דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

מזכיר/ת העובדת הסוציאלית - מכרז חיצוני 9070

תאריך אחרון להגשת מועמדות 12.01.2020 המשרה מיועדת למועמדים המשתייכים לאחת מהאוכלוסיות הבאות: בני/ות האוכלוסייה הערבית; בני/ות העדה הדרוזית; בני/ות האוכלוסייה הצ'רקסית; אנשים עם מוגבלות (הגדרת אנשים עם מוגבלות ראו בהערה 1 בפרק ההערות). מועמדים שאינם משתייכים לאוכלוסיות אלו מוזמנים להגיש מועמדותם, אך יטופלו רק אם יהיו פחות משלושה מועמדים מקרב בני/ות אוכלוסיות אלו, אשר ישתתפו בשלב ועדת הקליטה (ראיון בנמל). היחידה:           חטיבת משאביםמקום העבודה:  חברת נמל אשדוד בע"מ

העסקה בהסכם קיבוצי

 

תנאי סף:

 1. בעל/ת תעודת בגרות מלאה, או תעודה אחרת המעידה על הכשרה או השכלה על תיכונית (כאמור בסעיף 8 לפרק ההערות).
 2. ניסיון של חצי שנה לפחות, שנצבר במהלך 5 השנים האחרונות בתפקיד מזכיר/ה, אשר נתן/ה שירותי מזכירות למנהל/ת בתחום משאבי אנוש/עבודה סוציאלית, בארגון שבו 200 עובדים לפחות (ראו הערה 7 בפרק ההערות).
 3. לא תישקל מועמדות למשרה זו של פונה בעל/ת קרוב/י משפחה בקרב עובדי החברה. קרוב משפחה- כמשמעו בתקנות החברות הממשלתיות (כללים בדבר העסקת קרובי משפחה), התשס"ה–2005.  תנאים מחייבים נוספים:
 1. ימי העבודה א-ה, שעות העבודה 07:30-16:00. נדרשת זמינות לעבודה בשעות נוספות, לרבות בימי שישי, על פי הצורך. כמו כן, נדרשת זמינות למענה טלפוני מעבר לשעות העבודה.
 2. עברית ברמה טובה – ייבדק במכון אבחון.  יש להגיש את מסמכים הבאים:
 1. קורות חיים מודפסים, הכוללים מספר תעודת זהות, כתובת דואר אלקטרוני וכן פירוט ניסיון מקצועי רלוונטי.
 2. תעודת השכלה לפי תנאי סף 1.
 3. שאלון למועמד/ת למשרה זו מלא וחתום.
 4. טופס הצהרה על קרובי משפחה בחברה מלא וחתום - נמצא באתר האינטרנט www.ashdodport.co.il. יובהר כי גם מועמדים שאין להם קרובי משפחה בחברה נדרשים להגיש טופס זה ולהצהיר כי אין להם קרובי משפחה בחברה. המועמדים נדרשים למלא הצהרתם ביחס לסוגי הקרבה המשפחתית המפורטים בטופס ההצהרה.
 5. מסמכים נוספים המעידים על התאמה לתפקיד, ככל שישנם.

 

אומדן פרופיל שכר: כ-8,400 ₪ ברוטו, לא כולל תשלום עבור שעות נוספות, ביגוד ודמי הבראה.

 

נא להפנות קו"ח, הצהרה על קרובי משפחה בחברה ומסמכים נדרשים נוספים בציון מספר המשרה למכון פילת 
במייל: [email protected]

* רק פניות שיקבלו תשובה אוטומטית כי התקבלו, ייחשבו כפניות שהוגשו במועד.

* לא יטופלו מועמדים שאינם עומדים בדרישות הסף לתפקיד ו/או לא העבירו את כל המסמכים הנדרשים.

 

 

תיאור התפקיד:

כללי: השירות הסוציאלי בנמל מספק מגוון רחב של פונקציות לרווחת העובדים ובני משפחתם, לרבות גמלאים.

מזכיר/ת העובדת הסוציאלית מעורב/ת בכל הנושאים העוברים תחת ידה של העובדת הסוציאלית וכן נותנ/ת שירות למנהלים ולעובדים בחברה, בסביבת עבודה דינאמית ומורכבת.

1.       מתן שירות טלפוני ופרונטאלי לעובדי החברה, לגורמי חוץ ולספקים הפונים לעובדת הסוציאלית.

2.       ניהול יומן ממוחשב: תיאום פגישות ודיונים רבי משתתפים.

3.       טיפול בדואר יוצא ונכנס, לרבות ניסוח מסמכים והפצתם.

4.       הכנת חומר לדיונים.

5.       טיפול במתן אישורי כניסה לנמל לגורמי חוץ מול מחלקת ביטחון בנמל.

