דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

חופש המידע

​​חברת נמל אשדוד בע"מ הינה חברה ממשלתית בבעלות מלאה של מדינת ישראל. החברה הוקמה כחלק מהיערכות המדינה ליישום הרפורמה בנמלי הים. במסגרת רפורמה זו ובהתאם לחוק רשות הספנות והנמלים, התשס"ד-2004, החל מיום 17 בפברואר 2005 באה החברה בנעליה של רשות הנמלים, בכל הנוגע להפעלתו של נמל אשדוד - נמל אשר הופעל לראשונה בשנת 1965.

כפי ייעודה, וכאמור החל מיום 17 בפברואר 2005, מפעילה החברה את נמל אשדוד ומעניקה בו שירותי נמל, מכוח כתב הסמכה שהוענק לה על ידי שר התחבורה באישור שר האוצר, לתקופה של 49 שנים. פעולתה האמורה של החברה נעשית בשטח התפעולי של נמל אשדוד, אשר הועמד לרשותה בהתאם לחוק רשות הספנות ולכתב ההסמכה .

החברה עוסקת במתן שירותי נמל, הכוללים בעיקר ניטול מטענים, לרבות שירותי סבלות ופעולות סווארות בשטח חברת הנמל, והחסנתם של מטענים אלו בשטחה. החברה גם מעניקה שירותים לכלי שיט הפוקדים את נמל אשדוד, בהם בראש ובראשונה שירותי ניתוב (pilotage), גרירה, עגינה וכיו"ב, וכן שירותי סיראות (לצוות כלי שיט), והצטיידות במים ובדלק ופריקת אשפה ומי שיפוליים. 
כמו כן עוסקת החברה במתן שירותי העלאת והורדת נוסעים לכלי שיט, באמצעות מסוף (טרמינל) נוסעים.

מתקני החברה פועלים במסגרת:
היתר רעלים - החברה עומדת בתנאי היתר הרעלים הנוגעים לאחסון חומרים מסוכנים ולטיפול בהם, הניתן ע"י המשרד להגנת הסביבה.
לחצ\י לצפיה בפרטי היתר רעלים 


מידע נוסף ניתן לקבל בעמוד איכות הסביבה באתר.

סכומי אגרות לפי חוק חופש המידע
קבלת מידע על פי חוק חופש המידע כרוכה בתשלום אגרה הקבועה בחוק.
להלן סכומי האגרות המעודכנים בהתאם לתקנות חופש המידע (אגרות), התשנ"ט-1999(להלן:"התקנות"):

  • אגרת בקשה - 20 ש"ח
  • אגרת טיפול 30 ש"ח לכל שעת עבודה, החל מהשעה השלישית, באיתור המידע, במיונו או בטיפול אחר בבקשה.
  • אגרת הפקה - 0.2 ₪ לכל עמוד צילום. 
  • סכום בסיס לקבלת התחייבות לשאת באגרות טיפול והפקה - 149 ש"ח.

בהתאם לסעיף 4 לתקנות על מבקש המידע לשאת בתשלום אגרת בקשה ולחתום על התחייבות לשאת באגרת טיפול ובאגרת הפקה עד לסכום של 150 ש"ח.

 

פטור מתשלום אגרה
מידע שאדם מבקש אודות עצמו וזכויותיו, פטור מאגרת בקשה וכן מאגרת טיפול בעד 6 שעות עבודה ראשונות.

 

דו"ח חופש המידע:
לחצו​ לצפיה בדין ​וחשבון שנתי לשנת 202​1
לחצו לצפיה בדין וחשבון שנתי לשנת 202​0
לחצו לצ​פיה בדין וחשבון שנתי לשנת 2019
לחצו לצפיה בדין וחשבון שנתי לשנת 2018
לחצו לצפיה בדין וחשבון שנתי לשנת 2017
לחצו לצפיה בדין וחשבון שנתי לשנת 2016
לחצו לצפיה בדין וחשבון שנתי לשנת 2015

לחצו לצפיה בדין וחשבון שנתי לשנת 2014
 לחצו לצפיה בדין וחשבון שנתי לשנת 2013
לחצו לצפיה בדין וחשבון שנתי לשנת 2012
 לחצו לצפיה בדין וחשבון שנתי לשנת 2011
 לחצו לצפיה בדין וחשבון שנתי לשנת 2010
 לחצו לצפיה בדין וחשבון שנתי לשנת 2009

 

קבלת מידע