דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

עוזר/ת מנהל הביטחון (ע' מנב"ט) - מכרז חיצוני מס' 6005א


תאריך אחרון להגשת מועמדות 21.04.2016

מועמדים שהגישו מועמדות במכרז חיצוני 6005 לתפקיד עוזר/ת מנהל הביטחון שבוטל, המעוניינים להגיש מועמדות במכרז זה, נדרשים להגיש מועמדות מחדש.


תיאור המשרה: עוזר/ת מנהל הביטחון (ע' מנב"ט)
החטיבה: מחלקת ביטחון
מקום העבודה: חברת נמל אשדוד בע"מ
כפיפות: מנב"ט הנמל
העסקה בחוזה אישי


תנאי סף:

 1. בעל/ת תואר אקדמי או בעל/ת תעודת הנדסאי או בעל/ת תעודת טכנאי מוסמך (מוכר על ידי מה"ט).
 2. המועמד/ת בעל/ת ניסיון של שלוש שנים לפחות, שנצבר בחמש השנים האחרונות, בתפקיד מטה בתחום הבידוק הביטחוני, הכולל ניסיון משמעותי בהנחיה מקצועית, בקרה והדרכה בתחום הבידוק הביטחוני באחד מהגופים הציבוריים המפורטים בתוספת הראשונה לחוק להסדרת הביטחון בגופים ציבוריים, תשנ"ח-1998.
 3. לא תישקל מועמדות למשרה זו של פונה בעל/ת קרוב/י משפחה בקרב עובדי החברה. קרוב/ת משפחה - כמשמעו/ה בתקנות החברות הממשלתיות (כללים בדבר העסקת קרובי משפחה), התשס"ה–2005.


תנאים נוספים:

 1. עברית ואנגלית ברמה טובה מאד בכתב ובע"פ- ייבדק במכון המיון.
 2. שעות העבודה: 7:30-16:00 וכן איוש משמרת ב' בסבב 1 ל-3 (פעם בשלושה ימים או שבוע בשלושה שבועות, בהתאם לצרכי עבודה והחלטת ממונה). משמרת ב': 14:00-22:30 או 12:00-20:30. עבודה בימי ו' פעם בשלושה שבועות בממוצע.
 3. זמינות גבוהה לעבודה בשעות נוספות ובלתי שגרתיות לפי הצורך, לרבות זמינות למענה טלפוני מעבר לשעות העבודה.
 4. הקבלה לעבודה מותנית באישור הגוף המנחה, הכל בהתאם לאמור בחוק להסדרת הביטחון בגופים ציבוריים, תשנ"ח-1998.

יתרון:
ניסיון מצטבר של שנה לפחות, שנצבר בחמש השנים האחרונות, בניהול צוות עובדים, המונה לפחות 50 עובדים.
יש להגיש את מסמכים הבאים:

 1. קורות חיים מודפסים, הכוללים פירוט ניסיון מקצועי רלוונטי, מספר תעודת זהות וכתובת דואר אלקטרוני.
 2. תעודת תואר אקדמי/ הנדסאי / טכנאי מוסמך (מוכר על ידי מה"ט).
 3. שאלון למועמד/ת למשרה זו מלא וחתום - נמצא בלוח דרושים שבאתר האינטרנט www.ashdodport.co.il.
 4. טופס הצהרה על קרובי משפחה בחברה מלא וחתום - נמצא באתר האינטרנט www.ashdodport.co.il.
 5. לתשומת לבך, לצורך בחינת מתן העדפה לאוכלוסיות הזכאיות לייצוג הולם בהתאם להוראות הדין, באפשרותך למלא ולהגיש הצהרת מועמד/ת הנמצאת בלוח דרושים באתר האינטרנט של חברת נמל אשדוד www.ashdodport.co.il ולצרפה ליתר המסמכים הנדרשים להגשת המועמדות. אוכלוסיות הזכאיות לייצוג הולם: מי שנולד/ה באתיופיה או שאחד/אחת מהוריו/ה נולד/ה באתיופיה; או שהוא/היא בן/בת האוכלוסייה הערבית, הדרוזית או הצ'רקסית; נשים; א/נשים עם מוגבלות (בעל/ת לקות פיסית, נפשית או שכלית לרבות קוגניטיבית, קבועה או זמנית, המגבילה את התפקוד באופן מהותי בתחום אחד או יותר מתחומי החיים העיקריים) - ככל שיהיה צורך, יידרש אישור מגורם מוסמך.
 6. מסמכים נוספים המעידים על התאמה לתפקיד, ככל שישנם.


