דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

מכרז חיצוני 9205 – כלכלן/ית בתחום השקעות וגזברות

תאריך אחרון להגשת מועמדות: 18.09.2009

היחידה:           מדור גזברות

מקום העבודה:  חברת נמל אשדוד בע"מ

תנאי סף:

 1. בוגר/ת תואר ראשון בכלכלה/מנהל עסקים/חשבונאות או בעל/ת הסמכת רואה חשבון מטעם מועצת רואי החשבון או בעל/ת תואר אקדמי אחר ורישיון לניהול תיקים מטעם הרשות לניירות ערך.
 2. ניסיון של שנתיים לפחות בתפקיד כלכלן/רו"ח/בתחום שוק ההון.
 3. לא תישקל מועמדות למשרה זו של פונה בעל/ת קרוב/י משפחה בקרב עובדי החברה.
  קרוב משפחה - כמשמעו בתקנות החברות הממשלתיות (כללים בדבר העסקת קרובי משפחה), התשס"ה – 2005.

תנאים נוספים ויתרונות:

 1. שליטה ביישומי OFFICE.
 2. אנגלית ברמה טובה.
 3. ניסיון של שנה לפחות בעבודה עם מערכת דנאל – יתרון.
 4. ידע בתחום שוק ההון או ניסיון של שנה לפחות בעבודה בשוק ההון – יתרון.

יש להגיש את מסמכים הבאים:

 1. קורות חיים מודפסים, הכוללים פירוט ניסיון מקצועי, מספר תעודת זהות וכתובת למכתבים.
 2. תעודת תואר ראשון בכלכלה/מנהל עסקים/חשבונאות או תעודת רואה חשבון מטעם מועצת רואי החשבון או תעודת  תואר אקדמי אחר ורישיון לניהול תיקים מטעם הרשות לניירות ערך.
 3. טופס הצהרה על קרובי משפחה בחברה - נמצא בשער 3 בנמל אשדוד בימים א'-ה' בין השעות 8:00-16:00 או באתר האינטרנט www.ashdodport.co.il.
 4. מסמכים נוספים המעידים על התאמה לתפקיד, אם יש.

 

אומדן פרופיל שכר: כ-7,200 ₪ ברוטו, כולל תשלום עבור אחזקת רכב ולא כולל תשלום עבור שעות נוספות, ביגוד ודמי הבראה.

נא להפנות קו"ח, טופס הצהרה על קרובי משפחה בחברה  

ומסמכים נדרשים בציון מספר המשרה למכון אדם-מילוא,

לפקס: 03-6450041   מייל: namal@adam-milo.co.il

תיאור התפקיד:

 1. ריכוז הטיפול בתיקי ההשקעות של החברה:
  א.      בקרה על ניהול תיקי השקעות – בקרה על עמידה במדיניות ההשקעה של החברה מבחינת הרכב תיקי ההשקעות והדירוגים.
  ב.      בקרה על תשואת ההשקעות:
         
  1) איסוף מידע אודות פעולות מנהלי תיקי ההשקעות של החברה וניתוחו, לרבות איסוף מידע מהבנקים לבדיקת יתרות יומיות, שווי תיקים ותנועות בחשבון.
          2)       הפקת דו"חות תשואה יומיים, חודשיים ונוספים.

  ג.        טיפול בחריגות של מנהלי התיקים ממדיניות ההשקעות של החברה.
  ד.      עריכת השוואה בין תיקי ההשקעות השונים.
  ה.      הכנת חומר לועדת ההשקעות המטפלת במדיניות ניהול תיקי ההשקעות של החברה.

 2. סיוע לרמ"ד גזברות בתחומי הפעילות הבאים:
  א. טיפול בתשלומים לספקים ונותני שירותים בארץ ובחו"ל, לרבות בקרה על הליך אישור החשבונית.
  ב. גבייה מלקוחות - מעקב אחר חובות, לרבות הכנת דו"חות גיול.
  ג. טיפול בנושא ערבויות חו"ל.
  ד. עבודה מול בנקים – טיפול בתזרים המזומנים ותחזיות, לרבות מעקב אחר יתרות.
  ה. גידור חשיפות מטבע – מעקב, בקרה ודיווחים.

  מטלות נוספות על פי הנחיית הממונה.

*        עבודה בשעות נוספות, לפי הצורך, כולל תורנויות בערבי חג וימי שישי.

 הערות:

 1. לא יטופלו מועמדים שאינם עומדים בדרישות הסף לתפקיד ו/או לא העבירו את כל המסמכים הנדרשים.
 2. למנכ"ל החברה שמורה הזכות לשנות מזמן לזמן את תיאור התפקיד הנ"ל, להוסיף או לגרוע ממנו.
 3. המועמדים המתאימים יחויבו בביצוע מבחני התאמה, בדיקה ביטחונית ובדיקה רפואית.
 4. "תואר " משמעו - תואר ראשון ומעלה במוסד לימוד מוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה בישראל, או ממוסד בעל היתר או מוסד בעל רישיון כהגדרת מונחים אלה בחוק המועצה להשכלה גבוהה, או תואר ממוסד שהוכר על ידי הגורם המוסמך במדינה בה הוא פועל מחוץ לישראל ואשר לגביו נתקבל אישור שקילות מטעם האגף להערכת תארים במשרד החינוך בארץ.
 5. המועמד הנבחר לא יוכל להשתתף במכרזים אחרים בחברת נמל אשדוד בע"מ במשך שנתיים.
 6. המשרה מיועדת לגברים ולנשים כאחד.
 7. רק פניות מתאימות תענינה.