דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

מכרז לתפקיד ראש מדור תקשורת ובקרה - מס' 9080

היחידה:                                חטיבת מטה ומחשוב

מקום עבודה:                         חברת נמל אשדוד בע"מ

תאריך אחרון להגשת מועמדות: 26.09.2008

תנאי סף:

 1. מהנדס/ת תקשורת/אלקטרוניקה/חשמל או הנדסאי/ת אלקטרוניקה/חשמל.
 2. ניסיון בתחומי תקשורת/בקרה/אלקטרוניקה: למהנדס –4 שנים ניסיון לפחות, להנדסאי –7 שנים ניסיון לפחות.
 3. ניסיון של שנתיים לפחות בניהול פרויקטים בתחום תקשורת/בקרה/אלקטרוניקה, לרבות איפיון, תכנון, כתיבת מפרטים טכניים, ניהול הביצוע, ניהול המשאבים (כח אדם, תשתיות, תקציב), פיקוח ובקרה.
 4. ניסיון של שנתיים לפחות בניהול צוות של 4 עובדים לפחות.
 5. ניסיון בתשתיות תקשורת קוויות-אופטיות ואלחוטיות או ניסיון במתגי תקשורת.

תנאים נוספים ויתרונות:

 1. ניסיון במערכות טלוויזיה במעגל סגור/ בקרה/ מערכות בקרה ימיות/ מערכות מאזני גשר/ טכנולוגיות זיהוי אלקטרוניות/ מרכזיית טלפונים דיגיטאלית – כל אחד מאלה מהווה יתרון.
 2. שליטה מלאה בשפה העברית. אנגלית ברמה טובה לצרכי קריאת ספרות טכנית.
 3. רישיון נהיגה בתוקף.

יש להגיש את מסמכים הבאים:

 1. קורות חיים מודפסים בציון ת.ז. וכתובת למכתבים.
 2. תעודת מהנדס תקשורת/אלקטרוניקה/חשמל או תעודת הנדסאי אלקטרוניקה/חשמל.
 3. רישיון נהיגה בתוקף.
 4. טופס הצהרה על קרובי משפחה בחברה - מצוי בשער 3 בנמל אשדוד בימים א'-ה' בין השעות 8:00-16:00 או באתר האינטרנט.
 5. מסמכים נוספים המעידים על התאמה לתפקיד, אם יש.

אומדן פרופיל שכר: כ-11,000 ₪ ברוטו, לא כולל תשלום עבור שעות נוספות, ביגוד ודמי הבראה.

נא להפנות קו"ח ומסמכים נדרשים בציון מספר המשרה למכון אדם-מילוא, לפקס: 03-6450041   מייל: namal@adam-milo.co.il

תיאור התפקיד:

 1. שותף מוביל להתווית מדיניות החברה בתחומי תקשורת ובקרה.
 2. ניהול צוות עובדים והפעלת יועצים בתחום התקשורת.
 3. ניהול פרויקטים בתחום תקשורת ובקרה, לרבות איפיון, תכנון, כתיבת מפרטים טכניים, ניהול הליכי מכרז, ניהול הביצוע, ניהול המשאבים (כח אדם, תשתיות, תקציב), פיקוח ובקרה. במסגרת עבודתו מנהל ומפקח על  עובדי קבלן המבצעים עבודות בתחום אחריותו. 
 4. תחזוקה שוטפת, הן תחזוקה מונעת והן טיפול תקלות, במערכות תקשורת ובקרה.
 5. אחריות על פיתוח מערכות תקשורת ובקרה.
 6.  ניהול HELP DESK בתחום תקשורת למשתמשי הנמל.
 7. מעורבות מקצועית בפרויקטים חוצי ארגון.
 8. מטלות נוספות על פי הנחיית הממונה.

הערות:

*    למנכ"ל החברה שמורה הזכות לשנות מזמן לזמן את תיאור התפקיד הנ"ל, להוסיף או לגרוע ממנו.

*    לא יטופלו מועמדים שאינם עומדים בדרישות הסף לתפקיד ו/או לא העבירו את כל המסמכים הנדרשים.

*    המועמדים המתאימים יחויבו במבחני התאמה, בבדיקה ביטחונית ובבדיקה רפואית.

*    לא תישקל מועמדות למשרה זו של פונה אשר העסקתו במשרה תגרום ליחסי כפיפות ישירים או עקיפים עם קרובי משפחתו המועסקים בחברה או במקרה בו קרבת המשפחה עלולה לעורר חשש לניגוד עניינים; 'קרוב משפחה' - כמשמעו בתקנות החברות הממשלתיות (כללים בדבר העסקת קרובי משפחה), תשס"ה-2005.

*    המועמד הנבחר לא יוכל להשתתף במכרזים אחרים בחברת נמל אשדוד בע"מ במשך שנתיים.

*    המשרה מיועדת לגברים ולנשים כאחד.

*          רק פניות מתאימות תענינה.