דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

מזכיר/ת ראש מחלקת חדשנות - מכרז חיצוני 2150

תאריך אחרון להגשת מועמדות 14.12.2021

           

היחידה:                       מחלקת חדשנות

כפיפות:                       ראש מחלקת חדשנות

העסקה בהסכם קיבוצי


תנאי המכרז:

 1. ​בעל/ת תואר אקדמי או תעודת הנדסאי/ טכנאי מוסמך (מוכר ע"י מה"ט). 
 2. ניסיון של שנתיים לפחות, שנצבר במהלך חמש השנים האחרונות, בתפקיד מזכיר/ה או מנהל/ת לשכה, אשר נתן/ה שירותי מזכירות למנהל/ת בכיר/ה, בארגון המונה לפחות 30 עובדים (ראו הערה 5 בפרק ההערות).
  או:
  ניסיון של שנה רצופה לפחות, שנצבר במהלך חמש השנים האחרונות, בתפקיד אדמיניסטרטיבי בארגון שמייצר או נותן שירותים בתחום תוכנה/ חומרה/ מו"פ/ יזמות.

 3. לא תישקל מועמדות למשרה זו של פונה בעל קרוב/י משפחה בקרב עובדי החברה. קרוב משפחה- כמשמעו בתקנות החברות הממשלתיות (כללים בדבר העסקת קרובי משפחה), התשס"ה–2005. 
 4. עברית ואנגלית ברמה גבוהה - כושר ביטוי מצוין בע"פ ובכתב, לרבות ניסוח מסמכי עבודה, ניירות עמדה ומכתבים– ייבדק במכון אבחון. 
 5. ככלל, שעות העבודה 7:30-16:00. נדרשת זמינות לשעות נוספות, על פי הצורך.

 

יש להגיש את המסמכים הבאים:

 1. קורות חיים מודפסים, הכוללים מספר תעודת זהות, כתובת דואר אלקטרוני וכן פירוט ניסיון מקצועי רלוונטי.
 2. תעודת השכלה בהתאם לתנאי סף 1.
 3. שאלון למועמד/ת למשרה זו מלא וחתום - להורדת השאלון לחץ/י כאן.
 4. טופס הצהרה על קרובי משפחה בחברה מלא וחתום - יובהר כי גם מועמדים שאין להם קרובי משפחה בחברה נדרשים להגיש טופס זה ולהצהיר כי אין להם קרובי משפחה בחברה. המועמדים נדרשים למלא הצהרתם ביחס לסוגי הקרבה המשפחתית המפורטים בטופס ההצהרה. להורדת הטופס לחץ/י כאן.
 5. לצורך בחינת מתן העדפה לאוכלוסיות הזכאיות לייצוג הולם בהתאם להוראות הדין, באפשרותך למלא ולהגיש הצהרת מועמד/ת הנמצאת בלוח דרושים בפורטל הארגוני. אוכלוסיות הזכאיות לייצוג הולם: מי שנולד/ה באתיופיה או שאחד/אחת מהוריו/ה נולד/ה באתיופיה; או שהוא/היא בן/בת האוכלוסייה הערבית, הדרוזית או הצ'רקסית; נשים; אנשים עם מוגבלות (בעל/ת לקות פיסית, נפשית או שכלית לרבות קוגניטיבית, קבועה או זמנית, המגבילה את התפקוד באופן מהותי בתחום אחד או יותר מתחומי החיים העיקריים) - ככל שיהיה צורך, יידרש אישור מגורם מוסמך. להורדת טופס הצהרת מועמד/ת לחץ/י כאן.
 6. מסמכים נוספים המעידים על התאמה לתפקיד, ככל שישנם.

 

 אומדן פרופיל שכר: כ-10,200 ₪

ברוטו, כולל תשלום עבור השתתפות באחזקת רכב ולא כולל תשלום עבור שעות נוספות, ביגוד ודמי הבראה.

 

נא להפנות קו"ח, הצהרה על קרובי משפחה בחברה ומסמכים נדרשים נוספים בציון מספר המשרה למכון פילת 
במייל:
[email protected]

* רק פניות שיקבלו תשובה אוטומטית כי התקבלו, ייחשבו כפניות שהוגשו במועד.

