דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

סמנכ"ל/ית לוגיסטיקה והנדסה משרה מס' 5000

​​​

‏כ"א אב תשפ"ב
‏18 אוגוסט 2022
לחברת נמל אשדוד בע"מ
דרוש/ה
סמנכ"ל/ית לוגיסטיקה והנדסה
משרה מס' 5000
תאריך אחרון להגשת מועמדות 07.09.2022

1. כללי:
חטיבת לוגיסטיקה והנדסה אחראית על פעילות חברת נמל אשדוד בתחומי הרכש, הציוד והבינוי. החטיבה מונה כ-200 עובדים וכוללת שלוש מחלקות: מחלקת ציוד, מחלקת רכש ומחלקת בינוי. 
מחלקת ציוד אחראית על כל ההיבטים הקשורים לתחזוקת המנופים, המלגזות וכן יתר הציוד המתמחה, כגון מנופי גשר ושער שהינם מנופים גדולים המשמשים לפריקה וטעינה של מכולות, וכן מנופי חוף המשמשים לפריקת מטענים כגון מתכות, עצים ותפזורות, וכן, הציוד הנייד בנמל שהינו מלגזות קלות וכבדות ומשאיות גורר. בנוסף, באחריות המחלקה ניהול משק החשמל בנמל.
מחלקת רכש אחראית להובלה ולריכוז של תהליכי הרכש בחברת הנמל. המחלקה מרכזת ביצוע הליכי רכש שירותים ורכש טובין בארץ ובחו"ל, לרבות קיטלוג וקניינות, על פי חוק חובת מכרזים תשנ"ב- 1992 ותקנות חובת המכרזים, תשנ"ג-1993 ובהתאם לנהלי החברה.
מחלקת בינוי אחראית לתכנון וביצוע פרויקטים בתחום ההנדסה האזרחית והימית, לרבות תחזוקת המבנים היבשתיים והימיים. 
חברת הנמל פועלת בסביבה תחרותית, שאף תלך ותגבר ובמסגרת זו יבוצעו פעולות איפיון ורכש של ציוד וכן בניית מבנים יבשתיים וימיים. פעילות חטיבת לוגיסטיקה והנדסה קריטית להשגת יעדי החברה.

2. להלן תיאור תפקיד סמנכ"ל/ית לוגיסטיקה והנדסה בחברת נמל אשדוד:
1. חבר/ת הנהלת החברה ושותף/ה להחלטות האסטרטגיות של החברה והוצאתן לפועל בתחום אחריותו/ה.
2. הובלת אסטרטגיה לוגיסטית הנדסית ויישומה.
3. שותפ/ה מרכזי/ת בקביעת מדיניות החברה בתחומים שבאחריותו/ה, אחריות לתרגום המדיניות לתכנית פעולה ולבקרה על ביצוע התכנית, לרבות הכנת עבודות מטה בתחומו/ה.
4. אחריות על מערך הלוגיסטיקה, ההנדסה והחשמל בחברה, המוביל את פעילות הנמל בתחומי הרכש, אחזקת הציוד והבינוי, בהתאם למדיניות החברה, מצב השוק, המשק, המתחרים והנחיות רגולטוריות מחייבות.
5. ניהול חטיבת לוגיסטיקה והנדסה, על כל מחלקותיה, ואחריות על הנושאים שבטיפולה, לרבות ניהול משאבים, תקציב, כח אדם, משימות ותהליכי פיקוח ובקרה.
6. הובלת פרוייקטים הנדסיים.
7. ניהול מו"מ עם ספקים ונותני שירותים מהארץ ומחו"ל.
8. מדידת ביצועים לצורך עמידה ביעדים, שיפור בתוצאות וביעילות.
9. אחריות להכנת תקציב הפיתוח והתקציב הרגיל של החברה בתחום אחריותו/ה ומימושו.
10. אחריות לקביעה והטמעה של נהלי הבטיחות בעבודה בחטיבה ואכיפת נהלים אלה בשיתוף מהנדס הבטיחות.
11. חבר/ה בצוותי תכנון בתחומו/ה.
12. יו"ר/ית ועדות מכרזים לרכש טובין ושירותים.
13. יו"ר/ית מועצות הייצור של המחלקות באחריותו/ה.
14. שותף/ה לגיבוש הסכמי העבודה בתחומו/ה עם נציגות העובדים, בשיתוף חטיבת משאבים.
15. פיתוח מקצועי וניהולי של  עובדי החטיבה, לרבות הערכת עובדים, ורתימתם למטרות החברה וערכיה.
16. השתתפות בישיבות דירקטוריון בהתאם לצורך. 
17. למנכ"ל החברה שמורה הזכות לשנות את תיאור התפקיד הנ"ל, לרבות הוספה או גריעה של תחומי אחריות. 

