דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

מכונאי/ת ציוד נייד/ ציוד מתמחה – מכרז פנימי חיצוני 8035

רוצים להבין קצת יותר על העבודה כמכונאי בנמל אשדוד? צפו בסרטון

תאריך אחרון להגשת מועמדות 13.05.2018

 

המחלקה:         מחלקת ציוד

מקום עבודה:    חברת נמל אשדוד בע"מ

כפיפות:           מנהל עבודה מכונאות                            

העסקה בהסכם קיבוצי

 

מובהר כי במכרז זה מספר משרות לאיוש כאשר 2 משרות מתוכן הינן ייעודיות לאוכלוסיות הבאות הזכאיות לייצוג הולם: בני/ות העדה האתיופית (מי שהוא/היא, או שאחד/ת מהוריו/ה, נולדו באתיופיה); בני/ות העדה הדרוזית; בני/ות האוכלוסייה הערבית; בני/ות האוכלוסייה הצ'רקסית; נשים; אנשים עם מוגבלות (הגדרת אנשים עם מוגבלות ראו בהערה 3 בפרק ההערות).

 

תנאי סף:

 1. בוגר/ת  12 שנות לימוד לפחות וגם
  בעל/ת תעודת מכונאי רכב סוג 2 או 3, (מוכר ע"י מה"ט)  או בעל/ת תעודת מכונאי ימי שלב 7 לפחות מחיל הים צה"ל, או בעל/ת תעודת טכנאי/ת מכונות (מוכר ע"י מה"ט) וגם בעל/ת ניסיון של 3 שנים לפחות כמכונאי/ת באחד או יותר מהתחומים הבאים: מנועי דיזל, גנראטורים, מערכות הידראוליות ומערכות פניאומאטיות. ראו לעניין זה סעיף 11 בפרק ההערות. 
  או 
  הנדסאי/ת מכונות או מהנדס/ת מכונות וגם 
  בעל/ת ניסיון של שנתיים לפחות כמכונאי/ת באחד או יותר מהתחומים  הבאים: מנועי דיזל, דיאגנוסטיקה, גנראטורים, מערכות הידראוליות ומערכות פניאומאטיות.
  או לעניין זה סעיף 11 בפרק ההערות.
 2. בעל/ת רישיון נהיגה סוג B לפחות בתוקף.

 

תנאים נוספים מחייבים:

 1. אנגלית ברמה בינונית לצורך קריאת חומר טכני - ייבדק במכון המיון.
 2. עבודה במשמרות א' (6:30 עד 14:30), ב' (15:00 עד 22:30), ג' (22:30 עד 07:30).
 3. העבודה כוללת עבודה בגובה. העובד/ת הנבחר/ת ת/יוסמך לעבודה בגובה ע"י חברת הנמל.

 

תנאים להעסקה:

 1. מגורים במרחק של עד 30 ק"מ מנמל אשדוד במשך כל תקופת ההעסקה. ראו הערה 4 בפרק ההערות.
 2. כשירות רפואית וכושר גופני תקין - ייבדקו על ידי רופא החברה.

 

יש להגיש את המסמכים הבאים:

 1. קורות חיים מודפסים, כתובת דואר אלקטרוני וכן פירוט ניסיון מקצועי רלוונטי.
 2. תעודת בוגר/ת 12 שנות לימוד לפחות וגם: תעודת מכונאי רכב סוג 2 או  3/ תעודת מכונאי ימי שלב 7 לפחות מחיל הים צה"ל/ תעודת טכנאי מכונות (מוכר על ידי מה"ט) או לחילופין תעודת הנדסאי/ת מכונות או מהנדס/ת מכונות.
 3. רישיון נהיגה B לפחות בתוקף.
 4. שאלון למועמד/ת למשרה זו מלא וחתום - נמצא בלוח דרושים שבאתר האינטרנט www.ashdodport.co.il.
 5. טופס הצהרה על קרובי משפחה בחברה מלא וחתום - נמצא באתר האינטרנט www.ashdodport.co.il. יובהר כי גם מועמדים שאין להם קרובי משפחה בחברה נדרשים להגיש טופס זה ולהצהיר כי אין להם קרובי משפחה בחברה.
 6. לצורך בחינת מתן העדפה לאוכלוסיות הזכאיות לייצוג הולם בהתאם להוראות הדין, באפשרותך למלא ולהגיש הצהרת מועמד/ת הנמצאת בלוח דרושים באתר האינטרנט של חברת נמל אשדוד ולצרפה ליתר המסמכים הנדרשים להגשת המועמדות. אוכלוסיות הזכאיות לייצוג הולם: מי שנולד/ה באתיופיה או שאחד/אחת מהוריו/ה נולד/ה באתיופיה; בני/ות העדה הדרוזית, ובני/ות האוכלוסייה הערבית או הצ'רקסית  נשים ; א/נשים עם מוגבלות (בעל/ת לקות פיסית, נפשית או שכלית לרבות קוגניטיבית, קבועה או זמנית, המגבילה את התפקוד באופן מהותי בתחום אחד או יותר מתחומי החיים העיקריים) - ככל שיהיה צורך, יידרש אישור מגורם מוסמך.
 7. מסמכים נוספים המעידים על התאמה לתפקיד, ככל שישנם.

 

אומדן פרופיל שכר: כ-13,000 ₪ ברוטו, לא כולל תשלום עבור שעות נוספות, ביגוד ודמי הבראה.

במשרה זו נדרשת עבודה בשעות נוספות לפי הצורך, שהתשלום בגינן על פי ביצוע בפועל ויבוצע בהתאם לחוק (מוערך בכ-2,900 ₪ נוספים בחודש, המשקפים כ-32 שעות נוספות, אולם מדובר בהערכה בלבד).

