דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

חשמלאי/ת רכב - מכרז פנימי חיצוני 8095

תאריך אחרון להגשת מועמדות 2.12.2018

 

המשרה מיועדת לאוכלוסיות הבאות הזכאיות לייצוג הולם: בני/ות העדה האתיופית (מי שהוא/היא, או שאחד/ת מהוריו/ה, נולדו באתיופיה); בני/ות העדה הדרוזית; בני/ות האוכלוסייה הערבית; בני/ות האוכלוסייה הצ'רקסית; נשים; אנשים עם מוגבלות (הגדרת אנשים עם מוגבלות ראו בהערה 3 בפרק ההערות).

 

מועמדים שאינם משתייכים לאוכלוסיות אלו מוזמנים להגיש מועמדותם, אך יטופלו רק אם יהיו פחות משלושה מועמדים מקרב בני/ות אוכלוסיות אלו, אשר ישתתפו בשלב ועדת הקליטה (ראיון בנמל).

 

היחידה:                      חטיבת לוגיסטיקה והנדסה

מקום העבודה:             חברת נמל אשדוד בע"מ

כפיפות:                      מנהל עבודה מוסך קדמי

העסקה בהסכם קיבוצי

 

תנאי סף:

 1. בעל/ת תעודת טכנאי/ת או הנדסאי/ת או מהנדס/ת, בתחום חשמל/אלקטרוניקה/ מכטרוניקה.
 2. בעל/ת רישיון ממשלתי לעיסוק בעבודות חשמל ברמת חשמלאי מוסמך לפחות בהתאם לתקנות החשמל (רישיונות), התשמ"ה – 1985 ו/או בעל/ת רישיון חשמלאי רכב סוג 2 לפחות, מטעם משרד התמ"ת/העבודה והרווחה/הכלכלה ו/או הסמכה שקולה מצה"ל לאחד מהרשיונות הנ"ל.
 3. ניסיון של שנתיים לפחות בתחזוקת מערכות חשמל תעשייתיות ו/או כחשמלאי/ת כלי רכב דיזל כבדים ו/או ציוד מכני הנדסי (כגון: משאיות, מלגזות, טרקטורים), ראו הערה 5 בפרק ההערות.
 4. רישיון נהיגה מסוג B לפחות בתוקף.


  תנאים נוספים מחייבים:
 1. אנגלית ברמה בינונית לצורך קריאת חומר טכני - יבדק במכון אבחון.
 2. עבודה 6 ימים בשבוע ב-3 משמרות א' (6:30 עד 14:30), ב' (15:00 עד 22:30), ג' (22:30 עד 07:00), לרבות עבודה בימי שישי, ערבי חג, מוצאי שבת ומוצאי חג, והכל בהתאם להסכם העבודה.
 3. העבודה כוללת עבודה בגובה. העובד/ת הנבחר/ת ת/יוסמך לעבודה בגובה ע"י חברת הנמל.
 4. תנאי להעסקה: מגורים במרחק של עד 30 ק"מ מהנמל בעת ההעסקה. ראו הערה 6 בפרק ההערות.

 

יתרון:

ניסיון של שנתיים לפחות בעבודה כחשמלאי/ת כלי רכב דיזל כבדים ו/או ציוד מכני הנדסי (כגון: משאיות, מלגזות, טרקטורים), הנצבר לאחר קבלת רישיון חשמלאי רכב סוג 2 לפחות או לאחר קבלת הסמכה שקולה מצה"ל לרישיון חשמלאי רכב סוג 2.

 

יש להגיש את מסמכים הבאים:

1.       קורות חיים מודפסים, הכוללים פירוט ניסיון מקצועי נדרש, מספר תעודת זהות וכתובת דואר אלקטרוני.

2.       שאלון למועמד/ת למשרה זו מלא וחתום – להורדת השאלון לחץ/י כאן.