3. תנאי כשירות לתפקיד סמנכ"ל/ית לוגיסטיקה והנדסה 
3.1      תנאי הסף:
3.1.1 תואר אקדמי בהנדסה*/ לוגיסטיקה/ כלכלה/ מינהל עסקים. 
3.1.2 ניסיון של 8 שנים לפחות בתפקיד ניהולי בכיר** בניהול מערך תפעולי או לוגיסטי או טכני ***, בתחומי אחזקה ו/או ייצור של כלים**** / מערכות מכאניות ו/או מערכות חשמליות ו/או מערכות ייצור ו/או מערכות לוגיסטיקה (למשל, מחסנים אוטומטיים וחצי אוטומטיים) ו/או כלי תחבורה/שינוע, בגוף המונה לפחות 300 עובדים.
3.1.3 ניסיון בניהול/ ליווי של לפחות 3 פרויקטים הנדסיים, בהיקף של 25 מיליון ₪ לפחות לכל פרוייקט, המורכבים מלפחות 2 תחומי הנדסה (למשל, הנדסת בניין והנדסת חשמל, הנדסת מכונות והנדסת אלקטרוניקה).
3.1.4 ניסיון ניהולי במערך המוגדר בתנאי סף 2 של 5 שנים לפחות, שבכל אחת מהן ניהל/ה המועמד/ת 50 עובדים לפחות הנמצאים ביחסי עובד-מעסיק עם הארגון בו צבר/ה המועמד/ת את הניסיון.
מובהר כי לא חייבת להיות כפיפות ישירה בין עובדי היחידה למנהל/ת, למען הסר ספק, ניהול עובדים במסגרת חוזה למתן שירותי ספקים/ קבלנים לא ייחשב לעניין זה.
3.1.5 לא תישקל מועמדות למשרה זו של פונה בעל/ת קרוב/י משפחה בקרב עובדי החברה. קרוב/ת משפחה - כמשמעו בתקנות החברות הממשלתיות (כללים בדבר העסקת קרובי משפחה), התשס"ה–2005. 
בהתייחס לכל תנאי הכשירות והקריטריונים, שנות הניסיון במקצוע נספרות עבור ניסיון בפועל שנצבר ב-12 השנים האחרונות, ובלבד שמשך הניסיון באותו ארגון הוא לפחות 12 חודשים, וכאשר מדובר בעיסוק העיקרי של המועמד/ת.
במקרה של הגשת מועמדויות ע"י מספר מועמדים שיעלה על 50 מועמדים, העומדים בכל תנאי הסף למכרז ועל מנת למנוע הכבדה באורח בלתי סביר על ניהול הליך האיתור, יבוצע ניפוי נוסף על ידי העלאת תקופת הניסיון שבסעיף 3.1.2 לעיל ל–10 שנים.
 (*) בהתייחס למועמדים בעלי תואר אקדמי בתחום הנדסת תעשייה וניהול - יובהר כי משמעו תואר BSc או B.T. או MSc, כגון תואר בהנדסת תעשייה וניהול, תואר בהנדסת תעשייה, תואר בניהול תעשייתי, תואר בניהול טכנולוגיה.
(**) תפקיד ניהולי בכיר משמעו – מנכ"ל, סמנכ"ל, כפיף מנכ"ל, כפיף סמנכ"ל (רמ"ח/ ר' אגף או מקביליהם), תפקיד בכיר בשירות
המדינה (דרגה 43 ומעלה), תפקיד בכיר בצה"ל (סא"ל ומעלה) או בכוחות הביטחון וההצלה.
(***)מערך תפעולי או לוגיסטי או טכני - בתחומים כאמור בתנאי סף 3.1.2 והכל ברמת ניהול אופרטיבית, ולא כניהול מטה.
(****) כלים – הכוונה לכלי ייצור/ תעשייה/ כלי צמ"ה/ ציוד הנפה. אין הכוונה לכלים למוצרי צריכה.

