דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

מכרז פנימי חיצוני 9040 - מהנדס/ת חשמל

תאריך אחרון להגשת מועמדות 18.06.2019

 

היחידה:           חטיבת לוגיסטיקה והנדסה

מקום העבודה:  חברת נמל אשדוד בע"מ

כפיפות:           מהנדס חשמל נמלי

העסקה בחוזה אישי

 

תנאי סף:         

 1. בעל/ת רישיון ממשלתי בתוקף לעיסוק בביצוע עבודות חשמל בדרגה "חשמלאי מהנדס" לפחות, לפי חוק החשמל תשי"ד-1954 ובהתאם לתקנות החשמל (רשיונות), התשמ"ה-1985.
 2. בעל/ת ניסיון של שלוש שנים לפחות, שנצבר בפועל רק ממועד הוצאת רישיון "חשמלאי ראשי" לפחות בתחומים הבאים, בהתייחס למתקני חשמל מתח נמוך ומתח גבוה בארץ: אחזקת מערכות חשמל ו/או פיקוח ישיר על פרוייקטי הקמה של מערכות חשמל ו/או הקמה של מערכות חשמל ו/או ביצוע בדיקות לאישור מתקני חשמל.
 3. בעל/ת רישיון נהיגה B לפחות בתוקף.


  תנאים נוספים מחייבים:
 1. אנגלית טכנית ברמה טובה - ייבדק במכון האבחון/ מבחן מקצועי מקדים.
 2. העבודה כוללת עבודה בגובה. העובד/ת הנבחר/ת ת/יוסמך לעבודה בגובה ע"י חברת הנמל.
 3. נדרשת זמינות גבוהה לעבודה בשעות נוספות ובלתי שגרתיות לפי הצורך ובמקרי חירום, לרבות בשבתות וחגים. זמינות למענה טלפוני מעבר לשעות העבודה. עבודה בסופי שבוע בממוצע כ-3 פעמים בשנה.


  יש להגיש את מסמכים הבאים:
 1. קורות חיים מודפסים, הכוללים מספר תעודת זהות, כתובת דואר אלקטרוני וכן פירוט ניסיון מקצועי רלוונטי.
 2. רישיון ממשלתי בתוקף לעיסוק בביצוע עבודות חשמל בדרגה "חשמלאי מהנדס" לפחות, לפי חוק החשמל תשי"ד-1954 ובהתאם לתקנות החשמל (רשיונות), התשמ"ה-1985.

  * כאמור בתנאי סף 2, שנות הניסיון נספרות עבור כל ניסיון בפועל, שנצבר רק ממועד הוצאת רישיון חשמלאי ראשי לפחות. לפיכך, מועמד/ת המעוניין/ת שנסיונו/ה ייחשב ממועד הוצאת רישיון חשמלאי ראשי, ת/יצרף גם רישיון חשמלאי ראשי לפחות.
 3. רישיון נהיגה B לפחות בתוקף.
 4. שאלון למועמד/ת למשרה זו מלא וחתום.
 5. טופס הצהרה על קרובי משפחה בחברה מלא וחתום - נמצא באתר האינטרנט www.ashdodport.co.il. יובהר כי גם מועמדים שאין להם קרובי משפחה בחברה נדרשים להגיש טופס זה ולהצהיר כי אין להם קרובי משפחה בחברה. המועמדים נדרשים למלא הצהרתם ביחס לסוגי הקרבה המשפחתית המפורטים בטופס ההצהרה.
 6. לצורך בחינת מתן העדפה לאוכלוסיות הזכאיות לייצוג הולם בהתאם להוראות הדין, באפשרותך למלא ולהגיש הצהרת מועמד/ת הנמצאת בלוח דרושים באתר האינטרנט של חברת נמל אשדוד www.ashdodport.co.il ולצרפה ליתר המסמכים הנדרשים להגשת המועמדות. אוכלוסיות הזכאיות לייצוג הולם: מי שנולד/ה באתיופיה או שאחד/אחת מהוריו/ה נולד/ה באתיופיה; בני/ות העדה הדרוזית ובני/ות האוכלוסייה הערבית (לרבות הצ'רקסים); א/נשים עם מוגבלות (בעל/ת לקות פיסית, נפשית או שכלית לרבות קוגניטיבית, קבועה או זמנית, המגבילה את התפקוד באופן מהותי בתחום אחד או יותר מתחומי החיים העיקריים) - ככל שיהיה צורך, יידרש אישור מגורם מוסמך.
 7. מסמכים נוספים המעידים על התאמה לתפקיד, ככל שישנם.

 

אומדן פרופיל שכר: כ-18,400-19,500₪ ברוטו, כולל תשלום עבור השתתפות אחזקת רכב, או  כ-15,500-16,600 ₪ ברוטו, (אם המועמד/ת הזוכה ת/יבחר לקבל רכב ליסינג, בהתאם לנהלי החברה)  ולא כולל תשלום עבור שעות נוספות, ביגוד ודמי הבראה.

במשרה זו נדרשת עבודה בשעות נוספות לפי הצורך, שהתשלום בגינן על פי ביצוע בפועל ויבוצע בהתאם לחוק (מוערך בכ- 2,500-2,700 ₪ נוספים בחודש, המשקפים כ-25 שעות נוספות, אולם מדובר בהערכה בלבד). השכר הסופי ייקבע בהתאם לכישורי המועמד/ת.

 

נא להפנות קו"ח, הצהרה על קרובי משפחה בחברה ומסמכים נדרשים נוספים בציון מספר המשרה למכון פילת, במייל: [email protected]

* רק פניות שיקבלו תשובה אוטומטית כי התקבלו, ייחשבו כפניות שהוגשו במועד.

