דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

סמנכ"ל/ית תפעול משרה מס' 4000

תאריך אחרון להגשת מועמדות 26.4.2022

1. כללי:

חטיבת תפעול הינה החטיבה הגדולה והמרכזית בנמל אשדוד. החטיבה כוללת את מחלקת תפעול, מחלקת מכולות ומחלקת תפזורת ונוזלים, וכן יחידת הבטיחות וצוות חירום ומנהל פרוייקטים תפעולים. החטיבה מונה כ-900 עובדים.

 

2. להלן תיאור תפקיד סמנכ"ל/ית תפעול בחברת נמל אשדוד:

 1. חבר/ת הנהלת החברה ושותף/ה להחלטות האסטרטגיות של החברה והוצאתן לפועל בתחום  אחריותו/ה.
 2. הובלת אסטרטגיה תפעולית ויישומה.
 3. אחריות על מערך התפעול בחברה, המבצע בפועל את תהליכי הפריקה, הטעינה והאחסנה של מטענים, בהתאם למדיניות החברה, מצב השוק, המשק והמתחרים והנחיות רגולטוריות מחייבות.
 4. ניהול חטיבת תפעול על כל יחידותיה, ואחריות על הנושאים שבטיפולה, לרבות תוכנית עבודה שנתית, ניהול משאבים, תקציב, כח אדם באופן שיביא לרווחיות ולעמידה ביעדי החברה, פיתוח ויישום תהליכי פיקוח ובקרה.
 5. מדידת ביצועים לצורך עמידה ביעדים, שיפור בתוצאות וביעילות התפעולית.
 6. אחריות להכנת תקציב הפיתוח והתקציב הרגיל של החטיבה בתחום אחריותו/ה ומימושו.
 7. אחריות לאפיון פונקציונלי של ציוד ומתקנים תפעוליים, תהליכי עבודה תפעוליים ומערכות ממוחשבות, במטרה לשפר ולייעל את שיטות העבודה התפעולית בחברה.
 8. אחריות לקביעה והטמעה של נהלי הבטיחות בעבודה בנמל ואכיפת נהלים אלה באמצעות מערך הבטיחות.
 9. חבר/ה מועצות הייצור של מחלקות תפעול ותפזורת.
 10. שותף/ה לפיתוח שירותים מסחריים ולגיבוש הסכמים מסחריים עם לקוחות, בתיאום עם חטיבת לקוחות.
 11. שותף/ה לגיבוש הסכמי העבודה בתחומו/ה עם נציגות העובדים, בתיאום עם חטיבת משאבים.
 12. מתן מענה ללקוחות החברה בהתאם לצורך.
 13. פיתוח מקצועי וניהולי של עובדי החטיבה, לרבות הערכת ביצועי העובדים, ורתימתם למטרות החברה וערכיה.
 14. השתתפות בישיבות דירקטוריון בהתאם לצורך.
 15. למנכ"ל החברה שמורה הזכות לשנות את תיאור התפקיד הנ"ל, לרבות הוספה או גריעה של תחומי אחריות.

   
  3. תנאי כשירות לתפקיד סמנכ"ל/ית תפעול
  1.     3.1 תנאי הסף:
       3.1.1. תואר אקדמי באחד מהתחומים הבאים: הנדסה(*)/ כלכלה/ מינהל עסקים/ לוגיסטיקה.
   1.     3.1.2. ניסיון של 8 שנים לפחות במהלך 12 השנים האחרונות בניהול מערך תפעולי(**), בתפקיד ניהולי בכיר(***), בגוף המונה לפחות 300 עובדים, מתוכם ניהל/ה המועמד/ת 100 עובדים לפחות (בכפיפות ישירה או עקיפה).
        3.1.3. לא תישקל מועמדות למשרה זו של פונה בעל/ת קרוב/י משפחה בקרב עובדי החברה. קרוב משפחה - כמשמעו בתקנות החברות הממשלתיות (כללים בדבר העסקת קרובי משפחה), התשס"ה - 2005.
 •     *  בהתייחס לכל תנאי הכשירות והקריטריונים, שנות הניסיון במקצוע נספרות עבור ניסיון בפועל שנצבר ב-12  השנים האחרונות, ובלבד שמשך הניסיון באותו ארגון הוא לפחות 12 חודשים, וכאשר מדובר בעיסוק העיקרי של המועמד/ת.
 •     * במקרה של הגשת מועמדויות ע"י מספר מועמדים שיעלה על 50 מועמדים, העומדים בכל תנאי הסף למכרז ועל מנת למנוע הכבדה באורח בלתי סביר על ניהול הליך האיתור, יבוצע ניפוי נוסף על ידי העלאת תקופת הניסיון שבסעיף 3.1.2 ל–10 שנים.

