דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

נציבת קבילות בנושא הפרת זכויות עובדי קבלן

Pаботникам подрядчиков в сферах обеспечения безопасности,
общественного питания и чистоты


לכבוד: ציבור עובדי קבלני שירותים בתחומי השמירה והאבטחה, הסעדה והניקיון המוצבים בחברה
הנדון: הודעה בדבר מנגנון למסירת תלונות בדבר הפרת זכויות

 

 1. הריני להביא לידיעתך, כי בהתאם להוראות החוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, תשע"ב-2011 (להלן: "החוק"), קבעה חברת נמל אשדוד בע"מ ("החברה") מנגנון למסירת תלונות על ידי עובדי קבלני השירותים המוצבים בה, בדבר פגיעה בזכויותיהם במסגרת הצבתם בחברה.

גב' ענת ברק, ראשת מחלקת כלכלה ונכסים בחברת הנמל, מונתה לנציב תלונות עובדי קבלן.

 1. אם לדעתך, נפגעו זכויותיך ו/או תנאי העסקתך במסגרת העסקתך על ידי קבלן שירותים והצבתך בחברה, הינך רשאי/ת להגיש תלונה בעניין זה לנציב תלונות עובדי קבלן השירותים המוצבים בחברה, גב' ענת ברק, ראשת מחלקת כלכלה ונכסים בחברה (להלן: "הנציב").
 2. באפשרותך להגיש את התלונה בדרכים הבאות:
 • באמצעות פקס למס' 08-8517945;
 • בהודעת דוא"ל לכתובת: [email protected];
 • במסירה ידנית לידי מזכירות ראשת מחלקת כלכלה ונכסים;
 • לתיבת התלונות המוצבת במבואת הכניסה הדרומית של בנין מנהל (סמוך למזנון)
 • בדואר רגיל לכתובת: ראשת מחלקת כלכלה ונכסים, נמל אשדוד, ת.ד. 9001 אשדוד, מיקוד 77191.
 1. בתלונה יש לפרט את מהות התלונה, שם קבלן השירותים, שם העובד/ת, ת.ז., תפקיד העובד/ת אצל קבלן השירותים, פרטי קשר (טלפון וכתובת- ככל שניתן), מסמכים רלוונטיים נוספים להוכחת הטענות ככל שישנם.
 2. יובהר, כי ניתן לפנות באופן אנונימי מבלי ליתן פרטי זיהוי.
 3. לבירורים ניתן לפנות בטלפון מס': 08-8517503, בין הימים א'- ה' בשעות 08:00 עד 15:00.​