דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

מכונאי/ת ציוד נייד/ ציוד מתמחה – מכרז פנימי חיצוני 8090

תאריך אחרון להגשת מועמדות 2.12.2018

 

המחלקה:        מחלקת ציוד

מקום עבודה:   חברת נמל אשדוד בע"מ

כפיפות:          מנהל עבודה מכונאות                            

העסקה בהסכם קיבוצי

 

מובהר כי במכרז זה מספר משרות לאיוש, כאשר משרה אחת מתוכן הינה ייעודית לאוכלוסיות הבאות הזכאיות לייצוג הולם: בני/ות העדה האתיופית (מי שהוא/היא, או שאחד/ת מהוריו/ה, נולדו באתיופיה); בני/ות העדה הדרוזית; בני/ות האוכלוסייה הערבית; בני/ות האוכלוסייה הצ'רקסית; נשים; אנשים עם מוגבלות (הגדרת אנשים עם מוגבלות ראו בהערה 3 בפרק ההערות).

 

תנאי סף: 

 1. בוגר/ת  12 שנות לימוד לפחות
 2. בעל/ת תעודת מכונאי רכב סוג 2 לפחות או בעל/ת תעודת מכונאי/ת רכב שלב 09 לפחות מצה"ל או בעל/ת תעודת מכונאי ימי שלב 07 לפחות מחיל הים צה"ל או בעל/ת תעודת טכנאי/ת מכונות (מוכר ע"י מה"ט) או בעל/ת תעודת הנדסאי/ת מכונות או בעל/ת תעודת מהנדס/ת מכונות.
 3. בעל/ת ניסיון משמעותי של שנתיים לפחות, שנצבר ב-5 השנים האחרונות, כמכונאי/ת באחד או יותר מהתחומים הבאים: מנועי דיזל, גנראטורים, מערכות הידראוליות ומערכות פניאומאטיות. ראו לעניין זה סעיף 11 בפרק ההערות.
 4. בעל/ת רישיון נהיגה סוג B לפחות בתוקף.

 

תנאים נוספים מחייבים:

 1. אנגלית ברמה בינונית לצורך קריאת חומר טכני - ייבדק במכון המיון.
 2. עבודה 6 ימים בשבוע ב-3 משמרות א' (6:30 עד 14:30), ב' (15:00 עד 22:30), ג' (22:30 עד 07:00), לרבות עבודה בימי שישי, ערבי חג, מוצאי שבת ומוצאי חג, והכל בהתאם להסכם העבודה.
 3. העבודה כוללת עבודה בגובה. העובד/ת הנבחר/ת ת/יוסמך לעבודה בגובה ע"י חברת הנמל.

 

תנאים להעסקה:

 1. מגורים במרחק של עד 30 ק"מ מנמל אשדוד במשך כל תקופת ההעסקה. ראו הערה 4 בפרק ההערות.
 2. כשירות רפואית וכושר גופני תקין– ייבדקו על ידי רופא החברה.

 

יש להגיש את המסמכים הבאים:

 1. קורות חיים מודפסים, הכוללים פירוט ניסיון מקצועי נדרש, מספר תעודת זהות וכתובת דואר אלקטרוני.
 2. תעודת בוגר/ת 12 שנות לימוד לפחות.
 3. תעודת מכונאי רכב סוג 2 לפחות או אישור מצה"ל* על הסמכה למכונאי/ת רכב שלב 09 לפחות או אישור מצה"ל* על  הסמכה למכונאי/ת ימי/ת שלב 07 לפחות או תעודת טכנאי/ת מכונות (מוכר על ידי מה"ט) או תעודת הנדסאי/ת מכונות או תעודת מהנדס/ת מכונות.

