דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

מכרז לתפקיד עוזר למבקר פנים - מס' 9060

היחידה:          לשכת המבקר הפנימי  

מקום עבודה:   חברת נמל אשדוד בע"מ                       

העסקה בחוזה אישי

תאריך אחרון להגשת מועמדות: 29.08.08 

תנאי סף:

1.      תושב ישראל .

2.      רואה חשבון בעל תואר אקדמי.

3.      ניסיון של שנתיים לפחות בביקורת פנימית או ניסיון של שלוש שנים לפחות בביקורת בכלל.

4.      ניסיון של שנה לפחות בביקורת של תהליכים לוגיסטיים ו/או פיננסיים או ניסיון של שנה לפחות בעבודה באחד מתחומים אלה.

5.      לא הורשע בעבירה שיש עמה קלון.

6.      לא תישקל מועמדות למשרה זו של פונה בעל קרוב/י משפחה בקרב עובדי החברה. קרוב משפחה- כמשמעו בתקנות החברות הממשלתיות (כללים בדבר העסקת קרובי משפחה), התשס"ה–2005.

תנאים נוספים ויתרונות:

1.      ניסיון של שנה לפחות בביקורת מערכות מידע – יתרון.

2.      ניסיון של שנה לפחות בכתיבת דו"חות ביקורת – יתרון.

3.      בעל כושר ביטוי בכתב ובעל פה בעברית ברמה גבוהה. ידיעה טובה באנגלית.

4.      ידע ביישומי office.

5.      היכרות עם מערכות E.R.P או עם תהליכי SOX (סרבנס אוקסלי) – יתרון.

6.      עבודה בשעות בלתי שגרתיות על פי הצורך.

7.      לאחר תקופה של לא פחות משנתיים תהיה החברה רשאית להעביר את העובד לפעילות בתחום ה-SOX – יישום תקנות סרבנס אוקסלי, בכפיפות לחשב החברה. אין באמור לעיל כדי להבטיח תקופת העסקה מינימלית.

יש להגיש את מסמכים הבאים:

1.     קורות חיים מודפסים בציון ת.ז. וכתובת למכתבים.    

2.    תעודת  תואר אקדמי ורישיון רו"ח.

3.      טופס הצהרה על קרובי משפחה בחברה - מצוי בשער 3 בנמל אשדוד בימים א'-ה' בין השעות 8:00-16:00 או באתר האינטרנט.

4.      מסמכים נוספים המעידים על התאמה לתפקיד, אם יש.

אומדן פרופיל שכר: כ-13,000 ₪ ברוטו.

נא להפנות קו"ח ומסמכים נדרשים בציון מספר המשרה למכון אדם-מילוא, לפקס: 03-6450041  

מייל: namal@adam-milo.co.il

תיאור התפקיד:               1.         ביצוע עבודות ביקורת, לרבות סיורים בשטח.

                                    2.         כתיבת דו"חות ביקורת.

                                    3.         הכנת סקרי סיכונים.

                                    4.         מעקב אחר יישום המלצות והחלטות הקשורות לביקורת.         

                                    5.         בדיקת תלונות עובדים.

                                    6.         מטלות נוספות ע"פ הנחיית הממונה.

כאמור, לאחר תקופה של לא פחות משנתיים תהיה החברה רשאית להעביר את העובד לפעילות בתחום ה-SOX – יישום תקנות סרבנס אוקסלי, בכפיפות לחשב החברה. אין באמור לעיל כדי להבטיח תקופת העסקה מינימלית. 

הערות: 

*     למבקר הפנים בתאום עם מנכ"ל החברה שמורה הזכות לשנות מזמן לזמן את תיאור התפקיד הנ"ל, להוסיף או לגרוע ממנו.

*     לפי חוק הביקורת הפנימית, המינוי מותנה בקבלת חוות דעתו של המבקר הפנימי על המועמד.

*     לא יטופלו מועמדים שאינם עומדים בדרישות הסף לתפקיד ו/או לא העבירו את כל המסמכים הנדרשים. בהמשך תהליך הגיוס יתבקשו המועמדים להצהיר כי לא הורשעו בעבירה שיש עמה קלון.

*     המועמדים המתאימים יחויבו במבחני התאמה, בבדיקה ביטחונית ובבדיקה רפואית.

*     המועמד הנבחר לא יוכל להשתתף במכרזים אחרים בחברת נמל אשדוד בע"מ במשך שנתיים.

*     המשרה מיועדת לגברים ולנשים כאחד.

*     רק פניות מתאימות תענינה.