3.2    דרישות מחייבות נוספות המהוות תנאי סף: 
3.2.1 כושר ביטוי בכתב ובע"פ בעברית ובאנגלית ברמה גבוהה, כולל קריאת חומר טכני, התכתבות טכנית, קריאה והתכתבויות חוזיות, מו"מ עם נותני שירותים בארץ ובחו"ל – ייבדק במכון האבחון. 
3.2.2 אישור ביטחוני ובדיקת העדר רישום פלילי ע"י מנהל הביטחון של החברה.
3.2.3 אישור כשירות רפואית ע"י רופא החברה.
3.2.4 נכונות המועמדים/ות לעבודה בשעות בלתי שגרתיות, בהתאם לצורך.

3.3   יתרון:
ניסיון בניהול מו"מ עם ועד עובדים ובניהול מו"מ עם ספקים במסגרת הניסיון הניהולי של המועמד/ת שנצבר בתפקידו כמפורט בתנאי סף 3.1.2 לעיל.

3.4   כישורים נדרשים (ייבדקו במכון אבחון חיצוני ו/או בראיון):
3.4.1 מיומנויות ניהול ובכלל זה יכולת הובלה של אנשים ותהליכים.
3.4.2 הבנה עסקית תחרותית.
3.4.3 תפישת שירות מוכוונת לקוח.
3.4.4 יכולת חשיבה אסטרטגית ותרגומה לתכנית פעולה.
3.4.5 ראייה מערכתית.
3.4.6 תוקף אישי ואסרטיביות.
3.4.7 כושר ניהול מו"מ.
3.4.8 עמידה בתנאי לחץ.
3.4.9 גמישות מחשבתית, יצירתיות בפתרון בעיות.
3.4.10 משימתיות, מוכוונות לתוצאות.
3.4.11 יכולת לרתום ממשקים לשיתופי פעולה.
3.4.12 יכולת עמידה בפני קהל, פורומים מקצועיים והנהלת החברה על אורגניה.
3.4.13 תודעת שירות גבוהה.4. יש להגיש את המסמכים הבאים:
4.1. קורות חיים בשפה העברית, הכוללים פירוט ניסיון מקצועי רלוונטי, מספר תעודת זהות, כתובת דואר אלקטרוני ודרכי יצירת קשר.
4.2. תעודת תואר אקדמי בהנדסה/ לוגיסטיקה/ כלכלה/ מינהל עסקים.
4.4. טופס הצהרה על קרובי משפחה המועסקים בחברה מלא וחתום. יובהר כי גם מועמדים שאין להם קרובי משפחה בחברה נדרשים להגיש טופס זה ולהצהיר כי אין להם קרובי משפחה בחברה. המועמדים נדרשים למלא הצהרתם ביחס לסוגי הקרבה המשפחתית המפורטים בטופס ההצהרה. 
4.6. לצורך בחינת מתן העדפה לאוכלוסיות הזכאיות לייצוג הולם בהתאם להוראות הדין, באפשרותך למלא ולהגיש הצהרת מועמד/ת הנמצאת בלוח דרושים בפורטל הארגוני. אוכלוסיות הזכאיות לייצוג הולם: מי שנולד/ה באתיופיה או שאחד/אחת מהוריו/ה נולד/ה באתיופיה; או שהוא/היא בן/בת האוכלוסייה הערבית, הדרוזית או הצ'רקסית; נשים; אנשים עם מוגבלות (בעל/ת לקות פיסית, נפשית או שכלית לרבות קוגניטיבית, קבועה או זמנית, המגבילה את התפקוד באופן מהותי בתחום אחד או יותר מתחומי החיים העיקריים) - ככל שיהיה צורך, יידרש אישור מגורם מוסמך. 
4.7. מסמכים נוספים המעידים על התאמה לתפקיד, ככל שישנם.