3.       תעודת טכנאי/ת/ הנדסאי/ת/ מהנדס/ת, בתחום חשמל/אלקטרוניקה/ מכטרוניקה.

4.       רישיון ממשלתי לעיסוק בעבודות חשמל ברמת חשמלאי מוסמך לפחות ו/או רישיון חשמלאי רכב סוג 2 לפחות, מטעם משרד התמ"ת/העבודה והרווחה/הכלכלה ו/או אישור מצה"ל המעיד על הסמכה שקולה לאחד מהרשיונות הנ"ל

למגישים אישור מצה"ל:יש להגיש "אישור הסמכה למקצוע והעסקה בתפקיד" (ניתן להזמין האישור מאתר "אישורים" של צה"ל). לתשומת ליבך, תעודת שחרור/ הערכה, אינה מספקת.

5.       רישיון נהיגה B לפחות בתוקף.

6.       טופס הצהרה על קרובי משפחה בחברה מלא וחתום- נמצא באתר האינטרנט www.ashdodport.co.il. יובהר כי גם מועמדים שאין להם קרובי משפחה בחברה נדרשים להגיש טופס זה ולהצהיר כי אין להם קרובי משפחה בחברה. המועמדים נדרשים למלא הצהרתם ביחס לסוגי הקרבה המשפחתית המפורטים בטופס ההצהרה

7.       מסמכים נוספים המעידים על התאמה לתפקיד, ככל שישנם .

 

אומדן פרופיל שכר: כ-13,285 ₪ ברוטו, לא כולל תשלום עבור שעות נוספות, ביגוד ודמי הבראה.

במשרה זו נדרשת עבודה בשעות נוספות לפי הצורך, שהתשלום בגינן על פי ביצוע בפועל ויבוצע בהתאם לחוק (מוערך בכ-2,560  ₪ נוספים בחודש, המשקפים כ- 42 שעות נוספות בפועל, אולם מדובר בהערכה בלבד).

 

נא להפנות קו"ח, הצהרה על קרובי משפחה בחברה ומסמכים נדרשים נוספים בציון מספר המשרה למכון אדם מילא,
במייל:
[email protected]

* רק פניות שיקבלו תשובה אוטומטית כי התקבלו, ייחשבו כפניות שהוגשו במועד.

תיאור התפקיד:

כללי: תיקון ואחזקה של ציוד נייד, כגון: גוררים, מלגזות, מעמיסים אופניים וצמ"ה.

 1. אחריות על תקינות הכלים באמצעות ביצוע תחזוקה מונעת ותיקוני שבר.
 2. ביצועי תיקוני תקלות.
 3. ביצוע עבודות לפי כללי הבטיחות.
 4. דיווח שוטף על ביצוע המשימות המבוצעות על ידו/ה.
 5. מטלות נוספות על פי הנחיית הממונה.


  הערות:

1.       לא יטופלו מועמדים שאינם עומדים בדרישות הסף לתפקיד ו/או לא העבירו את כל המסמכים הנדרשים.

2.       ככל שיהיו פניות במכרז הפנימי, יטופל המכרז הפנימי. מועמד/ת במכרז פנימי המעוניין/ת לקבל אומדן פרופיל שכר מתבקש/ת לפנות לגיוס. המכרז החיצוני יטופל רק לאחר סיום הליכי המכרז הפנימי, אם יהיו, במקרה בו לא נבחר/ה מועמד/ת מקרב המועמדים במכרז הפנימי.

