ממוסד בעל היתר או מוסד בעל רישיון כהגדרת מונחים אלה בחוק המועצה להשכלה גבוהה, או תואר ממוסד שהוכר על ידי הגורם המוסמך במדינה בה הוא פועל מחוץ לישראל ואשר לגביו נתקבל אישור שקילות מטעם האגף להערכת תארים במשרד החינוך בארץ.
 9. המשרה מיועדת לגברים ולנשים כאחד.
 10.  רק פניות מתאימות תענינה.
 11.  מועמדים מקרב אוכלוסיות מגוונות יתקבלו בברכה.