דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

כיצד אני יכול\ה להגיש מועמדות לעבודה בחברת נמל אשדוד?

המשרות הפנויות מתפרסמות בעיתונות ובאתר האינטרנט של החברה.
אם ברצונך להגיש מועמדות למשרה, עליך לשלוח את כלל מסמכי המועמדות הנדרשים, לרבות טופס הצהרה על קרובי משפחה בחברה, לכתובת הדוא"ל המצוינת בנוסח המכרז.
יש לשמור אסמכתא לשליחת מסמכי המועמדות כאמור.​