דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

נבחנתי במכון אבחון. כיצד אוכל לדעת מה הציון שקיבלתי?

בהתאם לזכות העיון של המועמדים במבדקי ההתאמה שביצעו, זכותך לפנות למכון האבחון בו נבחנת על מנת לצפות בדו"ח האבחון שלך.


נבקש להדגיש, כי ציון מבדק התאמה הוא בעקבות האבחון שנערך במכון לתפקיד הספציפי אליו הגשת מועמדותך בחברת נמל אשדוד בע"מ. אין להקיש ממנו בדבר התאמתך לתפקידים אחרים או לעניין הקשרים אחרים.

 

לפי בחירתך ניתן לערוך שיחת משוב במכון האבחון בתשלום ובתיאום מול מכון האבחון.

הגשתי מועמדות לחברת נמל אשדוד בעבר וכבר שלחתי קורות חיים ומסמכים נדרשים. כעת אני מגיש/ה מועמדותי במכרז אחר. האם עלי לשלוח שוב את המסמכים שכבר שלחתי?


כן. עליך להגיש מועמדותך מחדש ולשלוח את כל המסמכים הנדרשים בהתאם למכרז. לכל מכרז יש להגיש מועמדות בנפרד.