דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

מתאם/ת משאבי אנוש- מכרז חיצוני 2010

תאריך אחרון להגשת מועמדות: 11.08.2020

 

העסקה בהסכם קיבוצי, במשרה ארעית, דהיינו, משרה זמנית על תקנית, שאינה מובילה לקביעות.

תקופת ההעסקה הינה בהתאם לצורכי חברת הנמל ולא תעלה על שלוש שנים. חברת הנמל אינה מתחייבת להעסקה לתקופה קצובה כל שהיא. לחברת הנמל שיקול דעת בלעדי להפוך המשרה למשרה קבועה בהתאם לצרכיה ובמקרה כזה תבוטל המגבלה על העסקה ל- 3 שנים.

 

המשרה מיועדת למועמדים המשתייכים לאחת מהאוכלוסיות הבאות: בני/ות העדה הדרוזית ובני/ות האוכלוסיה הערבית; בני/ות האוכלוסייה הצ'רקסית; בני/ות העדה האתיופית (מי שהוא/היא, או שאחד/ת מהוריו/ה, נולדו באתיופיה); אנשים עם מוגבלות (הגדרת אנשים עם מוגבלות ראו בהערה 1 בפרק ההערות).

 

מועמדים שאינם משתייכים לאוכלוסיות אלו מוזמנים להגיש מועמדותם, אך יטופלו רק אם יהיו פחות משלושה מועמדים מקרב בני/ות אוכלוסיות אלו, אשר ישתתפו בשלב ועדת הקליטה (ראיון בנמל).

 

היחידה: מחלקת משאבים - מדור פרט ושכר

מקום העבודה: חברת נמל אשדוד בע"מ

כפיפות: רכזת משאבי אנוש

 

תנאי המכרז:    

 1. בעל/ת תעודת בגרות מלאה, או תעודה אחרת המעידה על הכשרה או השכלה על תיכונית (כאמור בסעיף 3 לפרק ההערות).
 2. ניסיון של שנה לפחות, שנצבר בחמש השנים האחרונות, כעובד/ת משאבי אנוש, בעיסוק בלפחות שני תהליכי משאבי אנוש, כגון: קידום בדרגה; ניוד עובדים; מצבת עובדים; פרישות /עזיבות; תקן ומצבה; עובדים מצטיינים; הערכת עובדים; בארגון שבו 200 עובדים לפחות.
 3. ניסיון של שנה לפחות בעבודה עם מערכת ממוחשבת לניהול כח אדם, כגון SAP-HR,  בארגון שבו 200 עובדים לפחות.
 4. לא תישקל מועמדות למשרה זו של פונה בעל/ת קרוב/י משפחה בקרב עובדי החברה. קרוב משפחה- כמשמעו בתקנות החברות הממשלתיות (כללים בדבר העסקת קרובי משפחה), התשס"ה–2005.
 5. ימי העבודה א-ה, שעות העבודה 07:30-16:00. נדרשת זמינות לעבודה בשעות נוספות, לרבות בימי שישי ובמוצא"ש, על פי הצורך. יצוין כי העבודה בשישי ובמוצ"ש היא פעם בחודש, והכל בהתאם לצרכי העבודה. כמו כן, נדרשת זמינות למענה טלפוני מעבר לשעות העבודה.
 6. שליטה ב-Excel –  ייבחן במבחן מקצועי מקדים ו/או בראיון.
 7. עברית ברמה טובה – ייבדק במכון אבחון. יש להגיש את מסמכים הבאים:

 1. קורות חיים מודפסים, הכוללים מספר תעודת זהות, כתובת דואר אלקטרוני וכן פירוט ניסיון מקצועי רלוונטי.
 2. תעודת בגרות מלאה או תעודה אחרת המעידה על הכשרה או השכלה על תיכונית (כאמור בסעיף 3 לפרק ההערות).
 3. שאלון למועמד/ת למשרה זו מלא וחתום.
 4. טופס הצהרה על קרובי משפחה בחברה מלא וחתום - נמצא באתר האינטרנט www.ashdodport.co.il. יובהר כי גם מועמדים שאין להם קרובי משפחה בחברה נדרשים להגיש טופס זה ולהצהיר כי אין להם קרובי משפחה בחברה.
 5. מסמכים נוספים המעידים על התאמה לתפקיד, ככל שישנם.


  אומדן פרופיל שכר: כ- 7,500 ₪ ברוטו, לא כולל תשלום עבור שעות נוספות, ביגוד ודמי הבראה.

  נא להפנות קו"ח, הצהרה על קרובי משפחה בחברה ומסמכים נדרשים נוספים בציון מספר המשרה למכון פילת, במייל:
  [email protected]

* רק פניות שיקבלו תשובה אוטומטית כי התקבלו, ייחשבו כפניות שהוגשו במועד.

* לא יטופלו מועמדים שאינם עומדים בדרישות הסף לתפקיד ו/או לא העבירו את כל המסמכים הנדרשים.

