דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

נבחנתי בעבר עבור משרה בחברת נמל אשדוד וכעת אני מגיש מועמדות חדשה. האם תשתמשו במבחן הקודם שעשיתי?

יום האבחון כולל מספר מבחנים המותאמים למאפייני התפקיד המסוים אליו את/ה מועמד/ת. על כן, אם נבחנת בעבר למשרה בחברת הנמל, אנו נבדוק מול מכון האבחון האם החומר האבחוני שבידי מכון האבחון מהמבחן הקודם שנבחנת מספק, או האם עליך להיבחן מחדש, או האם עליך להשלים מספר מבחנים. גם במסגרת מבחני ההשלמה מכון אבחון יכול להסתמך על תוצאות המבחנים הקודמים שעשית לשם קביעת התאמתך לתפקיד הנוכחי.


כל זאת, על פי שיקול הדעת המקצועי של מכון האבחון ובכפוף לכך שמשך הזמן בו מבדק ההתאמה תקף הינו מוגבל ובכפוף לכך שלא מחקת את החומר האבחוני. לאור האמור, אנו ממליצים לך להגיש מועמדותך. אנו נבדוק מול מכון האבחון כל מקרה לגופו.