דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

מכרז לתפקיד עובד/ת חדר מבצעים תפעולי - מס' 9050

המחלקה:                              מחלקת תפעול

מקום עבודה:                         חברת נמל אשדוד בע"מ

תאריך אחרון להגשת מועמדות: 15.08.08

תנאי סף:

 1. בעל תואר הנדסאי / תואר ראשון
 2. ניסיון של שנה לפחות בעבודה בחדר מבצעים/ מוקד תפעולי/ מוקד לוגיסטי/ חדר מצב.

תנאים נוספים ויתרונות:

 1. ניסיון בעבודה תפעולית בנמל – יתרון.
 2. שליטה ביישומי ואינטרנט OFFICE.
 3. שליטה מלאה בעברית. אנגלית ברמה בסיסית.
 4. תנאי להעסקה: מגורים במרחק של עד 30 ק"מ מנמל אשדוד בעת ההעסקה.

רקע: העבודה היא בצוות חדר המבצעים התפעולי בחברת נמל אשדוד. המדור אחראי על תכנון העבודה התפעולית בנמל ועל מתן הנחיות לביצוע לגורמי תפעול. מטרתו היא  תכנון יומי אפקטיבי ויעיל של פריקת/טעינת האוניות בנמל והקצאת המשאבים לשם כך. העבודה מתבצעת תחת לחץ ועומס נתונים.

יש להגיש את מסמכים הבאים:

 1. קורות חיים מודפסים בציון ת.ז. וכתובת למכתבים.
 2. תעודת הנדסאי או תואר אקדמי.
 3. טופס הצהרה על קרובי משפחה בחברה - מצוי בשער 3 בנמל אשדוד בימים א'-ה' בין השעות 8:00-16:00 או באתר האינטרנט.
 4. מסמכים נוספים המעידים על התאמה לתפקיד, אם יש.

אומדן פרופיל שכר: כ-7,300 ₪ ברוטו, לא כולל תשלום עבור שעות נוספות, ביגוד ודמי הבראה.

נא להפנות קו"ח, טופס הצהרה על קרובי משפחה בחברה ומסמכים נדרשים נוספים בציון מספר המשרה למכון אדם-מילוא, לפקס: 03-6450041      מייל: namal@adam-milo.co.il

 תיאור התפקיד:

 1. אוסף מידע מהשטח לגבי דרישות העבודה ולגבי המשאבים הקיימים לביצועה, כגון: צפי הגעת אוניות, תקינות המנופים, מפת מיקום האוניות ברציפים, סטטוס העבודה באוניות שנמצאות ברציפים.
 2. שותף לתכנון סידור העבודה ליממה הבאה. מדובר בסידור האוניות המתוכננות לעבודה ברציפי הנמל וכן בהקצאת המשאבים הנחוצים לעבודה התפעולית: מס' צוותי העבודה והכלים התפעוליים. סידור העבודה נקבע בהתאם לנוהל התור התפעולי ובכפוף לשיקולים מקצועיים, המביאים בחשבון נתוני מידע רבים, כגון: האוניות המתוכננות להיכנס/לצאת מהנמל: סוג המטען, משקל המטען, אורך האוניות ועומקן, מאפייני רציפי הנמל,  כושר ההרמה של המנופים, תקינות הכלים התפעוליים, תרחישים אפשריים לסיום עבודה באוניות שכבר נמצאות בנמל, בקשות מיוחדות של הלקוחות.
 3. מפיץ את סידור העבודה לגורמים הרלוונטיים.
 4. עוקב אחר ביצוע סידור העבודה, לרבות בדיקה כי ההכנות הנדרשות התבצעו, כגון: ניקיון הרציף, הזזת מנופים, המצאות כלים מתאימים לביצוע העבודה על פי הסידור.
 5. מעדכן את סידור העבודה בהתאם לשינויים הרבים שמתרחשים ומעדכן את הגורמים הרלוונטיים.
 6. מפיק דו"חות יומיים להנהלת החברה בדבר תמונת המצב של העבודה התפעולית בנמל ושל האוניות הנמצאות בהמתנה.
 7. מקיים ממשקי עבודה יומיומיים עם גורמים רבים בחברה ועם לקוחות החברה לצורך תיאומים, קבלת עדכונים ומתן עדכונים והנחיות, כגון: בחברה - מנהלים בחטיבת תפעול (לגבי העבודה התפעולית), מחלקת ים (לגבי מיקום האוניות ברציפים והעתקן), עובדי בתי מלאכה (לגבי תקינות הכלים התפעוליים), עובדי יחידת חישובים (לגבי חיובים של לקוחות), מהנדס בטיחות (לגבי שינוע חומרי נפץ ותחמושת). לקוחות – סוכני אוניה, חברות מניה, עמילי  מכס ולקוחות פרטיים.
 8. מדווח לצורך חיוב בתשלום של סוכני האוניה על כל תנועה נוספת/חריגה.
 9. מנהל יומן תנועות ואירועים,כולל אירועים חריגים, ומדווח לממונים על כל חריגה.
 10. נוכח בישיבות תיאום (מיטינג) עם גורמים רלוונטיים להוצאה לפועל של התכנון היומי.
 11. מבצע חפיפה לפני המשמרת ולאחריה עם עובדי חדר המבצעים התפעולי מהמשמרת הקודמת  /הבאה.
 12. לצורך עבודתו מזין נתונים למערכות ממוחשבות שונות, ממלא טפסים ומבצע שיחות טלפוניות עם גורמים רבים.
 13. מבצע מטלות נוספות על פי הנחיית הממונה.
 14. העבודה במשמרות א, ב, ג, לרבות עבודה בימי שישי, ערבי חג, מוצאי שבת, מוצאי חג ובשעות נוספות, על פי הצורך והנחיית הממונים.

הערות:

 • לא יטופלו מועמדים שאינם עומדים בדרישות הסף לתפקיד ו/או לא העבירו את כל המסמכים הנדרשים.
 • המועמדים המתאימים יחויבו במבחני התאמה, בבדיקה ביטחונית ובבדיקה רפואית.
 • לא תישקל מועמדות למשרה זו של פונה אשר העסקתו במשרה תגרום ליחסי כפיפות ישירים או עקיפים עם קרובי משפחתו המועסקים בחברה או במקרה בו קרבת המשפחה עלולה לעורר חשש לניגוד עניינים; 'קרוב משפחה' - כמשמעו בתקנות החברות הממשלתיות (כללים בדבר העסקת קרובי משפחה), תשס"ה-2005".
 • המועמד הנבחר לא יוכל להשתתף במכרזים אחרים בחברת נמל אשדוד בע"מ במשך שנתיים.
 • המשרה מיועדת לגברים ולנשים כאחד.
 • רק פניות מתאימות תענינה.
 • במבנה הארגוני התפקיד נקרא "פקיד תכנון".