  * למגישים אישור מצה"ל על הסמכה למכונאי/ת רכב שלב 09 לפחות/ הסמכה למכונאי/ת ימי/ת שלב 07 לפחות: יש להגיש "אישור הסמכה למקצוע והעסקה בתפקיד" (ניתן להזמין האישור מאתר "אישורים" של צה"ל). לתשומת ליבך, תעודת שחרור/ הערכה, אינה מספקת.
 4. בהתאם לאמור בסעיף 12 בפרק ההערות להלן, ככל שהנך בעל/ת הסמכה/תעודה רלוונטית המוקדמת  יותר מהחלופות המוזכרות בתנאי סף 2 לעיל, כגון: תעודת מכונאי רכב סוג 1, הסמכה למכונאי רכב סוג 06 מצה"ל וכדומה, יש להגיש גם את ההסמכה/ התעודה הרלוונטית המוקדמת ביותר, אשר ממועד זכאותה תיספר תקופת הניסיון הנדרשת לצורך עמידה בתנאי סף 3 לעיל.
 5. רישיון נהיגה B לפחות בתוקף.
 6. שאלון למועמד/ת למשרה זו מלא וחתום - להורדת השאלון לחץ/י כאן.
 7. טופס הצהרה על קרובי משפחה בחברה מלא וחתום - נמצא באתר האינטרנט www.ashdodport.co.il. יובהר כי גם מועמדים שאין להם קרובי משפחה בחברה נדרשים להגיש טופס זה ולהצהיר כי אין להם קרובי משפחה בחברה. המועמדים נדרשים למלא הצהרתם ביחס לסוגי הקרבה המשפחתית המפורטים בטופס ההצהרה.
 8. מסמכים נוספים המעידים על התאמה לתפקיד, ככל שישנם.

 

אומדן פרופיל שכר: כ-13,190 ₪ ברוטו, לא כולל תשלום עבור שעות נוספות, ביגוד ודמי הבראה.

במשרה זו נדרשת עבודה בשעות נוספות לפי הצורך, שהתשלום בגינן על פי ביצוע בפועל ויבוצע בהתאם לחוק (מוערך בכ-2,740 ₪ נוספים בחודש, המשקפים כ-44 שעות נוספות בפועל, אולם מדובר בהערכה בלבד).

נא להפנות קו"ח, הצהרה על קרובי משפחה בחברה ומסמכים נדרשים נוספים בציון מספר המשרה למכון אדם מילא,
במייל:
[email protected]

* רק פניות שיקבלו תשובה אוטומטית כי התקבלו, ייחשבו כפניות שהוגשו במועד.

 

תיאור התפקיד:

 1. אחריות על תקינות הכלים באמצעות ביצוע תחזוקה מונעת ושוטפת.
 2. ביצועי תיקוני תקלות.
 3. ביצוע עבודות לפי כללי הבטיחות.
 4. דיווח שוטף על ביצוע המשימות המבוצעות על ידו/ה.
 5. מטלות נוספות על פי הנחיית הממונה.


  הערות:

1.       לא יטופלו מועמדים שאינם עומדים בדרישות הסף לתפקיד ו/או לא העבירו את כל המסמכים הנדרשים.

2.       ככל שיהיו פניות במכרז הפנימי, יטופל המכרז הפנימי. מועמד/ת במכרז פנימי המעוניין/ת לקבל אומדן פרופיל שכר מתבקש/ת לפנות לגיוס. המכרז החיצוני יטופל רק לאחר סיום הליכי המכרז הפנימי, אם יהיו, במקרה בו לא נבחר/ה מועמד/ת מקרב המועמדים במכרז הפנימי.

3.       'אנשים עם מוגבלות' לעניין ייעוד המשרה במכרז זה  - אדם עם מוגבלות כמשמעו בחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח- 1998, (דהיינו: אדם עם לקות פיסית, נפשית או שכלית לרבות קוגניטיבית, קבועה או זמנית, אשר בשלה מוגבל תפקודו באופן מהותי בתחום אחד או יותר מתחומי החיים העיקריים) אשר בנוסף עונה להגדרה אחת מארבע ההגדרות להלן:

