דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

PMO מחלקת חדשנות - מכרז פנימי חיצוני 2165

​תאריך אחרון להגשת מועמדות 18/01/22             היחידה:                       לשכת מנכ"ל

כפיפות:                       ראש מחלקת חדשנות

העסקה בחוזה אישי


תנאי המכרז:

 1. בעל/ת תואר אקדמי או תעודת הנדסאי/ טכנאי מוסמך (מוכר ע"י מה"ט).
 2. בעל/ת ניסיון של שנה לפחות בתפקיד PMO או מנהל/ת פרוייקטים.
  * יובהר, כי שנות הניסיון נספרות עבור ניסיון בפועל שנצבר רק לאחר קבלת הזכאות להשכלה הנדרשת בתנאי מכרז 1 וכאשר מדובר בעיסוק העיקרי של המועמד/ת.
  * עיסוק עיקרי לעניין זה – היקף משרה העולה על 75% ממשרה מלאה.
 3. לא תישקל מועמדות למשרה זו של פונה בעל קרוב/י משפחה בקרב עובדי החברה. קרוב משפחה- כמשמעו בתקנות החברות הממשלתיות (כללים בדבר העסקת קרובי משפחה), התשס"ה–2005.
 4. עברית ואנגלית ברמה גבוהה מאד - כושר ביטוי מצוין בע"פ ובכתב, לרבות ניסוח מסמכי עבודה, ניירות עמדה ומכתבים– ייבדק במכון אבחון.
 5. ימי עבודה ושעות עבודה: ימים א-ה, 8.5 שעות ביום. בנוסף, נדרשת זמינות גבוהה לעבודה בשעות נוספות ובלתי שגרתיות לפי הצורך.יש להגיש את המסמכים הבאים:

 1. קורות חיים הכוללים מספר תעודת זהות, כתובת דואר אלקטרוני וכן פירוט ניסיון מקצועי רלוונטי.
 2. שאלון למועמד/ת למשרה זו מלא וחתום - להורדת השאלון לחץ/י כאן.
 3. תעודת השכלה כנדרש בתנאי מכרז 1.
 4. טופס הצהרה על קרובי משפחה בחברה מלא וחתום - יובהר כי גם מועמדים שאין להם קרובי משפחה בחברה נדרשים להגיש טופס זה ולהצהיר כי אין להם קרובי משפחה בחברה. המועמדים נדרשים למלא הצהרתם ביחס לסוגי הקרבה המשפחתית המפורטים בטופס ההצהרה. להורדת הטופס לחץ/י כאן.
 5. לצורך בחינת מתן העדפה לאוכלוסיות הזכאיות לייצוג הולם בהתאם להוראות הדין, באפשרותך למלא ולהגיש ה​צהרת מועמד/ת הנמצאת בלוח דרושים בפורטל הארגוני. אוכלוסיות הזכאיות לייצוג הולם: מי שנולד/ה באתיופיה או שאחד/אחת מהוריו/ה נולד/ה באתיופיה; או שהוא/היא בן/בת האוכלוסייה הערבית, הדרוזית או הצ'רקסית; נשים; אנשים עם מוגבלות (בעל/ת לקות פיסית, נפשית או שכלית לרבות קוגניטיבית, קבועה או זמנית, המגבילה את התפקוד באופן מהותי בתחום אחד או יותר מתחומי החיים העיקריים) - ככל שיהיה צורך, יידרש אישור מגורם מוסמך. להורדת טופס הצהרת מועמד/ת לחץ/י כאן.
 6. מסמכים נוספים המעידים על התאמה לתפקיד, ככל שישנם.

אומדן פרופיל שכר: כ- 15,900 ₪ ברוטו, הכולל תשלום עבור השתתפות באחזקת רכב או כ-13,000 ₪ ברוטו, אם המועמד/ת הזוכה ת/יבחר לקבל רכב ליסינג, בהתאם לנהלי החברה, ולא כולל תשלום עבור שעות נוספות, ביגוד ודמי הבראה.

 

נא להפנות קו"ח, הצהרה על קרובי משפחה בחברה ומסמכים נדרשים נוספים בציון מספר המשרה למכון פילת
במייל:
[email protected]

* רק פניות שיקבלו תשובה אוטומטית כי התקבלו, ייחשבו כפניות שהוגשו במועד.

* לא יטופלו מועמדים שאינם עומדים בדרישות הסף לתפקיד ו/או לא העבירו את כל המסמכים הנדרשים.


