דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

מכרז לתפקיד מנהל/ת חשבונות למדור גזברות ולמדור הנהלת חשבונות - מס' 9065

היחידה:                               חטיבת כספים

מקום עבודה:                         חברת נמל אשדוד בע"מ

 

תאריך אחרון להגשת מועמדות: 09.09.2008

תנאי סף:

1.      מנהל/ת חשבונות סוג 2 לפחות.

2.      תעודת בוגר 12 שנות לימוד לפחות.

3.      ניסיון של שנה לפחות כמנהל/ת חשבונות.

תנאים נוספים ויתרונות:

4.      שליטה ביישומ יOFFICE , לרבות EXCEL.

5.      שליטה מלאה בשפה העברית. אנגלית ברמה בסיסית.

6.      ניסיון בעבודה במודול הפיננסי של  SAP - יתרון.

7.      עבודה בשעות נוספות, לפי הצורך, כולל תורנויות בערבי חג וימי שישי

 

יש להגיש את מסמכים הבאים:

1.      קורות חיים מודפסים בציון ת.ז. וכתובת למכתבים.

2.      תעודת הנהלת חשבונות סוג 2 לפחות.

3.      תעודת בוגר 12 שנות לימוד לפחות.

4.      טופס הצהרה על קרובי משפחה בחברה - מצוי בשער 3 בנמל אשדוד בימים א'-ה' בין השעות 8:00-16:00 או באתר האינטרנט.

5.      מסמכים נוספים המעידים על התאמה לתפקיד, אם יש.

אומדן פרופיל שכר: כ-6,000 ₪ ברוטו, לא כולל תשלום עבור שעות נוספות, ביגוד ודמי הבראה

נא להפנות קו"ח ומסמכים נדרשים בציון מספר המשרה למכון אדם-מילוא, לפקס: 03-6450041   מייל: namal@adam-milo.co.il

תיאור תפקיד מנהל/ת חשבונות במדור גזברות:

1.      טיפול בתשלומים לספקים ונותני שירותים בארץ ובחו"ל, לרבות בקרה על הליך אישור החשבונית.

2.      גבייה מלקוחות - מעקב אחר חובות, לרבות הכנת דו"חות גיול.

3.      טיפול בנושא עיקולים.

4.      טיפול בנושא ערבויות.

5.      עבודה מול בנקים – טיפול בתזרים המזומנים, לרבות מעקב אחר יתרות/תנועות/עמלות.

6.      בקרה על ניהול תיקי ההשקעות – בקרה על עמידה במדיניות ההשקעה והפקת דו"חות תשואה.

7.      מטלות נוספות על פי הנחיית הממונה.

8.      עבודה בשעות נוספות, לפי הצורך, כולל תורנויות בערבי חג וימי שישי.

תיאור תפקיד מנהל/ת חשבונות במדור הנהלת חשבונות:

1.      רישום פקודות יומן.

2.      טיפול בחשבונאות ספקים ונותני שירותים: ביצוע, מעקב, בקרה, רישום ודיווח.

3.      הכנת חומר לביקורת רואה החשבון ורשויות המס.

4.      השתתפות בספירת מלאי יומית.

5.      פעילויות שוטפות מול מדור שכר, מדורי חטיבת כספים ויחידות אחרות בחברה להן נגיעה לדיווח ורישום כספים.

6.      מטלות נוספות על פי הנחיית הממונה.

*עבודה בשעות נוספות, לפי הצורך, כולל תורנויות בערבי חג וימי שישי.

הערות:           

*    למנכ"ל החברה שמורה הזכות לשנות מזמן לזמן את תיאור התפקידים הנ"ל, להוסיף או לגרוע מהם.

*    לא יטופלו מועמדים שאינם עומדים בדרישות הסף לתפקיד ו/או לא העבירו את כל המסמכים הנדרשים.

*    המועמדים המתאימים יחויבו במבחני התאמה, בבדיקה ביטחונית ובבדיקה רפואית.

*    לא תישקל מועמדות למשרה זו של פונה אשר העסקתו במשרה תגרום ליחסי כפיפות ישירים או עקיפים עם קרובי משפחתו המועסקים בחברה או במקרה בו קרבת המשפחה עלולה לעורר חשש לניגוד עניינים; 'קרוב משפחה' - כמשמעו בתקנות החברות הממשלתיות (כללים בדבר העסקת קרובי משפחה), תשס"ה-2005".

*    המועמד הנבחר לא יוכל להשתתף במכרזים אחרים בחברת נמל אשדוד בע"מ במשך שנתיים.

*    המשרה מיועדת לגברים ולנשים כאחד.

*    רק פניות מתאימות תענינה.