דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

מזכיר/ה בלשכת יו"רית הדירקטוריון- מכרז חיצוני 2135

תאריך אחרון להגשת מועמדות 25.07.2021

 

העסקה בהסכם קיבוצי, במשרה ארעית, דהיינו, משרה זמנית על תקנית, שאינה מובילה לקביעות.

תקופת ההעסקה הינה בהתאם לצורכי חברת הנמל ולא תעלה על שלוש שנים. חברת הנמל אינה מתחייבת להעסקה לתקופה קצובה כל שהיא. לחברת הנמל שיקול דעת בלעדי להפוך המשרה למשרה קבועה בהתאם לצרכיה ובמקרה כזה תבוטל המגבלה על העסקה ל- 3 שנים.

 

 

היחידה:             לשכת יו"רית הדירקטוריון

מקום העבודה:    חברת נמל אשדוד בע"מ

כפיפות:             ראש/ת לשכת יו"רית הדירקטוריון                   

העסקה בהסכם קיבוציתנאי המכרז:  

 1. בעל/ת תואר אקדמי או תעודת הנדסאי או טכנאי (המוכר ע"י מה"ט).
 2. ניסיון של שנה רצופה לפחות, שנצבר במהלך חמש השנים האחרונות, בתפקיד מזכיר/ה, אשר נתן/ה שירותי מזכירות למנהל/ת בכיר/ה, בארגון המונה לפחות 50 עובדים (ראו הערה 5 בפרק ההערות).
 3. לא תישקל מועמדות למשרה זו של פונה בעל קרוב/י משפחה בקרב עובדי החברה. קרוב משפחה- כמשמעו בתקנות החברות הממשלתיות (כללים בדבר העסקת קרובי משפחה), התשס"ה–2005.
 4. עברית ברמה טובה מאד – ייבדק במכון אבחון.
 5. אנגלית ברמה טובה מאד – ייבדק במכון אבחון.
 6. ככלל, שעות העבודה 8:30-17:00. עבודה בשעות אחרות ו/או נוספות על פי הצורך ובהתאם לשעות הפעילות בלשכת יו"ר הדירקטוריון.

  יתרון:
  ניסיון של שנה לפחות בעבודה עם תוכנת ACTION BASE.  יש להגיש את המסמכים הבאים:
 1. קורות חיים מודפסים, הכוללים מספר תעודת זהות, כתובת דואר אלקטרוני וכן פירוט ניסיון מקצועי רלוונטי.
 2. תעודת השכלה בהתאם לתנאי סף 1.
 3. שאלון למועמד/ת למשרה זו מלא וחתום - להורדת השאלון לחץ/י כאן.
 4. טופס הצהרה על קרובי משפחה בחברה מלא וחתום - יובהר כי גם מועמדים שאין להם קרובי משפחה בחברה נדרשים להגיש טופס זה ולהצהיר כי אין להם קרובי משפחה בחברה. המועמדים נדרשים למלא הצהרתם ביחס לסוגי הקרבה המשפחתית המפורטים בטופס ההצהרה. להורדת הטופס לחץ/י כאן.
 5. לצורך בחינת מתן העדפה לאוכלוסיות הזכאיות לייצוג הולם בהתאם להוראות הדין, באפשרותך למלא ולהגיש הצהרת מועמד/ת הנמצאת בלוח דרושים בפורטל הארגוני. אוכלוסיות הזכאיות לייצוג הולם: מי שנולד/ה באתיופיה או שאחד/אחת מהוריו/ה נולד/ה באתיופיה; או שהוא/היא בן/בת האוכלוסייה הערבית, הדרוזית או הצ'רקסית; נשים; אנשים עם מוגבלות (בעל/ת לקות פיסית, נפשית או שכלית לרבות קוגניטיבית, קבועה או זמנית, המגבילה את התפקוד באופן מהותי בתחום אחד או יותר מתחומי החיים העיקריים) - ככל שיהיה צורך, יידרש אישור מגורם מוסמך. להורדת טופס הצהרת מועמד/ת לחץ/י כאן
 6. מסמכים נוספים המעידים על התאמה לתפקיד, ככל שישנם.