  (*) תואר אקדמי בתחום הנדסת תעשייה וניהול הינו תואר  BSc או B.T. או MSc, כגון, תואר בהנדסת תעשייה וניהול, תואר בהנדסת תעשייה, תואר בניהול תעשייתי, תואר בניהול טכנולוגיה.
  (**) מערך תפעולי משמעו אחד או יותר מאלה: אספקה, שינוע, אחסנה – והכל ברמת ניהול אופרטיבית, ולא כניהול מטה.
  (***) תפקיד ניהולי בכיר משמעו – מנכ"ל, סמנכ"ל, כפיף מנכ"ל, כפיף סמנכ"ל (רמ"ח/ ר' אגף או מקביליהם), תפקיד בכיר בשירות המדינה (דרגה 43 ומעלה), תפקיד בכיר בצה"ל ( סא"ל ומעלה) או בכוחות הביטחון וההצלה.


  1.    3.2. דרישות מחייבות נוספות המהוות תנאי סף:
   1.    3.2.1. כושר ביטוי בכתב ובע"פ בעברית ברמת שפת אם.
   2.    3.2.2. אנגלית ברמה טובה.
   3.    3.2.3. בדיקה ביטחונית ובדיקת רישום פלילי ע"י מנהל הביטחון של החברה.
   4.    3.2.4. בדיקת כשירות רפואית ע"י רופא החברה.
   5.    3.2.5. אי הרשעה בעבירה שיש עמה קלון.
   6.    3.2.6. נכונות לעבודה מאומצת, זמינות לעבודה בשעות בלתי שגרתיות, בהתאם לצורך.

     
  2.    3.3. כישורים נדרשים (ייבדקו במכו אבחון חיצוני ו/או בראיון):
      3.3.1. 
   יכולת הובלה של אנשים ותהליכים.
      3.3.2. הבנה עסקית תחרותית.
      3.3.3. תפישת שירות מוכוונת לקוח.
   1.    3.3.4. אמינות ויושרה.
   2.    3.3.5. מיומנויות ניהול עובדים.
   3.    3.3.6. יכולת חשיבה אסטרטגית ותרגומה לתכנית פעולה.
   4.    3.3.7. ראייה מערכתית.
   5.    3.3.8. תוקף אישי ואסרטיביות.
   6.    3.3.9. כושר ניהול מו"מ.
   7.    3.3.10. עמידה בתנאי לחץ.
   8.    3.3.11. גמישות מחשבתית, יצירתיות בפתרון בעיות.
   9.    3.3.12. משימתיות, מוכוונות לתוצאות.
   10.    3.3.13. יכולת לרתום ממשקים לשיתופי פעולה.
   11.    3.3.14. יכולת עמידה בפני קהל, פורומים מקצועיים והנהלת החברה על אורגניה.

     

4. יש להגיש את המסמכים הבאים:

  1. 4.1. קורות חיים בשפה העברית, הכוללים פירוט ניסיון מקצועי רלוונטי, מספר תעודת זהות, כתובת דואר אלקטרוני ודרכי יצירת קשר.
  2. 4.2. תעודת תואר אקדמי באחד מהתחומים הבאים: הנדסה/ כלכלה/ מינהל עסקים/ לוגיסטיקה.
  3. 4.3. שאלון מלא וחתום למועמד/ת למשרת סמנכ"ל/ית תפעול בחברת נמל אשדוד בע"מ.
  4. 4.4. טופס הצהרה על קרובי משפחה המועסקים בחברה מלא וחתום. יובהר כי גם מועמדים שאין להם קרובי משפחה בחברה נדרשים להגיש טופס זה ולהצהיר כי אין להם קרובי משפחה בחברה. המועמדים נדרשים למלא הצהרתם ביחס לסוגי הקרבה המשפחתית המפורטים בטופס ההצהרה.
  5. 4.5. הצהרת המועמד/ת בדבר היכרות מוקדמת, קשר או זיקה, בהתאם לרשימת בעלי התפקידים.
  6. 4.6. לצורך בחינת מתן העדפה לאוכלוסיות הזכאיות לייצוג הולם בהתאם להוראות הדין, באפשרותך למלא ולהגיש הצהרת מועמד/ת הנמצאת בלוח דרושים בפורטל הארגוני. אוכלוסיות הזכאיות לייצוג הולם: מי שנולד/ה באתיופיה או שאחד/אחת מהוריו/ה נולד/ה באתיופיה; או שהוא/היא בן/בת האוכלוסייה הערבית, הדרוזית או הצ'רקסית; נשים; אנשים עם מוגבלות (בעל/ת לקות פיסית, נפשית או שכלית לרבות קוגניטיבית, קבועה או זמנית, המגבילה את התפקוד באופן מהותי בתחום אחד או יותר מתחומי החיים העיקריים) - ככל שיהיה צורך, יידרש אישור מגורם מוסמך.
  7. 4.7. מסמכים נוספים המעידים על התאמה לתפקיד, ככל שישנם.

