דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

שאלות ותשובות בנושא תהליך הגיוס

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

 

 

האם אוכל להגיש מועמדות לתפקיד אם בעבר נמצאתי לא מתאים/ה לתפקיד בחברת נמל אשדוד?האם אוכל להגיש מועמדות לתפקיד אם בעבר נמצאתי לא מתאים/ה לתפקיד בחברת נמל אשדוד?<p>כן. את/ה מוזמן/ת להגיש מועמדותך מחדש. עם זאת, ייתכן שעל סמך הנתונים שבידינו מועמדותך תידחה. אנו נבחן כל מקרה לגופו.​</p>
מלאתי הצהרה על קרובי משפחה בחברת נמל אשדוד ושכחתי לציין קרוב משפחה אחד. האם אוכל לשנות את הטופס?מלאתי הצהרה על קרובי משפחה בחברת נמל אשדוד ושכחתי לציין קרוב משפחה אחד. האם אוכל לשנות את הטופס?<p></p><p>בהתאם לתקנות החברות הממשלתיות (כללים בדבר העסקת קרובי משפחה), התשס"ה – 2005, עליך למלא הצהרה בדבר קרובי משפחה המועסקים בחברת נמל אשדוד בעת הגשת המועמדות. אם טעית במילוי ההצהרה, באפשרותך לתקנה עד התאריך האחרון להגשת המועמדות, המצוין במכרז.<br></p><p><br></p><p>לאחר תאריך זה, מסירת פרטים לא נכונים, לרבות חלקיים, תביא להפסקה לאלתר<strong> </strong>בטיפול במועמדותך לתפקיד/ העסקתך, זאת בכפוף לכל דין.​<br></p>
אני אדם עם מוגבלות. כיצד אני יכול/ה להתקבל לעבודה בחברת נמל אשדוד?אני אדם עם מוגבלות. כיצד אני יכול/ה להתקבל לעבודה בחברת נמל אשדוד?<p>​</p><p>ככלל, תהליך הגיוס לחברת נמל אשדוד הינו תהליך מכרזי המבוסס על עקרונות של פומביות, תחרותיות ושוויוניות. את/ה יכול/ה להתקבל לעבודה בחברה רק אם תגיש/י מועמדותך במכרז לתפקיד מסוים ותזכה/י במכרז. מועמדותך תטופל רק אם את/ה עונה על התנאים שפורסמו במכרז. </p><p><br></p><p>נוסף על מכרזים כלליים, אליהם כמובן את/ה מוזמן/ת לגשת, מעת לעת מתפרסמים מכרזים ייעודיים המיועדים לאנשים עם מוגבלות.​<br></p>
איך אוכל לוודא שקורות החיים שלי הגיעו ליעדם ומה סטטוס המועמדות שלי?איך אוכל לוודא שקורות החיים שלי הגיעו ליעדם ומה סטטוס המועמדות שלי?<p></p><p>ניתן לוודא כי מסמכי המועמדות הגיעו ליעדם בדרכים הבאות:</p><ul><li>שלושה ימים <span lang="HE">לפנ​י </span>התאריך האחרון להגשת המועמדות ולכל המאוחר עד 24 שעות לפני התאריך האחרון להגשת המועמדות - באמצעות פנייה במייל לכתובת הדוא"ל הבאה: <a href="mailto:[email protected]">[email protected]</a>.<br></li><li><br></li></ul><p>יש לציין שם פרטי ושם משפחה, מס' תעודת זהות ושם התפקיד אליו את/ה מועמד/ת. נא ציין/י כי הגשת מועמדות לחברת נמל אשדוד.</p><ul><li>שלושה ימים <span lang="HE">לאחר</span> התאריך האחרון להגשת המועמדות ולכל המאוחר עד 10 ימים לאחר התאריך האחרון להגשת המועמדות – באמצעות פנייה במייל לצוות הגיוס בחברת נמל אשדוד בכתובת הדוא"ל הבאה: <a href="mailto:[email protected]">[email protected]</a>. יש לציין שם פרטי ושם משפחה, מס' תעודת זהות ושם התפקיד אליו אתה מועמד/ת.<br></li><li><br></li></ul><p>מומלץ לבדוק אם מסמכי המועמדות הגיעו ליעדם <span dir="rtl" lang="HE"><strong>לפני</strong></span> התאריך האחרון להגשת המועמדות, כיוון שלאחריו, לא נוכל לקבל מועמדותך ו/או מסמכים נוספים. כמו כן, יש לשמור אסמכתא לשליחת מסמכי המועמדות לכתובת הדוא"ל המצוינת בנוסח המכרז.<br></p>
