דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

לחברת נמל אשדוד בע"מ דרוש/ה סמנכ"ל/ית תפעול משרה מס' 1000


תאריך אחרון להגשת מועמדות 03.10.2021

1. כללי:

חטיבת תפעול הינה החטיבה הגדולה והמרכזית בנמל אשדוד. החטיבה כוללת את מחלקת תפעול, מחלקת מכולות ומחלקת תפזורת ונוזלים, וכן יחידת הבטיחות וצוות חירום ומנהל פרוייקטים תפעולים. החטיבה מונה כ-900 עובדים.

 

2. להלן תיאור התפקיד סמנכ"ל/ית תפעול בחברת נמל אשדוד:

  1. 2.1. חבר/ת הנהלת החברה ושותף/ה להחלטות האסטרטגיות של החברה והוצאתן לפועל בתחום  אחריותו/ה.
  2. 2.2. אחריות על מערך התפעול בחברה, המבצע בפועל את תהליכי הפריקה, הטעינה והאחסנה של מטענים, בהתאם למדיניות החברה, מצב השוק, המשק והמתחרים והנחיות רגולטוריות מחייבות.
  3. 2.3. ניהול חטיבת תפעול על כל יחידותיה, ואחריות על הנושאים שבטיפולה, לרבות תוכנית עבודה שנתית, ניהול משאבים, תקציב, כח אדם באופן שיביא לרווחיות ולעמידה ביעדי החברה, קיום תהליכי פיקוח ובקרה.
  4. 2.4. אחריות להכנת תקציב הפיתוח והתקציב הרגיל של החטיבה בתחום אחריותו/ה ומימושו.
  5. 2.5. אחריות לאפיון פונקציונלי של ציוד ומתקנים תפעוליים, תהליכי עבודה תפעוליים ומערכות ממוחשבות, במטרה לשפר ולייעל את שיטות העבודה התפעולית בחברה.
  6. 2.6. אחריות לקביעה והטמעה של נהלי הבטיחות בעבודה בחטיבה ואכיפת נהלים אלה באמצעות מערך הבטיחות החטיבתי.
  7. 2.7. חבר/ה מועצות הייצור של מחלקות תפעול ותפזורת.
  8. 2.8. שותף/ה לפיתוח שירותים מסחריים ולגיבוש הסכמים מסחריים עם לקוחות, בתיאום עם חטיבת לקוחות.
  9. 2.9. שותף/ה לגיבוש הסכמי העבודה בתחומו/ה עם נציגות העובדים, בתיאום עם חטיבת משאבים.
  10. 2.10. מתן מענה ללקוחות החברה בהתאם לצורך.
  11. 2.11. פיתוח מקצועי וניהולי של עובדי החטיבה, לרבות הערכת ביצועי העובדים, ורתימתם למטרות החברה וערכיה.
  12. 2.12. השתתפות בישיבות דירקטוריון בהתאם לצורך.
  13. 2.13. למנכ"ל החברה שמורה הזכות לשנות את תיאור התפקיד הנ"ל, לרבות הוספה או גריעה של תחומי אחריות.

    