 

אומדן פרופיל שכר: 80% נגזר שכר מנכ"ל החברה, כ- 40,100 ברוטו, כולל תשלום עבור השתתפות באחזקת רכב, או  כ-36,200 ₪ ברוטו (אם המועמד/ת הזוכה ת/יבחר לקבל רכב ליסינג, בהתאם לנהלי החברה), לא כולל תשלום עבור ביגוד ודמי הבראה. העסקה בחוזה אישי. המינוי ותנאי ההעסקה כפופים לאישור הדירקטוריון.

תקופת הכהונה של המועמד/ת שת/יזכה בתפקיד קצובה ל- 5 שנים בלבד.

המנכ"ל רשאי להאריך הכהונה בשנתיים נוספות, בכפוף לאישור הדירקטוריון ובלבד שקיימת נחיצות בהמשך כהונתו/ה בתפקיד.

 

 

נא להפנות את כל המסמכים הדרושים למכון פילת, למייל:

[email protected]

לאחר משלוח המסמכים עליכם לקבל מייל אוטומטי ממכון פילת המעיד על הצגת המועמדות (לא כולל אישור על תקינות ושלמות המסמכים שהוגשו). במידה שלא יתקבל אישור על משלוח ממכון פילת, ניתן לפנות למייל [email protected]

רק פניות שהוגשו במועד וקיבלו מייל אוטומטי כאמור, ייחשבו כפניות שהוגשו במועד.

 

5. להלן  עיקרי תהליך האיתור:

  1. 5.1. ינופו על ידי ועדת האיתור כל המועמדים שלא עמדו בתנאי הסף שנקבעו, בהתאם למסמכים ולפרטים שנמסרו על ידם לרבות קורות החיים ששלחו בכתב, הבהרות ומידע משלים שנתבקש על ידי ועדת האיתור.
  2. 5.2. במקרה של הגשת מועמדויות ע"י מספר מועמדים שיעלה על 50 מועמדים, העומדים בכל תנאי הסף למכרז, יבוצע ניפוי נוסף בהתאם לתנאי הסף הנוסף/המחמיר, כאמור לעיל. 
  3. 5.3. המועמדים שעברו את תנאי הסף, ינוקדו ע"י ועדת האיתור בהתאם לקריטריונים הקשיחים. עשרת המועמדים שקיבלו את הניקוד המשוקלל הגבוה ביותר תחת הקריטיריונים הקשיחים, יעברו לשלב הקריטריונים הרכים ויופנו למבדק התאמה לתפקיד במכון אבחון. מבדק ההתאמה ייערך על בסיס פרמטרים רלוונטיים למשרה ובאופן שוויוני בין המועמדים.
  4. 5.4. ועדת האיתור תראיין את כל המועמדים שנבחנו במבדק התאמה במכון האבחון. בראיונות אלה יתרשמו חברי ועדת האיתור ממידת התאמתם של המועמדים לתפקיד וינקדו אותם על פי הקריטריונים הרכים שנקבעו. חרף האמור, ככל שמכון האבחון ימצא כי מועמדים לא עומדים בתנאים שנקבעו על ידי ועדת האיתור, למשל רמת אנגלית, אז תהא רשאית ועדת האיתור לפסול את מועמדותם.
  5. 5.5. ועדת האיתור רשאית, בכל שלב, לערוך שיחות עם ממליצים שפרטיהם ימסרו על ידי המועמד/ת.
  6. 5.6. המועמד/ת בעל/ת הציון המשוקלל הגבוה ביותר, בהתאם לקריטריונים הקשיחים (מהווים 60% מהציון המשוקלל) ולקריטריונים הרכים (מהווים 40% מהציון המשוקלל), י/תועבר ע"י ועדת האיתור להמשך תהליך.
  7. 5.7. למועמד/ת בעל/ת הציון המשוקלל הגבוה ביותר, תיערך בדיקה ביטחונית ובדיקת רישום פלילי ע"י מנהל הביטחון בחברה, כנדרש על פי דין. הבדיקה תיערך תוך הקפדה על הסודיות ושמירה על הפרטיות. קליטת המועמד/ת לעבודה בחברה מותנית באישור מנכ"ל החברה באשר לממצאי הבדיקות הנ"ל שנערכו למועמד/ת.
  8. 5.8. ועדת האיתור תפעל למתן העדפה מתקנת למועמדים מקרב קבוצות הזכאיות לייצוג הולם, ככל שישנם, כאשר הם בעלי כישורים דומים לכישוריהם של מועמדים אחרים, בהתאם להנחיה מספר 1.1503 של היועץ המשפטי לממשלה בנושא "ייצוג הולם למגזרים מסוימים".
  9. 5.9. לעניין זה: "הקבוצות הזכאיות לייצוג הולם" – מי שנולד/ה באתיופיה או שאחד/אחת מהוריו/ה נולד/ה באתיופיה; או שהוא/היא בן/בת האוכלוסייה הערבית, הדרוזית או הצ'רקסית; נשים; אנשים עם מוגבלות (בעל/ת לקות פיסית, נפשית או שכלית לרבות קוגניטיבית, קבועה או זמנית, המגבילה את התפקוד באופן מהותי בתחום אחד או יותר מתחומי החיים העיקריים) וכן כל אוכלוסיה אחרת ככל שיקבע בדין, והכל לפי כל דין.
  10. 5.10. עם תום הליך האיתור דלעיל ועדת האיתור תמליץ על כשיר/ה אחד/ת מבין המועמדים, אשר יובא/תובא על ידי המנכ"ל לאישור הדירקטוריון. ועדת האיתור תהיה רשאית להמליץ על כשיר/ה שני/ה.

