דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

מהנדס/ת בינוי מבנים - מכרז מס' 9015

היחידה: מחלקת בינוי

מקום עבודה: חברת נמל אשדוד בע"מ

תאריך אחרון להגשת מועמדות: 15.07.08

דרישות המשרה:

דרישות סף:

 1. 1תואר מהנדס אזרחי ממוסד לימוד מוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה בישראל או תואר מהנדס אזרחי שנתקבל אישור שקילות מטעם האגף להערכת תארים במשרד החינוך בישראל.
 2. ניסיון של 3 שנים לפחות בניהול פרויקטים של בינוי קונסטרוקציות בטון ופלדה.
 3. רישיון נהיגה בתוקף.

דרישות נוספות:

 1. שליטה בכלי OFFICE וב-AUTOCAD.
 2. שליטה בשפה העברית. אנגלית ברמה בינונית.
 3. עבודה בשעות נוספות ובשעות בלתי שגרתיות, לרבות שבתות, לפי הצורך.
 4. יכולת לעבודת צוות. 

תיאור התפקיד:

 1. ניהול פרויקטים של בינוי מבנים יבשתיים, קונסטרוקציות בטון ופלדה, מכוני שאיבה לביוב, מכונים להגברת לחץ מים, לרבות אפיון צרכים, תכנון, תיאום ופיקוח על ביצוע. לצורך עבודתו מכין מפרטי עבודה, כתבי כמויות, בדיקות מעבדה, אומדנים כספיים, מסמכי מכרזים וחוזי התקשרויות.
 2. אחריות על תחזוקת מבנים יבשתיים, קונסטרוקציות בטון ופלדה, מכוני שאיבה לביוב, מכונים להגברת לחץ מים.
 3. מטלות נוספות על פי הנחיות הממונה.

הערות:

 • לא יטופלו מועמדים שאינם עומדים בדרישות הסף לתפקיד ו/או לא העבירו את כל המסמכים הנדרשים.
 • המועמדים המתאימים יחויבו במבחני התאמה, בבדיקה ביטחונית ובבדיקה רפואית.
 • לא תישקל מועמדות למשרה זו של פונה אשר העסקתו במשרה תגרום ליחסי כפיפות ישירים או עקיפים עם קרובי משפחתו המועסקים בחברה או במקרה בו קרבת המשפחה עלולה לעורר חשש לניגוד עניינים; 'קרוב משפחה' - כמשמעו בתקנות החברות הממשלתיות (כללים בדבר העסקת קרובי משפחה), תשס"ה-2005".
 • המועמד הנבחר לא יוכל להשתתף במכרזים אחרים בחברת נמל אשדוד בע"מ במשך שנתיים.
 • המשרה מיועדת לגברים ולנשים כאחד.
 • רק פניות מתאימות תענינה.

יש להגיש את מסמכים הבאים:

 1. קורות חיים מודפסים בציון ת.ז. וכתובת למכתבים.
 2. תעודת מהנדס אזרחי.
 3. רישיון נהיגה בתוקף.
 4. טופס הצהרה על קרובי משפחה בחברה - מצוי בשער 3 בנמל אשדוד בימים א'-ה' בין השעות 8:00-16:00 או באתר האינטרנט.
 5. מסמכים נוספים המעידים על התאמה לתפקיד, אם יש.

 אומדן פרופיל שכר: כ- 17,400₪ ברוטו, כולל תשלום עבור שעות נוספות ואחזקת רכב ולא כולל ביגוד ודמי הבראה. העסקה בחוזה אישי.

נא להפנות קו"ח ומסמכים נדרשים בציון מספר המשרה למכון אדם-מילוא, לפקס: 03-6450041   מייל: namal@adam-milo.co.il