דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

שאלות ותשובות בנושא מכון אבחון

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

 

 

האם כל הנבחנים במכון עוברים את אותה מתכונת מבחנים?האם כל הנבחנים במכון עוברים את אותה מתכונת מבחנים?לא. מתכונת המבחנים נקבעת על פי דרישות התפקיד אליו המועמד/ת נבחן/ת, וכך יכול להיות שלתפקידים שונים יידרשו המועמדים לעבור מבחנים שונים וכי משך יום האבחון יהיה שונה.
דינאמיקות קבוצתיותדינאמיקות קבוצתיותבמבחנים אלה נדרשת קבוצה של מועמדים להתמודד עם מצב נתון, למשל לדון בנושא מסוים, או להגיע להחלטה בבעיה כלשהי, בהתאם להנחיות הניתנות על ידי הבוחנים. פעילות זו מיועדת לספק מידע באשר לסגנון הבינאישי, יכולת עבודת הצוות, כושר ההשפעה ועבור תפקידים ניהוליים - באשר ליכולת ולסגנון הניהול.
ראיון אישיראיון אישיבראיון מסוג זה נשאל/ת המועמד/ת לגבי ניסיונו/ה האישי והתעסוקתי בעבר, לגבי העדפותיו/ה ומטרותיו/ה בהקשרים שונים ולגבי התפקיד אליו הוא/היא מועמד/ת. אורך הראיון אינו קבוע, והוא עשוי להימשך כחצי שעה עד שעה וחצי.
שאלון אישי ושאלונים תעסוקתייםשאלון אישי ושאלונים תעסוקתייםבשאלונים אלה על המועמד/ת לענות על שאלות שונות הקשורות לקורות חייו/ה, לניסיונו/ה הקודם בשוק העבודה, ללימודים ולקורסים שעבר/ה, לכישוריו/ה לבצע מטלות ותפקידים שונים ולהעדפותיו/ה בקשר לכך.
האם לפני שמגיעים למבחנים כדאי לדווח על קושי מסוים?האם לפני שמגיעים למבחנים כדאי לדווח על קושי מסוים?<span lang="HE" dir="rtl">בהחלט כן. אם יש לך מגבלה מסוימת, יתכן וניתן יהיה להתחשב בכך. אם עברת אבחון ללקות למידה לקראת בחינות הבגרות או לקראת בחינות הקבלה לאוניברסיטה, ובאבחון ניתנו המלצות להקלות או לתנאי בחינה מיוחדים, יתכן כי ניתן יהיה להתחשב באבחון זה גם במבחנים שתעבור/י במכון האבחון. עליך להעביר את דו"ח אבחון לקות הלמידה בהקדם האפשרי למכון האבחון שאליו נשלחת. שים/י לב: <strong>האחריות על העברת האישור מוטלת עליך!</strong> עוד נדגיש, כי הקלות לא יינתנו בדיעבד, וכי אין מבחן חוזר. </span>
מבחני אישיותמבחני אישיות<p>במבחנים אלה הנבחן/ת נדרש/ת לבצע באופן חופשי למדי מטלות מסוגים שונים, כגון כתיבת סיפורים, השלמת משפטים וכדומה, או שמוצג בפניו/ה היגד מסוים ועליו/ה לבחור בתשובה המתאימה לו/ה ביותר ביחס לאותו היגד. </p> <p>במבחנים מסוג זה אין תשובות נכונות או בלתי נכונות, אלא מכלול של תגובות המשקפות את הרגליו/ה, העדפותיו/ה והתייחסויותיו/ה של המועמד/ת למצבים שונים. </p> <p>מכלול התגובות למבחנים השונים מאפשר להעריך היבטים שונים באישיותו/ה של המועמד/ת.</p>
