דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

מנהל/ת תשתיות מחשוב - מכרז פנימי חיצוני מס' 2200

תאריך אחרון להגשת מועמדות 15.02.2022

 

 

החטיבה:                     משאבים, מחלקת מחשוב ומערכות מידע

מקום העבודה:             חברת נמל אשדוד בע"מ

כפיפות:                      ראש מחלקת מחשוב ומערכות מידע

העסקה בחוזה אישי

 

תנאי המכרז:

 1. בוגר/ת תואר ראשון לפחות במדעי המחשב/ ניהול מערכות מידע או מדעים מדוייקים או בעל/ת תואר שני בניהול טכנולוגיית המידע.
 2. בעל/ת ניסיון של 4 שנים לפחות, שנצבר ב-10 השנים האחרונות, כמנהל/ת תשתיות מחשוב, בארגון הכולל 500 משתמשי קצה לפחות.   
 3. בעל/ת ניסיון של 4 שנים לפחות, שנצבר במהלך 10 השנים האחרונות, בניהול ישיר של 5 עובדים טכנולוגיים לפחות (כולל עובדים ללא יחסי עובד-מעסיק וניהול מטריציוני). למען הסר ספק, ניהול עובדים במסגרת חוזה למתן שירותי ספקים/קבלנים לא ייחשב לעניין זה.
 4. בעל/ת ניסיון של 4 שנים לפחות בהובלת פרויקטים טכנולוגיים חוצי ארגון בתחום תשתיות התקשוב. הניסיון כאמור צריך לכלול לפחות 3 פרויקטים שכל אחד מהם בהיקף של 1 מיליון ₪ לפחות, או פחות מ-3 פרויקטים, ובלבד, שהיקפם המצטבר הוא 3 מיליון ₪ לפחות.
 5. בעל/ת ניסיון של 3 שנים לפחות בניהול תשתיות מחשוב בסביבת מיקרוסופט ו-VMWARE, ובניהול היבטי אבטחת מידע והגנת סייבר.
 6. רישיון נהיגה B לפחות בתוקף.
 7. לא תישקל מועמדות למשרה זו של פונה בעל/ת קרוב/י משפחה בקרב עובדי החברה. קרוב/ת משפחה- כמשמעו בתקנות החברות הממשלתיות (כללים בדבר העסקת קרובי משפחה), התשס"ה–2005.
 8. אנגלית ברמה טובה לצורך קריאת חומר טכני ולצורך ניהול שיחות עם ספקי חו"ל - ייבדק במכון אבחון.
 9. כושר ביטוי בעברית (בכתב ובעל פה) – ייבדק במכון אבחון.
 10. ימי העבודה א-ה 7:30-16:00, נדרשת זמינות גבוהה לעבודה בשעות נוספות ובלתי שגרתיות, לפי הצורך. כמו כן, נדרשת זמינות למענה טלפוני מעבר לשעות העבודה.


יש להגיש את המסמכים הבאים:

 1. קורות חיים הכוללים מספר תעודת זהות, כתובת דואר אלקטרוני וכן פירוט ניסיון מקצועי רלוונטי.
 2. שאלון למועמד/ת למשרה זו מלא וחת​ום.
 3. תעודת השכלה כנדרש בתנאי מכרז 1.
 4. רישיון נהיגה B  לפחות בתוקף.
 5. טופס הצהרה על קרובי משפחה בחברה מלא וחתום - יובהר כי גם מועמדים שאין להם קרובי משפחה בחברה נדרשים להגיש טופס זה ולהצהיר כי אין להם קרובי משפחה בחברה. המועמדים נדרשים למלא הצהרתם ביחס לסוגי הקרבה המשפחתית המפורטים בטופס ההצהרה.
 6. לצורך בחינת מתן העדפה לאוכלוסיות הזכאיות לייצוג הולם בהתאם להוראות הדין, באפשרותך למלא ולהגיש הצהרת מועמד/ת הנמצאת בלוח דרושים בפורטל הארגוני. אוכלוסיות הזכאיות לייצוג הולם: מי שנולד/ה באתיופיה או שאחד/אחת מהוריו/ה נולד/ה באתיופיה; או שהוא/היא בן/בת האוכלוסייה הערבית, הדרוזית או הצ'רקסית; נשים; אנשים עם מוגבלות (בעל/ת לקות פיסית, נפשית או שכלית לרבות קוגניטיבית, קבועה או זמנית, המגבילה את התפקוד באופן מהותי בתחום אחד או יותר מתחומי החיים העיקריים) - ככל שיהיה צורך, יידרש אישור מגורם מוסמך.
 7. מסמכים נוספים המעידים על התאמה לתפקיד, ככל שישנם.

 

אומדן פרופיל שכר: כ- 24,900 ₪ ברוטו, כולל תשלום עבור השתתפות באחזקת רכב, או כ-22,000 ₪ ברוטו, (אם המועמד/ת הזוכה ת/יבחר לקבל רכב ליסינג, בהתאם לנהלי החברה) ולא כולל תשלום עבור שעות נוספות, ביגוד ודמי הבראה.