האם אוכל לשלוח קורות חיים ישירות לחברת נמל אשדוד?האם אוכל לשלוח קורות חיים ישירות לחברת נמל אשדוד?<p>לא. עליך לשלוח את כלל מסמכי המועמדות הנדרשים במכרז <span lang="HE" dir="rtl">למכון האבחון בלבד</span>, במענה למכרז שמתפרסם. קורות חיים/ מסמכי מועמדות שיגיעו ישירות לחברת נמל אשדוד לא יטופלו.​<br></p>
מהי ועדת הקליטה?מהי ועדת הקליטה?<p>ועדת קליטה הינה פורום של מספר בעלי תפקידים המראיינים את המועמדים לתפקיד ומתרשמים ממידת התאמתם לתפקיד. הפורום כולל נציג/ת הנהלת משאבי אנוש, נציג/ת הנהלת החטיבה המקצועית המגייסת, נציג/ה מצוות הגיוס ולעיתים אף משקיפים נוספים. במשרות בהסכם הקיבוצי, ת/ ישתתף נציג/ת עובדים.</p><p>יינתן ייצוג לבני שני המינים בקרה חברי הועדה.​<br></p><br>
השתתפתי בועדת הקליטה. תוך כמה זמן אקבל תשובה האם התקבלתי לעבודה?השתתפתי בועדת הקליטה. תוך כמה זמן אקבל תשובה האם התקבלתי לעבודה?<p>התשובה תינתן תוך מספר ימי עבודה.​</p>
כיצד אני יכול/ה להתקבל לעבודה בחברת נמל אשדוד?כיצד אני יכול/ה להתקבל לעבודה בחברת נמל אשדוד?<p>תהליך הגיוס לחברת נמל אשדוד הינו תהליך מכרזי המבוסס על עקרונות של פומביות, תחרותיות ושוויוניות. את/ה יכול/ה להתקבל לעבודה בחברה רק אם תגיש/י מועמדותך במכרז לתפקיד מסוים ותזכה/י במכרז. מועמדותך תטופל רק אם את/ה עונה על כל התנאים שפורסמו במכרז.​</p>
שלחתי את מסמכי מועמדותי אחרי המועד האחרון להגשת מועמדות. האם תקבלו את מועמדותי?שלחתי את מסמכי מועמדותי אחרי המועד האחרון להגשת מועמדות. האם תקבלו את מועמדותי?<p>לא. תהליך הגיוס לחברה הוא באמצעות מכרז. פניות שמגיעות לאחר המועד האחרון להגשת מועמדות לא תתקבלנה.​<br></p>
הגשתי מועמדות לחברת נמל אשדוד בעבר וכבר שלחתי קורות חיים ומסמכים נדרשים. כעת אני מגיש/ה מועמדותי במכרז אחר. האם עלי לשלוח שוב את המסמכים שכבר שלחתי?הגשתי מועמדות לחברת נמל אשדוד בעבר וכבר שלחתי קורות חיים ומסמכים נדרשים. כעת אני מגיש/ה מועמדותי במכרז אחר. האם עלי לשלוח שוב את המסמכים שכבר שלחתי?כן. עליך להגיש מועמדותך מחדש ולשלוח את כל המסמכים הנדרשים בהתאם למכרז. לכל מכרז יש להגיש מועמדות בנפרד.
