דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

נבחנתי בעבר ולא נמצאתי מתאים לתפקיד מסוים על ידי מכון האבחון. האם אוכל להיבחן שוב לאותו תפקיד או לתפקיד אחר?

יום האבחון כולל מספר מבדקים המותאמים למאפייני התפקיד המסוים אליו את/ה מועמד/ת. על כן, אם הגשת מועמדות לחברת הנמל בעבר, אנו בודקים מול מכון האבחון האם עליך להיבחן מחדש, או האם מכון האבחון יכול להסתמך על החומר האבחוני שכבר נמצא בידו ממועמדותך הקודמת לחברה לשם בחינת התאמתך לתפקיד הנוכחי, או האם עליך להשלים מספר מבחנים.


כל זאת, על פי שיקול הדעת המקצועי של מכון האבחון ובכפוף לכך שמשך הזמן בו מבדק ההתאמה תקף הינו מוגבל ובכפוף לכך שלא מחקת את החומר האבחוני.


לאור האמור, אנו ממליצים לך להגיש מועמדותך. אנו נבדוק מול מכון האבחון כל מקרה לגופו.