דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

מחסנאי/ת במחסן אפסנאות- מכרז חיצוני 8045

תאריך אחרון להגשת מועמדות 17.05.2018

 

המשרה מיועדת למועמדים המשתייכים לאחת מהאוכלוסיות הבאות: בני/ות העדה הדרוזית ובני/ות האוכלוסיה הערבית; בני/ות האוכלוסייה הצ'רקסית; נשים; בני/ות העדה האתיופית (מי שהוא/היא, או שאחד/ת מהוריו/ה, נולדו באתיופיה), אנשים עם מוגבלות (הגדרת אנשים עם מוגבלות ראו בהערה 1 בפרק ההערות).

 

מועמדים שאינם משתייכים לאוכלוסיות אלו מוזמנים להגיש מועמדותם, אך יטופלו רק אם יהיו פחות משלושה מועמדים מקרב בני/ות אוכלוסיות אלו, אשר ישתתפו בשלב ועדת הקליטה (ראיון בנמל).

 

היחידה:             חטיבת לוגיסטיקה והנדסה, מחלקת בינוי

מקום עבודה:    חברת נמל אשדוד בע"מ

כפיפות:              מנהל מחסן אפסנאות

דרגה:                 יג'-יז' מינהלי

 

תנאי סף:

 1. בעל/ת תעודת בגרות מלאה לפחות.
 2. בעל/ת תעודת בוגר/ת קורס בתחום מחסנאות/ אפסנאות/ מלאי/ ניהול מחסן ממוחשב.
 3. בעל/ת ניסיון של שנתיים לפחות, שנצבר בארבע השנים האחרונות, כמחסנאי/ת במחסן טכני ממוחשב.
 4. רישיון נהיגה B בתוקף.

 

תנאים נוספים מחייבים:

 1. שליטה בשפה העברית.
 2. אנגלית טכנית ברמה בסיסית.
 3. שעות עבודה וימי עבודה: ימים א-ה: 06:30-15:00. בנוסף, ימי ו' בתורנות על פי הצורך. כמו כן, עבודה בערבי חג ועבודה בשעות נוספות בהתאם לצורך. נדרשת זמינות לקריאות, לרבות בשעות בלתי שגרתיות. תיתכן עבודה גם במשמרת ב'.

יש להגיש את המסמכים הבאים:

 1. קורות חיים מודפסים, הכוללים מספר תעודת זהות, כתובת דואר אלקטרוני וכן פירוט ניסיון מקצועי רלוונטי.
 2. תעודת בגרות מלאה לפחות.
 3. תעודת בוגר/ת קורס בתחום מחסנאות/ אפסנאות/ מלאי/ ניהול מחסן ממוחשב.
 4. שאלון למועמד/ת למשרה זו מלא וחתום - נמצא בלוח דרושים שבאתר האינטרנט www.ashdodport.co.il.
 5. רישיון נהיגה B לפחות בתוקף.
 6. טופס הצהרה על קרובי משפחה בחברה מלא וחתום - נמצא באתר האינטרנט www.ashdodport.co.il. יובהר כי גם מועמדים שאין להם קרובי משפחה בחברה נדרשים להגיש טופס זה ולהצהיר כי אין להם קרובי משפחה בחברה.
 7. לצורך בחינת מתן העדפה לאוכלוסיות הזכאיות לייצוג הולם בהתאם להוראות הדין, באפשרותך למלא ולהגיש הצהרת מועמד/ת הנמצאת בלוח דרושים באתר האינטרנט של חברת נמל אשדוד www.ashdodport.co.il ולצרפה ליתר המסמכים הנדרשים להגשת המועמדות. אוכלוסיות הזכאיות לייצוג הולם: מי שנולד/ה באתיופיה או שאחד/אחת מהוריו/ה נולד/ה באתיופיה; בן/בת האוכלוסייה הערבית, הדרוזית או הצ'רקסית; נשים; א/נשים עם מוגבלות (בעל/ת לקות פיסית, נפשית או שכלית לרבות קוגניטיבית, קבועה או זמנית, המגבילה את התפקוד באופן מהותי בתחום אחד או יותר מתחומי החיים העיקריים) - ככל שיהיה צורך, יידרש אישור מגורם מוסמך.
 8. מסמכים נוספים המעידים על התאמה לתפקיד, ככל שישנם.

   
  אומדן פרופיל שכר: כ-8,600 ₪ ברוטו, לא כולל תשלום עבור שעות נוספות, ביגוד ודמי הבראה.

  במשרה זו נדרשת עבודה בשעות נוספות לפי הצורך, שהתשלום בגינן על פי ביצוע בפועל ויבוצע בהתאם לחוק (מוערך  בכ-2,200 ₪ נוספים בחודש, המשקפים כ-48 שעות נוספות, אולם מדובר בהערכה בלבד).

  נא להפנות קו"ח, הצהרה על קרובי משפחה בחברה ומסמכים נדרשים נוספים בציון מספר המשרה למכון קינן שפי, במייל: [email protected]

* רק פניות שיקבלו תשובה אוטומטית כי התקבלו, ייחשבו כפניות שהוגשו במועד.

