דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

מכרז לתפקיד עוזר\ת ליועצת המשפטית - מס' 9075

היחידה:         הלשכה המשפטית

מקום עבודה: חברת נמל אשדוד בע"מ

 תאריך אחרון להגשת מועמדות: 09.09.2008

תנאי סף:                      

1.בוגר/ת תואר ראשון במשפטים.

2.חבר/ה בלשכת עורכי הדין עד שנתיים.

3.ניסיון כמתמחה או כעו"ד בעבודה עם גופים ציבוריים (משרדי ממשלה, תאגידים סטטוטוריים, חברות ממשלתיות וכיו"ב).

4.כושר ביטוי מעולה בכתב ובע"פ בעברית.

5.כושר ביטוי טוב בכתב ובע"פ באנגלית.

6.לא תישקל מועמדות למשרה זו של פונה בעל קרוב/י משפחה בקרב עובדי החברה. קרוב משפחה- כמשמעו בתקנות החברות הממשלתיות (כללים בדבר העסקת קרובי משפחה), התשס"ה–2005.

דרישות נוספות ויתרונות:

1.ידע בתחומים: דיני חברות (בפרט: חברות ממשלתיות), דיני מכרזים, דיני חוזים, משפט מנהלי.

 2.ניסיון כמתמחה או כעו"ד בעבודה עם חברות ממשלתיות – יתרון.

יש להגיש את מסמכים הבאים:

1.קורות חיים מודפסים בציון ת.ז. וכתובת למכתבים.

2.תואר ראשון במשפטים.

3.תעודת חבר בלשכת עורכי הדין.

4.טופס הצהרה על קרובי משפחה בחברה - מצוי בשער 3 בנמל אשדוד בימים א'-ה' בין השעות 8:00-16:00 או באתר האינטרנט

5.מסמכים נוספים המעידים על התאמה לתפקיד, אם יש.

אומדן פרופיל שכר: כ-9,000 ש"ח ברוטו לא כולל תשלום על שעות נוספות, ביגוד והבראה.

נא להפנות קו"ח ומסמכים נדרשים בציון מספר המשרה למכון אדם-מילוא, לפקס: 03-6450041   מייל: namal@adam-milo.co.il 

תיאור התפקיד:

1.ניסוח חוזים ומכרזים, ליווי הליכי המכרז והשתתפות בוועדות מכרזים.

2.עריכת מו"מ משפטי וליווי מו"מ מסחרי לקראת חתימה על חוזים.

3.הכנת חוות דעת משפטיות.

4. ייעוץ משפטי שוטף ליחידות החברה.

5.טיפול בתביעות משפטיות המוגשות בידי החברה או כנגדה בשיתוף עם עורכי דין חיצוניים.

6.מענה לפניות גורמים חיצוניים, לרבות, לקוחות, ספקים, קבלנים וכיו"ב בנושאים שונים.

7.מטלות נוספות על פי הנחיית היועצת המשפטית.

הערות:

*    למנכ"ל החברה שמורה הזכות לשנות מזמן לזמן את תיאור התפקיד הנ"ל, להוסיף או לגרוע ממנו.

*    לא יטופלו מועמדים שאינם עומדים בדרישות הסף לתפקיד ו/או לא העבירו את כל המסמכים הנדרשים.

*    המועמדים המתאימים יחויבו במבחני התאמה, בבדיקה ביטחונית ובבדיקה רפואית.

*    המועמד הנבחר לא יוכל להשתתף במכרזים אחרים בחברת נמל אשדוד בע"מ במשך שנתיים.

*    המשרה מיועדת לגברים ולנשים כאחד.

*    רק פניות מתאימות תענינה.