מבחני כישורים ומבחני ביצועמבחני כישורים ומבחני ביצוע<p>מבחנים אלה מיועדים לבחון את כישורי החשיבה, את היכולת לפתור בעיות מסוגים שונים, דוגמת בעיות לוגיות, בעיות חשבוניות, יכולת עקיבה אחר פרטים, תפיסה מרחבית ועוד. </p> <p>במבחנים מסוג זה יש בכל מבחן כמה עשרות שאלות, שלכל אחת מהן פתרון נכון יחיד. הציון בכל מבחן נקבע על-פי מספר השאלות הנכונות עליהן ענה/ענתה המועמד/ת במסגרת זמן קצוב. </p> <p>חלק מהמבחנים מועברים בנייר ועיפרון, וחלק על גבי מחשב. חלק מהמבחנים מתוכננים כך שלא ניתן יהיה לסיימם בזמן המוקצב. אי סיומו של מבחן אינו מעיד בהכרח על חוסר הצלחה בו.</p>
האם בבוקר יום האבחון כדאי לדווח על מחלה או קושי מסוים?האם בבוקר יום האבחון כדאי לדווח על מחלה או קושי מסוים?בהחלט כן. אם יש גורם מסוים המפריע לך או עשוי להקשות עליך את ביצוע המבחנים, עליך לדווח על כך בתחילת היום לבוחנים. אנו מדגישים כי אין מבחן חוזר. מומלץ להגיע למבדק ההתאמה כאשר הינך במיטבך מבחינת מצב בריאותי ורעננות.
נבחנתי בעבר ולא נמצאתי מתאים לתפקיד מסוים על ידי מכון האבחון. האם אוכל להיבחן שוב לאותו תפקיד או לתפקיד אחר?נבחנתי בעבר ולא נמצאתי מתאים לתפקיד מסוים על ידי מכון האבחון. האם אוכל להיבחן שוב לאותו תפקיד או לתפקיד אחר?<p>יום האבחון כולל מספר מבחנים המותאמים למאפייני התפקיד המסוים אליו את/ה מועמד/ת. על כן, אם הגשת מועמדות לחברת הנמל בעבר, אנו בודקים מול מכון האבחון האם עליך להיבחן מחדש, או האם מכון האבחון יכול להסתמך על החומר האבחוני שכבר נמצא בידו ממועמדותך הקודמת לחברה לשם בחינת התאמתך לתפקיד הנוכחי, או האם עליך להשלים מספר מבחנים. </p> <p>כל זאת, על פי שיקול הדעת המקצועי של מכון האבחון ובכפוף לכך שמשך הזמן בו מבדק ההתאמה תקף הינו מוגבל. </p> <p>ככלל, המועמדים לא ייבחנו במבחנים חוזרים באותו מכון האבחון במשך תקופה של שנתיים. </p> <p>לאור האמור, אנו ממליצים לך להגיש מועמדותך. אנו נבדוק מול מכון האבחון כל מקרה לגופו.</p>
מה כולל יום האבחון במכון?מה כולל יום האבחון במכון?<span> <p><span lang="HE"><font face="Arial">האבחון במכון נמשך בדרך כלל יום שלם (6-9 שעות), אך לעתים הוא יכול להסתיים כעבור שעה או שעתיים בלבד. האבחון יכול לכלול מבחנים ממספר סוגים. להלן דוגמאות:<br></font></span></p> <ol type="1"> <li dir="rtl"><span lang="HE">מבחני כישורים ומבחני ביצוע.</span><span dir="ltr"></span></li> <li dir="rtl"><span lang="HE">מבחני אישיות.</span><span dir="ltr"></span></li> <li dir="rtl"><span lang="HE">דינאמיקות קבוצתיות.</span><span dir="ltr"></span></li> <li dir="rtl"><span lang="HE">שאלון אישי, שאלוני נטיות תעסוקתיות.</span><span dir="ltr"></span></li> <li dir="rtl"><span lang="HE">ראיון אישי</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"><span dir="ltr"></span>.</span></li></ol></span><font face="Arial">להלן נסקור בקצרה כל אחד מסוגי מבחנים אלה. סקירה זו מיועדת לתת מושג כללי לגבי סוגי המבחנים. הרכב המבחנים ביום האבחון תלוי בתפקיד המסוים אליו המועמד/ת הגיש/ה מועמדותו/ה.</font>
