דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

שלחתי את מסמכי מועמדותי אחרי המועד האחרון להגשת מועמדות. האם תקבלו את מועמדותי?

לא. תהליך הגיוס לחברה הוא באמצעות מכרז. פניות שמגיעות לאחר המועד האחרון להגשת מועמדות לא תתקבלנה.​