דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

מהו תוצר יום האבחון במכון?

חוות דעת מסכמת לגבי המועמד/ת, הנקבעת על פי ביצועיו/ה בכל המבחנים שעבר/ה כאשר כל המידע מוערך ומושווה לדרישות התפקיד כפי שהוגדרו עלידי חברת הנמל. חשוב להדגיש כי ההערכות בחוות הדעת אינן בבחינת "הצלחה" או "כישלון" אלא מבטאות את מידת ההתאמה של המועמד/ת לדרישות התפקיד המסוים אליו נבחן/ה. חוות הדעת מועברת אך ורק לגורמים המוסמכים לכך בחברה.​