 

נא להפנות קו"ח, הצהרה על קרובי משפחה בחברה ומסמכים נדרשים נוספים בציון מספר המשרה למכון קינן שפי, במייל: [email protected]

* רק פניות שיקבלו תשובה אוטומטית כי התקבלו, ייחשבו כפניות שהוגשו במועד.

 

תיאור התפקיד:

 1. אחריות על תקינות הכלים באמצעות ביצוע תחזוקה מונעת ושוטפת.
 2. ביצועי תיקוני תקלות.
 3. ביצוע עבודות לפי כללי הבטיחות.
 4. דיווח שוטף על ביצוע המשימות המבוצעות על ידו/ה.
 5. מטלות נוספות על פי הנחיית הממונה.

 

הערות:

 1. לא יטופלו מועמדים שאינם עומדים בדרישות הסף לתפקיד ו/או לא העבירו את כל המסמכים הנדרשים.
 2. ככל שיהיו פניות במכרז הפנימי, יטופל המכרז הפנימי. מועמד/ת במכרז פנימי המעוניין/ת לקבל אומדן פרופיל שכר מתבקש/ת לפנות לגיוס. המכרז החיצוני יטופל רק לאחר סיום הליכי המכרז הפנימי, אם יהיו, במקרה בו לא נבחר/ה מועמד/ת מקרב המועמדים במכרז הפנימי.
 3. 'אנשים עם מוגבלות' לעניין ייעוד המשרה במכרז זה  - אדם עם מוגבלות כמשמעו בחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח- 1998, (דהיינו: אדם עם לקות פיסית, נפשית או שכלית לרבות קוגניטיבית, קבועה או זמנית, אשר בשלה מוגבל תפקודו באופן מהותי בתחום אחד או יותר מתחומי החיים העיקריים) אשר בנוסף עונה להגדרה אחת מארבע ההגדרות להלן:
  א. אדם עם דרגת נכות בשיעור 40% לפחות, המוכרת על ידי המוסד לביטוח לאומי, משרד הביטחון, רשות המיסים או משרד הבריאות; או
  ב. אדם עם דרגת נכות בשיעור 20% לפחות, הזכאי לשיקום תעסוקתי או השתתף/משתתף בתכנית תעסוקה, כמפורט בחוק; או
  ג. אדם שזכאי לשכר מינימום מותאם, לפי סעיף 17(ב) לחוק שכר מינימום, התשמ"ז-1987;  או
  ד. אדם שזכאי לשירותי רווחה בשל מוגבלותו, מאת האגף לטיפול באדם עם מוגבלות שכלית התפתחותית, השירות לטיפול באדם עם אוטיזם או אגף השיקום במשרד הרווחה והשירותים החברתיים.
 4. מועמד/ת שמקום מגוריו/ה הוא במרחק של יותר מ-30 ק"מ מנמל אשדוד, ת/יתחייב להעתיק מקום מגוריו/ה, כך שת/יתגורר במרחק של עד 30 ק"מ מהנמל בכל תקופת ההעסקה, וזאת לא יאוחר משלושה חודשים ממועד הקליטה.
 5. חברת נמל אשדוד תהיה רשאית לגייס מספר מועמדים ולשבצם לתפקידים השונים במכונאות ציוד נייד/ מכונאות ציוד מתמחה (מנופים).
 6. מובהר כי ככל שלא ימצאו מועמדים כשירים למשרות המיועדות לאיוש ע"י מועמדים מאוכלוסיות הזכאיות לייצוג הולם כאמור, רשאית החברה לאייש משרות אלה ע"י מועמדים שאינם משתייכים לאוכלוסיות אלה, או לפרסם מכרז ייעודי אחר והכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.
 7. למנכ"ל החברה שמורה הזכות לשנות מזמן לזמן את תיאור התפקיד הנ"ל.
 8. לא תישקל מועמדות למשרה זו של פונה אשר העסקתו/ה במשרה תגרום ליחסי כפיפות ישירים או עקיפים ו/או לקשרי עבודה עם קרובי משפחתו/ה המועסקים בחברה או במקרה בו קרבת המשפחה עלולה לעורר חשש לניגוד עניינים; 'קרוב משפחה'  ו-'קשרי עבודה' - כמשמעותם  בתקנות החברות הממשלתיות (כללים בדבר העסקת קרובי משפחה), תשס"ה-2005.
 9. המועמדים המתאימים יחויבו בביצוע מבחני התאמה, בדיקה ביטחונית, בדיקת כשירות רפואית ובדיקת כושר גופני תקין.
 10. בהתייחס לאנשים עם מוגבלות, ככל שזכאי/ת להתאמות בתהליך הגיוס, יש להעביר האסמכתאות המתאימות.
 11. שנות הניסיון במקצוע נספרות עבור כל ניסיון בפועל, שנצבר רק לאחר קבלת תעודת ההסמכה המתאימה.
 12. השתתפות המועמד/ת הנבחר/ת במכרזים אחרים בחברת נמל אשדוד הינה בהתאם לנהלי החברה.
 13. למציגים אישור קיום תואר, "תואר" משמעו - תואר ראשון ומעלה במוסד לימוד מוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה בישראל, או ממוסד בעל היתר או מוסד בעל רישיון כהגדרת מונחים אלה בחוק המועצה להשכלה גבוהה, או תואר ממוסד שהוכר על ידי הגורם המוסמך במדינה בה הוא פועל מחוץ לישראל ואשר לגביו נתקבל אישור שקילות מטעם האגף להערכת תארים במשרד החינוך בארץ.
 14. המשרה מיועדת לגברים ולנשים כאחד.
 15. מועמדים מקרב אוכלוסיות מגוונות יתקבלו בברכה.
 16. רק פניות מתאימות תענינה.