דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

מנהל/ת פיתוח בפרויקטי מערכות מידע- מכרז פנימי חיצוני מס' 2205

תאריך אחרון להגשת מועמדות 15.02.2022

 

היחידה:                       משאבים, מחלקת מחשוב ומערכות מידע

מקום העבודה:             חברת נמל אשדוד בע"מ

כפיפות:                           מנהל תחום פרויקטים – מערכות מידע

העסקה בחוזה אישי


תנאי המכרז:

 1. בעל/ת תואר אקדמי באחד מהתחומים הבאים: הנדסת תעשיה וניהול עם התמחות במערכות מידע או הנדסת מערכות מידע או הנדסת תוכנה או מדעי המחשב.
 2. ניסיון של שנה לפחות בפיתוח תוכנה.
 3. ניסיון של שלוש שנים לפחות בניתוח מערכות מידע, שבתפקידו/ה ביצע/ה: כתיבת מסמכי איפיון, יישום והטמעה.
 4. ניסיון של שנתיים לפחות כמנהל/ת פרוייקטים במערכות מידע או כראש/ת צוות פיתוח תוכנה.

   
 5. שליטה ממוצעת בשפה האנגלית – ייבדק במכון אבחון.
 6. ימי העבודה א-ה 7:30-16:00. עבודה בשעות נוספות לפי צרכי החברה. תיתכן עבודה בימי ו' ובמוצא"ש לפי הצורך.

 

עדיפות:

ניסיון של שנתיים לפחות בעבודת פיתוח עם בסיסי נתונים של oracle ו/או ניסיון של שנתיים לפחות בעבודה עם כלי פיתוח, בסיסי נתונים וטכנולוגיות עדכניות בסביבת מיקרוסופט.


יש להגיש את מסמכים הבאים:

 1. קורות חיים מודפסים, הכוללים מספר תעודת זהות, כתובת דואר אלקטרוני וכן פירוט ניסיון מקצועי רלוונטי.
 2. שאלון למועמד/ת למשרה זו מלא וחתום.
 3. תעודת תואר ראשון הנדרש בתנאי סף 1.
 4. טופס הצהרה על קרובי משפחה בחברה מלא וחתום - יובהר כי גם מועמדים שאין להם קרובי משפחה בחברה נדרשים להגיש טופס זה ולהצהיר כי אין להם קרובי משפחה בחברה. המועמדים נדרשים למלא הצהרתם ביחס לסוגי הקרבה המשפחתית המפורטים בטופס ההצה​רה. ​
 5. לצורך בחינת מתן העדפה לאוכלוסיות הזכאיות לייצוג הולם בהתאם להוראות הדין, באפשרותך למלא ולהגיש הצהרת מועמד/ת הנמצאת בלוח דרושים בפורטל הארגוני. אוכלוסיות הזכאיות לייצוג הולם: מי שנולד/ה באתיופיה או שאחד/אחת מהוריו/ה נולד/ה באתיופיה; או שהוא/היא בן/בת האוכלוסייה הערבית, הדרוזית או הצ'רקסית; נשים; אנשים עם מוגבלות (בעל/ת לקות פיסית, נפשית או שכלית לרבות קוגניטיבית, קבועה או זמנית, המגבילה את התפקוד באופן מהותי בתחום אחד או יותר מתחומי החיים העיקריים) - ככל שיהיה צורך, יידרש אישור מגורם מוסמך.
 6. מסמכים נוספים המעידים על התאמה לתפקיד, ככל שישנם.

 

אומדן פרופיל שכר: כ-22,900 ₪ ברוטו, כולל תשלום עבור השתתפות באחזקת רכב או כ-20,000 ₪ ברוטו, אם המועמד/ת הזוכה ת/יבחר לקבל רכב ליסינג, בהתאם לנהלי החברה, ולא כולל תשלום עבור שעות נוספות, ביגוד ודמי הבראה.

במשרה זו נדרשת עבודה בשעות נוספות לפי הצורך, שהתשלום בגינן על פי ביצוע בפועל ויבוצע בהתאם לחוק (מוערך בכ-2,700 ₪ נוספים בחודש, המשקפים כ-20 שעות נוספות, אולם מדובר בהערכה בלבד).

 

נא להפנות קו"ח, הצהרה על קרובי משפחה בחברה ומסמכים נדרשים נוספים בציון מספר המשרה למכון פילת  במייל: [email protected]

* רק פניות שיקבלו תשובה אוטומטית כי התקבלו, ייחשבו כפניות שהוגשו במועד.

* לא יטופלו מועמדים שאינם עומדים בדרישות הסף לתפקיד ו/או לא העבירו את כל המסמכים הנדרשים.


