דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

מזכיר/ת סמנכ"ל משאבים – מכרז חיצוני מס' 8070

 

תאריך אחרון להגשת מועמדות: 31.07.2018

 

המשרה מיועדת למועמדים המשתייכים לאחת מהאוכלוסיות הבאות: בני/ות העדה הדרוזית ובני/ות האוכלוסיה הערבית; בני/ות האוכלוסייה הצ'רקסית; בני/ות העדה האתיופית (מי שהוא/היא, או שאחד/ת מהוריו/ה, נולדו באתיופיה); אנשים עם מוגבלות (הגדרת אנשים עם מוגבלות ראו בהערה 1 בפרק ההערות).

 

מועמדים שאינם משתייכים לאוכלוסיות אלו מוזמנים להגיש מועמדותם, אך יטופלו רק אם יהיו פחות משלושה מועמדים מקרב בני/ות אוכלוסיות אלו, אשר ישתתפו בשלב ועדת הקליטה (ראיון בנמל).

 

היחידה:           חטיבת משאבים

מקום העבודה:  חברת נמל אשדוד בע"מ

כפיפות:            סמנכ"ל משאבים

העסקה בהסכם קיבוצי

 

תנאי סף:         

1.       בעל/ת תעודת בגרות מלאה, או תעודה אחרת המעידה על הכשרה או השכלה על תיכונית (כאמור בסעיף 6 לפרק ההערות).

2.       ניסיון של שנתיים לפחות, שנצבר במהלך 7 השנים האחרונות בתפקיד מזכיר/ה, אשר נתן/ה שירותי מזכירות למנהל/ת (ראו הערה 8 בפרק ההערות).

3.       לא תישקל מועמדות למשרה זו של פונה בעל/ת קרוב/י משפחה בקרב עובדי החברה. קרוב משפחה- כמשמעו בתקנות החברות הממשלתיות (כללים בדבר העסקת קרובי משפחה), התשס"ה–2005.

 

תנאים מחייבים נוספים:

1.       ימי העבודה א-ה, שעות העבודה 07:30-16:00. נדרשת זמינות לעבודה בשעות נוספות, לרבות בימי שישי, על פי הצורך. כמו כן, זמינות למענה טלפוני מעבר לשעות העבודה.

2.       עברית ברמה טובה – ייבדק במכון אבחון.

3.       שליטה טובה בתוכנות OFFICE– ייבדק במכון אבחון         

 

יש להגיש את מסמכים הבאים:

1.               קורות חיים מודפסים, הכוללים מספר תעודת זהות, כתובת דואר אלקטרוני וכן פירוט ניסיון מקצועי רלוונטי.

2.               תעודת בגרות מלאה או תעודה אחרת המעידה על הכשרה או השכלה על תיכונית (כאמור בסעיף 6 לפרק ההערות).

3.              שאלון למועמד/ת למשרה זומלא וחתום - נמצא בלוח דרושים שבאתר האינטרנט www.ashdodport.co.il.

4.         טופס הצהרה על קרובי משפחה בחברה מלא וחתום – נמצא בפורטל הארגוני ובאתר החברה www.ashdodport.co.il. יובהר כי גם מועמדים שאין להם קרובי משפחה בחברה נדרשים להגיש טופס זה ולהצהיר כי אין להם קרובי משפחה בחברה.

5.               לצורך בחינת מתן העדפה לאוכלוסיות הזכאיות לייצוג הולם בהתאם להוראות הדין, באפשרותך למלא ולהגיש הצהרת מועמד/ת הנמצאת בלוח דרושים באתר האינטרנט של חברת נמל אשדוד www.ashdodport.co.il ולצרפה ליתר המסמכים הנדרשים להגשת המועמדות. אוכלוסיות הזכאיות לייצוג הולם: מי שנולד/ה באתיופיה או שאחד/אחת מהוריו/ה נולד/ה באתיופיה; בני/ות העדה הדרוזית, הערבית או הצ'רקסית נשים ; א/נשים עם מוגבלות (בעל/ת לקות פיסית, נפשית או שכלית לרבות קוגניטיבית, קבועה או זמנית, המגבילה את התפקוד באופן מהותי בתחום אחד או יותר מתחומי החיים העיקריים) - ככל שיהיה צורך, יידרש אישור מגורם מוסמך.

6.               מסמכים נוספים המעידים על התאמה לתפקיד, ככל שישנם.                                  

 

אומדן פרופיל שכר: כ-7,600 ₪ ברוטו, לא כולל תשלום עבור שעות נוספות, ביגוד ודמי הבראה.

נא להפנות קו"ח, הצהרה על קרובי משפחה בחברה ומסמכים נדרשים נוספים בציון מספר המשרה למכון אדם מילא, במייל: [email protected]

* רק פניות שיקבלו תשובה אוטומטית כי התקבלו, ייחשבו כפניות שהוגשו במועד.

 

 

תיאור התפקיד:

כללי: חטיבת משאבים בחברת נמל אשדוד אחראית על ניהול ופיתוח המשאב האנושי, המינהל ופיתוח מערכות המחשוב והתקשורת. החטיבה עוסקת במגוון תחומים, כגון: גיוס, שכר, קידום וניוד עובדים, הדרכה, יחסי עבודה, רווחה, פיתוח ארגוני, תקינה, שכר עידוד, בטיחות בתעבורה, הסעדה, הסעים וכן הטמעה, פיתוח וקידום פרויקטים בתחום המחשוב והתקשורת.