תיאור התפקיד:

כללי: ליווי ובקרה של פרוייקטי חדשנות תוך הפעלת פונקציות ארגוניות רלוונטיות ליישום והטמעה וכן ניהול הקהילה הפנים ארגונית של סוכני החדשנות.

 1. בניית תכנית עבודה לאיסוף צרכים מפונקציות המעורבות בפעילות הנמל, כגון עובדים, מאגרי נתונים ולקוחות; איסוף צרכים ארגוניים; מיפוי פערים טכנולוגיים ועסקיים וכן אתגרים העומדים בפני חברת הנמל ביחס לתכנית האסטרטגית; ניתוח המידע שהצטבר למקבלי ההחלטות, לרבות בניית מודל לתעדוף ודירוג הפערים.
 2. בניית תכנית הטמעת פתרונות טכנולוגיים הנותנים מענה לפערים עסקיים-ארגוניים בנמל בשיתוף עם החטיבות הרלוונטיות, כולל: מיפוי הפערים, מיפוי הגורמים המושפעים, הגדרת המשאבים התקציביים להטמעה, התאמת המערכות הטכנולוגיות הקיימות, הגדרת תכנית עבודה ותקשור לעובדים, הגדרת לוחות זמנים ותעדוף משימות, חלוקת אחריות והגדרת מובילי ביצוע.
 3. ליווי היישום בשטח, כולל ליווי המנהלים והקשר בין החטיבה הקולטת לחטיבות התומכות ושימור הקשר בין הסטארטאפ לחטיבה.
 4. טיוב ובקרת הפרוייקטים, כולל בקרה תקופתית על התהליכים המרכזיים והעמידה במדדים המוגדרים; ביצוע דיוני הפקת לקחים; עדכון התהליכים בהתאם ללקחים הנצברים במהלך הבקרה; הפקת דוחות תקופתיים להנהלת החברה בדבר הטמעת היוזמה.
 5. תחזוקת הקשר השוטף עם תעשיית הסטארטאפים שעובדת עם חברת הנמל.
 6. ניהול קהילת סוכני החדשנות - רתימת סוכני חדשנות בחברת הנמל, הכשרתם, ליווי ופיקוח פרוייקטי החדשנות בעזרת סוכני החדשנות.
 7. מיפוי מגמות טכנולוגיות בעולם הנמלים לזיהוי והצפת פערים והזדמנויות עבור הנמל לנוכח פעילות המתחרים.
 8. מטלות נוספות בהתאם להנחיית הממונה.

 

הערות:

 1. לא יטופלו מועמדים שאינם עומדים בדרישות הסף לתפקיד ו/או לא העבירו את כל המסמכים הנדרשים.
 2. ככל שיהיו פניות במכרז הפנימי, יטופל המכרז הפנימי. מועמד/ת במכרז פנימי המעוניין/ת לקבל אומדן פרופיל שכר מתבקש/ת לפנות לגיוס. המכרז החיצוני יטופל רק לאחר סיום הליכי המכרז הפנימי, אם יהיו, במקרה בו לא נבחר/ה מועמד/ת מקרב המועמדים במכרז הפנימי.
 3. למנכ"ל החברה או למי מטעמו שמורה הזכות לשנות מזמן לזמן את תיאור התפקיד הנ"ל.
 4. בהתייחס לאנשים עם מוגבלות, ככל שזכאי/ת להתאמות בתהליך הגיוס, יש להעביר האסמכתאות המתאימות.
 5. המועמדים המתאימים יחויבו בביצוע מבחני התאמה, בדיקה ביטחונית ובדיקת כשירות רפואית.
 6. השתתפות המועמד/ת הנבחר/ת במכרזים אחרים בחברת נמל אשדוד הינה בהתאם לנהלי החברה.
 7. למציגים אישור קיום תואר, "תואר" משמעו - תואר במוסד לימוד מוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה בישראל, או ממוסד בעל היתר או מוסד בעל רישיון כהגדרת מונחים אלה בחוק המועצה להשכלה גבוהה, או תואר ממוסד שהוכר על ידי הגורם המוסמך במדינה בה הוא פועל מחוץ לישראל ואשר לגביו נתקבל אישור שקילות מטעם האגף להערכת תארים במשרד החינוך בארץ.
 8. המשרה מיועדת לגברים ולנשים כאחד.
 9.  רק פניות מתאימות תענינה.
 10.  מועמדים מקרב אוכלוסיות מגוונות יתקבלו בברכה.