* לא יטופלו מועמדים שאינם עומדים בדרישות הסף לתפקיד ו/או לא העבירו את כל המסמכים הנדרשים.


תיאור התפקיד:

כללי: ניהול לשכה בסביבת עבודה אינטנסיבית ומורכבת, הכוללת ממשקים תכופים עם גורמים בכירים.

 1. סיוע שוטף לרמ"ח חדשנות, לרבות ריכוז והכנה של חומרים, כגון: הכנת ניירות עמדה, תקצירים ומצגות לצורך קבלת החלטות ולצורך דיונים בפורומים שונים.
 2. הכנת סיכומי דיונים.
 3. מעקב אחר ביצוע החלטות ומשימות.
 4. איסוף נתונים, עיבוד, ניתוח והכנת דו"ח הכולל מסקנות והמלצות.
 5. מתן שירות טלפוני ופרונטלי לפונים ללשכת הרמ"ח.
 6. ניהול יומן ממוחשב: תיאום פגישות ודיונים רבי משתתפים.
 7. טיפול בדואר יוצא ונכנס, לרבות ניסוח מכתבים, ביצוע הדפסות והפצות.
 8. סיווג, מיון ותיוק מסמכים, כולל טיפול בחומר ארכיוני.
 9. ארגון ישיבות ודיונים בחברה ומחוצה לה: תיאום חדרי ישיבות, פנייה לקבלת הצעות מחיר לשימוש במתחם, בחירת ספק וסעיף תקציבי רלוונטי ועוד.
 10. עבודה במערכות ממוחשבות, כגון: כלי OFFICE, SAP-ERP, SRM, ACTIONBOX.
 11. ניהול מלאי הציוד המשרדי.
 12. טיפול במתן אישורי כניסה לנמל לגורמי חוץ מול מחלקת ביטחון בנמל.
 13. הזמנת כיבוד לדיונים.
 14. מטלות נוספות בהתאם להנחיית הממונה.

 

הערות:​

 1. לא יטופלו מועמדים שאינם עומדים בדרישות הסף לתפקיד ו/או לא העבירו את כל המסמכים הנדרשים.
 2. למנכ"ל החברה או למי מטעמו שמורה הזכות לשנות מזמן לזמן את תיאור התפקיד הנ"ל.
 3. בהתייחס לאנשים עם מוגבלות, ככל שזכאי/ת להתאמות בתהליך הגיוס, יש להעביר האסמכתאות המתאימות.
 4. המועמדים המתאימים יחויבו בביצוע מבחני התאמה, בדיקה ביטחונית ובדיקת כשירות רפואית.
 5. יובהר, כי מזכיר/ה אשר נתן/ה שירותי מזכירות למנהל/ת בכיר/ה, הינו/ה מי שנתן/ה שירות למנהל/ת בכיר/ה בכל התחומים הבאים: תיאום דיונים, ניהול יומן ממוחשב, מתן שירות טלפוני ופרונטאלי לפונים ללשכת המנהל/ת. מנהל/ת בכיר/ה הינו/ה מנהל/ת השייך/ת לשכבת המנהלים הגבוהה בארגון.
 6. השתתפות המועמד/ת הנבחר/ת במכרזים אחרים בחברת נמל אשדוד הינה בהתאם לנהלי החברה.
 7. למציגים אישור קיום תואר, "תואר" משמעו - תואר במוסד לימוד מוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה בישראל, או ממוסד בעל היתר או מוסד בעל רישיון כהגדרת מונחים אלה בחוק המועצה להשכלה גבוהה, או תואר ממוסד שהוכר על ידי הגורם המוסמך במדינה בה הוא פועל מחוץ לישראל ואשר לגביו נתקבל אישור שקילות מטעם האגף להערכת תארים במשרד החינוך בארץ.
 8. המשרה מיועדת לגברים ולנשים כאחד.
 9.  רק פניות מתאימות תענינה.
 10.  מועמדים מקרב אוכלוסיות מגוונות יתקבלו בברכה.