 

תיאור התפקיד

כללי: חלק מצוות הפעלת המחסן הנמלי, הנדרש למתן שירות מיטבי ללקוחות פנימיים, על פי נהלי החברה ותוך שימוש במערכות ממוחשבות. המחסן כולל בעיקר פריטים טכנים, כגון חלקי חילוף למנופים וכלים תפעוליים. תהליכי העבודה המרכזיים: ספירות מלאי, עבודות תחזוקה במחסן, כולל סדר, ניקיון ושימור חלקי חילוף וכן קבלת פריטים וניפוקם באמצעות הפעלת מלגזה.

 1. מתן מענה לפניות לקוחות פנימיים לאספקת חלקי חילוף ופריטים מהמחסן.
 2. מעקב אחר קבלת הפריטים הנדרשים, בכמות הנדרשת, בהתאם לחוזי ההתקשרות ותעודות המשלוח,  תוך עדכון המערכת הממוחשבת.
 3. קבלת סחורה והצבתה במיקום הנכון, איתור הסחורה וניפוקה.
 4. ביצוע ספירות מלאי.
 5. ביצוע עבודות תחזוקה במחסן הפנימי והחיצוני, כולל עבודות סדר, ניקיון, גירוז ושימור חלקי חילוף.
 6. ניפוק הטובין מהמחסן הנמלי הראשי למחסני משנה בנמל.
 7. ניפוק הפריטים שהוזמנו למחלקות השונות, בעקבות קבלת דרישה לניפוק ובדיקתה.
 8. טיפול בגריטת ציוד.
 9. טיוב מלאי- איתור מק"ט היצרן והעברתו לקיטלוג.
 10. מטלות נוספות על פי הנחיות הממונה.


  הערות:
 1. 'אנשים עם מוגבלות' לעניין ייעוד המשרה במכרז זה  - אדם עם מוגבלות כמשמעו בחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח- 1998, (דהיינו: אדם עם לקות פיסית, נפשית או שכלית לרבות קוגניטיבית, קבועה או זמנית, אשר בשלה מוגבל תפקודו באופן מהותי בתחום אחד או יותר מתחומי החיים העיקריים) אשר בנוסף עונה להגדרה אחת מארבע ההגדרות להלן:
  א.אדם עם דרגת נכות בשיעור 40% לפחות, המוכרת על ידי המוסד לביטוח לאומי, משרד הביטחון, רשות המיסים או משרד הבריאות; או
  ב. אדם עם דרגת נכות בשיעור 20% לפחות, הזכאי לשיקום תעסוקתי או השתתף/משתתף בתכנית תעסוקה, כמפורט בחוק; או
  ג. אדם שזכאי לשכר מינימום מותאם, לפי סעיף 17(ב) לחוק שכר מינימום, התשמ"ז-1987;  או
  ד. אדם שזכאי לשירותי רווחה בשל מוגבלותו, מאת האגף לטיפול באדם עם מוגבלות שכלית התפתחותית, השירות לטיפול באדם עם אוטיזם או אגף השיקום במשרד הרווחה והשירותים החברתיים.
 2. לא יטופלו מועמדים שאינם עומדים בדרישות הסף לתפקיד ו/או לא העבירו את כל המסמכים הנדרשים.
 3. למנכ"ל החברה או למי מטעמו שמורה הזכות לשנות את תיאור התפקיד הנ"ל.
 4. בהתייחס לאנשים עם מוגבלות, ככל שזכאי/ת להתאמות בתהליך הגיוס, יש להעביר האסמכתאות המתאימות.
 5. המועמדים המתאימים יחויבו בביצוע מבחני התאמה, בדיקה ביטחונית ובדיקת כשירות רפואית.
 6. לא תישקל מועמדות למשרה זו של פונה אשר העסקתו/ה במשרה תגרום ליחסי כפיפות ישירים או עקיפים ו/או לקשרי עבודה עם קרובי משפחתו/ה המועסקים בחברה או במקרה בו קרבת המשפחה עלולה לעורר חשש לניגוד עניינים; 'קרוב משפחה'  ו-'קשרי עבודה' - כמשמעותם  בתקנות החברות הממשלתיות (כללים בדבר העסקת קרובי משפחה), תשס"ה-2005.
 7. השתתפות המועמד/ת הנבחר/ת במכרזים אחרים בחברת נמל אשדוד הינה בהתאם לנהלי החברה.
 8. למציגים אישור קיום תואר, "תואר" משמעו - תואר ראשון במוסד לימוד מוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה בישראל, או ממוסד בעל היתר או מוסד בעל רישיון כהגדרת מונחים אלה בחוק המועצה להשכלה גבוהה, או תואר ממוסד שהוכר על ידי הגורם המוסמך במדינה בה הוא פועל מחוץ לישראל ואשר לגביו נתקבל אישור שקילות מטעם האגף להערכת תארים במשרד החינוך בארץ.
 9. המודעה מיועדת לגברים ונשים כאחד.
 10. מועמדים מקרב אוכלוסיות מגוונות יתקבלו בברכה.
 11. רק פניות מתאימות תענינה.