תיאור התפקיד:

 1. ניהול פרויקטים בתחום מערכות מידע, לרבות אפיון צרכים, ניתוח תהליכים, תכנון, ניהול הפיתוח, הטמעה, יישום, פיקוח ובקרה.
 2. חקר צורכי לקוחות וניתוח הצרכים לפיתוח מערכות מידע.
 3. ריכוז דרישות לקוחות פנימיים וחיצוניים לפיתוח מערכות מידע.
 4. ניתוח תהליכי עבודה והעלאת פתרונות לייעולם.
 5. איפיון פתרונות למחשוב תהליכים ולפיתוח מערכות מידע, כתיבת מסמכי איפיון וניתוח מערכת תוך שימוש במתודולוגיות מקובלות בניתוח מערכות ובניהול פרויקטים וכן כתיבת מסמכי תיעוד.
 6. הגדרת סטנדרטים ומתודולוגיות לפיתוח, כלי פיתוח ותשתיות הפיתוח הנדרשים למימוש מערכות המידע.
 7. הנחייה מקצועית של צוות התוכניתנים לפיתוח מערכות על פי מסמכי האפיון וליווי תהליך הפיתוח עד סיומו, לרבות מתן מענה לבעיות בפיתוח.
 8. בחינת משמעויות יישומיות והצעת פתרונות לאינטגרציה בין מערכתית בתחום מערכות המידע. 
 9. ניהול התחזוקה השוטפת של מערכות המידע, לרבות פתרון תקלות.
 10. ניהול ואחריות לביצוע בדיקות קבלה למערכות הממוחשבות שפותחו.
 11. הטמעת תהליכי עבודה ומערכות ממוחשבות בקרב משתמשים, לרבות הדרכה, הטמעה, תמיכה ובקרה על היישום.
 12. בקרה תקציבית על פרוייקטים.
 13. הכנת מפרטים טכניים למכרזים והתקשרויות בתחום פיתוח תוכנה.
 14. ניהול ספקי שירותי פיתוח ותחזוקה ועריכת בקרה ופיקוח על העבודה והחיובים בגינה.
 15. מטלות נוספות על פי הנחיית הממונה.

 

הערות:

 1. לא יטופלו מועמדים שאינם עומדים בדרישות הסף לתפקיד ו/או לא העבירו את כל המסמכים הנדרשים.
 2. למנכ"ל החברה או למי מטעמו שמורה הזכות לשנות מזמן לזמן את תיאור התפקיד הנ"ל.
 3. ככל שיהיו פניות במכרז הפנימי, יטופל המכרז הפנימי. המכרז החיצוני יטופל רק לאחר סיום הליכי המכרז הפנימי, אם יהיו, במקרה בו לא נבחר/ה מועמד/ת מקרב המועמדים במכרז הפנימי. 
 4. המועמדים המתאימים יחויבו בביצוע מבחני התאמה, בדיקה ביטחונית ובדיקת כשירות רפואית.
 5. בהתייחס לאנשים עם מוגבלות, ככל שזכאי/ת להתאמות בתהליך הגיוס, יש להעביר האסמכתאות המתאימות.
 6. לא תישקל מועמדות למשרה זו של פונה אשר העסקתו/ה במשרה תגרום ליחסי כפיפות ישירים או עקיפים ו/או לקשרי עבודה עם קרובי משפחתו/ה המועסקים בחברה או במקרה בו קרבת המשפחה עלולה לעורר חשש לניגוד עניינים; 'קרוב משפחה'  ו-'קשרי עבודה' - כמשמעותם  בתקנות החברות הממשלתיות (כללים בדבר העסקת קרובי משפחה), תשס"ה-2005.
 7. השתתפות המועמד/ת הנבחר/ת במכרזים אחרים בחברת נמל אשדוד הינה בהתאם לנהלי החברה.
 8. "תואר" משמעו - תואר במוסד לימוד מוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה בישראל, או ממוסד בעל היתר או מוסד בעל רישיון כהגדרת מונחים אלה בחוק המועצה להשכלה גבוהה, או תואר ממוסד שהוכר על ידי הגורם המוסמך במדינה בה הוא פועל מחוץ לישראל ואשר לגביו נתקבל אישור שקילות מטעם האגף להערכת תארים במשרד החינוך בארץ.
 9. יובהר כי תואר בתחום הנדסת תעשייה וניהול הינו תואר BSc, כגון, תואר בהנדסת תעשייה וניהול, תואר בהנדסת תעשייה, תואר בניהול תעשייתי, תואר בניהול טכנולוגיה. יובהר כי למציגים תואר בהנדסת תעשיה וניהול, לצורך עמידה בתנאי מכרז 1, נדרשת התמחות במערכות מידע.
 10. המודעה מיועדת לגברים ונשים כאחד.
 11. רק פניות מתאימות תענינה.
 12. מועמדים מקרב אוכלוסיות מגוונות יתקבלו בברכה.