דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

מהם השלבים בתהליך הגיוס לחברת נמל אשדוד?

משך תהליך הגיוס נע בין מספר שבועות למספר חודשים, להלן שלבי התהליך:

  • פרסום מודעת דרושים. מוצע לעקוב אחר לוח הדרושים באתר האינטרנט.
  • מיון מסמכי המועמדות במכון האבחון על פי תנאי המכרז.
  • הפניית מועמדים העומדים בכל תנאי המכרז והעבירו את כל המסמכים הנדרשים למבדק התאמה במכון האבחון. יצוין, כי חברת הנמל רשאית לבצע סינון מועמדויות טרם ההפניה למ​בדק ההתאמה לפי קריטריונים, על פי נהלי החברה.
    לעתים, לפני הפניית המועמדים הרלוונטיים למבדק התאמה נערך בחברה מבחן מקצועי מקדים. במקרה כזה, רק מועמדים שעוברים את המבחן המקצועי בהצלחה מופנים למבדק התאמה במכון האבחון.

  • מועמדים שנמצאו המתאימים ביותר לתפקיד על ידי מכון האבחון יזומנו לריאיון עבודה בפני ועדת הקליטה בחברה.
  • בחירת הזוכה על ידי ועדת הקליטה.
  • קליטת הזוכה מותנית בקבלת כל האישורים הדרושים, למשל: אישור ביטחוני ואישור כשירות רפואית.​​