דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

מזכיר/ת מנהל הביטחון - מכרז חיצוני 7060

תאריך אחרון להגשת מועמדות 13.07.2017

 

היחידה:           מחלקת ביטחון

מקום עבודה:    חברת נמל אשדוד בע"מ

כפיפות:           מנהל הביטחון              

העסקה בהסכם קיבוצי

 

תנאי סף:

 1. בעל/ת תעודת בגרות מלאה לפחות.
 2. ניסיון של שנתיים לפחות, שנצבר במהלך ארבע השנים האחרונות, בעבודת מזכירות.
 3. לא תישקל מועמדות למשרה זו של פונה בעל/ת קרוב/י משפחה בקרב עובדי החברה. קרוב/ת משפחה – כמשמעו/ה בתקנות החברות הממשלתיות (כללים בדבר העסקת קרובי משפחה), התשס"ה-2005.

  תנאים נוספים מחייבים:
 1. עברית ברמה טובה – ייבדק במכון אבחון.
 2. אנגלית ברמה טובה – ייבדק במכון אבחון.
 3. שעות העבודה 07:30-16:00. נדרשת זמינות לעבודה בשעות נוספות, לרבות בימי שישי, על פי הצורך.
 4. מעבר בהצלחה של הבדיקה הביטחונית לרמת הסיווג המתאימה לתפקיד.

  יתרון:     
  תואר אקדמי.

   יש להגיש את מסמכים הבאים:
 1. קורות חיים מודפסים, הכוללים מספר תעודת זהות, כתובת דואר אלקטרוני וכן פירוט ניסיון מקצועי רלוונטי.
 2. שאלון למועמד/ת למשרה זו מלא וחתום.
 3. תעודת בגרות מלאה לפחות.
 4. טופס הצהרה על קרובי משפחה בחברה מלא וחתום.
 5. לצורך בחינת מתן העדפה לאוכלוסיות הזכאיות לייצוג הולם בהתאם להוראות הדין, יש למלא הצהרה בדבר השתייכות המועמד/ת לאוכלוסיות הזכאיות לייצוג הולם. ככל שיהיה צורך, יידרש אישור מגורם מוסמך.
 6. מסמכים נוספים המעידים על התאמה לתפקיד, ככל שישנם.

 

 

אומדן פרופיל שכר: כ-7200 ₪ ברוטו, לא כולל תשלום עבור שעות נוספות, ביגוד ודמי הבראה.

 

 

נא להפנות קו"ח, הצהרה על קרובי משפחה בחברה ומסמכים נדרשים נוספים בציון מספר המשרה למכון קינן שפי, במייל: ashdodport@keinan-sheffy.co.il

 

 

תיאור תפקיד:

 1. מתן שירות טלפוני ופרונטלי לצוות לשכת הביטחון ולפונים אליה.   
 2. מעקב אחר תכנית עבודה שנתית של כל מחלקת הביטחון.
 3. מעקב ובקרה אחרי חוזים והסכמי שירות, לרבות הסכם עם קבלן האבטחה.
 4. הזנת הצעות מחיר, הזמנות וקבלת שירות במערכות SRM ו- ERP-SRM או במערכת ממוחשבת אחרת, לפי הצורך.
 5. הזמנת טובין.
 6. ניהול יומן ממוחשב: תיאום פגישות ודיונים רבי משתתפים.
 7. הכנת חומר לדיונים.
 8. טיפול בדואר יוצא ונכנס, לרבות ניסוח מכתבים, הדפסות והפצות.
 9. הזמנת כיבוד לדיונים.
 10. ניהול מלאי הציוד המשרדי.
 11. טיפול במתן אישורי כניסה לנמל.
 12. סיווג, מיון ותיוק מסמכים, כולל טיפול בחומר ארכיוני, באופן ידני וממוחשב. בכלל זה, סיווג, מיון ותיוק מסמכים מסווגים וניהול הארכיון הממוחשב.
 13. ארגון ישיבות ודיונים בחברה ומחוצה לה: תיאום חדרי ישיבות, פנייה לקבלת הצעות מחיר לשימוש במתחם, בחירת ספק וסעיף תקציבי רלוונטי ועוד.
 14. ריכוז נושא הבדיקות הביטחוניות, לרבות ליווי ומעקב אחר תוצאות הבדיקות בהטחוניות.
 15. בניית צפי עבודה מול סוכני אוניות נוסעים.
 16. הגדרת הסיווג הביטחוני הנדרש המשתנה בין המשרות השונות.
 17. הכנת תוכנית פקידות שנתית של אוניות נוסעים.
 18. ניהול מערכת אוניות נוסעים ועדכונה.
 19. עבודה במערכות ממוחשבות, כגון: כלי OFFICE, SAP-ERP, SRM.
 20. מטלות נוספות על פי הנחיית הממונה.

 

הערות:

 1. לא יטופלו מועמדים שאינם עומדים בדרישות הסף לתפקיד ו/או לא העבירו את כל המסמכים הנדרשים.
 2. למנכ"ל החברה או למי מטעמו שמורה הזכות לשנות מזמן לזמן את תיאור התפקיד הנ"ל, להוסיף או לגרוע ממנו.
 3. בהתייחס לא/נשים עם מוגבלות, ככל שזכאי/ת להתאמות, יש להעביר האסמכתאות המתאימות.
 4. המועמדים יחויבו בביצוע מבדקי התאמה פסיכוטכניים ו/או אחרים על פי קביעת ההנהלה, כולל בדיקת התאמה ביטחונית לרמת הסיווג המתאימה ובדיקת כשירות רפואית. משך בדיקת ההתאמה הביטחונית הינה מספר חודשים.
 5. השתתפות המועמד/ת הנבחר/ת במכרזים אחרים בחברת נמל אשדוד הינה בהתאם לנהלי החברה.
 6. "תואר" משמעו - תואר במוסד לימוד מוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה בישראל, או ממוסד בעל היתר או מוסד בעל רישיון כהגדרת מונחים אלה בחוק המועצה להשכלה גבוהה, או תואר ממוסד שהוכר על ידי הגורם המוסמך במדינה בה הוא פועל מחוץ לישראל ואשר לגביו נתקבל אישור שקילות מטעם האגף להערכת תארים במשרד החינוך בארץ.
 7. המודעה מיועדת לגברים ונשים כאחד.
 8. רק פניות מתאימות תענינה.

מועמדים מקרב אוכלוסיות מגוונות יתקבלו בברכה.