3. תנאי כשירות לתפקיד סמנכ"ל/ית תפעול

  1. 3.1. תנאי הסף:
   1. 3.1.1. תואר אקדמי באחד מהתחומים הבאים: הנדסה/ כלכלה/ מינהל עסקים/ לוגיסטיקה.
   2. 3.1.2. ניסיון של 8 שנים לפחות בניהול מערך תפעולי במשרד ממשלתי/ יחידת סמך/ תאגיד סטטוטורי ו/או בחברה תעשייתית ו/או בחברת שירות בתחום התחבורה ו/או בחברה בתחום השינוע/שילוח/אחסנה, המונים לפחות 300 עובדים.
   3. 3.1.3. ניסיון של 5 שנים לפחות בניהול יחידה ארגונית תפעולית (בכפיפות ישירה או עקיפה).
   4. 3.1.4. ניסיון בניהול בטיחות בעבודה או בפיקוח על בטיחות בעבודה.
   5. 3.1.5. רישיון נהיגה B  בתוקף.
   6. 3.1.6. לא תישקל מועמדות למשרה זו של פונה בעל/ת קרוב/י משפחה בקרב עובדי החברה. "קרוב/ת משפחה"- בן/בת זוג (לרבות ידוע/ה בציבור), הורה, הורה הורה, בן, בת, אח, אחות, גיס, גיסה, דוד, דודה, בן אח, בת אח, בן אחות, בת אחות, חותן, חותנת, חם, חמות, חתן, כלה, נכד או נכדה, לרבות קרבת משפחה שנוצרה עקב אימוץ או קרבת משפחה חורגת, וכן בן דוד, בת דוד, בן דודה ובת דודה.

 • * שנות הניסיון במקצוע נספרות עבור ניסיון בפועל שנצבר ב-12 השנים האחרונות, ובלבד שמשך הניסיון באותו ארגון הוא לפחות 12 חודשים, ורק לאחר קבלת הזכאות לתואר הנדרש בתנאי הסף וכאשר מדובר בעיסוק העיקרי של המועמד/ת.

עוד יובהר, 12 שנים שמסתיימות במועד האחרון להגשת מועמדות בהליך זה.

   1. 3.1.7. במקרה של הגשת מועמדויות ע"י מספר מועמדים שיעלה על 50 מועמדים, העומדים בכל תנאי הסף למכרז ועל מנת למנוע הכבדה באורח בלתי סביר על ניהול הליך האיתור, יבוצע ניפוי נוסף בהתאם לתנאי הסף הבא:

      ניסיון של מעל 10 שנים בניהול מערך תפעולי במשרד ממשלתי/ יחידת סמך/ תאגיד סטטוטורי  ו/או בחברה תעשייתית ו/או בחברת שירות בתחום התחבורה ו/או בחברה בתחום השינוע/שילוח/אחסנה, המונים לפחות 300 עובדים.

3.2. דרישות מחייבות נוספות, המהוות תנאי סף למכרז:

   1. 3.2.1. כושר ביטוי בכתב ובע"פ בעברית ובאנגלית ברמה גבוהה.
   2. 3.2.2. שליטה בהפעלת מערכות ממוחשבות.
   3. 3.2.3. בדיקה ביטחונית ובדיקת רישום פלילי ע"י מנהל הביטחון של החברה.
   4. 3.2.4. בדיקת כשירות רפואית ע"י רופא החברה.
   5. 3.2.5. אי הרשעה בעבירה שיש עמה קלון.
   6. 3.2.6. נכונות לעבודה מאומצת, זמינות לעבודה בשעות בלתי שגרתיות, בהתאם לצורך.3.3. יתרונות (ייבדק בשלב הקריטריונים הרכים):

   1. 3.3.1. תואר ראשון בהנדסת תעשיה וניהול.
   2. 3.3.2. תואר שני באחד מהתחומים המצויינים בתנאי סף 1.

     
  1. 3.4. כישורים נדרשים (ייבדקו בשלב הקריטריונים הרכים):
   1. 3.4.1. יכולת הובלה של אנשים ותהליכים.
   2. 3.4.2. מיומנויות ניהול עובדים.
   3. 3.4.3. יכולת חשיבה אסטרטגית ותרגומה לתכנית פעולה.
   4. 3.4.4. ראייה מערכתית.
   5. 3.4.5. תוקף אישי ואסרטיביות.
   6. 3.4.6. כושר ניהול מו"מ.
   7. 3.4.7. עמידה בתנאי לחץ.
   8. 3.4.8. גמישות מחשבתית, יצירתיות בפתרון בעיות.
   9. 3.4.9. משימתיות.
   10. 3.4.10. יכולת לרתום ממשקים לשיתופי פעולה.
   11. 3.4.11. יכולת עמידה בפני קהל, פורומים מקצועיים והנהלת החברה על אורגניה.
   12. 3.4.12. הבנה עסקית.
   13. 3.4.13. תודעת שירות גבוהה.
   14. 3.4.14. אמינות ויושרה.


