דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

מנהל/ת מחסן אפסנאות- מכרז חיצוני 7070

תאריך אחרון להגשת מועמדות 25.07.2017

 


החטיבה: חטיבת לוגסטיקה והנדסה

מקום העבודה: חברת נמל אשדוד בע"מ
כפיפות: ראש מחלקת ציוד
העסקה בהסכם קיבוצי

 

תנאי סף:

 1. בעל/ת תעודת הנדסאי מכונות/ חשמל/ אלקטרוניקה/ תעשיה וניהול או בעל/ת תעודת טכנאי (מוכר על ידי מה"ט) בתחומים אלו, או מהנדס/ת בתחומים אלו, או בעל/ת תואר ראשון בלוגיסטיקה.
 2. בעל/ת ניסיון של שנתיים לפחות, שנצבר ב- 4 השנים האחרונות, כמנהל/ת מחסן טכני או בעל/ת ניסיון של 4 שנים לפחות, שנצבר ב-8 השנים האחרונות, כמחסנאי/ת במחסן טכני.
 3. ניסיון של 4 שנים לפחות, שנצבר ב- 6 השנים האחרונות, בהפעלת מודול לוגיסטי של מערכות ERP.
 4. רישיון נהיגה B לפחות בתוקף.

 

תנאים נוספים מחייבים:           

 1. אנגלית ברמה סבירה- ייבדק במכון האבחון.
 2. תנאי להעסקה: מגורים במרחק של עד 30 ק"מ מהנמל במשך כל תקופת ההעסקה.
 3. שעות עבודה וימי עבודה: ימים א-ה: 06:30-15:00. בנוסף, ימי ו' בתורנות על פי הצורך. כמו כן, עבודה בערבי חג ועבודה בשעות נוספות בהתאם לצורך. נדרשת זמינות לקריאות, לרבות בשעות בלתי שגרתיות. תיתכן עבודה גם במשמרת ב'.

   
  יש להגיש את מסמכים הבאים:
 1. קורות חיים מודפסים, הכוללים מספר תעודת זהות, כתובת דואר אלקטרוני וכן פירוט ניסיון מקצועי רלוונטי.
 2. שאלון למועמד/ת למשרה זו מלא וחתום - נמצא בלוח דרושים שבאתר האינטרנט.
 3. תעודת הנדסאי מכונות/ חשמל/ אלקטרוניקה/ תעשיה וניהול, או תעודת תעודת טכנאי (מוכר על ידי מה"ט) בתחומים אלו, או תעודת מהנדס/ת בתחומים אלו, או תעודת תואר ראשון בלוגיסטיקה.
 4. רישיון נהיגה B  לפחות בתוקף.
 5. טופס הצהרה על קרובי משפחה בחברה מלא וחתום - נמצא באתר האינטרנט.
 6. לצורך בחינת מתן העדפה לאוכלוסיות הזכאיות לייצוג הולם בהתאם להוראות הדין, יש למלא הצהרה בדבר השתייכות המועמד/ת לאוכלוסיות הזכאיות לייצוג הולם, הנמצאת בלוח דרושים באתר האינטרנט של חברת נמל אשדוד. ככל שיהיה צורך, יידרש אישור מגורם מוסמך.
 7. מסמכים נוספים המעידים על התאמה לתפקיד, ככל שישנם.

 

אומדן פרופיל שכר: כ-12,400 ₪ ברוטו, כולל תשלום עבור השתתפות באחזקת רכב או כ-9,400 ₪ ברוטו, אם המועמד/ת הזוכה ת/יבחר לקבל רכב ליסינג, בהתאם לנהלי החברה, ולא כולל תשלום עבור שעות נוספות, ביגוד ודמי הבראה.

במשרה זו נדרשת עבודה בשעות נוספות לפי הצורך, שהתשלום בגינן על פי ביצוע בפועל ויבוצע בהתאם לחוק (מוערך בכ-1,100 ₪ נוספים בחודש, המשקפים כ-25 שעות נוספות, אולם מדובר בהערכה בלבד).

 

נא להפנות קו"ח, הצהרה על קרובי משפחה בחברה ומסמכים נדרשים נוספים בציון מספר המשרה למכון קינן שפי, במייל: ashdodport@keinan-sheffy.co.il

* רק פניות שיקבלו תשובה אוטומטית כי התקבלו, ייחשבו כפניות שהוגשו במועד.