    

6. הערות:

  1. 6.1. לא יטופלו מועמדים שאינם עומדים בדרישות הסף לתפקיד ו/או לא העבירו את כל המסמכים הנדרשים. ועדת האיתור תהא רשאית להשלים מסמכים ופרטים נדרשים.
  2. 6.2. יש למלא את השאלון בפירוט. יובהר כי ועדת האיתור רשאית שלא לקחת בחשבון נתונים שלא מולאו בשאלון למועמד/ת למשרת סמנכ"ל/ית תפעול בחברת נמל אשדוד בע"מ, לצורך בדיקת עמידה בתנאי הסף ולניקוד בהתאם לקריטריונים הקשיחים שנקבעו מראש.
  3. 6.3. "תואר" משמעו - תואר במוסד לימוד מוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה בישראל, או ממוסד בעל היתר או מוסד בעל רישיון כהגדרת מונחים אלה בחוק המועצה להשכלה גבוהה, או תואר ממוסד שהוכר על ידי הגורם המוסמך במדינה בה הוא פועל מחוץ לישראל ואשר לגביו נתקבל אישור שקילות מטעם האגף להערכת תארים במשרד החינוך בארץ.
  4. 6.4. המועמדים המתאימים יחויבו בביצוע מבדקי התאמה מקוונים במכון אבחון, מבדק אמינות, בדיקה ביטחונית ובדיקת כשירות רפואית.
  5. 6.5. חברת הנמל רשאית לאתר מועמדים למשרה זו גם באמצעות איתור אקטיבי, עד המועד האחרון להגשת המועמדות או עד לאחר סיום שלב הקריטריונים הקשיחים ובכל מקרה, עד לתחילת שלב הראיונות.
  6. 6.6. בהתייחס לאנשים עם מוגבלות, ככל שזכאי/ת להתאמות בהליך האיתור, יש להעביר האסמכתאות המתאימות.
  7. 6.7. קליטת המועמד/ת לעבודה הינה בכפוף לביצוע בדיקת רישום פלילי בהתאם לחוק המרשם הפלילי.
  8. 6.8. התפקיד נמנה עם תפקידי הנהלה ,הדורשים מידה מיוחדת של אמון אישי, כמשמעותם בחוק שעות עבודה ומנוחה, תשי"א-1951") חוק שעות עבודה"), ולפיכך לא יחולו הוראות חוק שעות עבודה או כל חוק או תקנות שיתקנו או יבואו במקומו על ממלא/ת התפקיד והוא/היא לא יהיה/תהיה זכאי/ת לתשלומים על פי חוק שעות עבודה. למען הסר ספק מובהר, כי התמורה המפורטת באומדן פרופיל שכר שמפורסם בנוסח ההליך נקבעה כך, שהיא כבר כוללת בתוכה מרכיב של כל התשלומים שהיו מגיעים לממלא/ת התפקיד אילו חלו עליו/ה הוראות חוק שעות עבודה.
  9. 6.9. למנכ"ל החברה שמורה הזכות לשנות מזמן לזמן את תיאור התפקיד הנ"ל, להוסיף או לגרוע ממנו.
  10. 6.10. החברה רשאית לבדוק אמיתות הנתונים שימסרו המועמדים בהליך האיתור, ככל שתמצא לנכון, בכפוף לשמירה על דיסקרטיות.
  11. 6.11. מדובר במשרה מלאה, שכיר/ה בחוזה אישי.
  12. 6.12. רק פניות מתאימות תענינה.
  13. 6.13. סודיות תישמר בקפידה.
  14. 6.14. המשרה מיועדת לגברים ולנשים כאחד.

6.15. מועמדים מקרב אוכלוסיות מגוונות יתקבלו בברכה.