 

 

אומדן פרופיל שכר: כ-7,300 ₪ ברוטו, לשכר זה יתווסף תשלום עבור שעות נוספות, ככל שיהיה בהן צורך, ביגוד ודמי הבראה.

 

נא להפנות קו"ח, הצהרה על קרובי משפחה בחברה ומסמכים נדרשים נוספים בציון מספר המשרה למכון פילת 
במייל:
[email protected]

* רק פניות שיקבלו תשובה אוטומטית כי התקבלו, ייחשבו כפניות שהוגשו במועד.

* לא יטופלו מועמדים שאינם עומדים בדרישות הסף לתפקיד ו/או לא העבירו את כל המסמכים הנדרשים.תיאור התפקיד:          

 1. מתן שירות טלפוני ופרונטאלי לפונים ללשכת הדירקטוריון.
 2. ניהול יומן ממוחשב: תיאום פגישות ודיונים רבי משתתפים.
 3. הכנת חומר לדיונים.
 4. טיפול בדואר יוצא ונכנס, לרבות ניסוח מכתבים, ביצוע הדפסות והפצות.
 5. סיווג, מיון ותיוק מסמכים, כולל טיפול בחומר ארכיוני, באופן ידני וממוחשב.
 6. ארגון ישיבות ודיונים בחברה ומחוצה לה: תיאום חדרי ישיבות, פנייה לקבלת הצעות מחיר לשימוש במתחם, בחירת ספק וסעיף תקציבי רלוונטי ועוד.
 7. עבודה במערכות ממוחשבות, כגון: כלי OFFICE, SAP-ERP, SRM, ACTIONBOX.
 8. ניהול מלאי הציוד המשרדי.
 9. טיפול במתן אישורי כניסה לנמל לגורמי חוץ מול מחלקת ביטחון בנמל.
 10. הזמנת כיבוד לדיונים.
 11. מילוי מקומה של המזכירה הנוספת בעת הצורך.
 12. מטלות נוספות על פי הנחיית הממונים.הערות:

 1. לא יטופלו מועמדים שאינם עומדים בדרישות הסף לתפקיד ו/או לא העבירו את כל המסמכים הנדרשים.
 2. למנכ"ל החברה או למי מטעמו שמורה הזכות לשנות את תיאור התפקיד הנ"ל.
 3. המועמדים המתאימים יחויבו בביצוע מבחני התאמה, בדיקה ביטחונית ובדיקת כשירות רפואית.
 4. בהתייחס לאנשים עם מוגבלות, ככל שזכאי/ת להתאמות בתהליך הגיוס, יש להעביר האסמכתאות המתאימות.
 5. יובהר, כי מזכיר/ה אשר נתן/ה שירותי מזכירות למנהל/ת בכיר/ה, הינו/ה מי שנתן/ה שירות למנהל/ת בכיר/ה בכל התחומים הבאים: תיאום דיונים, ניהול יומן ממוחשב, מתן שירות טלפוני ופרונטאלי לפונים ללשכת המנהל/ת. מנהל/ת בכיר/ה הינו/ה מנהל/ת השייך/ת לשכבת המנהלים הגבוהה בארגון.
 6. למציגים אישור קיום תואר, "תואר" משמעו - תואר ראשון במוסד לימוד מוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה בישראל, או ממוסד בעל היתר או מוסד בעל רישיון כהגדרת מונחים אלה בחוק המועצה להשכלה גבוהה, או תואר ממוסד שהוכר על ידי הגורם המוסמך במדינה בה הוא פועל מחוץ לישראל ואשר לגביו נתקבל אישור שקילות מטעם האגף להערכת תארים במשרד החינוך בארץ.
 7. המשרה מיועדת לגברים ונשים כאחד.
 8. מועמדים מקרב אוכלוסיות מגוונות יתקבלו בברכה.
 9. רק פניות מתאימות תענינה.