מזכיר/ת סמנכ"ל משאבים מעורב/ת בעבודתו/ה בכל הנושאים העוברים תחת ידו של סמנכ"ל משאבים וכן נותנ/ת שירות למנהלים ולעובדים בחברה, בסביבת עבודה דינאמית, אינטנסיבית ומורכבת.

1.       מתן שירות טלפוני ופרונטאלי לעובדי החברה, לגורמי חוץ ולספקים הפונים ללשכת משאבים.

2.       ניהול יומן ממוחשב: תיאום פגישות ודיונים רבי משתתפים.

3.       טיפול בדואר יוצא ונכנס, לרבות ניסוח מסמכים, הקלדה והפצה.

4.       הכנת חומר לדיונים וריכוז חומר רלוונטי לקראת: ישיבות הנהלה, מו"מ עם ועדים, ישיבות דירקטוריון, דיונים מקצועיים פנים נמליים שונים, דיונים בבתי המשפט, דיונים במשרדי הממשלה ועוד.

5.       ריכוז הטיפול בבקשות עובדים לקבלת הלוואות מול מדור שכר.

6.       בקרה ומעקב אחר דו"חות נוכחות של סמנכ"ל משאבים וכפיפיו מול מדור שכר.

7.       טיפול במתן אישורי כניסה לנמל לגורמי חוץ מול מחלקת ביטחון בנמל.

8.       הזמנת כיבוד לדיונים.

9.       טיפול בתקציב אירוח וכיבוד בלשכת סמנכ"ל משאבים מול מדור כלכלה.

10.   ניהול מלאי הציוד המשרדי.

11.   ארגון ישיבות ודיונים בחברה ומחוצה לה: תיאום חדרי ישיבות, פנייה לקבלת הצעות מחיר לשימוש במתחם, בחירת ספק וסעיף תקציבי רלוונטי ועוד.

12.   עבודה במערכות ממוחשבות, כגון: ERP-SAP, SRM (לניהול רכש), תוכנה לאחזור הסכמי עבודה, תוכנת מעקב אחר קבלת החלטות.

13.   סיווג, מיון ותיוק מסמכים, כולל טיפול בחומר ארכיוני, באופן ידני וממוחשב.

14.   מטלות נוספות על פי הנחיית הממונה.

 

הערות:

1.       'אנשים עם מוגבלות' לעניין ייעוד המשרה במכרז זה  - אדם עם מוגבלות כמשמעו בחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח- 1998, (דהיינו: אדם עם לקות פיסית, נפשית או שכלית לרבות קוגניטיבית, קבועה או זמנית, אשר בשלה מוגבל תפקודו באופן מהותי בתחום אחד או יותר מתחומי החיים העיקריים) אשר בנוסף עונה להגדרה אחת מארבע ההגדרות להלן:

                     א.         אדם עם דרגת נכות בשיעור 40% לפחות, המוכרת על ידי המוסד לביטוח לאומי, משרד הביטחון, רשות המיסים או משרד הבריאות; או

                     ב.         אדם עם דרגת נכות בשיעור 20% לפחות, הזכאי לשיקום תעסוקתי או השתתף/משתתף בתכנית תעסוקה, כמפורט בחוק; או

                      ג.          אדם שזכאי לשכר מינימום מותאם, לפי סעיף 17(ב) לחוק שכר מינימום, התשמ"ז-1987;  או

                     ד.         אדם שזכאי לשירותי רווחה בשל מוגבלותו, מאת האגף לטיפול באדם עם מוגבלות שכלית התפתחותית, השירות לטיפול באדם עם אוטיזם או אגף השיקום במשרד הרווחה והשירותים החברתיים.

2.       בהתייחס לאנשים עם מוגבלות, ככל שזכאי/ת להתאמות בתהליך הגיוס, יש להעביר האסמכתאות המתאימות.

3.       לא יטופלו מועמדים שאינם עומדים בדרישות הסף לתפקיד ו/או לא העבירו את כל המסמכים הנדרשים.

4.       למנכ"ל החברה או למי מטעמו שמורה הזכות לשנות את תיאור התפקיד הנ"ל.

5.       המועמדים המתאימים יחויבו במבחני התאמה, בבדיקה ביטחונית ובבדיקת כשירות רפואית.

6.       תעודה אחרת המעידה על הכשרה או השכלה על תיכונית - תעודת טכנאי/ת (מוכר על ידי מה"ט) או תעודת הנדסאי/ת או תעודת תואר אקדמי. לא תתקבל תעודת גמר 12 שנות לימוד.

7.       למציגים אישור קיום תואר, "תואר" משמעו – תואר ראשון ומעלה ממוסד לימוד מוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה בישראל, או ממוסד בעל היתר או מוסד בעל רישיון כהגדרת מונחים אלה בחוק המועצה להשכלה גבוהה, או תואר ממוסד שהוכר על ידי הגורם המוסמך במדינה בה הוא פועל מחוץ לישראל ואשר לגביו נתקבל אישור שקילות מטעם האגף להערכת תארים במשרד החינוך בארץ.

8.       יובהר, כי מזכיר/ה אשר נתן/ה שירותי מזכירות למנהל/ת, הינו/ה מי שנתן/ה שירות למנהל/ת בכל התחומים הבאים: תיאום דיונים, ניהול יומן ממוחשב, מתן שירות טלפוני ופרונטאלי לפונים ללשכת המנהל/ת.

9.       השתתפות המועמד/ת הנבחר/ת במכרזים אחרים בחברת נמל אשדוד הינה בהתאם לנהלי החברה.

10.   מועמדים מקרב אוכלוסיות מגוונות יתקבלו בברכה.

11.   המשרה מיועדת לגברים ולנשים כאחד.

12.   רק פניות מתאימות תענינה.