 1. אדם עם דרגת נכות בשיעור 40% לפחות, המוכרת על ידי המוסד לביטוח לאומי, משרד הביטחון, רשות המיסים או משרד הבריאות; או
 2. אדם עם דרגת נכות בשיעור 20% לפחות, הזכאי לשיקום תעסוקתי או השתתף/משתתף בתכנית תעסוקה, כמפורט בחוק; או
 3. אדם שזכאי לשכר מינימום מותאם, לפי סעיף 17(ב) לחוק שכר מינימום, התשמ"ז-1987;  או
 4. אדם שזכאי לשירותי רווחה בשל מוגבלותו, מאת האגף לטיפול באדם עם מוגבלות שכלית התפתחותית, השירות לטיפול באדם עם אוטיזם או אגף השיקום במשרד הרווחה והשירותים החברתיים.

4.       מועמד/ת שמקום מגוריו/ה הוא במרחק של יותר מ-30 ק"מ מנמל אשדוד, ת/יתחייב להעתיק מקום מגוריו/ה, כך שת/יתגורר במרחק של עד 30 ק"מ מהנמל בכל תקופת ההעסקה, וזאת לא יאוחר משלושה חודשים ממועד הקליטה.

5.       חברת נמל אשדוד תהיה רשאית לגייס מספר מועמדים ולשבצם לתפקידים השונים במכונאות ציוד נייד/ מכונאות ציוד מתמחה (מנופים).

6.       מובהר כי ככל שלא ימצאו מועמדים כשירים למשרה המיועדת לאיוש ע"י מועמדים מאוכלוסיות הזכאיות לייצוג הולם כאמור, רשאית החברה לאייש משרות אלה ע"י מועמדים שאינם משתייכים לאוכלוסיות אלה, או לפרסם מכרז ייעודי אחר והכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

7.       למנכ"ל החברה או למי מטעמו שמורה הזכות לשנות מזמן לזמן את תיאור התפקיד הנ"ל.

8.       לא תישקל מועמדות למשרה זו של פונה אשר העסקתו/ה במשרה תגרום ליחסי כפיפות ישירים או עקיפים ו/או לקשרי עבודה עם קרובי משפחתו/ה המועסקים בחברה או במקרה בו קרבת המשפחה עלולה לעורר חשש לניגוד עניינים; 'קרוב משפחה'  ו-'קשרי עבודה' - כמשמעותם  בתקנות החברות הממשלתיות (כללים בדבר העסקת קרובי משפחה), תשס"ה-2005.

9.       המועמדים המתאימים יחויבו בביצוע מבחני התאמה, בדיקה ביטחונית, בדיקת כשירות רפואית ובדיקת כושר גופני תקין.

10.   בהתייחס לאנשים עם מוגבלות, ככל שזכאי/ת להתאמות בתהליך הגיוס, יש להעביר האסמכתאות המתאימות.

11.   ניסיון משמעותי, כנדרש בתנאי סף 3 לעיל, הינו ניסיון המהווה את עיקר פעילותו/ה של המועמד/ת בשנים האמורות בתנאי סף זה.

12.   יובהר כי שנות הניסיון הנדרשות בתנאי סף 3 נספרות עבור כל ניסיון בפועל כמכונאי/ת, שנצבר רק לאחר קבלת הסמכה/תעודה בתחום המכונות/מכונאות.

13.   השתתפות המועמד/ת הנבחר/ת במכרזים אחרים בחברת נמל אשדוד הינה בהתאם לנהלי החברה.

14.   למציגים אישור קיום תואר, "תואר" משמעו - תואר ראשון ומעלה במוסד לימוד מוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה בישראל, או ממוסד בעל היתר או מוסד בעל רישיון כהגדרת מונחים אלה בחוק המועצה להשכלה גבוהה, או תואר ממוסד שהוכר על ידי הגורם המוסמך במדינה בה הוא פועל מחוץ לישראל ואשר לגביו נתקבל אישור שקילות מטעם האגף להערכת תארים במשרד החינוך בארץ.

15.   המשרה מיועדת לגברים ולנשים כאחד.

16.   רק פניות מתאימות תענינה.

17.   מועמדים מקרב אוכלוסיות מגוונות יתקבלו בברכה.