3.       'אנשים עם מוגבלות' לעניין ייעוד המשרה במכרז זה  - אדם עם מוגבלות כמשמעו בחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח- 1998, (דהיינו: אדם עם לקות פיסית, נפשית או שכלית לרבות קוגניטיבית, קבועה או זמנית, אשר בשלה מוגבל תפקודו באופן מהותי בתחום אחד או יותר מתחומי החיים העיקריים) אשר בנוסף עונה להגדרה אחת מארבע ההגדרות להלן:

 1. אדם עם דרגת נכות בשיעור 40% לפחות, המוכרת על ידי המוסד לביטוח לאומי, משרד הביטחון, רשות המיסים או משרד הבריאות; או
 2. אדם עם דרגת נכות בשיעור 20% לפחות, הזכאי לשיקום תעסוקתי או השתתף/משתתף בתכנית תעסוקה, כמפורט בחוק; או
 3. אדם שזכאי לשכר מינימום מותאם, לפי סעיף 17(ב) לחוק שכר מינימום, התשמ"ז-1987;  או
 4. אדם שזכאי לשירותי רווחה בשל מוגבלותו, מאת האגף לטיפול באדם עם מוגבלות שכלית התפתחותית, השירות לטיפול באדם עם אוטיזם או אגף השיקום במשרד הרווחה והשירותים החברתיים.

4.       בהתייחס לאנשים עם מוגבלות, ככל שזכאי/ת להתאמות בתהליך הגיוס, יש להעביר האסמכתאות המתאימות.

5.       שנות הניסיון במקצוע נספרות עבור כל ניסיון בפועל שנצבר רק לאחר קבלת רישיון ממשלתי לעיסוק בעבודות חשמל ברמת חשמלאי מוסמך לפחות  ו/או רישיון חשמלאי רכב סוג 2 לפחות ו/או מקבלת הסמכה שקולה מצה"ל לאחד מהרשיונות הנ"ל.

6.       מועמד/ת שמקום מגוריו/ה הוא במרחק של יותר מ-30 ק"מ מנמל אשדוד, ת/יתחייב להעתיק מקום מגוריו/ה, כך שת/יתגורר במרחק של עד 30 ק"מ מהנמל בכל תקופת ההעסקה, וזאת לא יאוחר משלושה חודשים ממועד הקליטה.

7.       מובהר כי ככל שלא ימצאו מועמדים כשירים למשרה המיועדת לאיוש ע"י מועמדים מאוכלוסיות הזכאיות לייצוג הולם כאמור, רשאית החברה לאייש משרות אלה ע"י מועמדים שאינם משתייכים לאוכלוסיות אלה, או לפרסם מכרז ייעודי אחר והכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

8.       למנכ"ל החברה או למי מטעמו שמורה הזכות לשנות מזמן לזמן את תיאור התפקיד הנ"ל.

9.       לא תישקל מועמדות למשרה זו של פונה אשר העסקתו/ה במשרה תגרום ליחסי כפיפות ישירים או עקיפים ו/או לקשרי עבודה עם קרובי משפחתו/ה המועסקים בחברה או במקרה בו קרבת המשפחה עלולה לעורר חשש לניגוד עניינים; 'קרוב/ת משפחה'  ו-'קשרי עבודה' - כמשמעותם  בתקנות החברות הממשלתיות (כללים בדבר העסקת קרובי משפחה), תשס"ה-2005.

10.   המועמדים המתאימים יחויבו בביצוע מבחני התאמה, בדיקה ביטחונית, בדיקת כשירות רפואית.

11.   השתתפות המועמד/ת הנבחר/ת במכרזים אחרים בחברת נמל אשדוד בע"מ הינה בהתאם לנהלי החברה.

12.   למציגים אישור קיום תואר, "תואר" משמעו - תואר ראשון ומעלה במוסד לימוד מוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה בישראל, או ממוסד בעל היתר או מוסד בעל רישיון כהגדרת מונחים אלה בחוק המועצה להשכלה גבוהה, או תואר ממוסד שהוכר על ידי הגורם המוסמך במדינה בה הוא פועל מחוץ לישראל ואשר לגביו נתקבל אישור שקילות מטעם האגף להערכת תארים במשרד החינוך בארץ.

13.   המשרה מיועדת לגברים ולנשים כאחד.

14.   רק פניות מתאימות תענינה.

15.   מועמדים מקרב אוכלוסיות מגוונות יתקבלו בברכה.