4. יש להגיש את המסמכים הבאים:

  1. 4.1. קורות חיים בשפה העברית, הכוללים פירוט ניסיון מקצועי רלוונטי, מספר תעודת זהות, כתובת דואר אלקטרוני ודרכי יצירת קשר.
  2. 4.2. תעודת תואר אקדמי באחד מהתחומים הבאים: הנדסה/ כלכלה/ מינהל עסקים/ לוגיסטיקה.
  3. 4.3. שאלון מלא וחתום למועמד/ת למשרת סמנכ"ל/ית תפעול בחברת נמל אשדוד בע"מ – להורדת השאלון לחץ/י כאן
  4. 4.4. טופס הצהרה על קרובי משפחה המועסקים בחברה מלא וחתום יובהר כי גם מועמדים שאין להם קרובי משפחה בחברה נדרשים להגיש טופס זה ולהצהיר כי אין להם קרובי משפחה בחברה. המועמדים נדרשים למלא הצהרתם ביחס לסוגי הקרבה המשפחתית המפורטים בטופס ההצהרה. להורדת הטופס לחץ/י כאן
  5. 4.5. הצהרת המועמד/ת בדבר היכרות מוקדמת, קשר או זיקה, בהתאם לרשימת בעלי התפקידים- להורדת טופס הצהרה המועמד/ת לחץ/י כאן
  6. 4.6. לצורך בחינת מתן העדפה לאוכלוסיות הזכאיות לייצוג הולם בהתאם להוראות הדין, באפשרותך למלא ולהגיש הצהרת מועמד/ת הנמצאת בלוח דרושים באתר. אוכלוסיות הזכאיות לייצוג הולם: מי שנולד/ה באתיופיה או שאחד/אחת מהוריו/ה נולד/ה באתיופיה; או שהוא/היא בן/בת האוכלוסייה הערבית, הדרוזית או הצ'רקסית; נשים; אנשים עם מוגבלות (בעל/ת לקות פיסית, נפשית או שכלית לרבות קוגניטיבית, קבועה או זמנית, המגבילה את התפקוד באופן מהותי בתחום אחד או יותר מתחומי החיים העיקריים) - ככל שיהיה צורך, יידרש אישור מגורם מוסמך. לה​ורדת טופס הצהרת מועמד/ת לחץ/י כאן
  7. 4.7. תעודת תואר שני באחד התחומים הרשומים בתנאי סף 1 או תעדת תואר נוסף בתחום הניהול/ כלכלה/ משפטים, ככל שישנה (מהווה יתרון במכרז).
  8. מסמכים נוספים המעידים על התאמה לתפקיד, ככל שישנם.

 

אומדן פרופיל שכר: 90% נגזר שכר מנכ"ל החברה, כ- 43,000 ברוטו, כולל תשלום עבור השתתפות באחזקת רכב, או  כ-39,900 ₪ ברוטו (אם המועמד/ת הזוכה ת/יבחר לקבל רכב ליסינג, בהתאם לנהלי החברה), לא כולל תשלום עבור ביגוד ודמי הבראה. העסקה בחוזה אישי. המינוי ותנאי ההעסקה כפופים לאישור הדירקטוריון.

תקופת הכהונה של המועמד/ת שת/יזכה בתפקיד קצובה ל- 3 שנים בלבד.

המנכ"ל רשאי להאריך הכהונה בשנתיים נוספות, בכפוף לאישור הדירקטוריון ובלבד שקיימת נחיצות מיוחדת בהמשך כהונתו/ה בתפקיד.