אומדן פרופיל שכר: 80% נגזר שכר מנכ"ל החברה, כ- 40,100 ברוטו, כולל תשלום עבור השתתפות באחזקת רכב, או  כ-36,200 ₪ ברוטו (אם המועמד/ת הזוכה ת/יבחר לקבל רכב ליסינג, בהתאם לנהלי החברה), לא כולל תשלום עבור ביגוד ודמי הבראה. העסקה בחוזה אישי. המינוי ותנאי ההעסקה כפופים לאישור הדירקטוריון.
תקופת הכהונה של המועמד/ת שת/יזכה בתפקיד קצובה ל- 5 שנים בלבד. 
המנכ"ל יהיה רשאי להאריך הכהונה בהתאם לנהלי החברה ולכללי רשות החברות הממשלתיות, ובלבד שקיימת נחיצות בהמשך כהונתו/ה בתפקיד. 


נא להפנות את כל המסמכים הדרושים למכון פילת, למייל:
לאחר משלוח המסמכים עליכם לקבל מייל אוטומטי ממכון פילת המעיד על הצגת המועמדות (לא כולל אישור על תקינות ושלמות המסמכים שהוגשו). במידה שלא יתקבל אישור על משלוח ממכון פילת, ניתן לפנות למייל [email protected]
רק פניות שהוגשו במועד וקיבלו מייל אוטומטי כאמור, ייחשבו כפניות שהוגשו במועד.5. להלן  עיקרי תהליך האיתור:
5.1. ינופו על ידי ועדת האיתור כל המועמדים שלא עמדו בתנאי הסף שנקבעו, בהתאם למסמכים ולפרטים שנמסרו על ידם לרבות קורות החיים ששלחו בכתב, הבהרות ומידע משלים שנתבקש על ידי ועדת האיתור. 
5.2. במקרה של הגשת מועמדויות ע"י מספר מועמדים שיעלה על 50 מועמדים, העומדים בכל תנאי הסף למכרז, יבוצע ניפוי נוסף בהתאם לתנאי הסף הנוסף/המחמיר, כאמור לעיל.  
5.3. המועמדים שעברו את תנאי הסף, ינוקדו ע"י ועדת האיתור בהתאם לקריטריונים הקשיחים. עשרת המועמדים שקיבלו את הניקוד המשוקלל הגבוה ביותר תחת הקריטיריונים הקשיחים, יעברו לשלב הקריטריונים הרכים ויופנו למבדק התאמה לתפקיד במכון אבחון. מבדק ההתאמה ייערך על בסיס פרמטרים רלוונטיים למשרה ובאופן שוויוני בין המועמדים.
5.4. ועדת האיתור תראיין את כל המועמדים שנבחנו במבדק התאמה במכון האבחון. בראיונות אלה יתרשמו חברי ועדת האיתור ממידת התאמתם של המועמדים לתפקיד וינקדו אותם על פי הקריטריונים הרכים שנקבעו. חרף האמור, ככל שמכון האבחון ימצא כי מועמדים לא עומדים בתנאים שנקבעו על ידי ועדת האיתור, למשל רמת אנגלית, אז תהא רשאית ועדת האיתור לפסול את מועמדותם. 
5.5. ועדת האיתור רשאית, בכל שלב בהתאם להחלטתה, לערוך שיחות עם ממליצים שפרטיהם ימסרו על ידי המועמד/ת. 
5.6. הציון המשוקלל של המועמדים/ות יורכב מ- 60% קריטריונים קשיחים ו- 40% קריטריונים רכים.
5.7. ועדת האיתור תפעל למתן העדפה מתקנת למועמדים מקרב קבוצות הזכאיות לייצוג הולם, ככל שישנם, כאשר הם בעלי כישורים דומים לכישוריהם של מועמדים אחרים, בהתאם להנחיה מספר 1.1503 של היועץ המשפטי לממשלה בנושא "ייצוג הולם למגזרים מסוימים".
5.8. לעניין זה: "הקבוצות הזכאיות לייצוג הולם" – מי שנולד/ה באתיופיה או שאחד/אחת מהוריו/ה נולד/ה באתיופיה; או שהוא/היא בן/בת האוכלוסייה הערבית, הדרוזית או הצ'רקסית; נשים; אנשים עם מוגבלות (בעל/ת לקות פיסית, נפשית או שכלית לרבות קוגניטיבית, קבועה או זמנית, המגבילה את התפקוד באופן מהותי בתחום אחד או יותר מתחומי החיים העיקריים) וכן כל אוכלוסיה אחרת ככל שיקבע בדין, והכל לפי כל דין.
5.9. עם תום הליך האיתור דלעיל ועדת האיתור תמליץ על כשיר/ה אחד/ת מבין המועמדים, אשר יובא/תובא על ידי המנכ"ל לאישור הדירקטוריון. ועדת האיתור תהיה רשאית להמליץ על כשיר/ה שני/ה.