מהו תוצר יום האבחון במכון?מהו תוצר יום האבחון במכון?חוות דעת מסכמת לגבי המועמד/ת, הנקבעת על פי ביצועיו/ה בכל המבחנים שעבר/ה במהלך היום, כאשר כל המידע מוערך ומושווה לדרישות התפקיד כפי שהוגדרו על-ידי החברה. חשוב להדגיש כי ההערכות בחוות הדעת אינן בבחינת "הצלחה" או "כישלון" אלא מבטאות את מידת ההתאמה של המועמד/ת לדרישות התפקיד המסוים אליו נבחן/ה. חוות הדעת מועברת אך ורק לגורמים המוסמכים לכך בחברה.
מהו מבדק התאמה?מהו מבדק התאמה?מבחן המתבצע במכון אבחון, שמטרתו לבדוק את מידת ההתאמה של המועמד/ת לתפקיד המסוים אליו הוא/היא מועמד/ת. מדובר במספר מבחנים מסוגים שונים, הניתנים במסגרת של יום אבחון (בדרך כלל, יום אחד).
נבחנתי במכון מיון. כיצד אוכל לדעת מה הציון שקיבלתי?נבחנתי במכון מיון. כיצד אוכל לדעת מה הציון שקיבלתי?<div class="pageContent contents"><div style="display:inline;"><p>בהתאם לזכות העיון של המועמדים במבדקי ההתאמה שביצעו, זכותך לפנות למכון האבחון קינן שפי על מנת לצפות בדו"ח האבחון שלך. </p><p>בחוות הדעת שתוכל לקבל יוצגו פרטים שונים כגון: מאפיינים שכליים, ביצועיים, אישיותיים, חברתיים ותעסוקתיים וציון מבדק ההתאמה. בחוות הדעת יושמטו הפרטים הבאים: פרטים שחברת הנמל מסרה למכון המיון לגבי מאפיינים ספציפיים של המשרה שבקשר אליה בוצע האבחון וכן מידע אודות ניתוח מידת ההתאמה לתפקיד. </p><p>נבקש להדגיש, כי ציון מבדק התאמה הוא בעקבות האבחון שנערך במכון לתפקיד הספציפי אליו הגשת מועמדותך בחברת נמל אשדוד בע"מ. אין להקיש ממנו בדבר התאמתך לתפקידים אחרים או לעניין הקשרים אחרים. </p><p>לפי בחירתך ניתן לערוך שיחת משוב במכון המיון בתשלום ובתיאום מול מכון האבחון. <br>עליך להפנות את בקשתך למכון קינן שפי בכתובת דוא"ל: <a href="mailto:machon@keinan-sheffy.co.il">machon@keinan-sheffy.co.il</a>.</p></div></div>
נבחנתי בעבר עבור משרה בחברת נמל אשדוד וכעת אני מגיש מועמדות חדשה. האם תשתמשו במבחן הקודם שעשיתי?נבחנתי בעבר עבור משרה בחברת נמל אשדוד וכעת אני מגיש מועמדות חדשה. האם תשתמשו במבחן הקודם שעשיתי?<p>יום האבחון כולל מספר מבחנים המותאמים למאפייני התפקיד המסוים אליו את/ה מועמד/ת. על כן, אם נבחנת בעבר למשרה בחברת הנמל, אנו נבדוק מול מכון האבחון האם החומר האבחוני שבידי מכון האבחון מהמבחן הקודם שנבחנת מספק, או האם עליך להיבחן מחדש, או האם עליך להשלים מספר מבחנים. גם במסגרת מבחני ההשלמה מכון המיון יכול להסתמך על תוצאות המבחנים הקודמים שעשית לשם קביעת התאמתך לתפקיד הנוכחי. </p> <p>כל זאת, על פי שיקול הדעת המקצועי של מכון האבחון ובכפוף לכך שמשך הזמן בו מבדק ההתאמה תקף הינו מוגבל. לאור האמור, אנו ממליצים לך להגיש מועמדותך. אנו נבדוק מול מכון האבחון כל מקרה לגופו.</p>