מהם השלבים בתהליך הגיוס לחברת נמל אשדוד?מהם השלבים בתהליך הגיוס לחברת נמל אשדוד?<p></p><p>משך תהליך הגיוס נע בין מספר שבועות למספר חודשים, להלן שלבי התהליך:</p><li>פרסום מודעת דרושים. מוצע לעקוב אחר לוח הדרושים באתר האינטרנט.</li><li>מיון מסמכי המועמדות במכון האבחון על פי תנאי המכרז.</li><li>הפניית מועמדים העומדים בכל תנאי המכרז והעבירו את כל המסמכים הנדרשים למבדק התאמה במכון האבחון. יצוין, כי חברת הנמל רשאית לבצע סינון מועמדויות טרם ההפניה למ​בדק ההתאמה לפי קריטריונים, על פי נהלי החברה.<br>לעתים, לפני הפניית המועמדים הרלוונטיים למבדק התאמה נערך בחברה מבחן מקצועי מקדים. במקרה כזה, רק מועמדים שעוברים את המבחן המקצועי בהצלחה מופנים למבדק התאמה במכון האבחון.<br><br></li><li>מועמדים שנמצאו המתאימים ביותר לתפקיד על ידי מכון האבחון יזומנו לריאיון עבודה בפני ועדת הקליטה בחברה.</li><li>בחירת הזוכה על ידי ועדת הקליטה.</li><li>קליטת הזוכה מותנית בקבלת כל האישורים הדרושים, למשל: אישור ביטחוני ואישור כשירות רפואית.​​<br></li> <br>
הגשתי מועמדות למשרה. האם אקבל תשובה (חיובית או שלילית) לגבי מועמדותי?הגשתי מועמדות למשרה. האם אקבל תשובה (חיובית או שלילית) לגבי מועמדותי?<ul> <li></li></ul>כפי שמצוין בנוסח המכרזים, רק פניות מתאימות תענינה. אין אנו פונים למועמדים שלא עומדים בכל תנאי המכרז.​
כיצד אני יכול\ה להגיש מועמדות לעבודה בחברת נמל אשדוד?כיצד אני יכול\ה להגיש מועמדות לעבודה בחברת נמל אשדוד?<h2 style="text-align:right;"><span class="ms-rteStyle-Normal"></span></h2>המשרות הפנויות מתפרסמות בעיתונות ובאתר האינטרנט של החברה.<br>אם ברצונך להגיש מועמדות למשרה, עליך לשלוח את כלל מסמכי המועמדות הנדרשים, לרבות טופס הצהרה על קרובי משפחה בחברה, לכתובת הדוא"ל המצוינת בנוסח המכרז.<br>יש לשמור אסמכתא לשליחת מסמכי המועמדות כאמור.​
אני "כמעט" עומד/ת בתנאי הסף. האם תטפלו במועמדותי?אני "כמעט" עומד/ת בתנאי הסף. האם תטפלו במועמדותי?<p>לא. תהליך הגיוס לחברת נמל אשדוד הינו תהליך מכרזי המבוסס על עקרונות של פומביות, תחרותיות ושוויוניות. עליך לעמוד בכל תנאי המכרז.​</p>
נבחנתי במכון אבחון. כיצד אוכל לדעת מה הציון שקיבלתי?נבחנתי במכון אבחון. כיצד אוכל לדעת מה הציון שקיבלתי?<p>בהתאם לזכות העיון של המועמדים במבדקי ההתאמה שביצעו, זכותך לפנות למכון האבחון בו נבחנת על מנת לצפות בדו"ח האבחון שלך.<br></p><p><br></p><p>נבקש להדגיש, כי ציון מבדק התאמה הוא בעקבות האבחון שנערך במכון לתפקיד הספציפי אליו הגשת מועמדותך בחברת נמל אשדוד בע"מ. אין להקיש ממנו בדבר התאמתך לתפקידים אחרים או לעניין הקשרים אחרים.</p><p> </p><p>לפי בחירתך ניתן לערוך שיחת משוב במכון האבחון בתשלום ובתיאום מול מכון האבחון.</p><p><span dir="rtl" lang="HE" style="text-decoration:underline;"><strong>הגשתי מועמדות לחברת נמל אשדוד בעבר וכבר שלחתי קורות חיים ומסמכים נדרשים. כעת אני מגיש/ה מועמדותי במכרז אחר. האם עלי לשלוח שוב את המסמכים שכבר שלחתי?</strong></span></p><p><span dir="rtl" lang="HE" style="text-decoration:underline;"><strong>​<br></strong></span></p><p>כן. עליך להגיש מועמדותך מחדש ולשלוח את כל המסמכים הנדרשים בהתאם למכרז. לכל מכרז יש להגיש מועמדות בנפרד.<br></p><p style="text-align:right;"><br></p>