דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

עובד/ת מרכז תמיכה תפעולית– מכרז חיצוני מס' 8065


 

תאריך אחרון להגשת מועמדות: 31.07.2018

 

העסקה בהסכם קיבוצי, במשרה ארעית, דהיינו, משרה זמנית על תקנית, שאינה מובילה לקביעות.

תקופת ההעסקה הינה בהתאם לצורכי חברת הנמל ולא תעלה על שלוש שנים. חברת הנמל אינה מתחייבת להעסקה לתקופה קצובה כל שהיא. לחברת הנמל שיקול דעת בלעדי להפוך המשרה למשרה קבועה בהתאם לצרכיה ובמקרה כזה תבוטל המגבלה על העסקה ל- 3 שנים.

 

המשרה מיועדת למועמדים המשתייכים לאחת מהאוכלוסיות הבאות: בני/ות העדה הדרוזית ובני/ות האוכלוסיה הערבית; בני/ות האוכלוסייה הצ'רקסית; בני/ות העדה האתיופית (מי שהוא/היא, או שאחד/ת מהוריו/ה, נולדו באתיופיה); אנשים עם מוגבלות (הגדרת אנשים עם מוגבלות ראו בהערה 1 בפרק ההערות).

 

מועמדים שאינם משתייכים לאוכלוסיות אלו מוזמנים להגיש מועמדותם, אך יטופלו רק אם יהיו פחות משלושה מועמדים מקרב בני/ות אוכלוסיות אלו, אשר ישתתפו בשלב ועדת הקליטה (ראיון בנמל).

היחידה: תפעול – ניהול פרויקטים

מקום העבודה: חברת נמל אשדוד בע"מ

כפיפות: רמ"ד מקדמים ומת"ת

 

תנאי סף:         

1.       בעל/ת תעודת בגרות מלאה, או תעודה אחרת המעידה על הכשרה או השכלה על תיכונית (כאמור בסעיף 4 לפרק ההערות).

2.       ניסיון של חצי שנה לפחות, שנצבר בחמש השנים האחרונות, בתפעול מערכת לוגיסטית ממוחשבת, לדוגמא: מערכת תפעול מסופים, SAP, ERP, ניהול מלאי וכדו'.

 

תנאים מחייבים נוספים:

1.       שליטה מלאה בעברית- ייבדק ע"י מכון אבחון.

2.       אנגלית ברמה בינונית- ייבדק ע"י מכון אבחון.

3.       עבודה בימים א-ו במשמרות: משמרת א' (06:30-15:00), משמרת ב' (15:00-22:30). בנוסף, עבודה בערבי חג, במוצאי שבת, במוצאי חג ובשעות נוספות, על פי הצורך ובהנחיית ממונים.

 

תנאי להעסקה:

1.       מגורים במרחק של עד 30 ק"מ מנמל אשדוד במשך כל תקופת ההעסקה. ראו הערה 3 בפרק ההערות.

יתרון:

1.       בעל/ת תואר אקדמי/ הנדסאי.

 

יש להגיש את מסמכים הבאים:

1.       קורות חיים מודפסים, הכוללים מספר תעודת זהות, כתובת דואר אלקטרוני וכן פירוט ניסיון מקצועי רלוונטי.

2.       תעודת בגרות מלאה או תעודה אחרת המעידה על הכשרה או השכלה על תיכונית (כאמור בסעיף 4 לפרק ההערות).

3.       למציגים תעודות נוספות בהתאם לבחינת מתן היתרון – תואר אקדמי / תעודת הנדסאי.

4.       שאלון למועמד/ת למשרה זו מלא וחתום - נמצא בלוח דרושים שבאתר האינטרנט www.ashdodport.co.il.

5.       טופס הצהרה על קרובי משפחה בחברה מלא וחתום - נמצא באתר האינטרנט www.ashdodport.co.il. יובהר כי גם מועמדים שאין להם קרובי משפחה בחברה נדרשים להגיש טופס זה ולהצהיר כי אין להם קרובי משפחה בחברה.

6.       לצורך בחינת מתן העדפה לאוכלוסיות הזכאיות לייצוג הולם בהתאם להוראות הדין, באפשרותך למלא ולהגיש הצהרת מועמד/ת הנמצאת בלוח דרושים בפורטל הארגוני. אוכלוסיות הזכאיות לייצוג הולם: מי שנולד/ה באתיופיה או שאחד/אחת מהוריו/ה נולד/ה באתיופיה; או שהוא/היא בן/בת האוכלוסייה הערבית, הדרוזית או הצ'רקסית; נשים; אנשים עם מוגבלות (בעל/ת לקות פיסית, נפשית או שכלית לרבות קוגניטיבית, קבועה או זמנית, המגבילה את התפקוד באופן מהותי בתחום אחד או יותר מתחומי החיים העיקריים) - ככל שיהיה צורך, יידרש אישור מגורם מוסמך.

7.       מסמכים נוספים המעידים על התאמה לתפקיד, ככל שישנם.

 

אומדן פרופיל שכר: כ-7,700₪ ברוטו, לא כולל תשלום עבור שעות נוספות, ביגוד ודמי הבראה.

 במשרה זו נדרשת עבודה בשעות נוספות לפי הצורך, שהתשלום בגינן על פי ביצוע בפועל ויבוצע בהתאם לחוק (מוערך  בכ-850 ₪ נוספים בחודש, המשקפים כ-20 שעות נוספות, אולם מדובר בהערכה בלבד).