 

נא להפנות את כל המסמכים הדרושים למכון פילת, למייל:

 [email protected]

לאחר משלוח המסמכים עליכם לקבל מייל אוטומטי ממכון פילת המעיד על הצגת המועמדות (לא כולל אישור על תקינות ושלמות המסמכים שהוגשו). במידה שלא יתקבל אישור על משלוח ממכון פילת, ניתן לפנות למייל [email protected]

    רק פניות שיקבלו תשובה אוטומטית כי התקבלו, ייחשבו כפניות שהוגשו במועד.

 

5. להלן  עיקרי תהליך האיתור:

  1. 5.1. ינופו על ידי ועדת האיתור כל המועמדים שלא עמדו בתנאי הסף שנקבעו, בהתאם למסמכים ולפרטים שנמסרו על ידם לרבות קורות החיים ששלחו בכתב, הבהרות ומידע משלים שנתבקש על ידי ועדת האיתור.
  2. 5.2. במקרה של הגשת מועמדויות ע"י מספר מועמדים שיעלה על 50 מועמדים, העומדים בכל תנאי הסף למכרז, יבוצע ניפוי נוסף בהתאם לתנאי הסף הנוספים/המחמירים, כאמור בסעיף 3.1.7 לעיל. 
  3. 5.3. ככל שיהיו יותר מעשרה מועמדים שנמצאו עומדים בתנאי הסף, הם ינוקדו על ידי ועדת האיתור בהתאם לקריטריונים הקשיחים שנקבעו מראש.
  4. 5.4. המועמדים שקיבלו את 10 הניקודים הגבוהים ביותר יעברו לשלב הקריטריונים הרכים ויופנו למבדק התאמה לתפקיד במכון אבחון. מבדק ההתאמה ייערך על בסיס פרמטרים רלוונטיים למשרה ובאופן שוויוני בין המועמדים.
  5. 5.5. ועדת האיתור תראיין את כל המועמדים שנבחנו במבדק התאמה במכון האבחון. בראיונות אלה יתרשמו חברי ועדת האיתור ממידת התאמתו/ה של המועמד/ת לתפקיד.
  6. 5.6. הציון הסופי של כל אחד/ת מהמועמדים הינו בהתאם לניקוד המשוקלל המצטבר של כל חברי הועדה.
  7. 5.7. המועמד/ת בעל/ת הציון המשוקלל הגבוה ביותר י/תועבר ע"י ועדת האיתור להמשך תהליך.
  8. 5.8. למועמד/ת בעל/ת הציון המשוקלל הגבוה ביותר, תיערך בדיקה ביטחונית, בדיקת גיליון תעבורתי ובדיקת רישום פלילי ע"י מנהל הביטחון בחברה, כנדרש על פי דין. הבדיקה תיערך תוך הקפדה על הסודיות ושמירה על הפרטיות. קליטת המועמד/ת לעבודה בחברה מותנית באישור מנכ"ל החברה באשר לממצאי הבדיקות הנ"ל שנערכו למועמד/ת.
  9. 5.9. ועדת האיתור תפעל למתן העדפה מתקנת למועמדים מקרב קבוצות הזכאיות לייצוג הולם, ככל שישנם, כאשר הם בעלי כישורים דומים לכישוריהם של מועמדים אחרים, בהתאם להנחיה מספר 1.1503 של היועץ המשפטי לממשלה בנושא "ייצוג הולם למגזרים מסוימים".
  10. 5.10. לעניין זה: "הקבוצות הזכאיות לייצוג הולם" – מי שנולד/ה באתיופיה או שאחד/אחת מהוריו/ה נולד/ה באתיופיה; או שהוא/היא בן/בת האוכלוסייה הערבית, הדרוזית או הצ'רקסית; נשים; אנשים עם מוגבלות (בעל/ת לקות פיסית, נפשית או שכלית לרבות קוגניטיבית, קבועה או זמנית, המגבילה את התפקוד באופן מהותי בתחום אחד או יותר מתחומי החיים העיקריים) וכן כל אוכלוסיה אחרת ככל שיקבע בדין, והכל לפי כל דין.
  11. 5.11. עם תום הליך האיתור דלעיל ועדת האיתור תמליץ על כשיר/ה אחד/ת מבין המועמדים, אשר יובא/תובא על ידי המנכ"ל לאישור הדירקטוריון.