אומדן פרופיל שכר: כ-14,000 ₪ ברוטו, כולל תשלום עבור השתתפות באחזקת רכב ולא כולל תשלום עבור שעות נוספות, ביגוד ודמי הבראה. במשרה זו נדרשת עבודה בשעות נוספות, לפי הצורך, שהתשלום בגינן על פי ביצוע בפועל ויבוצע בהתאם לחוק (מוערך בכ- 2,000 ₪ נוספים בחודש, המשקפים כ-30 שעות נוספות, אולם מדובר בהערכה בלבד).

נא להפנות קו"ח, טופס הצהרה על קרובי משפחה בחברה ומסמכים נדרשים נוספים בציון מספר המשרה למכון קינן שפי, פקס: 03-6244472
מייל: [email protected]

תיאור התפקיד:

 1. עבודה במשרד ובשטח כאחד.
 2. טיפול בנושאי אבטחה, שמירת הסדר הציבורי וטוהר מידות.
 3. ניהול יחידת הבידוק הביטחוני, לרבות הנחיה מקצועית, בקרה והדרכה.
 4. טיפול באירועי ביטחון.
 5. ביצוע פיקוח, בקרות ותרגילים בתחום הביטחון.
 6. ניהול חדר מצב של מחלקת הביטחון (מוקד הביטחון).
 7. כתיבת נהלים ותו"ל.
 8. ביצוע תחקירים על אירועים וכתיבתם.
 9. ניהול פרויקטים בתחום האבטחה והבידוק הביטחוני, לרבות הטמעה של מערכות טכנולוגיות.
 10. כתיבת תו"ל והנחיה מקצועית לשימוש באמצעים הטכנולוגיים בתחום הבידוק הביטחוני.
 11. שימור ושיפור הרמה המקצועית של הבודקים המקצועיים.
 12. פיתוח אמצעי הדרכה וביצוע הדרכות והכשרות במסגרת קורסים וימי עיון. עבודה מול גופים מנחים ממלכתיים, לרבות חיל הים, שב"כ ומשטרת ישראל.
 13. מטלות נוספות על פי הנחיית הממונה.

הערות:

 1. לא יטופלו מועמדים שאינם עומדים בדרישות הסף לתפקיד ו/או לא העבירו את כל המסמכים הנדרשים.
 2. למנכ"ל החברה שמורה הזכות לשנות מזמן לזמן את תיאור התפקיד הנ"ל, להוסיף או לגרוע ממנו.
 3. המועמדים המתאימים יחויבו בביצוע מבחני התאמה, בדיקה ביטחונית ובדיקת כשירות רפואית ומעבר שלהם בהצלחה.
 4. בהתייחס לאנשים עם מוגבלות, ככל שזכאי/ת להתאמות, יש להעביר האסמכתאות המתאימות.
 5. המועמד/ת הנבחר/ת לא יוכל/תוכל להשתתף במכרזים אחרים בחברת נמל אשדוד בע"מ במשך שנתיים.
 6. "תואר" משמעו - תואר במוסד לימוד מוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה בישראל, או ממוסד בעל היתר או מוסד בעל רישיון כהגדרת מונחים אלה בחוק המועצה להשכלה גבוהה, או תואר ממוסד שהוכר על ידי הגורם המוסמך במדינה בה הוא פועל מחוץ לישראל ואשר לגביו נתקבל אישור שקילות מטעם האגף להערכת תארים במשרד החינוך בארץ.
 7. המודעה מיועדת לגברים ונשים כאחד.
 8. רק פניות מתאימות תענינה.
 9. מועמדים מקרב אוכלוסיות מגוונות יתקבלו בברכה.