במשרה זו נדרשת עבודה בשעות נוספות לפי הצורך, שהתשלום בגינן על פי ביצוע בפועל ויבוצע בהתאם לחוק (מוערך בכ- 3,000 ₪ נוספים בחודש, המשקפים כ-20 שעות נוספות, אולם מדובר בהערכה בלבד).

נא להפנות קו"ח, הצהרה על קרובי משפחה בחברה ומסמכים נדרשים נוספים בציון מספר המשרה למכון פילת
במייל:
[email protected]

* רק פניות שיקבלו תשובה אוטומטית כי התקבלו, ייחשבו כפניות שהוגשו במועד.

* לא יטופלו מועמדים שאינם עומדים בדרישות הסף לתפקיד ו/או לא העבירו את כל המסמכים הנדרשים.

תיאור התפקיד:

 1. ניהול יחידת תשתיות המחשוב ואחריות כוללת על תחומי תשתיות המחשוב ותקשורת נתונים, לרבות קביעת סטנדרטים, פיתוח, שדרוג ותחזוקה של תשתיות אלו.
 2. הגדרה ויישום של מדיניות תשתיות המחשוב ותקשורת הנתונים של חברת הנמל, בהלימה לצורכי החברה ולהתפתחויות הטכנולוגיות בשוק ה-IT, ויישומה בפועל. 
 3. תכנון תכניות עבודה שנתיות ורב-שנתיות, בהתאם למפת הדרכים הטכנולוגית של החברה ולסדרי העדיפויות שלה, והוצאתן אל הפועל באמצעות ניהול פרויקטים מוגדרים ובהתאם למשאבים שהוקצו. 
 4. מימוש וניהול התקציב שבתחום אחריותו/ה, ובקרה על הניצול התקציבי. 
 5. ניהול עובדים וצוותי תשתיות, כולל הנחייה מקצועית ופיתוח מקצועי. 
 6. ניהול וביצוע מכרזים והתקשרויות לרכש בתחום תשתיות המחשוב ותקשורת נתונים, כולל הכנת מסמכים ומפרטים טכניים, וניהול חוזי ההתקשרות עם הספקים, הקבלנים ונותני השירות. 
 7. נושא/ת באחריות בתחומים הבאים:
  א. אחראי/ת לניהול הפיתוח, השדרוג והתחזוקה של תשתיות המחשוב ותקשורת נתונים המרכזיות של החברה.
  ב. אחראי/ת לתקינות ולזמינות של כלל ציוד המחשוב בחברה ולמתן שירות איכותי ללקוחות המחלקה.
  ג. אחראי/ת לשמירה על עדכניות טכנולוגית של תשתיות המחשוב, כולל ביצוע סקרים לאיתור טכנולוגיות חדשות.
  ד. אחראי/ת ליישום טכנולוגי בנושא אבטחת מידע וסייבר בתחומי התשתיות עליהן אחראי/ת, בהתאם להנחיות הממונים והנחיות הרגולציה.
  ה. אחראי/ת לגיבוש והטמעת נהלים והוראות עבודה הקשורים לתחום תשתיות המחשוב ותקשורת נתונים.
  ו. אחראי/ת לגיוס עובדי תשתיות IT בתאום עם מחלקת מ"א של החברה או באמצעות חוזים עם חברות השמה. 
 8. שותף/ה בצוותים רוחביים העוסקים בייעול ושיפור תהליכים טכנולוגיים ובהובלת מהלכי חדשנות טכנולוגית בחברה. 
 9. ביצוע מטלות נוספות על פי הנחיית הממונים.


 

הערות:

 1. לא יטופלו מועמדים שאינם עומדים בדרישות הסף לתפקיד ו/או לא העבירו את כל המסמכים הנדרשים.
 2. למנכ"ל החברה או למי מטעמו שמורה הזכות לשנות מזמן לזמן את תיאור התפקיד הנ"ל.
 3. ככל שיהיו פניות במכרז הפנימי, יטופל המכרז הפנימי. המכרז החיצוני יטופל רק לאחר סיום הליכי המכרז הפנימי, אם יהיו, במקרה בו לא נבחר/ה מועמד/ת מקרב המועמדים במכרז הפנימי.
 4. בהתייחס לאנשים עם מוגבלות, ככל שזכאי/ת להתאמות בתהליך הגיוס, יש להעביר האסמכתאות המתאימות.
 5. המועמדים המתאימים יחויבו בביצוע מבחני התאמה, בדיקה ביטחונית ובדיקת כשירות רפואית.
 6. השתתפות המועמד/ת הנבחר/ת במכרזים אחרים בחברת נמל אשדוד הינה בהתאם לנהלי החברה. 
 7. "תואר" משמעו - תואר במוסד לימוד מוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה בישראל, או ממוסד בעל היתר או מוסד בעל רישיון כהגדרת מונחים אלה בחוק המועצה להשכלה גבוהה, או תואר ממוסד שהוכר על ידי הגורם המוסמך במדינה בה הוא פועל מחוץ לישראל ואשר לגביו נתקבל אישור שקילות מטעם האגף להערכת תארים במשרד החינוך בארץ.
 8. המשרה מיועדת לגברים ולנשים כאחד.
 9.  רק פניות מתאימות תענינה.
 10.  מועמדים מקרב אוכלוסיות מגוונות יתקבלו בברכה.