דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

שאלות ותשובות בנושא מכון אבחון

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

 

 

נבחנתי בעבר עבור משרה בחברת נמל אשדוד וכעת אני מגיש מועמדות חדשה. האם תשתמשו במבחן הקודם שעשיתי?נבחנתי בעבר עבור משרה בחברת נמל אשדוד וכעת אני מגיש מועמדות חדשה. האם תשתמשו במבחן הקודם שעשיתי?<p></p><p>יום האבחון כולל מספר מבחנים המותאמים למאפייני התפקיד המסוים אליו את/ה מועמד/ת. על כן, אם נבחנת בעבר למשרה בחברת הנמל, אנו נבדוק מול מכון האבחון האם החומר האבחוני שבידי מכון האבחון מהמבחן הקודם שנבחנת מספק, או האם עליך להיבחן מחדש, או האם עליך להשלים מספר מבחנים. גם במסגרת מבחני ההשלמה מכון אבחון יכול להסתמך על תוצאות המבחנים הקודמים שעשית לשם קביעת התאמתך לתפקיד הנוכחי.<br></p><p>​<br></p><p>כל זאת, על פי שיקול הדעת המקצועי של מכון האבחון ובכפוף לכך שמשך הזמן בו מבדק ההתאמה תקף הינו מוגבל ובכפוף לכך שלא מחקת את החומר האבחוני. לאור האמור, אנו ממליצים לך להגיש מועמדותך. אנו נבדוק מול מכון האבחון כל מקרה לגופו.<br></p>
מהו מבדק התאמה?מהו מבדק התאמה?<p>מבחן המתבצע במכון אבחון, שמטרתו לבדוק את מידת ההתאמה של המועמד/ת לתפקיד המסוים אליו הוא/היא מועמד/ת. מבדק ההתאמה כולל מספר מבחנים מסוגים שונים, למשל: ריאיון אישי, שאלון אישי ושאלונים תעסוקתיים, מבחני כישורים ומבחני ביצוע, כישורי ניהול בהתאם לצורך.</p><p><strong> ​</strong></p><p>מידע נוסף מופיע באתר מכון האבחון.<br></p><br>
נבחנתי בעבר ולא נמצאתי מתאים לתפקיד מסוים על ידי מכון האבחון. האם אוכל להיבחן שוב לאותו תפקיד או לתפקיד אחר?נבחנתי בעבר ולא נמצאתי מתאים לתפקיד מסוים על ידי מכון האבחון. האם אוכל להיבחן שוב לאותו תפקיד או לתפקיד אחר?<p>יום האבחון כולל מספר מבדקים המותאמים למאפייני התפקיד המסוים אליו את/ה מועמד/ת. על כן, אם הגשת מועמדות לחברת הנמל בעבר, אנו בודקים מול מכון האבחון האם עליך להיבחן מחדש, או האם מכון האבחון יכול להסתמך על החומר האבחוני שכבר נמצא בידו ממועמדותך הקודמת לחברה לשם בחינת התאמתך לתפקיד הנוכחי, או האם עליך להשלים מספר מבחנים.<br></p><p><br></p><p>כל זאת, על פי שיקול הדעת המקצועי של מכון האבחון ובכפוף לכך שמשך הזמן בו מבדק ההתאמה תקף הינו מוגבל ובכפוף לכך שלא מחקת את החומר האבחוני. </p><p>​<br></p><p>לאור האמור, אנו ממליצים לך להגיש מועמדותך. אנו נבדוק מול מכון האבחון כל מקרה לגופו.<br></p><p><br></p>
נבחנתי במכון אבחון. כיצד אוכל לדעת מה הציון שקיבלתי?נבחנתי במכון אבחון. כיצד אוכל לדעת מה הציון שקיבלתי?<div class="pageContent contents"><div style="display:inline;"><p>בהתאם לזכות העיון של המועמדים במבדקי ההתאמה שביצעו, זכותך לפנות למכון האבחון בו נבחנת על מנת לצפות בדו"ח האבחון שלך.<br></p><p><br></p><p>נבקש להדגיש, כי ציון מבדק התאמה הוא בעקבות האבחון שנערך במכון לתפקיד הספציפי אליו הגשת מועמדותך בחברת נמל אשדוד בע"מ. אין להקיש ממנו בדבר התאמתך לתפקידים אחרים או לעניין הקשרים אחרים.</p><p>​<br></p><p>לפי בחירתך ניתן לערוך שיחת משוב במכון האבחון בתשלום ובתיאום מול מכון האבחון.<br></p><p><br></p></div></div>
מהו תוצר יום האבחון במכון?מהו תוצר יום האבחון במכון?<p>חוות דעת מסכמת לגבי המועמד/ת, הנקבעת על פי ביצועיו/ה בכל המבחנים שעבר/ה כאשר כל המידע מוערך ומושווה לדרישות התפקיד כפי שהוגדרו עלידי חברת הנמל. חשוב להדגיש כי ההערכות בחוות הדעת אינן בבחינת "הצלחה" או "כישלון" אלא מבטאות את מידת ההתאמה של המועמד/ת לדרישות התפקיד המסוים אליו נבחן/ה. חוות הדעת מועברת אך ורק לגורמים המוסמכים לכך בחברה.​</p>
האם לפני ביצוע מבדק ההתאמה כדאי לדווח על מחלה או על קושי מסוים?האם לפני ביצוע מבדק ההתאמה כדאי לדווח על מחלה או על קושי מסוים?<p>בהחלט כן. אם יש גורם מסוים המפריע לך או עלול להקשות עליך את ביצוע מבדק ההתאמה, עליך לדווח על כך לפני הביצוע. מומלץ לבצע את מבדק ההתאמה כאשר את/ה רענן/ה ובמיטבך מבחינת מצב בריאותי. אנו מדגישים כי אין מבחן חוזר.<br></p><p>​<br></p><p>ככל שאת/ה זכאי/ת להתאמות, יש להעביר האסמכתאות המתאימות למכון האבחון, בהקדם האפשרי. שים/י לב: האחריות על העברת האסמכתאות על ההתאמות מוטלת עליך! עוד נדגיש, כי הקלות לא יינתנו בדיעבד, וכי אין מבחן חוזר.<br></p>