דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

מהנדס בינוי בתחום תשתיות - מכרז מס' 9020

היחידה:  מחלקת בינוי

מקום עבודה: חב' נמל אשדוד בע"מ

תאריך אחרון להגשת מועמדות: 15.07.08

דרישות המשרה:

דרישות סף:

 1. תואר מהנדס אזרחי ממוסד לימוד מוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה בישראל או תואר מהנדס אזרחי שנתקבל אישור שקילות מטעם האגף להערכת תארים במשרד החינוך בישראל.
 2. ניסיון של 3 שנים לפחות בניהול פרויקטים של בינוי כבישים ו/או משטחי בטון ו/או עבודות פיתוח ו/או מערכות תת קרקעיות של מים/ביוב/ חשמל/תקשורת.
 3. רישיון נהיגה בתוקף.

דרישות נוספות:

 1. שליטה בכלי OFFICE וב-AUTOCAD.
 2. שליטה בעברית. אנגלית ברמה בינונית.
 3. עבודה בשעות נוספות ובשעות בלתי שגרתיות, לרבות שבתות, לפי הצורך.
 4. יכולת לעבודת צוות.

תיאור התפקיד:

 1. ניהול פרויקטים של בינוי כבישים, משטחי בטון, עבודות פיתוח, מערכות תת קרקעיות של מים, ביוב, חשמל ותקשורת, לרבות אפיון צרכים, תכנון, תיאום ופיקוח על ביצוע. לצורך עבודתו מכין מפרטי עבודה, כתבי כמויות, בדיקות מעבדה, אומדנים כספיים, מסמכי מכרזים וחוזי התקשרויות.
 2. אחריות על תחזוקת כבישים, משטחי בטון, מדרכות, אבני שפה, מגרשי חניה, מערכות תת-קרקעיות של מים, ביוב, חשמל ותקשורת.                             
 3. מטלות נוספות על פי הנחיות הממונה.

הערות:

 •  לא יטופלו מועמדים שאינם עומדים בדרישות הסף לתפקיד ו/או לא העבירו את כל המסמכים הנדרשים.
 • המועמדים המתאימים יחויבו במבחני התאמה, בבדיקה ביטחונית ובבדיקה רפואית.
 • לא תישקל מועמדות למשרה זו של פונה אשר העסקתו במשרה תגרום ליחסי כפיפות ישירים או עקיפים עם קרובי משפחתו המועסקים בחברה או במקרה בו קרבת המשפחה עלולה לעורר חשש לניגוד עניינים; 'קרוב משפחה' - כמשמעו בתקנות החברות הממשלתיות (כללים בדבר העסקת קרובי משפחה), תשס"ה-2005".
 • המועמד הנבחר לא יוכל להשתתף במכרזים אחרים בחברת נמל אשדוד בע"מ במשך שנתיים.
 • המשרה מיועדת לגברים ולנשים כאחד.
 • רק פניות מתאימות תענינה.

יש להגיש את מסמכים הבאים:

 1. קורות חיים מודפסים בציון ת.ז. וכתובת למכתבים.
 2. תעודת מהנדס אזרחי.
 3. רישיון נהיגה בתוקף.
 4. טופס הצהרה על קרובי משפחה בחברה - מצוי בשער 3 בנמל אשדוד בימים א'-ה' בין השעות 8:00-16:00 או באתר האינטרנט.
 5. מסמכים נוספים המעידים על התאמה לתפקיד, אם יש.

אומדן פרופיל שכר: כ- 17,400₪ ברוטו, כולל תשלום עבור שעות נוספות ואחזקת רכב ולא כולל ביגוד ודמי הבראה. העסקה בחוזה אישי.

נא להפנות קו"ח ומסמכים נדרשים בציון מספר המשרה למכון אדם-מילוא, לפקס:   מייל:namal@adam-milo.co.il