 

נא להפנות קו"ח, הצהרה על קרובי משפחה בחברה ומסמכים נדרשים נוספים בציון מספר המשרה למכון פילת, במייל: [email protected]

* רק פניות שיקבלו תשובה אוטומטית כי התקבלו, ייחשבו כפניות שהוגשו במועד.

 

תיאור התפקיד:

1.              מתן מענה פרונטלי וטלפוני לפניות לקוחות.

2.              פנייה לגורמים מקצועיים רלוונטיים לטיפול בתקלה ולמתן הפתרון ללקוחות.

3.              פתרון בעיות בקבלה/ שחרור מטען לאחר חקר סיבות התקלה.

4.            מתן פתרונות לבעיות של נהגים בנושא נתוני מסר, נתוני שקילה, פרטי נהג, משאית ומטען או מכולה הן בעמדת המקדמים והן בעמדת "פתרון בעיות הנהגים".

5.              הדרכת לקוחות חיצוניים ופנימיים בנושא תהליכי עבודה תפעוליים חדשים והשימוש במסרים האלקטרוניים.

6.              הטמעת תהליכי עבודה תפעוליים חדשים והשימוש במסרים האלקטרוניים.

7.              מטלות נוספות  על פי הנחיית הממונה.

הערות:

           

1.       'אנשים עם מוגבלות' לעניין ייעוד המשרה במכרז זה  - אדם עם מוגבלות כמשמעו בחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח- 1998, (דהיינו: אדם עם לקות פיסית, נפשית או שכלית לרבות קוגניטיבית, קבועה או זמנית, אשר בשלה מוגבל תפקודו באופן מהותי בתחום אחד או יותר מתחומי החיים העיקריים) אשר בנוסף עונה להגדרה אחת מארבע ההגדרות להלן:

                     א.         אדם עם דרגת נכות בשיעור 40% לפחות, המוכרת על ידי המוסד לביטוח לאומי, משרד הביטחון, רשות המיסים או משרד הבריאות; או

                     ב.         אדם עם דרגת נכות בשיעור 20% לפחות, הזכאי לשיקום תעסוקתי או השתתף/משתתף בתכנית תעסוקה, כמפורט בחוק; או

                      ג.          אדם שזכאי לשכר מינימום מותאם, לפי סעיף 17(ב) לחוק שכר מינימום, התשמ"ז-1987;  או

                     ד.         אדם שזכאי לשירותי רווחה בשל מוגבלותו, מאת האגף לטיפול באדם עם מוגבלות שכלית התפתחותית, השירות לטיפול באדם עם אוטיזם או אגף השיקום במשרד הרווחה והשירותים החברתיים.

2.       בהתייחס לאנשים עם מוגבלות, ככל שזכאי/ת להתאמות בתהליך הגיוס, יש להעביר האסמכתאות המתאימות.

3.       מועמד/ת שמקום מגוריו/ה הוא במרחק של יותר מ-30 ק"מ מנמל אשדוד, ת/יתחייב להעתיק מקום מגוריו/ה, כך שת/יתגורר במרחק של עד 30 ק"מ מהנמל בכל תקופת ההעסקה, וזאת לא יאוחר משלושה חודשים ממועד הקליטה.

4.       תעודה אחרת המעידה על הכשרה או השכלה על תיכונית - תעודת טכנאי/ת (מוכר על ידי מה"ט) או תעודת הנדסאי/ת או תעודת תואר אקדמי. לא תתקבל תעודת גמר 12 שנות לימוד.

5.       לא יטופלו מועמדים שאינם עומדים בדרישות הסף לתפקיד ו/או לא העבירו את כל המסמכים הנדרשים.

6.       לא תישקל מועמדות למשרה זו של פונה אשר העסקתו במשרה תגרום ליחסי כפיפות ישירים או עקיפים ו/או לקשרי עבודה עם קרובי משפחתו המועסקים בחברה או במקרה בו קרבת המשפחה עלולה לעורר חשש לניגוד עניינים; 'קרוב משפחה'  ו-'קשרי עבודה' - כמשמעותם  בתקנות החברות הממשלתיות (כללים בדבר העסקת קרובי משפחה), תשס"ה-2005.

7.       המועמדים המתאימים יחויבו בביצוע מבחני התאמה, בדיקה ביטחונית ובדיקת כשירות רפואית.

8.       השתתפות המועמד/ת הנבחר/ת במכרזים אחרים בחברת נמל אשדוד הינה בהתאם לנהלי החברה.

9.       למציגים אישור קיום תואר, "תואר" משמעו - תואר ראשון ומעלה במוסד לימוד מוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה בישראל, או ממוסד בעל היתר או מוסד בעל רישיון כהגדרת מונחים אלה בחוק המועצה להשכלה גבוהה, או תואר ממוסד שהוכר על ידי הגורם המוסמך במדינה בה הוא פועל מחוץ לישראל ואשר לגביו נתקבל אישור שקילות מטעם האגף להערכת תארים במשרד החינוך בארץ.

10.   למנכ"ל החברה או למי מטעמו שמורה הזכות לשנות את תיאור התפקיד הנ"ל.

11.   המודעה מיועדת לגברים ונשים כאחד.

12.   מועמדים מקרב אוכלוסיות מגוונות יתקבלו בברכה.

13.   רק פניות מתאימות תענינה.