 

תיאור התפקיד:

כללי: ניהול המחסן הנמלי, לרבות קבלת פריטים וניפוקם וכן ניהול מלאי, למתן שירות מיטבי ללקוחות פנימיים, על פי נהלי החברה ותוך שימוש במערכות ממוחשבות.

 1. ניהול המחסן הנמלי, לרבות ניהול תהליכי עבודה כמפורט לעיל, ניהול צוות עובדי המחסן ופיקוח ובקרה.
 2. אחריות להזמנה, קבלה, אחסנה וניפוק חלקי חילוף וחומרים נדרשים.
 3. ריכוז הזמנות טובין ותיקונים וביצוע מעקב אחר קבלת הפריטים הנדרשים, למשל, כי הגיעו בכמות הנדרשת, בהתאם לחוזי ההתקשרות ותעודות המשלוח, תוך עדכון המערכת הממוחשבת.
 4. ניהול מלאי המחסן, לרבות, מתן המלצות לדרישות רכש בהתאם למלאי וביצוע ספירות מלאי, בהתאם לנוהלי החברה.
 5. ניפוק הטובין מהמחסן הנמלי הראשי למחסני משנה בנמל.
 6. ניפוק הפריטים שהוזמנו למחלקות השונות, בעקבות קבלת דרישה לניפוק ובדיקתה.
 7. אחריות על ביצוע עיתוד מלאי חלקי חילוף.
 8. בקרה על ביצוע העבודות שבוצעו על ידי קבלנים/ספקים, בתחום המחסן וכן על עבודות תחזוקה וניקיון.
 9. אחריות על הטמעת כללי הבטיחות במחסן ואכיפתם.
 10. גריטת ציוד.
 11. מטלות נוספות על פי הנחיות הממונה.

   הערות:
 1. לא יטופלו מועמדים שאינם עומדים בדרישות הסף לתפקיד ו/או לא העבירו את כל המסמכים הנדרשים.
 2. למנכ"ל החברה או למי מטעמו שמורה הזכות לשנות מזמן לזמן את תיאור התפקיד הנ"ל, להוסיף או לגרוע ממנו.
 3. המועמדים יחויבו בביצוע מבדקי התאמה פסיכוטכניים ו/או אחרים על פי קביעת ההנהלה, כולל בדיקת התאמה ביטחונית ובדיקת כשירות רפואית.
 4. בהתייחס לאנשים עם מוגבלות, ככל שזכאי/ת להתאמות, יש להעביר האסמכתאות המתאימות.
 5. לא תישקל מועמדות למשרה זו של פונה אשר העסקתו/ה במשרה תגרום ליחסי כפיפות ישירים או עקיפים ו/או לקשרי עבודה עם קרובי משפחתו/ה המועסקים בחברה או במקרה בו קרבת המשפחה עלולה לעורר חשש לניגוד עניינים; 'קרוב משפחה'  ו-'קשרי עבודה' - כמשמעותם  בתקנות החברות הממשלתיות (כללים בדבר העסקת קרובי משפחה), תשס"ה-2005.
 6. השתתפות המועמד/ת הנבחר/ת במכרזים אחרים בחברת נמל אשדוד הינה בהתאם לנהלי החברה.
 7. "תואר" משמעו - תואר במוסד לימוד מוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה בישראל, או ממוסד בעל היתר או מוסד בעל רישיון כהגדרת מונחים אלה בחוק המועצה להשכלה גבוהה, או תואר ממוסד שהוכר על ידי הגורם המוסמך במדינה בה הוא פועל מחוץ לישראל ואשר לגביו נתקבל אישור שקילות מטעם האגף להערכת תארים במשרד החינוך בארץ.
 8. יובהר כי תואר בתחום הנדסת תעשייה וניהול הינו תואר, כגון, תואר בהנדסת תעשייה וניהול, תואר בהנדסת תעשייה, תואר בניהול תעשייתי, תואר בניהול טכנולוגיה.
 9. המודעה מיועדת לגברים ונשים כאחד.
 10. מועמדים מקרב אוכלוסיות מגוונות יתקבלו בברכה.
 11. רק פניות מתאימות תענינה.