6.       עבודה במערכות ממוחשבות, כגון: ERP-SAP, SRM (לניהול רכש).

7.       סיווג, מיון ותיוק מסמכים.

8.       הכנת דו"חות בתחומים שונים המועברים לגורמים ניהוליים או למחלקות מקצועיות.

9.       בדיקת זכאות ומעקב למתן הלוואות שונות לעובדים.

10.   סיוע לעובדת הסוציאלית בתחומי עבודתה השונים, כגון:

 1. טיפול בפצועים/חולים ובשיקום לאחר פציעה/מחלה ממושכת.
 2. סיוע בהתמודדות עם בעיות פרט (למשל, אלימות במשפחה, התמכרויות).
 3. התמודדות בעת חירום – עובדים ובני משפחותיהם.
 4. סיוע בהתמודדות עם אבל/ ליווי שארים.
 5. טיפול בפעילויות הקשורות באזכרות וימי הזיכרון של עובדי הנמל.
 6. מניעת הטרדה מינית.
 7. סדנאות וקורסים, כגון: הכנה לפרישה, לחץ ושחיקה בעבודה, מניעת אלכוהליזם.

11.   מטלות נוספות על פי הנחיית הממונה.

הערות:

1.       'אנשים עם מוגבלות' לעניין ייעוד המשרה במכרז זה  - אדם עם מוגבלות כמשמעו בחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח- 1998, (דהיינו: אדם עם לקות פיסית, נפשית או שכלית לרבות קוגניטיבית, קבועה או זמנית, אשר בשלה מוגבל תפקודו באופן מהותי בתחום אחד או יותר מתחומי החיים העיקריים) אשר בנוסף עונה להגדרה אחת מארבע ההגדרות להלן:

 1. אדם עם דרגת נכות בשיעור 40% לפחות, המוכרת על ידי המוסד לביטוח לאומי, משרד הביטחון, רשות המיסים או משרד הבריאות; או
 2. אדם עם דרגת נכות בשיעור 20% לפחות, הזכאי לשיקום תעסוקתי או השתתף/משתתף בתכנית תעסוקה, כמפורט בחוק; או
 3. אדם שזכאי לשכר מינימום מותאם, לפי סעיף 17(ב) לחוק שכר מינימום, התשמ"ז-1987;  או
 4. אדם שזכאי לשירותי רווחה בשל מוגבלותו, מאת האגף לטיפול באדם עם מוגבלות שכלית התפתחותית, השירות לטיפול באדם עם אוטיזם או אגף השיקום במשרד הרווחה והשירותים החברתיים.

2.       לא יטופלו מועמדים שאינם עומדים בדרישות הסף לתפקיד ו/או לא העבירו את כל המסמכים הנדרשים.

3.       למנכ"ל החברה או למי מטעמו שמורה הזכות לשנות את תיאור התפקיד הנ"ל.

4.       השתתפות המועמד/ת הנבחר/ת במכרזים אחרים בחברת נמל אשדוד הינה בהתאם לנהלי החברה.

5.       המועמדים המתאימים יחויבו בביצוע מבחני התאמה, בדיקה ביטחונית ובדיקת כשירות רפואית. 

6.       בהתייחס לא/נשים עם מוגבלות, ככל שזכאי/ת להתאמות בתהליך הגיוס, יש להעביר האסמכתאות המתאימות.

7.       יובהר, כי מזכיר/ה אשר נתן/ה שירותי מזכירות למנהל/ת בתחום משאבי אנוש/עבודה סוציאלית, הינו/ה מי שנתן/ה שירות למנהל/ת בתחום משאבי אנוש/עבודה סוציאלית בכל התחומים הבאים: תיאום דיונים, ניהול יומן ממוחשב, מתן שירות טלפוני ופרונטאלי לפונים ללשכת המנהל/ת.

8.       תעודה אחרת המעידה על הכשרה או השכלה על תיכונית - תעודת טכנאי/ת (מוכר על ידי מה"ט) או תעודת הנדסאי/ת או תעודת תואר אקדמי. לא תתקבל תעודת גמר 12 שנות לימוד.

9.       "תואר" משמעו - תואר ראשון ומעלה במוסד לימוד מוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה בישראל, או ממוסד בעל היתר או מוסד בעל רישיון כהגדרת מונחים אלה בחוק המועצה להשכלה גבוהה, או תואר ממוסד שהוכר על ידי הגורם המוסמך במדינה בה הוא פועל מחוץ לישראל ואשר לגביו נתקבל אישור שקילות מטעם האגף להערכת תארים במשרד החינוך בארץ.

10.   המשרה מיועדת לגברים ולנשים כאחד.

11.   רק פניות מתאימות תענינה.