תיאור התפקיד:

 • כללי: מחלקת ציוד בחברת נמל אשדוד בע"מ מטפלת בכל ההיבטים הקשורים לניהול משק החשמל בחברה, לרבות מתח עליון, מתח גבוה, מתח נמוך, מתח גבוה במנופים, גנראטורים, מערכות אל פסק, מערכות בקרה, מערכות גילוי וכיבוי אש, פיתוח ותחזוקה של תשתיות החשמל. כמו כן מחלקת ציוד מטפלת בתחזוקתם של המנופים, הציוד הנייד והציוד הנלווה.
 1. מתן מענה לתיקון תקלות בתחום החשמל.
 2. סיוע למהנדס חשמל נמלי בניהול משק החשמל בחברה, לרבות מתח עליון, מתח גבוה, מתח נמוך, מתח גבוה במנופים, גנראטורים, מערכות אל פסק, מערכות בקרה, מערכות גילוי וכיבוי אש, פיתוח ותחזוקה של תשתיות החשמל.
 3. מיפוי ואפיון צרכים בתחומי חשמל, מערכות בקרה, אלקטרוניקה ותקשורת בחברה וניתוחם.
 4. תכנון ותקצוב פרויקטים בתחום משק החשמל בחברה, לרבות תכנון לוחות חשמל, הכנת כתבי כמויות, מפרטים ואומדנים.
 5. תיאום ביצוע עבודות ופרויקטים בתחום אחריותו מול גורמי פנים וחוץ.
 6. פיקוח מקצועי על עבודות קבלנים לביצוע פרויקטים, תחזוקה מתוכננת ותחזוקת שבר ותפעול שוטף של מערכות חשמל, בקרה, גיבוי, גנרציה, גילוי וכיבוי אש, אלקטרוניקה ותקשורת.
 7. מתן ליווי הנדסי לפרויקטים שונים בחברה, לרבות ביצוע בפועל של עבודות בתחום אחריותו, בין היתר תכנון וטיפול בלוחות חשמל, והכל  לפי הנחיית הממונה.
 8. ייזום עבודות לשיפור מתקני החשמל בחברה, לרבות תכנון ובקרה על ביצוע העבודות.
 9. הכנת מפרטים טכניים להסכמי שירות שנתיים, כגון תחזוקת רשת החשמל, תחזוקת מערכות אל פסק, מתקני מתח גבוה, תחזוקת גנראטורים.
 10. הכנת הוראות תפעול לחדרי חשמל והוראות לביצוע עבודות חשמל במתקני חשמל בחברה.
 11. אחריות אישית כי העבודות מתבצעות על פי הוראות בטיחות בתחום החשמל.
 12. כתיבת נהלים והכנת הוראות עבודה ופקודות עבודה לביצוע עבודות חשמל, לרבות פקודות ניתוק וחיבור חשמל מתח גבוה.
 13. הכנת מערכי שיעור וביצוע הדרכות בתחומי החשמל והבטיחות לחשמלאים במחלקת ציוד ולעובדי קבלן בתחום.
 14. מטלות נוספות על פי הנחיות הממונה.
 15. העבודה בשטח ובמשרד.


  הערות:
 1. לא יטופלו מועמדים שאינם עומדים בדרישות הסף לתפקיד ו/או לא העבירו את כל המסמכים הנדרשים.
 2. ככל שיהיו פניות במכרז הפנימי, יטופל המכרז הפנימי. מועמד/ת במכרז פנימי המעוניין/ת לקבל אומדן פרופיל שכר מתבקש/ת לפנות לגיוס. המכרז החיצוני יטופל רק לאחר סיום הליכי המכרז הפנימי, אם יהיו, במקרה בו לא נבחר/ה מועמד/ת מקרב המועמדים במכרז הפנימי.
 3. למנכ"ל החברה או למי מטעמו שמורה הזכות לשנות את תיאור התפקיד הנ"ל.
 4. לא תישקל מועמדות למשרה זו של פונה אשר העסקתו/ה במשרה תגרום ליחסי כפיפות ישירים או עקיפים ו/או לקשרי עבודה עם קרובי משפחתו/ה המועסקים בחברה או במקרה בו קרבת המשפחה עלולה לעורר חשש לניגוד עניינים; 'קרוב משפחה'  ו-'קשרי עבודה' - כמשמעותם  בתקנות החברות הממשלתיות (כללים בדבר העסקת קרובי משפחה), תשס"ה-2005.
 5. המועמדים המתאימים יחויבו בביצוע מבחני התאמה, בדיקה ביטחונית ובדיקת כשירות רפואית.
 6. בהתייחס לאנשים עם מוגבלות, ככל שזכאי/ת להתאמות בתהליך הגיוס, יש להעביר האסמכתאות המתאימות.
 7. השתתפות המועמד/ת הנבחר/ת במכרזים אחרים בחברת נמל אשדוד הינה בהתאם לנהלי החברה.

8.       למציגים אישור קיום תואר, "תואר" משמעו - תואר ראשון ומעלה במוסד לימוד מוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה בישראל, או ממוסד בעל היתר או מוסד בעל רישיון כהגדרת מונחים אלה בחוק המועצה להשכלה גבוהה, או תואר ממוסד שהוכר על ידי הגורם המוסמך במדינה בה הוא פועל מחוץ לישראל ואשר לגביו נתקבל אישור שקילות מטעם האגף להערכת תארים במשרד החינוך בארץ.

9.       המשרה מיועדת לגברים ולנשים כאחד.

 1. רק פניות מתאימות תענינה.

11.   מועמדים מקרב אוכלוסיות מגוונות יתקבלו בברכה.