    

6. הערות:

  1. 6.1. לא יטופלו מועמדים שאינם עומדים בדרישות הסף לתפקיד ו/או לא העבירו את כל המסמכים הנדרשים.
  2. 6.2. יש למלא את השאלון בפירוט. יובהר כי נתונים שלא מולאו בשאלון למועמד/ת למשרת סמנכ"ל/ית תפעול בחברת נמל אשדוד בע"מ, לא יילקחו בחשבון לבדיקת עמידה בתנאי הסף ולניקוד בהתאם לקריטריונים הקשיחים שנקבעו מראש.
  3. 6.3. "תואר" משמעו - תואר במוסד לימוד מוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה בישראל, או ממוסד בעל היתר או מוסד בעל רישיון כהגדרת מונחים אלה בחוק המועצה להשכלה גבוהה, או תואר ממוסד שהוכר על ידי הגורם המוסמך במדינה בה הוא פועל מחוץ לישראל ואשר לגביו נתקבל אישור שקילות מטעם האגף להערכת תארים במשרד החינוך בארץ.
  4. 6.4. המועמדים המתאימים יחויבו בביצוע מבדקי התאמה במכון אבחון, מבדק אמינות, בדיקה ביטחונית, בדיקת הגיליון התעבורתי ובדיקת כשירות רפואית.
  5. 6.5. חברת הנמל רשאית לאתר מועמדים למשרה זו גם באמצעות איתור אקטיבי, עד המועד האחרון להגשת המועמדות.
  6. 6.6. בהתייחס לאנשים עם מוגבלות, ככל שזכאי/ת להתאמות, יש להעביר האסמכתאות המתאימות.
  7. 6.7. קליטת המועמד/ת לעבודה הינה בכפוף לביצוע בדיקת רישום פלילי בהתאם לחוק המרשם הפלילי.
  8. 6.8. התפקיד נמנה עם תפקידי הנהלה ,הדורשים מידה מיוחדת של אמון אישי, כמשמעותם בחוק שעות עבודה ומנוחה, תשי"א-1951 ("חוק שעות עבודה"), ולפיכך לא יחולו הוראות חוק שעות עבודה או כל חוק או תקנות שיתקנו או יבואו במקומו על ממלא/ת התפקיד והוא/היא לא יהיה/תהיה זכאי/ת לתשלומים על פי חוק שעות עבודה. למען הסר ספק מובהר, כי התמורה המפורטת באומדן פרופיל שכר שמפורסם בנוסח המכרז נקבעה כך, שהיא כבר כוללת בתוכה מרכיב של כל התשלומים שהיו מגיעים לממלא/ת התפקיד אילו חלו עליו/ה הוראות חוק שעות עבודה.
  9. 6.9. למנכ"ל החברה שמורה הזכות לשנות מזמן לזמן את תיאור התפקיד הנ"ל, להוסיף או לגרוע ממנו.
  10. 6.10. החברה רשאית לבדוק אמיתות הנתונים שימסרו המועמדים בהליך האיתור, ככל שתמצא לנכון, בכפוף לשמירה על דיסקרטיות.
  11. 6.11. מדובר במשרה מלאה, שכיר/ה בחוזה אישי.
  12. 6.12. רק פניות מתאימות תענינה.
  13. 6.13. סודיות תישמר בקפידה.
  14. 6.14. המשרה מיועדת לגברים ולנשים כאחד.
  15. 6.15. מועמדים מקרב אוכלוסיות מגוונות יתקבלו בברכה.