דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

מכרז חיצוני 7030 - מזכיר/ת ראש מחלקת תפעול – המכרז מוקפא

תאריך אחרון להגשת מועמדות 26.05.2017

 

המשרה מיועדת למועמדים המשתייכים לאחת מהאוכלוסיות הבאות: בני/ות העדה האתיופית (מי שהוא/היא, או שאחד/ת מהוריו/ה, נולדו באתיופיה), בני/ות העדה הדרוזית, בני/ות האוכלוסיה הערבית (לרבות הצ'רקסים) ואנשים עם מוגבלות, ראו הערה 1 בפרק ההערות.

 

היחידה:           מחלקת תפעול

מקום עבודה:    חברת נמל אשדוד בע"מ

כפיפות:            ראש מחלקת תפעול                   

העסקה בהסכם קיבוצי

 

תנאי סף:

 1. בעל/ת תעודת בגרות מלאה לפחות.
 2. ניסיון של שנתיים לפחות, שנצבר במהלך ארבע השנים האחרונות, בעבודת מזכירות.
 3. לא תישקל מועמדות למשרה זו של פונה בעל/ת קרוב/י משפחה בקרב עובדי החברה. קרוב/ת משפחה – כמשמעו/ה בתקנות החברות הממשלתיות (כללים בדבר העסקת קרובי משפחה), התשס"ה-2005.

   
  תנאים נוספים:
 1. עברית ברמה טובה – ייבדק במכון אבחון.
 2. אנגלית ברמה טובה – ייבדק במכון אבחון.
 3. שליטה ביישומי OFFICE – ייבדק במכון אבחון.
 4. שעות העבודה 07:30-16:00. נדרשת זמינות לעבודה בשעות נוספות, לרבות בימי שישי, על פי הצורך.


  יתרון:

  תואר אקדמי.
   
  יש להגיש את מסמכים הבאים:
 1. קורות חיים מודפסים, הכוללים מספר תעודת זהות, כתובת דואר אלקטרוני וכן פירוט ניסיון מקצועי רלוונטי.
 2. שאלון למועמד/ת למשרה זו מלא וחתום.
 3. תעודת בגרות מלאה לפחות.
 4. הצהרה על קרובי משפחה בחברה מלאה וחתומה - נמצאת באתר האינטרנט www.ashdodport.co.il. יובהר כי גם מועמדים שאין להם קרובי משפחה בחברה נדרשים להגיש טופס זה ולהצהיר כי אין להם קרובי משפחה בחברה.
 5. מסמכים נוספים המעידים על התאמה לתפקיד, ככל שישנם.

 

אומדן פרופיל שכר: כ-7,200 ₪ ברוטו, לא כולל תשלום עבור שעות נוספות, ביגוד ודמי הבראה.

 

נא להפנות קו"ח, הצהרה על קרובי משפחה בחברה ומסמכים נדרשים נוספים בציון מספר המשרה למכון קינן שפי, במייל: ashdodport@keinan-sheffy.co.il

 

תיאור תפקיד:

 1. מתן שירות טלפוני ופרונטלי לפונים ללשכת סמנכ"ל תפעול ורמ"ח תפעול.
 2. ניהול יומן ממוחשב: תיאום פגישות ודיונים רבי משתתפים.
 3. הכנת חומר לדיונים.
 4. טיפול בדואר יוצא ונכנס, לרבות ניסוח מכתבים, ביצוע הדפסות והפצות.
 5. הזמנת כיבוד לדיונים.
 6. ניהול מלאי הציוד המשרדי.
 7. טיפול במתן אישורי כניסה לנמל לגורמי חוץ מול מחלקת ביטחון בנמל.
 8. סיווג, מיון ותיוק מסמכים, כולל טיפול בחומר ארכיוני, באופן ידני וממוחשב.
 9. ארגון ישיבות ודיונים בחברה ומחוצה לה: תיאום חדרי ישיבות, פנייה לקבלת הצעות מחיר לשימוש במתחם, בחירת ספק וסעיף תקציבי רלוונטי ועוד.
 10. עבודה במערכות ממוחשבות, כגון: כלי OFFICE, SAP-ERP, SRM.
 11. מילוי מקומן של מזכירות בלשכת סמנכ"ל תפעול בעת הצורך.
 12. מטלות נוספות על פי הנחיית הממונה.

 

הערות:

1.       'אנשים עם מוגבלות' לעניין ייעוד המשרה במכרז זה  - אדם עם מוגבלות כמשמעו בחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח- 1998, (דהיינו: אדם עם לקות פיסית, נפשית או שכלית לרבות קוגניטיבית, קבועה או זמנית, אשר בשלה מוגבל תפקודו באופן מהותי בתחום אחד או יותר מתחומי החיים העיקריים) אשר בנוסף עונה להגדרה אחת מארבע ההגדרות להלן:

 1. אדם עם דרגת נכות בשיעור 40% לפחות, המוכרת על ידי המוסד לביטוח לאומי, משרד הביטחון, רשות המיסים או משרד הבריאות; או
 2. אדם עם דרגת נכות בשיעור 20% לפחות, הזכאי לשיקום תעסוקתי או השתתף/משתתף בתכנית תעסוקה, כמפורט בחוק; או
 3. אדם שזכאי לשכר מינימום מותאם, לפי סעיף 17(ב) לחוק שכר מינימום, התשמ"ז-1987;  או
 4. אדם שזכאי לשירותי רווחה בשל מוגבלותו, מאת האגף לטיפול באדם עם מוגבלות שכלית התפתחותית, השירות לטיפול באדם עם אוטיזם או אגף השיקום במשרד הרווחה והשירותים החברתיים.

2.       לא יטופלו מועמדים שאינם עומדים בדרישות הסף לתפקיד ו/או לא העבירו את כל המסמכים הנדרשים.

3.       למנכ"ל החברה או למי מטעמו שמורה הזכות לשנות מזמן לזמן את תיאור התפקיד הנ"ל, להוסיף או לגרוע ממנו.

4.       בהתייחס לאנשים עם מוגבלות, ככל שזכאי/ת להתאמות, יש להעביר האסמכתאות המתאימות.

5.       המועמדים המתאימים יחויבו בביצוע מבחני התאמה, בדיקה ביטחונית ובדיקת כשירות רפואית.  

6.       השתתפות המועמד/ת הנבחר/ת במכרזים אחרים הינה בהתאם לנהלי החברה.

7.       "תואר" משמעו - תואר ראשון במוסד לימוד מוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה בישראל, או ממוסד בעל היתר או מוסד בעל רישיון כהגדרת מונחים אלה בחוק המועצה להשכלה גבוהה, או תואר ממוסד שהוכר על ידי הגורם המוסמך במדינה בה הוא פועל מחוץ לישראל ואשר לגביו נתקבל אישור שקילות מטעם האגף להערכת תארים במשרד החינוך בארץ.

8.       המודעה מיועדת לגברים ונשים כאחד.

9.       מועמדים מקרב אוכלוסיות מגוונות יתקבלו בברכה.