6. הערות:
6.1. לא יטופלו מועמדים שאינם עומדים בדרישות הסף לתפקיד ו/או לא העבירו את כל המסמכים הנדרשים. ועדת האיתור תהא רשאית להשלים מסמכים ופרטים נדרשים.
6.2. יש למלא את השאלון בפירוט. יובהר כי ועדת האיתור רשאית שלא לקחת בחשבון נתונים שלא מולאו בשאלון למועמד/ת למשרת סמנכ"ל/ית לוגיסטיקה והנדסה בחברת נמל אשדוד בע"מ, לצורך בדיקת עמידה בתנאי הסף ולניקוד בהתאם לקריטריונים הקשיחים שנקבעו מראש. 
6.3. "תואר" משמעו - תואר במוסד לימוד מוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה בישראל, או ממוסד בעל היתר או מוסד בעל רישיון כהגדרת מונחים אלה בחוק המועצה להשכלה גבוהה, או תואר ממוסד שהוכר על ידי הגורם המוסמך במדינה בה הוא פועל מחוץ לישראל ואשר לגביו נתקבל אישור שקילות מטעם האגף להערכת תארים במשרד החינוך בארץ.
6.4. המועמדים המתאימים יחויבו בביצוע מבדקי התאמה מקוונים במכון אבחון, מבדק אמינות, בדיקה ביטחונית ובדיקת כשירות רפואית.
6.5. חברת הנמל רשאית לאתר מועמדים למשרה זו גם באמצעות איתור אקטיבי, עד המועד האחרון להגשת המועמדות או עד לאחר סיום שלב הקריטריונים הקשיחים, ובכל מקרה - עד לתחילת שלב הראיונות.
6.6. בהתייחס לאנשים עם מוגבלות, ככל שזכאי/ת להתאמות בהליך האיתור, יש להעביר האסמכתאות המתאימות.
6.7. למועמד/ת שתי/יבחר, תיערך בדיקה ביטחונית ובדיקת רישום פלילי ע"י מנהל הביטחון בחברה, כנדרש על פי דין. הבדיקה תיערך תוך הקפדה על הסודיות ושמירה על הפרטיות. קליטת המועמד/ת לעבודה בחברה מותנית באישור מנכ"ל החברה באשר לממצאי הבדיקות הנ"ל שנערכו למועמד/ת. 
קליטת המועמד/ת לעבודה היא בכפוף לביצוע בדיקת רישום פלילי בהתאם לחוק המרשם הפלילי.
6.8. התפקיד נמנה עם תפקידי הנהלה ,הדורשים מידה מיוחדת של אמון אישי, כמשמעותם בחוק שעות עבודה ומנוחה, תשי"א-1951") חוק שעות עבודה"), ולפיכך לא יחולו הוראות חוק שעות עבודה או כל חוק או תקנות שיתקנו או יבואו במקומו על ממלא/ת התפקיד והוא/היא לא יהיה/תהיה זכאי/ת לתשלומים על פי חוק שעות עבודה. למען הסר ספק מובהר, כי התמורה המפורטת באומדן פרופיל שכר שמפורסם בנוסח ההליך נקבעה כך, שהיא כבר כוללת בתוכה מרכיב של כל התשלומים שהיו מגיעים לממלא/ת התפקיד אילו חלו עליו/ה הוראות חוק שעות עבודה.
6.9. למנכ"ל החברה שמורה הזכות לשנות מזמן לזמן את תיאור התפקיד הנ"ל, להוסיף או לגרוע ממנו.
6.10. החברה רשאית לבדוק אמיתות הנתונים שימסרו המועמדים בהליך האיתור, ככל שתמצא לנכון, בכפוף לשמירה על דיסקרטיות. 
6.11. מדובר במשרה מלאה, שכיר/ה בחוזה אישי.
6.12. רק פניות מתאימות תענינה.
6.13. סודיות תישמר בקפידה.
6.14. המשרה מיועדת לגברים ולנשים כאחד.
6.15. מועמדים מקרב אוכלוסיות מגוונות יתקבלו בברכה.