 

 

תיאור התפקיד:

 1. הקמה, הזנה, עדכון, ניהול ותחזוקה של נתוני העובדים במערכת הממוחשבת SAP-HR, כגון: השכלה, הקצאה ארגונית, דרגה.
 2. הפקת מידע מבסיסי נתונים באמצעות ב-Excel.
 3. הכנת דו"חות בתחומים שונים המועברים לגורמים ניהוליים או למחלקות מקצועיות.
 4. מתן מענה פרונטלי וטלפוני לפניות עובדים.
 5. הדרכת עובדים בשימוש ב"קיוסקי" המידע (תחנות ממוחשבות לקבלת מידע לעובדים).
 6. אחזור מידע מהתיקים האישיים של העובדים.
 7. סיוע בתחומי עבודת רכזת משאבי אנוש, למשל: תקציב כח אדם, ניהול תהליכי פרט ומשאבי אנוש, כגון: ניהול מצבת עובדים, תקן-מצבה, ניוד ושיבוץ עובדים, מעקב קליטה של עובדים לתפקידים שונים, תהליך קידום בדרגה וקביעות פרישות/עזיבות, הערכות עובדים, קידום בדרגה, תהליך בחירת עובדים מצטיינים שנתי.
 8. סיוע בתחום משאבי אנוש בהיערכות לחירום ובעת חירום.
 9. רפרנט/ית לנושא SAP-HR, ריכוז תקלות, שינויים ושיפורים וכן מעקב על ביצועם, כולל בדיקות קבלה.
 10. עבודה במערכות ממוחשבות, כגון: ERP-SAP, SRM (לניהול רכש), כלי Office, כגון: Excel, Word , PP, Outlook.
 11. ניהול יומן ממוחשב: תיאום פגישות ודיונים.
 12. ניסוח מסמכים והפצתם.
 13. הכנת חומר לדיונים, לרבות הכנת מצגות.
 14. סיווג, מיון ותיוק מסמכים.
 15. מילוי מקום רכזת משאבי אנוש בהעדרה.
 16. מטלות נוספות על פי הנחיית הממונים.

 

 

הערות:
           

 1. 'אנשים עם מוגבלות' לעניין ייעוד המשרה במכרז זה  - אדם עם מוגבלות כמשמעו בחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח- 1998, (דהיינו: אדם עם לקות פיסית, נפשית או שכלית לרבות קוגניטיבית, קבועה או זמנית, אשר בשלה מוגבל תפקודו באופן מהותי בתחום אחד או יותר מתחומי החיים העיקריים) אשר בנוסף עונה להגדרה אחת מארבע ההגדרות להלן:
  א. אדם עם דרגת נכות בשיעור 40% לפחות, המוכרת על ידי המוסד לביטוח לאומי, משרד הביטחון, רשות המיסים או משרד הבריאות; או
  ב. אדם עם דרגת נכות בשיעור 20% לפחות, הזכאי לשיקום תעסוקתי או השתתף/משתתף בתכנית תעסוקה, כמפורט בחוק; או
  ג. אדם שזכאי לשכר מינימום מותאם, לפי סעיף 17(ב) לחוק שכר מינימום, התשמ"ז-1987;  או
  ד. אדם שזכאי לשירותי רווחה בשל מוגבלותו, מאת האגף לטיפול באדם עם מוגבלות שכלית התפתחותית, השירות לטיפול באדם עם אוטיזם או אגף השיקום במשרד הרווחה והשירותים החברתיים.
 2. לא יטופלו מועמדים שאינם עומדים בדרישות הסף לתפקיד ו/או לא העבירו את כל המסמכים הנדרשים.
 3. תעודה אחרת המעידה על הכשרה או השכלה על תיכונית - תעודת טכנאי/ת (מוכר על ידי מה"ט) או תעודת הנדסאי/ת או תעודת תואר אקדמי. לא תתקבל תעודת גמר 12 שנות לימוד.
 4. בהתייחס לאנשים עם מוגבלות, ככל שזכאי/ת להתאמות בתהליך הגיוס, יש להעביר האסמכתאות המתאימות.
 5. המועמדים המתאימים יחויבו בביצוע מבחני התאמה, בדיקה ביטחונית ובדיקת כשירות רפואית.
 6. למציגים אישור קיום תואר, "תואר" משמעו - תואר ראשון ומעלה במוסד לימוד מוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה בישראל, או ממוסד בעל היתר או מוסד בעל רישיון כהגדרת מונחים אלה בחוק המועצה להשכלה גבוהה, או תואר ממוסד שהוכר על ידי הגורם המוסמך במדינה בה הוא פועל מחוץ לישראל ואשר לגביו נתקבל אישור שקילות מטעם האגף להערכת תארים במשרד החינוך בארץ.
 7. למנכ"ל החברה או למי מטעמו שמורה הזכות לשנות את תיאור התפקיד הנ"ל.
 8. המודעה מיועדת לגברים ונשים כאחד.
 9. מועמדים מקרב אוכלוסיות מגוונות יתקבלו בברכה.
 10. רק פניות מתאימות תענינה.